Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 6 Şubat 2012  Gösterim: 20.760  Cevap: 38

Ateş bulunmadan önceki yaşam nasıldı?

Ziyaretçi
9 Kasım 2008 18:08       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
ateş bulunmadan önce insanların yaşamı nasıldı?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Bu dönemde önceki devirlere göre daha sert ve daha düzgün taş aletler yapılmıştır. .Kemik ve taştan daha kullanışlı aletler yapılmıştır.


Sponsorlu Bağlantılar

Gezegende yaşanan son buzul çağının sona ermesi ardından, insan topluluklarının yayılma eğilimi gösterdikleri ılıman iklim kuşaklarında, yepyeni bir evrimsel açılım yaşanmaya başlanmıştır. Buzulların çekilmesiyle ılımak iklim kuşağında gerek fauna gerekse flora, hem çeşitlilik hem de popülasyon olarak belirgin gelişmeler göstermiştir. Bu mevsimsel farklılıkların oldukça belirgin olduğu ve genellikle kurak sayılabilecek yaşam alanlarında ortaya çıkan ve yayılabilen türler, kaçınılmaz olarak dayanıklı, uyum sağlama ve üreme yetenekleri geniş, görece daha küçük cüsseli türlerdi. İşte bu ortam, insan topluluklarına geniş olanaklar sunmuştur.
Buğday ve arpa gibi yaygın, kurak iklime uyumlu bitki türlerinin ve koyun, keçi, sığır gibi otçul türlerin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla insan topluluklarının yaşam biçimi de değişmeye başlamıştır. Doğaya doğrudan müdahale ederek, besin olarak kullanılabilecek bitki türlerini yetiştirme ve bazı hayvan türlerini evcilleştirerek sürüler oluşturmak, bu dönemin belirgin özelliği olmuştur.
İnsan toplulukları bu yeni yaşam tarzında iki ana kolda gelişme göstermişlerdi. Bazı topluluklar evcilleştirdikleri hayvanlardan oluşan sürüleri temel besin kaynağı olarak kullanırken bazı topluluklar ise sınırlı ölçüde de olsa bahçe tarımına başlamışlardır. Her iki ana kol da avcı-toplayı topluluklar olmaktan zamanla çıkmış, bir anlamda besin üreten topluluklar haline dönüşmeye başlamışlardır. Kuşkusuz ağırlıklı olarak tarımla uğraşan topluluklar, avcı-toplayıcı toplulukların yaşam tarzını bırakarak yerleşik düzene geçmek zorunda kalmışlardır. Ağırlıklı olarak hayvan sürülerini kullanan topluluklar ise göçebe ya da yarı-göçebe topluluklar haline gelmişlerdir.Özellikle tarım yapmanın öğrenilmesi bu toplumların beslenme ve yaşam tarzlarında kökten değişikliklere yol açmıştır. Büyük ölçüde rastlantılara, ileri derecede uzmanlaşmaya bağlı olan avcı-toplayıcı yaşam tarzı yerini, besin maddelerini stoklayabilen ve beslenme açısından daha güvenli toplumlar yaratmıştır.
Bu gelişmeler, "Neolitik Devrim" olarak adlandırılan ve insan topluluklarının yaşam biçiminde köklü değişikliklere yol açan bir süreçtir. Kuşkusuz gezegenin her yöresinde yaşamakta olan topluluklarda zamandaş olarak ortaya çıkmayan Neolitik Devrim, başlangıçta, Orta Doğu, Önasya, Uzakdoğu gibi, geniş ve düzenli akarsuların yaygın olduğu bölgelerde ortaya çıkmıştır.


umarım yeterli uzunluktadır:)
lütfen sizde kendiniz ekleme yaparak geliştiriniz


9 Kasım 2008 18:40       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
Tarih , M.Ö. 4000-3500 yıllarında yazının icadı ile başlamıştır. Yazının icadından önceki devirlere tarih öncesi devirler; yazının icadından sonraki devirlere de tarih devirleri denilmiştir.Tarih öncesi devirler kendi arasında taş devri ve maden devri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Hem taş devri hem de maden devri kendi içinde 3 alt gruba ayrılmıştır.Yani 3 tane taş devri,3 tane de maden devri olmak üzere toplam 6 adet tarih öncesi devir vardır.
TARİH ÖNCESI DEVİRLER

1.TAŞ DEVRİ
a.kaba taş devri
b.yontma taş devri
c.cilalı taş devri

2 . MADEN DEVRİ
a.bakır devri
b.tunç devri
c.demir devri

Kaba taş devri en uzun ve en ilkel dönemdir. bu dönemde insanlar mağaralarda yaşiyorlar,kendilerini korumak için taştan kaba aletler yapıyorlardı.Avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamlarını sürdürüyorlardı.
Yontma taş devrinde insanlar ateşi icat ettiler,taştan daha düzgün ve gelişmiş aletler yaptılar.
Cilalı taş devrinde insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya,topraktan kaplar yapmaya başladılar.
Maden devrinde ilk kullanılan maden bakır olmuştur. Daha sonra bakır kalay karışımından tunç elde edilmiş son olarak da demir kullanılmıştır.

TARİH DEVİRLERİ
1.İlkçağ (yazının icadı ile başlar M.S. 376 da kavimler göçü ile sona erer.)
2.Ortaçağ ( M.S sonra 376 kavimle göçü ile başlar 1453 İstanbul’un fethi ile sona erer.)
3.Yeniçağ (1453 İstanbul ‘un fethi ile başlar 1789 Fransız İhtilali ile sona erer.)
4.Yakınçağ (1789 Fransız İhtilali ile başlar günümüze kadar ulaşir.)
Ziyaretçi
12 Kasım 2008 20:04       Mesaj #3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
bu benim için çok önemlidir lütfen cevabını bulun
Son düzenleyen fadedliver; 24 Kasım 2008 17:02
12 Kasım 2008 20:13       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Üye
ateşin icadından önce insanlar avcılık ve meyve toplayıcılığıyla besinlerini yaratıyorlar, eti pişirmeyi bilmiyorlardı. ve ısınma sorunları vardı. ateş icad edildikten sonra kendilerini korumayıi eti ve topladıkları bitkileri pişirmeyi öğrendiler..
şimdi.. eğer ödev konusuysa bunları baz alarak oturup bir ödev çıkartmanızda yardımı olmuşturMsn Happy
Ziyaretçi
13 Kasım 2008 14:47       Mesaj #5
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
kısa olsun
rümysa
13 Kasım 2008 17:47       Mesaj #6
rümysa - avatarı
Ziyaretçi
ateş kullanılamdan önce insanlarııın hayatı nasılldı
Ziyaretçi
13 Kasım 2008 18:05       Mesaj #7
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
ateş bulunmadan önce insanların acaba yaşamı nasıldı
Ziyaretçi
15 Kasım 2008 13:30       Mesaj #8
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
ateş bulunmadan önce insanlar yaşamlarını soba ile sürdürüyorlardı...
Ziyaretçi
15 Kasım 2008 19:49       Mesaj #9
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
ya güzel de cevap çok kısa biraz ayrıntılı yazar mısn?
Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #10 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç