Arama


perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
26 Aralık 2016       Mesaj #10
perlina - avatarı
Ziyaretçi
Ad: hacc.gif
Gösterim: 2473
Boyut: 1.017.4 KB

Hac,

dinlerin kutsal saydığı yerlere ibadet amacıyla, şükran ya da kefaret gereğince ya da doğaüstü güçlerden yardım dilemek üzere yapılan ziyaret.

İslamda hac

. Bedensel ve mali gücü yeterli kadın ya da erkek her Müslümanın ömründe en az bir kez yerine getirmesi farz olan Kâbe’yi ziyaret yükümlülüğü İslam’ın beş temel şartından biri sayılır.
Haccın üç temel farzı ihram (özel giysi), vakfe (Arafat’ta dua ve tefekkür ederek bekleme) ve tavaftır (Kâbe çevresinde dönme). Şafiiler bunlara Safa ile Merve arasındaki yürüyüşü (sa’y) ve tıraş olmayı da katar. İhram haccın şartı, vakfe ve tavaf ise rükünleridir.
Hac zamanı Zilhicce ayının 9, 10, 11 ve 12. günleridir; hac ancak bu zamanda farzdır. Hac görevlerinin bir Müslümanm üzerine farz sayılabilmesi için ayrıca kişinin erginlik yaşına girmiş, ruh sağlığı yerinde ve özgür olması gerekir.
Bir başka önemli koşul da yol güvenliğinin bulunmasıdır.
Kadınların hacca gidebilmesi için iddet süresi içinde bulunmamaları ve yanlarında bir yakınlarının olması zorunludur; kimsesiz kadınların üzerinden hac yükümlülüğü düşer.

Haccın vacibleri şunlardır:


 • Mekke’ye gelmeden önce, Mikat olarak adlandırılan yerden öteye ihramsız geçmemek;
 • Arafat’ta vakfeyi güneşin batışına değin uzatmak;
 • Bayramın birinci günü şafakla güneşin doğuşu arasında Müzdelife’de vakfeye durmak;
 • Mina’da cemrelere taş atmak (şeytan taşlama);
 • Taşları attıktan sonra kurban kesmek (yalnızca hac ile umre ibadetlerini birleştirenler için vaciptir);
 • Ziyaret tavafından sonra saçı tümden keserek ya da kısaltarak ihramdan çıkmak;
 • Kurbanı, şeytan taşlama ile tıraş arasında kesmek;
 • Ziyaret tavafının kurban günü yapmak;
 • Safa ile Merve arasında yedi kere gidip gelmek (sa’y) ve buna tavaftan sonra başlamak; özrü bulunmayanların sa’yi yürüyerek yapmaları ve Safa mevkiinden başlamaları;
 • Hacca Mekke dışından gelenlerin veda tavafı yapmaları;
 • Tavafa Hacerü’l- Esved’den başlamak ve Kâbe’yi sola alarak sürdürmek;
 • Tavaf sırasında tam temizlik durumunda bulunmak,
 • Avret yerini örtülü tutmak;
 • Tavafı Hatim’in dışında yapmak;
 • Tavaftan sonra iki rekât namaz kılmak;
 • Ziyaret tavafında dönüşleri yediye tamamlamak (ilk dört dönüş farzdır).

Hac ibadetinin sünnetleri de şunlardır:


 • İhrama girerken gusletmek ya da abdest almak,
 • iki rekât namaz kılmak;
 • Beyaz bir izar ile rida tutunmak;
 • İhramdan önce güzel koku sürünmek;
 • İhramlandıktan sonra yüksek sesle telbiye etmek ve bunu üç kez yinelemek peygambere salavat okumak, ardından dua etmek;
 • Mekke’ye girmeden gusletmek;
 • Mekke’ye gündüz ve Musalla yönünden girmek;
 • Tavaf sırasında erkeklerin ridanın ucunu sağ koltuk altından alarak sol omuz üzerine koymaları, sağ kol ve omuzun açıkta kalması;
 • Mekke dışından gelen hacıların kudüm tavafı yapmaları;
 • Sa’yin ilk üç gidiş gelişinde koştururcasına yürümek; sa’y sırasında erkeklerin Meyleyn-i Ahdareyn adı verilen iki yeşil direk arasında koşarak gitmeleri; bundan önce ve sonra yavaş yürümeleri;
 • Gerekli olandan daha çok tavaf etmek;
 • Zilhicce’nin 7. günü öğleden sonra Hutbe okunması;
 • 8. gün güneş doğduktan sonra Mekke’den Mina’ya çıkmak, o geceyi orada geçirerek
 • 9. gün güneş doğduktan sonra Mina’dan Arafat’a geçmek,
 • Aynı gün güneş battıktan sonra Arafat’tan ağır ağır Meş’ar-ı Haram yakınına gelip bayram gecesini burada geçirmek;
 • Bayram (10 Zilhicce) sabahı Mina’ya inip ilk günü orada geçirmek;
 • Akabe Cemresi’ni taşlarken taşları aşağıdan yukarıya doğru atmak;
 • Bayramın ikinci gününden sonra Mina’dan Mekke’ye inilirken Muhasseb denilen düzlükte bir süre mola vermek;
 • Mekke’de Tavaf-ı Sadr ve Tavaf-ı Salat’tan sonra ayakta Kâbe’ye yönelerek bol bol zemzem içmek, başa ve yüze dökmek;
 • Hacer’ül-Esved’le Kâbe’nin kapısı arasında Kâbe duvarına göğsü ve yüzü dayayıp Kâbe örtüsüne tutunarak dua etmek;
 • Kâbe’ye girme olanağı bulunursa, kimseyi rahatsız etmeksizin iki rekât namaz kılmak.
Hac görevi üç değişik biçimde yerine getirilebilir. Hac niyetiyle ihrama girip kudüm tavafını yaptıktan sonra hac görevleri sona erinceye değin ihramdan çıkmadan Mekke’de kalmak “hacc-ı ifrad” olarak adlandırılır. Haccın bu biçiminde umre ibadeti yoktur. “Hacc-ı temattu”da ise umre için ihrama girip tavaf ve sa’y yapıp tıraş olarak ihramdan çıktıktan sonra Mekke’de kalarak Hac zamanı gelince yeniden ihrama girilir, hac görevi tamamlanır ve kurban kesilir. Hem umre, hem de hac ibadeti için niyet ederek ihrama girip Mekke’ye ulaşınca önce umre, sonra da hac için tavaf ve sa’y ederek, sonuna kadar hac görevinin yerine getirilmesi ise “hacc-ı kırân” olarak adlandırılır.

Kaynak: Ana Britannica
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 2 Ocak 2017 13:07