Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 26.924|Cevap: 13|Güncelleme: 29 Ekim 2014

İnsan vücudunda kaç hücre vardır?

Ziyaretçi
7 Kasım 2008 23:43   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
vücudumuzda kaç hücre vardır ? merak ettim
EN İYİ CEVABI BrookLyn verdi
Çeşitli kaynaklarda insan vücudundaki toplam hücre sayısının 50-60 trilyon kadar olduğu belirtilirken, bazı kaynaklar bu sayıyı 100 trilyon dolaylarına kadar çıkarabiliyor. Vücudumuzda her gün çok sayıda hücre üretilirken, yine her gün bir o kadar da hücre ölüyor. Dolayısı ile sabit bir sayı vermek zor.

Ayrıca Bakınız: https://www.msxlabs.org/forum/felsef...k-insan-4.html
Sponsorlu Bağlantılar

Konu İçerisinde Hücre Sayısına Dair Tahmini Bilgiler Mevcut.

Diğer Konular:
7 Kasım 2008 23:45   |   Mesaj #2   |   
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam
Buyrun
https://www.msxlabs.org/forum/biyolo...in-yapisi.html
Sponsorlu Bağlantılar
7 Kasım 2008 23:46   |   Mesaj #3   |   
BrookLyn - avatarı
VIP
Style King
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Çeşitli kaynaklarda insan vücudundaki toplam hücre sayısının 50-60 trilyon kadar olduğu belirtilirken, bazı kaynaklar bu sayıyı 100 trilyon dolaylarına kadar çıkarabiliyor. Vücudumuzda her gün çok sayıda hücre üretilirken, yine her gün bir o kadar da hücre ölüyor. Dolayısı ile sabit bir sayı vermek zor.

