Arama


Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
17 Eylül 2017       Mesaj #8
Avatarı yok
Yasaklı

Türkiye'de Vergi Suç ve Cezaları!


Türkiye'de vergi suçu, vergi kanunlarına aykırı hareket etme sonucu ortaya çıkar. İlgili vergi suçları bazen vergi kaybına yol açan fiillerle işlendiği gibi, bazen de sadece vergi kanunlarının öngördüğü biçimsel düzenlemelere uymama şeklinde işlenebilir. İkinci durumdaki fiillerde vergi kaybı söz konusu değildir. Diğer bir grup vergi suçlarıysa vergi kaybına sebep olma ve vergi kanunlarının öngördüğü biçimsel düzenlemelerin dışında kamu düzenini bozma niteliği de taşır.

İdari Vergi Suç ve Cezaları!


İdari vergi suçları, vergi idaresi tarafından idari usüllere uyularak cezalandırılan suçları ifade ediyordur. Vergi Usül Kanunu'nun vergi suçu olarak düzenlediği birtakım fiiller idare tarafından tespit edilip, yaptırımları da idare tarafından uygulanır. İdari vergi suçlarına uygulanacak cezalar, maddi yani idari para cezalarından oluşur. Vergi Usül Kanunu'nda idari vergi suçları, vergi ziyaı suçu ve usülsüzlük suçu olarak ikili ayrıma tabi tutulmuştur. Bu bağlamda konuya vergi kaybı kavramının açıklanmasıyla girmek gerekir.

Kaynak: Türk Ceza Hukuku'nda Vergi Suç ve Cezaları