Arama

Özlü Sözlü Doğrular - Tek Mesaj #11

caglayannet - avatarı
caglayannet
Ziyaretçi
12 Ekim 2005       Mesaj #11
caglayannet - avatarı
Ziyaretçi
SIrtInI dayayacagIn bir davan yoksa düsersin. Anonim

insanIn en büyük düsmanI, dogrudan dogruya kendisidir. Çiçero

DüsmanlarIn en büyügü, düsmanlIgInI gizleyendir. Hz. Ali

DüsmanlarInIzI sevin. Çünkü KusurlarInIzI yalnIz onlar açIkça söylerler. Benjamin Franklin

Yenilmesi gereken ilk düsmanlar öfke ile umutsuzluktur. Alain

AçIk kalp ile konusan düsman, içinden pazarlIklI dosttan çok iyidir. Anonim

Düsünmek , ruhun kendi kendine konusmasIdIr. Eflatun

Düsünmekten ögrenmek, zaman kaybetmektir. Konfiçüyus

insan ne kadar az düsünürse o kadar çok konusur. Montesquieu

Herkes aynI seyi düsünüyorsa, hiç kimse fazla birsey düsünmüyor demektir. Walter Lipmann

Düsüncelerini tam ve yerinde kelimelerle ifade edemeyen, yanlIs tartIlarla tam is görmeye çalIsan satIcIya benzer. Goethe

Tüm büyük kesifler, duygularI, düsüncelerinden önde kosturan kisiler tarafIndan yapIlmIstIr. C.H.Parkhurst

Bir mermer parçasI için heykeltras ne ise, ruh için de egitim odur. Addison Bilginlerle beraber düsünmeli, halkla birlikte hareket etmelidir. Berkley

Egitimin insanI bozmamasI yetmez, daha iyiden yana degistirmesi gerekir. Montaigne

Kendi yasamInI daha iyi ve daha mükemmel bir duruma getirmekle öyle mesgul ol ki, baskalarInI elestirmek için çok az zamanIn kalsIn. Anonim

Egtim görmüs halkI bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, kölelestirmek imkansIzdIr. Lord Brougham

Eger elestiriden korkuyorsanIz, dünyadan hiçbir sey yapmadan geçip gideceksiniz demektir. Anonim

Hiçbir zaman gökten gül yagmaz, daha çok gül istersek daha çok fidan dikmemiz gerekir. George Eliot

Hayatta bütün basarIlarImI her zaman ve her iste bir çeyrek saat önce harekete geçmeme borçluyum. Oscar Wilde

Espri, otoriteye bir baskaldIrIyI, onun baskIsIndan kurtulmayI simgeler. Sigmund Freud

Degirmene önce gelen önce ögütür. Gerhart H insanIn evi, gönlünün baglI oldugu yerdir. Napoleon

Kral olsun, köylü olsun, evinde huzura kavusan, dünyanIn en mutlu insanIdIr. Petain

Sahane bir evde kavgacI bir kadInla oturmaktansa, tavan arasInda yalnIz basIna oturmak daha iyidir. Simonides
AkIllIca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen. Ovidius

insan ömrünün en önemli olayI iyi bir es seçmektir. Drusus

Evlilikte basarI, yalnIz aranan kisiyi bulmakta degil, aynI zamanda aranan kisi olmaktIr. Foster Wood

Benim düsünebildigim en mutlu evlilik, sagIr bir erkekle kör bir kadInIn evlenmesidir. Calvin Coleridge

Ne pahasIna olursa olsun, evlenin. KarInIz iyi çIkarsa mutlu olursunuz, yok fena çIkarsa o zaman da filozof olursunuz. Socrates

Evlilik hayatInda ara sIra kavga etmelidir, çünkü insanlar ancak, böyle birbirlerini anlarlar. Goethe

Evlenme kafese benzer, içindekiler çIkmak için, dIsIndakiler girmek için ugrasIrlar. Lard Mary Montagu

KadIn kocasInI daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalI; erkek, karIsInI daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalIsmamalIdIr. Oscar Wilde

KocalarIn düstükleri biricik hata, evli olduklarInI unutmalarIdIr. Lady Effingham

Evlendikten sonra karInIzIn sizinle nasIl konusacagInI ögrenmek isterseniz, simdi erkek kardesiyle nasIl konustuguna bakIn. G.J.Nathau

Evlenme-bosanma isi sIrf kadInlarIn elinde olsaydI, bir tek nikah saglam kalmazdI. Dostoyevski

Bir kömürcünün nikahlI karIsI, bir prensin metresinden daha yüksektir ve saygIya daha layIktIr.J.J.Rousseau

Fakirlik, insanIn sözde dostlarInI uzaklastIrIr. Victor Hugo

Gerçek fazilet nedir, bilir misiniz? Kendini begenmemek, yaptIklarInI yeter bulmamaktIr. Plautus

Bilgisiz fazilet, zayIf ve faydasIzdIr.Faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehsetlidir. Samuel Johnson

Fazilet, cemiyet menfaatini sahsi menfaatin üstünde tutmaktIr. Montesquieu

Bos vakit, felsefenin annesidir. Thomas Hobbes

FIrsat çIkmadIkça kabiliyetler pek az ise yarar. Napoleon

Herseye homurdanmaya alIsmIs kimse, fIrsat kapIyI çalInca bile gürültüden yakInIr. Confidences

Sadece akIllIlar fikir sahibi olurlar; insanlarIn geri kalanI fikirlerinin eseridir. Colerige

Fikirler, ordulardan daha güçlüdür. W.M. Paxton

Her yeni fikir, baslangIçta digerleri arasInda azInlIkta kalIr. Thomas Carlyle

Söylediklerini kabul edemem ama konusma hakkInI ölene kadar desteklerim. Voltaire