Arama


Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
12 Mart 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Heyelandan Korunma Yolları
  • Heyelanı arttıracak veya hızlandıracak çalışmalardan kaçınılmalı
  • Yerleşim merkezleri heyelan riskinin olmadığı bölgelere kaydırılmalı
  • İstinat duvarları örülmeli
  • Heyelan ihtimalinin olduğu yamaçlarda drenaj yaparak geçirimli tabakaların bünyelerine daha fazla su alması önlenmelidir.
  • Heyelan kaymasına neden olan kısmın kazılması
  • Zeminin sertleştirilmesi
  • Ağaç dikilmesi
  • Yamaçlara set yapılması
SİLENTİUM EST AURUM