Arama


Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Mayıs 2014       Mesaj #35
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

teokrasi yönetimi ile monarşi yönetimi arsındaki farklar nelerdir?

Cumhuriyet halkın yönetime katıldığı hatta tek egemen güç olduğu yönetim biçimidirOsmanlı devletinin yönetim şekli ise monarşidirYani tek bir egemen kuvvet vardırO da padişahtırOmsanlının son zamanlarında meşrutiyet devrinde ise padişah bu egemenliğinin bir kısmını halkın seçtiği meclis ile yaylaşmıştırBu yönetim şekline de meşruti monarşi denmektedir

İkisinin arasındaki fark egemenliğin kimde olduğu ile ilgilidirOsmanlıda padişahta, cumhuriyette ise halktadır

Monarşi (ya da krallık) bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidirBu hükümdar, Türkçede kral, imparator, şah, padişah, prens, emir gibi çeşitli adlar alabilirBir monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdırCumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçimle işbaşına gelir Monarşi,bir sultanın,hükümdarın veya padişahın tek başına egemen olduğu sisteme denir

Oligarşi, sadece belirli bir zümrenin bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidirYunancadaki 'az' ve 'yönetim' kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir
Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidirBazı siyaset bilimciler, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtirler

Teokrasi dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim (Dinerki)Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidirHer ne kadar farklı algılanış biçimleri ve yorumları mevcut olsa da, teokrasi en yalın anlamda "devlet işlerinden bir tür ruhban sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırılmaya çalışıldığı sistem" olarak tanımlanabilir

Cumhuriyet, milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidirAynı zamanda, "Türkiye Cumhuriyeti" örneğinde olduğu gibi, cumhuriyetle yönetilen ülkelere de cumhuriyet adı verilir

Cumhuriyet haklın kendi kendisini yönettiği yönetim şeklidir Cumhuriyet yönetiminde millet egemenliğni kendi elinde tutar ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullanırPadişahlıkta ise siyasi otorite aynı ailede miras yolu ile geçer ve ülke tek kişi tarafından yönetilir