Arama


Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
30 Kasım 2015       Mesaj #6
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı

Aruz vezninde açık, kapalı olayında . _ ifadelerinin nerede kullanılacağı nasıl anlaşılır?

Aruz vezninde, beyitlerde sonu 'ünlü' ile biten heceler açık (.), sonu 'ünsüz' ile biten heceler ise kapalı hece (-) olarak bilinir!

Alıntı

Serbest şiirde ahengi ve ses uyumunu sağlayan nedir?

Şiirde ahenk, ses akışı, ses benzerliği, uyak, söyleyiş ve ritim ile sağlanır. Şiirde ahengi sağlamaya yönelik unsurlardan en önemlileri de tonlama ve vurgu gibi unsurlardır!

Alıntı

Aşağıda verilen şiirin ahenk unsurları nelerdir?

Gaiplerden bir ses geldi: Bu adam,
Gezdirsin boşluğu ense kökünde!
Ve uçtu tepemden birdenbire dam;
Gök devrildi, künde üstüne künde...

Pencereye koştum: Kızıl kıyamet!
Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı!
Sonsuzluk, elinde bir mavi tülbent,
Ok çekti yukardan, üstüme avcı

Bir bardak su gibi çalkandı dünya;
Söndü istikamet, yıkıldı boşluk.
Al sana hakikat, al sana rüya!
İşte akıllılık, işte sarhoşluk!

Ensemin örsünde bir demir balyoz,
Kapandım yatağa son çare diye.
Bir kanlı şafakta, bana çil horoz,
Yepyeni bir dünya etti hediye

Bu nasıl bir dünya, hikâyesi zor;
Mekânı bir satıh, zamanı vehim.
Bütün bir kâinat muşamba dekor,
Bütün bir insanlık yalana teslim.

Necip Fazıl Kısakürek

Hece ölçüsü (11'li), redif, çapraz kafiye (uyak), kelime tekrarları (tekrir)!