Arama

Robot Teknolojisi - Tek Mesaj #2

Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
2 Şubat 2007       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Mekatronik Teknolojisi ve Robotlar
1990’lı yıllardaki hızlı gelişimi ile mekatronik teknolojisi güncel yaşamımızda önemli bir yer kazanmıştır. Mekatronik teknoloji ve bu teknoloji ürünü robot ve makinalar özel ve iş yaşamımızda giderek çoğalmakta ve daha çok kullanılmaktadır. Kullanıcıların günlük yaşamda bu teknolojinin farkında olması beklenmemekte, belki de farkında olunmaması kullanıcı konforunu arttırmaktadır. Ancak gelişen konfor düzeyimizi sağlayan birkaç temel ögeden birisinin mekatronik teknoloji uygulamaları olduğu açıktır.
  • Mekatronik ve Mekatronik Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisleri
  • Duyucular ve Duyucu Teknolojisi
  • Biliş Sistemleri ve Teknolojisi
  • Eyleyiciler ve Eyleyici Teknolojisi
  • Robot Teknolojisi ve Uygulamaları

Mekatronik ve Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik; makina mühendisliği, elektrik/elektronik mühendisliği, ve bilgisayar teknolojisinin eşamaçlı olarak bir makina veya sistem üzerinde uygulanmasıdır. Mekatronik makinalar mekanik işlevsellik ile tümleşik algoritmik denetimi beraberce içeren ürün ve sistemlerdir. Mekatronik ürünler çevrelerini algılarlar, algılanan çevre ile ilgili yorum yaparak karar alabilirler, ve çevrelerini değiştirebilirler. Gelişmiş mekatronik ürünler basit makinalar yerine çevrelerini değiştirebilen bilgisayar sistemlerine dönüşmüştür. Bu temel kavramlara göre mekatronik, çok disiplinli ve disiplinlerarası konuları kapsayan bir mühendislik felsefesi ve mühendislik uygulamalarına tümleşik bir yaklaşımdır. Mekatronik kavramlar özellikle tasarım felsefesini ve mühendislik eğitimini etkileyerek temel değişikliklere neden olmuştur.
Mekatronik, çeşitli mühendislik disiplinleri arasında sistematik bir eşgüdüm sağlayarak amacına ulaşabilen bir mühendislik yaklaşımıdır.
Mekatronik mühendisliği kavramı ise değişik mühendislik teknolojilerinin aynı ürün üzerinde toplanması sonucu doğan bir kavramdır.

EMS: Elektromekanik sistemler
MMY: Makina mühendisliği yazılımları
EEMY: Elektrik/elektronik mühendisliği yazılımları


Mekatronik Mühendisleri
Mekatronik mühendisleri bu tanımlara uygun olarak ilgili disiplinlerde uzmanlık kazanan, tüm tasarımı ve her düzeyde tasarım sürecini denetleyebilen, yönlendirebilen, ve katkıda bulunan kişilerdir. Mekatronik mühendisleri ilgili disiplinlerdeki uzmanlarla iletişim kurabilen, bu uzmanlık konularındaki bilgilere erişebilen, bu bilgileri yorumlayabilen, ve bu bilgileri ekonomik, yenilikçi, ve müşteriyi üst düzeyde tatmin eden bir ürüne dönüştürmek amacı ile kullanabilen uzmanlardır.
Mekatronik mühendislerinin temel görevi, tasarım süreci içinde mühendislik yaratıcılığında disiplinlerarası tümleşmenin sağlanmasıdır. Bu nedenle mekatronik mühendisinin herşeyden önce bir tasarım sürecini çok iyi bilmesi ve uygulaması gerekir. Böyle bir kişi, değişik disiplinlerde gereksinim duyulan ayrıntı düzeydeki bilgiyi alıp harmanlayabilecek yetenekleri kazanmış olmalıdır.


honda asimoplayingfootball

Kaynak: biltek.tubitak.gov.tr

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen nötrino; 18 Mayıs 2016 01:08 Sebep: KIRIK GÖRSEL!