Arama

Bilim Nedir? - Tek Mesaj #12

Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
27 Haziran 2015       Mesaj #12
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YORUMBİLİM a.
1. Fels. Göstergeleri, bir kültürün simgesel öğeleri olarak yorumlama kuramı.
2. Dinsel metinler üzerine bilimsel yorumlarda, aynı zamanda hem metnin sözcük anlamını, hem de varoluşsal anlamını, yani insanlık tarihindeki evrensel değerini belirlemeye olanak sağlayan kuralların tümü. (Eşanl. HERME- NEUTİK.)

Kaynak: Büyük Larousse