Arama

Periyot Nedir? - Tek Mesaj

Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
1 Aralık 2015   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
PERİYOT a. (fr. penode) Dönem.

—Arit. ve Mat. çözlm., Fiz., Fizs. kim., Fızs. mekan, ve Geom., Yerbil. DÛNEM’in eşanlamlısı.

—Denizbil. Bir okyanus dalgası için, birbirini izleyen iki dalga sırtının ya da dalga çukurunun aynı yerden geçişi arasındaki zaman farkı.

—Denize. Yalpa periyodu, bir geminin serbest yalpa hareketinde iskeleden sancağa ya da tersine bir salimimi tamamlamak için geçen ve saniye olarak ifade edilen zaman.

—Geom. DEVİR'in eşanlamlısı.

—Müz. Bir müzik cümlesinin, melodik (yalın sesler ya da akorlar dizisi) ya da ritmik açıdan tutarlı bir bütün oluşturan parçası.

—Ormanc. Koru ormanı amenajmanında bir kesim alanının yenilenmesi için gerekli zaman. (Periyot genellikle 20-30 yıl arasında değişir. Bu süre tüm ormanın yenilenme süresinin bir parçasıdır.)


Kaynak: Büyük Larousse