Arama

Tutumluluk Nedir? - Tek Mesaj

Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
4 Eylül 2015   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
TUTUMLULUK a. Tutumlu olma duru mu; tutumlu bir kimsenin niteliği.

—Mant. Tutumluluk ilkesi, zorunlu olmadıkça şeylerin sayısını artırmayı yasaklayan William of Ockham’ın ilkesi (Ockham' ın usturası diye de bilinen bu ilkeyi Rus- sell, Felsefe meseleleri (The Problems of Philosophy, 1912] adlı yapıtında pek az değiştirerek kullandı: "Bilimsel felsefenin en önemli ilkesi şudur: olanaklı her durumda, çıkarsanmış düşünsel varlıkların yerine mantıksal kurguları koymak gerekir”).

Kaynak: Büyük Larousse