Ayrıca Bakınız: Yaratılmış Bir Varlık Olarak İnsan

Konu İçerisinde Hücre Sayısına Dair Tahmini Bilgiler Mevcut.
Misafir
25 Aralık 2009 16:48   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
hüc
re nedir
Misafir
12 Şubat 2011 12:41   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
vucudumuzun içinde kaç tane hücre var?
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
23 Eylül 2011 15:19   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
hücre hayvanlarda bitkilerde ve insanlarda bulunan en küçük yapı birimidir
Misafir
28 Eylül 2011 18:17   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Hücre: Canlının tüm yaşam özelliklerini taşıyan ve uygun koşullarda yaşamını tek başına sürdürme yeteneğine sahip temel yapı ve işlem birimidir. Hücre, çok hücreli canlılardaki en küçük yaşam birimidir.
Hücreler yapılarını oluşturan, zar-enzimler ve organelleri sayesinde canlılıklarını sürdürürler. Hücrelerde organellerden bazıları olmayabilir. Ancak canlılığın olabilmesi için mutlaka yarı geçirgen zarın ve enzim sistemlerinin olması gerekir.
HÜCRELERİN ORTAK YAPISI VE GENEL FONKSİYONEL ORGANİZASYONU
Vücudumuz çok çeşitli hücrelerden ve hücreler arasındaki ortamı dolduran, organik ve anorganik maddelerden kurulmuştur. Çeşitli doku ve organların kendi özel hücre cinslerini ve bunlarla ilgili özel fonksiyonları ele almadan önce, bütün hücreler için ortak olan esas hücre yapısını ve hücresel fonksiyonun genel karakterini belirtmek gerektir. Bu sebeple evvela hücre nedir, nasıl yapılmıştır ve nasıl çalışır bunu kısaca ve genel çizgileriyle gözden geçirelim.
PROTOPLAZMA
Canlı ile cansız arasındaki farkları düşünerek, canlı organizmaların vücut maddesini, anorganik doğanın cansız olarak kabul edilen maddelerinden ayırdetmek isteyen araştırıcılar, canlı madde özelliklerinin protoplazma’da toplandığını, protoplazmanın genel olarak canlı madde diye kabul edilebileceğini öne sürmüşlerdir.
Dünyamızda bağımsız canlı organizmalar olarak ayrı ayrı yaşayan tek hücreli varlıkların, yahut bitki, hayvan ve insan şeklindeki çok hücreli canlı organizmaların vücudunda yaşayan çeşitli hücrelerin hatta organizasyonu bir hücre kadar bile gelişmiş olmayan bakteri, virüs gibi daha aşağı ve daha küçük canlı organizmaların vücut maddesi hep protoplazma dan yapılmıştır.
Genel olarak bir hücrede protoplazma, ışık mikroskobu ile görülebilen başlıca iki bölüme ayrılır. Biri nukleoplazma yahut karyoplazma ile dolu olan çekirdek veya nukleus, diğeri nukleus ile hücre zarı arasında kalan sitoplazma. Nukleus ile sitoplazmayı birbirinden ayıran bir çekirdek zan, sitoplazmayı hücre etrafındaki ortamdan ayırmak üzere sitoplazmanın dış yüzünde şekillenmiş ve bitki hücrelerinde sellüloz birikimi ile ayrıca kalınlaşmış bir hücre zarı da dikkati çeker.
Bir hücrenin ışık mikroskobu ile görülebilen yapısı ve başlıca bölümleri.
Çeşitli hücre türlerinde, hücre zarının aldığı farklı özellikler ve meydana getirdiği birçok organeller (titrek tüyler, kamçılar, hücre ağzı, hücre anüsü) ayrı ayrı incelenmeğe değer. Ayrıca sitoplazma içinde, hücre zarının uzantısı ve devamı halindeki birtakım ince borucuklar, elektron mikroskopla görülebilen ve önemi gittikçe daha iyi anlaşılan bir yapı teşkil ederler. Bir çeşit hücre içi damar sistemi gibi olan bu yapı, yer yer genişlemiş kesecikler ve daha ziyade ince borucuklar gösteren bu ağ sistemi, endoplazmik retikulum dur.
Çekirdek zarı ile de bağlantılı olan endoplazmik retikulum, hücre çevresindeki ortam ile çekirdeğin içi arasında da ulaşıma elverişlidir.
Şunu önemle belirtmek gerekir ki, bu intrasellüler damar sistemi sitoplazma içinde, sadece maddelerin bir yerden bir yere taşınması için kullanılan basit bir ulaştırma şebekesi değil, aynı zamanda, bu ulaşıma tamamıyla hakim olan bir kontrol sistemi gibi çalışmaktadır. Yani endoplazmik retikulum, hücre sitoplazması içinde bir yerden bir yere taşıdığı maddeleri aynı zamanda gerekli şekilde değiştiren ve işleyen, çeşitli kimyasal ve fizyolojik görevleri de mümkün kılacak oluşumlarla donanmıştır.
Kısacası bir hücrede bile, kendisine göre pek karmaşık hayat olaylarını son derece kolay, emin ve sağlam bir şekilde yürütmeye elverişli, önemli yapılar dikkati çekmektedir. Bunların ültrastrüktürünü ve fonksiyonlarını yeri geldikçe ayrı ayrı ele alacağız.
Bir hücrenin elektron mikroskobu ile görülebilen ince yapısı. Başlıca sitoplazmik organelleri, sitoplazmanın ufak bir bölümünde bir arada gösteren şema.
HÜCRENİN ORGANELLERİ
Organel: Hücrelerin, biyolojik olaylarını gerçekleştirdiği yerdir. Hücre organellerini aşağıdaki özellikleriyle tanıyacağız.
Hücre Organelleri:
Mitekondri
Plastidler.
Koful.
Endoplazmik Retikulum.
Golgi Aygıtı.
Lizozom.
Ribozom.
Sentrozom.
1. Mitekondri:
Çift zarlı bir organeldir. Hücrenin en önemli enerji üretim merkezidir. Oksijenli solunumun yapıldığı yerdir. Enerji, besinlerin oksijenle yayılmasıyla mitekondri elde edilir.
Bitki ve hayvan hücrelerinde mitekondri bulunur. Mitekondrinin kendisine ait ribozomu vardır.
2. Plastidler:
Sadece bitki hücrelerinde bulunur. Besin maddelerini sentezleme ve depolama görevi yapar. Hücre ile birlikte gelişir. Plastidler; Kloroplast, Kromoplast ve Lökoplast olmak üzere üçe ayrılır.
Kloroplast: Çift zarlıdır. İç zarı düzdür. Hücre içinde enerji üreten bir başka organeldir. Bu özelliğinden dolayı bitki hücrelerinde mitekondri miktarı azdır. Bu yapının içinde bulunan ve en önemli özelliği olan, ışığı emen ve bitkiye yeşil renk veren klorofil bulunur.
Kromoplast: Bitkilerde yeşilden başka renk maddelerin de bulunur. Bunlara kırmızı (domates), sarı (gül), turuncu (havuç) gibi örnekler verilebilir.
Lokoplast: bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Hayvan hücrelerinde besin deposudur. Renksizdir. Nişasta, protein ve yağ depo eder. Havuç, şeker pancarı, patateste bol miktarda bulunur.
3. Koful:
Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Hayvan hücrelerinde besin kofulu olarak bulunur. Hayvan hücrelerinde daha küçük ve az sayıda bulunurken, bitki hücrelerinde daha büyük ve bolca bulunan, zardan oluşmuş keseciklerdir.
4. Endoplazmik Retikulum:
Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur hücre içerisinde veya hücre zarı ile çekirdek arasında, sitoplazmanın her yerinde bulunan, madde taşınmasını sağlayan bir sistemdir. Bazı maddeleri de depo eder.
5. Golgi Aygıtı:
Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Hücrede oluşan maddeleri paketler ve salgı maddelerinin salgılanmasında rol oynar. Golgi Aygıtı’nın bozulması, salgıların azalmasına neden olur. Golgi aygıtı içinde bulunduğu yapıya (dokuya) göre salgı yapar.
6. Lizozom:
Sitoplazma içinde dağılmış, etrafı zarla çevrili, içleri sindirici enzimlerle dolu keseciklerdir. Büyük moleküllü besinleri parçalayıp küçük moleküller haline getirerek bir çeşit sindirim yapar. Lizozomun yapımında, endoplazmik retikulum ve golgi aygıtı görev alır. Lizozomlar, taşıdıkları sindirim enzimlerini kofulların içine boşaltırlar.
Canlılar öldüklerinde ve gerektiğinde, lizozomlar açılarak içindeki sindirim enzimleri hücreleri sindirir, hücre böylece ölür.
7. Ribozom:
Endoplazmik retikulum zarı üzerine yapışık olarak veya sitoplazmada serbest bulunur. Protein sentezinin yapıldığı ve yapıcı olan protein moleküllerinin üretildiği yerdir. Yapısında protein ve RNA bulunur.
8. Sentrozom:
Hcrenin bölünmesinde görev alır. Her birine sentroil denilen silindir şeklinde iki yapıdan oluşur.
Hayvan hücrelerinde çekirdeğin yakınında dokuz iplikçikten (silindir şekil) oluşmuş yapılardır. Bazı çiçeksiz bitkilerde de sentrozoma rastlanır. Sentroiller birbirine diktir. Sentrozomlar hayvan hücrelerinde, hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluşturur.
Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar
Organel
Bitki Hücresi
Hayvan hücresi
Hücre çeperi
Var
Yok
Sentrozom
Yok
Var
Plastidler
Var
Yok
Koful
Az ve Büyük
Çok ve Küçük
Bitki Hücresi:
Sitoplazmalarında kloroplast vardır.
Hücre zarının dışında selülozdan yapılmış hücre çeperi bulunur.
Hücre çeperlerinin bulunmasından dolayı köşeli bir yapıya sahiptir.
Sitoplazmalarında sentrozom yoktur.
Sitoplazmalarında az sayıda büyük kofullar bulunur.
Hayvan Hücresi:
Sitoplazmalarında kloroplast bulunmaz.
Hücre çeperi bulunmaz.
Hücre yapısı köşeli değil, genelde yuvarlağa yakındır.
Sitoplazmalarında sentrozom bulunur.
Sitoplazmalarında çok sayıda küçük kofullar bulunur.
Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Genel Görünümleri
1ffa
Kategori: Biyoloji
Rasgele...

