Arama


perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
26 Ekim 2016       Mesaj #2
perlina - avatarı
Ziyaretçi
Gerek ortaöğretim kurumlarında olsun gerekse ilköğretim kurumlarında olsun öğrencileri, öğretmenleri ve diğer eğitim personellerini bağlayan bir çok yönetmelik ve mevzuat bulunmaktadır.

Eğitim personelleri, öğretmenler ve öğrenciler bu mevzuat ve yönetmeliklere uymadıklarında bir çok sorumluluk üstlenerek sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Örneğin; yapması gereken iş ve işlemleri yapmayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğretmenlere bir çok uyarı yapılır aynı şekilde öğrencilerin yapmış oldukları bir hata sonucunda öğrencilere disiplin cezaları verilebilir ya da tasdikname verilerek öğrencinin eğitimine son verilebilir.

Öğrencilerin tasdikname almasının nedenlerinden birisi de devamsızlıktan sınıfta kalmalarıdır. Eğer bir öğrenci iki yıl üst üste sınıfta kalır ise okul tarafından o öğrenciye tasdikname verilir ve eğitimine son verilir. Ancak ilk yıl devamsızlıktan kalan öğrenci kendi isteği ile de tasdikname alabilmektedir.

Peki tasdikname alan öğrenci başka okula kayıt yaptırabilir mi?


Okuduğu okuldan tasdikname almış olan bir öğrenci başka bir okula kayıt yaptırabilir. Örneğin; devamsızlıktan kalan bir öğrenci devamsızlıktan kaldığında o okuldan tasdikname alarak başka bir okula geçiş yapıp kayıt yaptırabilir. Ancak bu durumunda da bazı şartlar vardır. Mesela; öğrenci okulu terk edip tasdikname almadan önce sınıf tekrarı yapmamış ise ve tasdikname aldıktan sonra üzerinden eğitim-öğretim yılı geçmemiş ise öğrenci başka bir okula kayıt yaptırıp eğitimine devam edebilir. Ancak bu durumun tam tersi olmuş ise ve öğrenci önceden sınıf tekrarı yapmış ise tasdiknamesini aldıktan sonraki öğretim yılında bir başka kuruma kayıt yaptırmamış ise bir okula kayıt yapması imkansızdır.

Tasdikname almadan önce aşağıdaki maddeleri lütfen dikkatlice okuyunuz!


Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik olan öğrenci yada veliler özellikle Ağustos ve Eylül aylarında yoğun olarak tasdikname belgesi telep etmektedirler. Bu konu ile alakalı aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. İlköğretim Okullarından yıl içerisinde mezun olan öğrenciler zorunlu eğitime tabidirler. Bu
öğrenciler ancak örgün eğitime devam etmek şartıyla tasdikname talep edebilirler.
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler tasdikname talebinde bulunamazlar, bu öğrencilerin tasdikname
talepleri ancak velileri (anne, baba) tarafından yapılabilmektedir.
3. Öğrenci numaranızın ilk 3 hanesi tasdikname almak için nereye başvuracağınızı belirler. Bununla ilgili
ayrıntılı açıklamaları bu yazının  devamında bulabilirsiniz.
4. Tasdikname isteğine ilişkin dilekçeler mutlaka okunaklı yazılmalı ve bilgiler tam olmalıdır. Örnek
dilekçeye bu yazının devamında ulaşabilirsiniz.
5. Örgün eğitime dönmek isteyen öğrenciler, gitmek istedikleri okulu belirlemeden ve okul idarecileri ile
görüşmeden tasdikname isteğinde bulunmamalıdır.
6. Sürücü yada çeşitli kurslara başvuracak öğrencilerin tasdikname belgesi talep etmelerine gerek yoktur. 
Bu öğrenciler bulundukları yere en yakın Halk Eğitimi Merkezi yada Mesleki  Eğitim Merkezlerinden
alacağı “Öğrenci Belgesi” ile kurs başvuruları yapabilirler.
Tasdikname (Kayıt Sildirme) Belgesini nasıl ve hangi zaman aralıklarında alabilirim?
Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirip Tasdikname Belgesi almak isteyen öğrenciler bir dilekçe ile
(dilekçede mutlaka TC Kimlik No ve öğrenci numarası olmalı) aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda ilgili
kuruma başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru şahsen, noterden olmak kaydıyla vekil ile ya da
posta(sadece Açık Öğretim Lisesine başvuracaklar) yolu ile olabilir. Faks ile gönderilen Tasdikname dilekçeleri AÖL müdürlüğünce dikkate alınmamaktadır.
Öğrenci numaranızın ilk 3 hanesi tasdikname almak için nereye başvuracağınızı  belirler.
Bunun için;
  • Öğrenci numaranızın ilk üç hanesi 210 yada daha küçükse (210,209,208,207 vs…) dosyanınız AÖL
  • Müdürlüğünde arşivlendiğinden dolayı, Tasdiknamenizi almak için Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21 06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara adresine başvurmanız gerekir.
  • Öğrenci numaranızın ilk üç hanesi 211 yada daha büyükse (211,212,213,214 vs…) dosyanınız İrtibat bürosunda arşivlendiğinden dolayı, ilk kayıt olduğunuz irtibat bürosuna başvurmanız gerekir.
  • Açık Öğretim Lisesinde Öğrencilik durumu “Aktif” olan öğrencilerin tasdikname belgesi, dönem sonu sınavlarının 1 ay öncesi ve 1 ay sonrası zaman aralıklarında alınabilecektir. Ancak Öğrencilik durumu
  • “Donuk” veya “Silik” olan öğrenciler için bu durum söz konusu değildir.

Tasdiknameyle birlikte Ortaokul/İlköğretim Okulu diplomamı da alabilir miyim?


Tasdikname isteğinde bulunan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin, Tasdikname yanında Ortaokul/İlköğretim Okulu diplomasını da isteyenlerin yazmış oldukları Tasdikname istek dilekçelerinde bu durumu
mutlaka belirtmeleri gerekmektedir. Arkasına Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce not düşülen Ortaokul /İlköğretim Okulu diploması Tasdikname ile birlikte gönderilmektedir. Tasdikname belgesi istenmeden,
Ortaokul/İlköğretim Okulu diploması tek başına gönderilmez.

Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencilerin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak  Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Dilekçe ekinde gazete ilanı yoksa, dilekçede “gazete ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere,” ifadesi mutlaka yer almalıdır. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faks ile yapılan başvurular AÖL müdürlüğünce kesinlikle dikkate alınmamaktadır.

Tasdikname İadesi


Açık Öğretim Lisesine kayıt esnasında verilen tasdikname belgesi iade edilmez, öğrencinin istemesi
halinde Açık Öğretim Lisesinden tasdikname belgesi düzenlenmektedir.

NOT:  Tasdikname ve tasdikname kayıt belgesi;
1. 18 yaşını doldurmuş (reşit olmuş) öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği
kişi  tarafından alınabilecektir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.