Arama


Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
9 Kasım 2017       Mesaj #7
Avatarı yok
Yasaklı

IMF'nin Misyonu!


Uluslararası para ve mali sistemin işleyişinden sorumlu bir kuruluş olan IMF'nin misyonunda zaman içinde artış ve çeşitlenme olmuştur. Bugün itibariyle IMF'nin söz konusu görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür;
  • Ekonomik istikrarsızlık içinde olan ülkelere dış ödeme açıkları için kısa vadeli kredi sağlamak.
  • Uluslararası mali sisteme zarar vermesini önlemek amacıyla üye ülkelerin kur politikalarını gözetlemek ve denetlemek.
  • Mali kriz içine giren ve dolayısıyla ulusal parası yoğun spekülasyona uğrayan ülkelere krizin atlatılması bağlamında mali kaynak sağlamak.
  • Üye ülkelerin uluslararası ticari bankalara veya resmi kuruluşlara olan ve ödenemeyen borçlarının açığa çıkması durumunda sorunun çözümü için taraflar arasında aracılık yapmak, yeni ödeme planları ve borç ödeme anlaşmaları hazırlamak.
  • Dünya bankası ile iş birliği içerisinde üye ülkelerdeki makro ekonomik ve yapısal uyum politikalarına finansal destek sağlamak.
  • Üye ülkelerde dış ticaret ve kambiyo rejimlerinin liberasyonunu özendirici çalışmalarda bulunmak, ilgili konularda üyelere teknik yardım ve eğitim hizmetleri sunmak.
Belirtilen görevlerden uluslararası para sisteminin işleyişi ve dış ödemeler dengesi ile ilgili olanlar, IMF'nin geleneksel fonksiyonlarıdır. Diğer misyonlar zaman içerisinde ekonomik ve mali ihtiyaçların gelişmesi bağlamında ortaya çıkmıştır (yapısal uyum kredileri vs gibi).