Arama


Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
9 Kasım 2017       Mesaj #6
Avatarı yok
Yasaklı

Uluslararası Para Fonu (IMF)!


Uluslararası para sisteminin temel kuruluşlarından birisi (IMF) Uluslararası Para Fonu'dur. Bu bağlamda sistemin işleyişinin iyi anlaşılabilmesi için IMF'nin faaliyetlerini incelemek gereklidir. IMF, Dünya Bankası ile birlikte, 1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansı'nda kurulmuş ve 1946 yılında faaliyete geçmiştir. Başlıca amaçları, uluslararası para sisteminin düzenli biçimde işlemesini sağlamak, dış ödeme sorunları ağırlaşan ülkelere kısa vadeli kredi açmak ve uluslararası mali kriz sorunlarının yönetimine katkıda bulunmak vs biçiminde özetlenebilir.

IMF, sabit kurlu Bretton Woods Sistemi'nin yürütülmesinden sorumlu bir kurum olarak ortaya çıkmıştı. İlgili sistemin yıkılışından sonra da uluslararası parasal ve mali düzeni sağlamakla ilgili misyonunu sürdürmektedir. IMF'ye üye ülkeler aynı zamanda Dünya Bankası'na da üyedirler. IMF ve Dünya Bankası birbirine çok benzeyen iki finans kuruluşudur. Bunun yanında faaliyet alanları birbirinden farklıdır. IMF, kısa vadeli dış ödeme açıkları durumunda finansman kredisi verir. Dünya Bankası ise uzun vadeli kalkınmaya yönelik projelere kredi sağlar. Türkiye 1947 yılında IMF'ye üye olmuştur. IMF'ye üye ülkelerin dünya ticaretindeki payları yüzde 90'ın üzerindedir.