Roman Feride’nin Hatıra Defteridir. Bir Otel Odasında Hatıralarını Yazarken
Degas
1.x Bir Tamsayı Olmak Üzere X=2a+5,a=4b+3 Olduğuna Göre.x Sayısının 8 İle B
Duyular
Özofagus Divertikülleri
Bıos Array (basıc Input Output System)
The Past And The Present
Yalçın özer
Okul Saglığının Önemi
İletişim Kavramının Tanımı Ve Önemi
Ilk Yardım Nedır?
Akran Eğitiminin Özürlü Çocuğun Sosyal Uyumuna Etkisi
Cümle Döneminde Oynanabilecek Bazı Oyunlar
Eğitimdeiletişim
Kromatografi
Tevhid-i Array Tedrisat
Bilindiği Gibi Tüm Canlılar Hareket Ve Çeşitli Faaliyetleri Sonucu Birtakım
Kulak Burun Boğaz Açısından Sualtı Fizyolojisi
Eğitimde Bilgi Teknolojisi
2.4. Iso 9000'in Evrimi-revizyonlar
suskun KéLéBéK
10 Ekim 2011 14:08   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
75 MİLYON
kazımkarabekir
28 Ağustos 2012 21:36   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
dershanede bir ögretmen 100 trilyon diger öğretmen ise 4 trilyon olarak bilgi veriyor hangisi daha doğru Msn Happy
Misafir
26 Ekim 2012 14:54   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
insanlarda kaç hücre vardır
hayvanlarda kaç hücre vardır
bitkilerde kaç hücre vardır
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç