Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 7 Şubat 2015  Gösterim: 130.821  Cevap: 113

Cumhuriyetten önce ve sonra kadınların okur yazarlık oranı nedir?

12 Aralık 2008 21:25       Mesaj #21
Keten Prenses - avatarı
Üye
Alıntı

* Okur-yazar oranı yüzde 30’un üzerine çıkmıştı. 1950 yılında Türkiye’de 34 fakülte ve yüksekokul bulunuyordu. Bunlar o yıl verdiği mezun sayısı sadece3 bin 61 idi.
Üniversite eğitimine olan ilgi sürekli olarak artıyor. Türkiye’deki fakülte ve yüksekokul sayısı 1.380’e yükseldi. 2002 yılı itibariyle Türkiye’de yüksekokul ve fakülte mezunu olanların sayısı 3 milyona yaklaştı. Nüfusun 5 milyonu aşkını lise ve dengi okullardan mezun. Günümüzde okur-yazar oranı ise yüzde 85’i aştı.

............
Sponsorlu Bağlantılar


12 Aralık 2008 21:26       Mesaj #22
Keten Prenses - avatarı
Üye
buda ARTVİN ilinin okur yazarlık grafisi
Alıntı

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 1924 yılında il yapılan Artvin’de milli eğitim alanındaki önemli faaliyetlerde bu dönemde başlamıştır. Artvin Merkez Kasabası’nda tesis edilmiş olan o zamanki adıyla Köy Yatılı Mektebi ve Gündüz Erkek Mektebi Cumhuriyet döneminin ilk eğitim kurumları olarak faaliyet göstermişlerdir. 1924-1927 yılları arasında gezici öğretmen ve müfettişlik yapan aslen İstanbullu Çırpanlı Ömer Efendi oğlu Muvahit Zeki 1927 yılında kaleme aldığı “Artvin Vilayeti Hakkında Umumi Malumat” adlı eserinde o dönemin Artvin’inin ekonomik eğitim ve nüfusu hakkında bilgilerde vermektedir.
İlk zamanlarda bir dalgalanma ve düşme gösteren ilkokul sayısı 1927 yılından sonra giderek artma başlamıştır. Bu dönemde ilkokulların çoğu halkın kendi imkanları ile yaptığı eğitim kurumlarıdır. Yine bu dönemde okul sayılarındaki artış genellikle kırsal kesimde köy ilkokullarında olmuş ve okur yazarlık oranı 1945 yılında başlayarak Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır. Özellikle kadınlardaki okur yazarlık oranı Cumhuriyetin ilk 20 yılında büyük sıçrama göstererek 1935 de %4,6 olan oran 1945 de &,6ya çıkmıştır.

1975 yılında %48,3 olan Türkiye ortalamasına karşılık Artvin’de bu rakam %52,6 ‘ya ulaşmış ve Türkiye ortalaması ile olan fark giderek açılmıştır.1966- 1967 öğretim yılı sonunda Artvin Merkez İlçe sınırları içerisinde yer alan 34 köy yerleşmesinden sadece birinde okul yok iken mevcut ilkokul sayısı 39 idi. Dolayısıyla dağınık ve parçalı bir yerleşme formu gösteren köylerin bazılarında iki ilkokul olduğu anlaşılmaktadır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında bu eğitim hamlesi ilk önceleri köy yerleşmelerinde yoğunlaşmış ve özellikle dağınık nüfuslu köylere eğitim hizmeti götürmek için 1938 yılından itibaren eğitmenlerden faydalanmıştır. 1943 yılında il genelinde görev yapan 243 köy öğretmeninin yarısından fazlasını (164 ünü) eğitmenler meydana getiriyordu. 1950’lere kadar devam eden bu programdan bu tarihten sonra vazgeçilmiş ve aynı yıllarda kentleşme süreci ile birlikte eğitim alanındaki hizmetlerde köylerden kentlere taşınmıştır.

Cumhuriyetin ilk çeyreğinde eğitim alanında atılan bu olumlu adımlar bundan sonrada devam etmiş ve 1950’li yıllarda Artvin ‘de okulsuz köyü olmayan 5 ilimizden biri olmuştur. Uzun yıllar okur yazarlık oranında başı çeken Artvin ‘de 1990 yılı başında okur yazarlık oranı %99 olmuştur. Bütün olumsuz şartlara rağmen bölge halkı eğitimine büyük önem vermiş adeta kurtuluşunu ve kalkınmasını eğitimle özdeşleştirmiştir.Tüm dünyada olumsuz çevre şartları eğitimi olumsuz etkilerken Artvin’de bu kural ters çalışmış adeta tabiat şartları insanları okumaya, eğitim yapmaya teşvik etmiştir.
1926 yılında ilde 36 ilkokul, 51 öğretmen ve 1784 öğrenci mevcutken bu 1990 yılı sonunda 300 ilköğretim okulu, 31 lise ve dengi okul bulunmakta ve bu okullarda 1933 öğretmenle 35048 öğrenciye hizmet verilmekteydi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan ilkokulları incelediğimizde Artvin merkezde ilk defa yeni adıyla İsmet Paşa olan ilkokul açılmıştır. Bunu diğer ilçelerdeki ilkokullar takip etmiştir. Şavşat merkezinde açılan ilkokul 1918’ de kapatıldıktan sonra 1921’de tekrar açılarak eğitim ve öğretime devam etmiştir. Ardanuç ilçesinde 5 sınıflı ilkokul 1925’te Adakale’de kurulmuştur. Aynı tarihlerde Aydın, A.ırmaklar Bereket ve Bulanık köylerinde ise 3 sınıflı okullar mevcuttur.
1928 yılında Latin harfleriyle okuma yazmaya geçildikten sonra ülke çapında okuma yazma seferberliği ilan edilmiş ve böylece 3 sınıflı ilkokulların birçoğu 5 sınıflı okullara dönüştürülmüştür.
Hopa ilçesinde Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Sugören Köyü ve Sarp’ta 1923’te, Esenkıyı Köyünde 1925’te ve Yoldere Köyünde 1928 tarihinde ilkokullar açılmıştır.
Murgul İlçesinde ilkokul Petek Köyünde 1926’da açıldı. 1927 de ise şimdiki PTT binasının arkasındaki binada 3 sınıflı olarak eğitim ve öğretim verilmiştir.
Borçka İlçesinde 1921 yılında Güreşen, Muratlı, Kaynarca ve Adagül ilkokulları açılmıştır. Muratlı’da o dönem açılan ilkokul Hasan Fehmi Paşa İlkokulu olarak görülmektedir. 1940 yılından sonra Borçka ilçesinde büyük bir hızla ilkokulların yapılmasına başlanmış tüm köy ve mahalleler ilkokula kavuşmuştur. Bu gün Borçka İlçesinde 44 İlköğretim Okulu mevcuttur.
Arhavi’de cumhuriyet’in ilanından sonra Gazi İlkokulu adında bir ilkokul açılmıştır. 1933 yılında Derecik Köyü İlkokulu açılarak eğitim ve öğretime devam etmiştir.
Şavşat’ta 23 şubat 1921’de Söğütlü ve Tepeköy ilkokulları açılmıştır. 1922’de İlçe İmam Hatip Lisesi kapatılınca Söğütlü İlkokulu bu binaya taşınmıştır. 1926’da ilçede başlayan okullaşma çabası sonucunda Yavuzköy, Kireçli ve çiftlik köylerinde ilkokullar açılmıştır. 1928’de Veliköydeki ilkokul 5 sınıflıya dönüştü. 1930’da Kocabey ve Cevizli, 1932’de Ilıca Köyü İlkokulu faaliyete geçti. 1936’da çağlayan, Pınarlı Şalcı ve Çoraklı köylerindeki okul binaları öğretime açıldı.
Yusufeli ilçesinde ilk olarak 1923 yılında Kılıçkaya, 1926’da ilçe olan Öğdem’de, 1927’de Esenyaka İlkokulu, 1928’de Altıparmak ve Günyayla ilkokulları, 1930 yılında İşhan ilkokulu öğretime açılmıştır.


Artvin ve çevresinde ilkokul mezunlarının artması ve halkın ortaöğretime son derece ilgi göstermesi sonucunda il meclisinin kararı ve masrafları özel idare müdürlüğünce karşılanmak üzere 1929-1930 öğretim yılında bir ikmal okulu açıldı. 1931-1932 yıllarında ise orta mektep adıyla yeniden düzenlendi. Burada görev yapan öğretmenler ilkokul ve ortaokul öğretmeni olarak ayrıldılar. Bu şekilde Çoruh adını taşıyan üç ortaokul açılmış oldu. Bunlar sırasıyla Çoruh-Rize Ortaokulu, Çoruh-Artvin Ortaokulu ve Çoruh-Hopa Ortaokulu’dur.
21 Eylül 1951 tarihinde Şavşat ilçe merkezinde Şavşat Ortaokulu açılır. 1960’lı yıllardan itibaren değişik tarihlerde Meydancık, Veliköy, Pınarlı, Çoraklı, Balıklı, Çiftlik-Savaş, Arpalı ve Tepeköy Ortaokulları açılmıştır.
1967 yılında Şavşat Ortaokulu iki devreli Şavşat Lisesi haline getirildi. 1974 yılında Şavşat İmam Hatip Lisesi açıldı. Murgul –Damar’da 1969 yılında ortaokul, 27.10.1986’da ise lise açıldı.
Arhavi ortaokulu 1955 – 1956 yılında öğretime başladı. 1967 – 1968’de Arhavi’de bir özel lise faaliyete geçmiştir. Bu lise 1 yıl sonra M.E.Bakanlığı’na bağlanmıştır. Aynı ilçede 1990-1991’de Kız Sanat Okulu açıldı. Bu okulun 1993 – 1994 öğretim yılında Kız Meslek Lisesi olarak adı değiştirilmiştir. Arhavi İmam Hatip Lisesi ise 1977 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.
Borçka Ambarlı YİBO 30 Ekim 1985’te eğitim ve öğretime başlamıştır. Yusufeli Sarıgöl M. Akif Ersoy YİBO 1993 yılında Ardanuç Tütünlü YİBO 1988-1989 yılından beri eğitim ve öğretime devam etmektedir.Kılıçkaya Şehit Cevat Ertan YİBO 1992-1993 yılında öğretime açılmıştır.
Yusufeli ilçemizde 1954 yılında orta okul açılmıştır. Ayrıca bu ilçemizde Çok Programlı lise 1993 yılında öğretime başlamıştır.
Artvin Lisesi 1929 yılında Artvin Ortaokul Direktörlüğü adı altında öğretime başladı.1954-1955 eğitim ve öğretim yılında Artvin Lisesi açıldı. 1969-1970 yıllarında Lisenin adı Kazım Karabekir Lisesi olarak değiştirilmişse de1997-1998 öğretim sezonunda tekrar Artvin Lisesi olmuştur.
Artvin Kız Meslek Lisesi 1949-1950 yılarında akşam sanat okulu olarak açıldı. 1952-1953’te Kız Sanat okulu’na 1955-1956’da Kız Sanat Enstitüsü’ne 1974’te 9. Milli Eğitim Şurasında alınan kararla da Kız Meslek Lisesi haline getirildi.1998-1999 öğretim yılında bu okulun bünyesinde Anadolu Kız Meslek lisesi açıldı.

Artvin’de Anadolu Öğretmen Lisesi eğitim öğretime 1991-1992 öğretim sezonunda başlamıştır. İlimizde öğretmen yetiştiren okul ilk defa 1958-1959 yılında ilk öğretmen okulu adıyla faaliyete başladı.İlk öğretmen okulu 1973-1974 eğitim ve öğretim sezonunda öğretmen okulu olarak son mezunlarını vermiştir. 1974-1975’te ise okul öğretmen lisesi haline dönüştürüldü.
Artvin Anadolu Lisesi ise 1989-1990’da Artvin Ticaret Lisesi 1975-1976 da eğitim ve öğretime açılmıştır.
Artvin ilinde okul öncesi eğitimi 1975-1976 da Kız Meslek Lisesi’ne bağlı olarak başlamıştır.Sonra gelişerek tüm ilçelerde anaokulu açılmıştır.
1950-1951 döneminde Artvin’de mesleki eğitim yapan bir Kız Sanat Enstitüsünün orta kısmı mevcutken 1985-1986 yıllarında genel lise ve meslek lisesi bünyesinde öğretim yapan ortaokul sayısı 12’yi bulmuştur.
Artvin’de ilk kez lise 1929 yılında Artvin Ortaokul Direktörlüğü adıyla açılmıştır. 1954-1955 yılında Artvin Lisesi, 1969-1970 öğretim yılında Kazım Karabekir Lisesi adını almıştır. 1997-1998 öğretim yılında ise tekrar Artvin Lisesi olmuştur.
1960 – 1965 yıllarında Artvin’de bir adet genel lise bulunurken 1965 – 1970 yılları arasında 4 tane, 1970 – 1972 yıllarında 6 tane, 1984 – 1985’te 7 tane, 1993’te 11 tane olan genel lise sayısı çok programlı liselerin açılışı ile 1997-1998 yıllarında 6’ya düşmüştür.
Artvin’de 1989 – 1990 öğretim yılında Anadolu Lisesi 1991 – 1992 öğretim yılında Artvin 7 Mart İlköğretim Okulu binasında Anadolu Öğretmen Lisesi açılmıştır. 1995 – 1996 öğretim yılında Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1998 – 1999 öğretim yılında da Anadolu Kız Meslek Lisesi açılmıştır.
Artvin’de 1948 yılında Sanat Enstitüsü orta kısmıyla başlayan mesleki teknik okul sayısı 1999 yılında 19 tanesi il ve ilçede 2 tanesi belde de olmak üzere 21 okul olmuştur.
Artvin İlinde okullaşma oranları bakımından okul gruplarına göre Türkiye geneli ve Karadeniz Bölgesi ile karşılaştırıldığında ilkokullar için Türkiye geneli ve Karadeniz Bölgesi hemen hemen aynı seviyededir.(% 89). Bu oran Artvin ilinde ise % 102,6’dır. İlkokullarda olduğu gibi ortaokullarda da Türkiye ortalaması % 53,14, Karadeniz ortalaması % 48,28 iken Artvin’de %87,65’dir. Liselerde okullaşma oranı Karadeniz Bölgesi ortalaması ile Türkiye ortalaması birbirine yakın bir oranken (%38) Artvin’de bu oran %53,95’ dir.
Bu da göstermektedir ki Artvinli halen okumaya çok düşkündür. Çocuğunu ortaöğretim seviyesinde de olsa okutmaktadır.
Ülkemiz genelindeki Eğitim ve öğretim alanındaki bu gelişmeler kırsal kesimden göçleri büyük oranda etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Bugünkü nüfus artışının durağan bir seyir almasında ve kırsal kesimde azalmasında eğitimin büyük payı vardır.
Saygıdeğer eğitimciler,
Bu gün okul öncesinde gereken okullaşmayı sağlayarak ülke hedefinin üzerine çıkmış ,
İlk ve Ortaöğretimde fiziki alt yapıyı tamamlamış
Sınıflardaki öğrenci sayısını ortalama hedeflerini yakalamış
Okulların donatımlarını çağdaş normlara uydurmuş
Yüksekokul ve fakülteleri ile ve yakın gelecekte kurulacagını umut ettiğimiz üniversitesi ile
Eğitimin yıldızı Artvinde parlayacaktır
İLİMİZ EĞİTİMİNİ BU GÜNLERE TAŞIYAN
VE
GELECEĞE TAŞIYACAK OLAN DEĞERLİ YÖNETİCİLER VE EĞİTİMCİLER
Başarınızın önünde saygıyla eğiliyorum
Orhan SEVİM
Kaynak : Çoruh Havzası ve Artvin


Ziyaretçi
13 Aralık 2008 12:06       Mesaj #23
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
YA BEN CUMHURİTİN İLANINDAN SONRA Kİ KADINLARIN OKUR YAZARLIK ORANIN TABLOSUNU VE TABLONUN BİLGİSİ LAZIM LÜTFEN YARDIM EDİN
13 Aralık 2008 16:12       Mesaj #24
Keten Prenses - avatarı
Üye
  • Ülkemizde 1923te %11 olan okur-yazarlık oranı ilköğretimin yaygınlaştırılması ve okuma yazma seferberlikleri ile 1985te % 77.5, 1995te ise % 82.3e çıkmıştır. 2000 yılı verilerine göre Türkiyede okuma-yazma bilenlerin oranı %87 olup, cinsiyetler arasında önemli bir fark gözlenmektedi
  • Bu oran erkekler için %94 iken, kadınlar için %81’dir

  • Son sayımlara göre ülkemizde okuma-yazma bilmeyen kişi sayısı yaklaşık 7.5 milyondur. 14 yaş ve üzeri okuma-yazma bilmeyen kişilerin toplam sayısı ise 6.5 milyondur. Bu rakamın %20 sini erkekler, %80’ini kadınlar oluşturmaktadır.
Son düzenleyen Blue Blood; 13 Aralık 2008 17:07
Ziyaretçi
16 Aralık 2008 15:51       Mesaj #25
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
cumhuriyetin ilanından sonra kadınların okur yazarlılık oranı
17 Aralık 2008 00:58       Mesaj #26
Keten Prenses - avatarı
Üye
[quote=Keten Prenses;1254359]
  • Ülkemizde 1923te %11 olan okur-yazarlık oranı ilköğretimin yaygınlaştırılması ve okuma yazma seferberlikleri ile 1985te % 77.5, 1995te ise % 82.3e çıkmıştır. 2000 yılı verilerine göre Türkiyede okuma-yazma bilenlerin oranı %87 olup, cinsiyetler arasında önemli bir fark gözlenmektedir.

  • Bu oran erkekler için %94 iken, kadınlar için %81’dir.

  • Son sayımlara göre ülkemizde okuma-yazma bilmeyen kişi sayısı yaklaşık 7.5 milyondur. 14 yaş ve üzeri okuma-yazma bilmeyen kişilerin toplam sayısı ise 6.5 milyondur. Bu rakamın %20 sini erkekler, %80’ini kadınlar oluşturmaktadır.
[/quote]
..
Son düzenleyen Blue Blood; 27 Aralık 2008 19:05 Sebep: yazı boyutu düzenlendi
Ziyaretçi
27 Aralık 2008 17:51       Mesaj #27
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
kadın okurayazarlık oranı kaçtır
Misafir
27 Aralık 2008 19:04       Mesaj #28
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

günümüz Türkiyesinde
Türkiye deki oranın ayrıntısına inersek:
toplam nüfus: 87.4%
erkek: 95.3%
kadın: 79.6%

Bu rakamlara bakarak kadın okur yazar oranını olması gereken seviyeye(erkekler ile eşit) çıkarmanın zorunluluğunu açıkça görebiliriz. Ne diyelim "Haydi kızlar okula!!!"

ayrıca Cumhuriyet öncesi kadınlarda okuma yazma oranı

OSMANLIDA OKUMA-YAZMA ORANI

47 bini aşkın okuyucunun ilgisine mazhar olan bahsi geçen yazının bir yerinde; “Osmanlı’nın son döneminde okuma yazma oranının yüzde 20’lere kadar düştüğü söylenmektedir
Gerçek rakamı buldum. 1897 yılı istatistiklerine göre Osmanlı Devleti’nde okuma yazma bilenlerin oranı maalesef % 10’un da altındaymış. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıda göreceksiniz. Biz şimdi gelelim asıl konumuza.
.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesinde toplam nüfusunun 30 milyon olduğu tahmin edilmekle birlikte Anadolu Türkiye’sinin nüfusu 12 milyonun altındadır. Nitekim Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan nüfus sayımında Türkiye nüfusu 12,4 milyon olarak tespit edilmiştir. Bu iki veriden hareketle nüfus artış hızının oldukça düşük olduğu ifade edilebilir. Özellikle genç yaştaki erkeklerin uzun süre askerlik hizmeti altında olmaları, olumsuz sağlık koşulları ve savaş kayıpları nedeniyle nüfus artışı çok düşük seviyede gerçekleşmiştir. Aynı zamanda bu olumsuz koşullar, nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımını kadınlar ve gençler aleyhine etkilemiştir.
Osmanlı’da okuma yazma oranı…
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında nüfusun eğitim düzeyinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. 1897 yılı istatistiklerine göre Okuma yazma bilenlerin oranı % 10’un altındadır. Okuyan öğrencilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında ilkokul’da cinsiyet oranı (Kız/Erkek) 0,40 iken bu oranın ortaokulda 0,15’e düştüğü görülmektedir.
Osmanlı Devleti’nde Okul ve Öğrenci Sayıları (1897)
Okul Türü Okul Adedi Öğrenci Sayısı
Toplam Erkek Kız
İlkokul 28.614 854.921 606.104 248.737
Ortaokul 412 31.469 27.207 4.262
Lise 55 5.419 4.892 -
Kaynak: DİE, Osmanlı Devletinin İlk İstatistik Yıllığı 1897, (Ankara 1997)

1927 de yapılan nüfus sayımında Türkiye’deki yetişkin nüfusun (7 yaş ve üzeri) ancak % 10,5’i okuma yazma bildiği tespit edilmiştir. Erkeklerin % 17,4’ü ve kadınlarda % 4,6’sı okuma yazma bilmektedir.

1.Not:Yazı Prof.Dr.Osman Özsoy'dan alıntıdır.

....
Ziyaretçi
28 Aralık 2008 17:30       Mesaj #29
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE KADINLARIN OKUR YAZAR YÜZDESİ
fadedliver
28 Aralık 2008 17:34       Mesaj #30
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
bakınız
Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

günümüz Türkiyesinde
Türkiye deki oranın ayrıntısına inersek:
toplam nüfus: 87.4%
erkek: 95.3%
kadın: 79.6%

Bu rakamlara bakarak kadın okur yazar oranını olması gereken seviyeye(erkekler ile eşit) çıkarmanın zorunluluğunu açıkça görebiliriz. Ne diyelim "Haydi kızlar okula!!!"

ayrıca Cumhuriyet öncesi kadınlarda okuma yazma oranı

OSMANLIDA OKUMA-YAZMA ORANI

47 bini aşkın okuyucunun ilgisine mazhar olan bahsi geçen yazının bir yerinde; “Osmanlı’nın son döneminde okuma yazma oranının yüzde 20’lere kadar düştüğü söylenmektedir
Gerçek rakamı buldum. 1897 yılı istatistiklerine göre Osmanlı Devleti’nde okuma yazma bilenlerin oranı maalesef % 10’un da altındaymış. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıda göreceksiniz. Biz şimdi gelelim asıl konumuza.
.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesinde toplam nüfusunun 30 milyon olduğu tahmin edilmekle birlikte Anadolu Türkiye’sinin nüfusu 12 milyonun altındadır. Nitekim Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan nüfus sayımında Türkiye nüfusu 12,4 milyon olarak tespit edilmiştir. Bu iki veriden hareketle nüfus artış hızının oldukça düşük olduğu ifade edilebilir. Özellikle genç yaştaki erkeklerin uzun süre askerlik hizmeti altında olmaları, olumsuz sağlık koşulları ve savaş kayıpları nedeniyle nüfus artışı çok düşük seviyede gerçekleşmiştir. Aynı zamanda bu olumsuz koşullar, nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımını kadınlar ve gençler aleyhine etkilemiştir.
Osmanlı’da okuma yazma oranı…
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında nüfusun eğitim düzeyinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. 1897 yılı istatistiklerine göre Okuma yazma bilenlerin oranı % 10’un altındadır. Okuyan öğrencilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında ilkokul’da cinsiyet oranı (Kız/Erkek) 0,40 iken bu oranın ortaokulda 0,15’e düştüğü görülmektedir.
Osmanlı Devleti’nde Okul ve Öğrenci Sayıları (1897)
Okul Türü Okul Adedi Öğrenci Sayısı
Toplam Erkek Kız
İlkokul 28.614 854.921 606.104 248.737
Ortaokul 412 31.469 27.207 4.262
Lise 55 5.419 4.892 -
Kaynak: DİE, Osmanlı Devletinin İlk İstatistik Yıllığı 1897, (Ankara 1997)

1927 de yapılan nüfus sayımında Türkiye’deki yetişkin nüfusun (7 yaş ve üzeri) ancak % 10,5’i okuma yazma bildiği tespit edilmiştir. Erkeklerin % 17,4’ü ve kadınlarda % 4,6’sı okuma yazma bilmektedir.

1.Not:Yazı Prof.Dr.Osman Özsoy'dan alıntıdır.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç