Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 36.796|Cevap: 26|Güncelleme: 29 Mayıs 2014

İspanya hakkında bilgi verir misiniz?

Ziyaretçi
21 Kasım 2008 18:27   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ispanyanın insan özellikleri ve yerleşme özellikleri giyim özellikler bilgilerini istiyorum
EN İYİ CEVABI Ziyaretçi verdi
İspanya'nın yerleşim özelliklerini yemesi içmesini falan yollar mısın mümkünse kısa olsun lütfenn??
Sponsorlu Bağlantılar
Diğer Konular:
21 Kasım 2008 18:30   |   Mesaj #2   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
İSPANYA’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

ispanya İspanya Krallığı’nın yüzölçümü 505.990 km2dir ve Avrupa kıtasının güneybatısında bulunan İber Yarımadası'nda yer almaktadır. 2006 yılı verilerine göre bu yüzölçümün %34,5'i ekili alan, %15,1'i çayır ya da otlak ve %23,0'ı de ormanlık alanlarla kaplı bulunmaktadır. İber Yarımadası ile Akdeniz'deki Balear Adaları, Afrika'nın kuzeyindeki Ceuta ve Melilla Şehirleri ve Atlantik Okyanusu'ndaki Kanarya Adaları da İspanya Krallığı topraklarıdır.
Sponsorlu Bağlantılar

İspanya, dağlık bir ülke olup ortalama yüksekliği 600 m. olan dağlarıyla bu konuda Avrupa'da İsviçre'den sonra ikinci sırada yer alır.

Plato ve yüksek ovaları çevreleyen dağların batı kesimleri hariç yarımadanın beşte ikisinden fazlasını sıradağlar kuşatır.

Yarımadanın belli başlı nehirleri doğudan batıya doğru bir yol izleyerek Atlantik Okyanusu'na akar. Ebro nehri, Akdeniz'e dökülür. Denizciliğe elverişli tek nehir olan Guadalquivir ise Sevilla Şehri’nden geçer. İspanya’nın en belirgin özelliklerden biri de ülkede dört mevsimin yaşanıyor olmasıdır. Atlantik Okyanusu'na bakan kısımda kışlar serin, yazlar yumuşak geçerken yağışlar yıl boyunca devam eder, Akdeniz'e bakan kısımda ise kış daha yumuşak, yaz sıcak ve kurak olup yağış oldukça azdır. İç kısımlarda kara iklimi yaşanır, kış aylarının 0 derecenin altında geçmesine karşın yaz mevsimi çok sıcak ve kuraktır, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceyi bulur. 1200 m.nin üstündeki dağlık kesimlerde de kara iklimi geçerlidir. Kanarya Adaları'nda tropikal bir iklim hakimdir.
Sayfa başı
GENEL BİLGİLER

NÜFUS Toplam Nüfus

(1.1.2006) 44.708.964
Nüfus Yoğunluğu

(1.1.2006) 88,4 kişi/km2 Nüfus Artış Oranı

(1.1.2006 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre,
1.1.2005 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) % 1,4 Kentsel Nüfus

(1.1.2006 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) % 78,1 Cinsiyet Dağılımına göre nüfus

(1.1.2006 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) Erkek: % 49,0 Kadın: % 51,0 Büyük Şehirlerdeki Nüfus

( 1.1.2006 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) Madrid:Başkent) 3.128,6 Barselona: 1.605,6 Valencia: 805,3 Sevilla: 704,4 Zaragoza: 649,2 Málaga: 560,6 Bilbao: 354,1 Murcia: 417,0 Kanarya Adaları: 377.000 Mayorka: 375,0 Yaş Dağılımı

(1.1.2006 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) 0 - 14: % 14,3 15 - 64: % 69,0 65+: % 16,7
MİLLİ GELİR GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA
Gayri safi yurtiçi hasılanın yapısı:

(Cari fiyatlarla, milyar Euro,2004)
Değer % Özel tüketim harcamaları 562.952 57,7 Kamu tüketim harcamaları 175,148 17,9 Gayri safi sabit sermaye oluşumu 295,564 30,3 Stok değişimleri 2,798 0,3 Mal ve hizmet ihracatı 254,985 26,1 Mal ve hizmet ithalatı -315.258 -32,3 Gayri safi yurtiçi hasıla(piyasa fiyatlarıyla) 976.189 100,0 Gayri safi Yurtiçi Hasıla'da Reel Büyüme

(2000 - 2006 esas alınarak) % 3,9 Kişi başı GSYİH

Cari fiyatlarla (2006, Euro) 22.152 Sayfa başı
SİYASİ YAPI (Haziran 2007)

 • Devlet Yönetimi:Parlamenter Monarşi
 • İspanya Devlet Başkanı:Kral 1. Juan Carlos
 • Meclis düzeni:Meclis 350 milletvekili ve 259 senatörden oluşur. Her dört yılda bir seçim yapılır. Son seçimler 14 Mart 2004'de yapılmıştır.
 • Hükümet başkanı: BaşbakanBaşbakan José Luis Rodriguez Zapatero (17 Nisan 2004 tarihinden beri)
 • İktidar partisi:14 Mart'ta iktidara gelen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 162 Kongre 97 Senato üyeliği), ana muhalefet partisi Halk Partisi (PP) (147 Kongre, 124 Senato üyeliği).
 • Devlet topraklarının bölgesel yapısı:Ülke; kentler, eyaletler ve otonom bölgelere ayrılmıştır. 17 tane otonom bölge mevcuttur. Bugünkü anayasayı 1978'de kabul edilen yasalar oluşturur. Her otonom bölgenin temel kurumsal normları kendi yasalarını oluşturur. Devlet bunları tanımanın yanı sıra kendi asal düzenlemesinin bir parçası olarak da korur.
Sosyal Yapı

 • Nüfus yapısı: (1.1.2006) Nüfusun % 90,7’sı ispanyol ve % 9,3 yabancıdan oluşmaktadır. Toplam yabancı nüfusun çoğunluğunu % 13,6’sı ile faslı, 11,1’i ekvatorlu, % 9,8’i romen, % 6,6’sı ingiliz, %6,4’ü kolombiyalı % 3,6’sı arjantinli ve %3,6’sı almandır.
 • Din: (Şubat 2007) Nüfüsün % 79,1'i Katolik’tir.
 • Resmi Dil: Ülkenin resmi dili İspanyolca’dır.Ülkenin resmi dili İspanyolca’dır. İspanyolca'nın yanı sıra katalan gallego ve bask dilleri konuşulur ki bu diller kendi bölgelerinde resmi dil olarak da kabul edilmektedir.
Sayfa başı
EKONOMİK YAPI

Ekonomik faaliyet alanları

Sektörel istihdam oranları (2006) Tarım ve balıkçılık % 4,8 Sanayi (İnşaat dahil) % 29,6 Hizmetler % 65,6 İşsizlik oranı (2003) % 8,5 Fiyatlar (Aralık 2006 - Aralık 2005 farkı) Sanayi fiyatları % 3,6 Tüketici fiyatları % 2,7 Kamu Borçları (2004) GSYİH' nın
% 1,8’i Ödemeler dengesi (milyon Euro, 2006)

Ticari denge -80.142 Hizmetler 22.143 Gelir -20.983 Cari Transferler -5.754 Cari hesaplar (g-g) -84.736 Sermaye hesabı (g-g) 6.175 Doğrudan yatırım -55.531 Portföy yatırımı (*) 198.314 Diğer yatırımlar (*) -37.556 Mali Türevler 2.044 İspanyol Merkez Bankası rezervleri -480 Merkez Bankası varlıkları -25.320 ..Euro sistemle gelen talepler -12.327 ..Diğer net varlıklar -12.993 Mali Hesap (**) 81.471 Net hata ve noksanlar -2.909 (g-g) = gelir-gider
(*) = İspanyol Merkez Bankası olmadan
(**) = borçların(pasiflerin) net değişimi - varlıkların (aktiflerin) net değişimi Faaliyet alanları itibarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (MİLYON EURO-2006)


Değer % Tarım ve balıkçılık 27.199 2,8 Enerji 21.152 2,2 Sanayi 130.557 13,4 İnşaat 106.437 10,9 Hizmetler 583.773 59,8 ..Pazarlama hizmetleri 457.871 46,9 ..Satışa yönelik olmayan hizmetler 125.902 12,9 Ürünlerde net vergi 107.071 11,0 Piyasa fiyatlarıyla GSYİH 976.189 100,0 Başlıca verimli sektörler ve özellikleri

İspanyol tarımın en belirgin özelliği geniş arazilere yayılmış tahıl üretim alanları ve (2006 verilerine göre 6,6 milyon hektar), üzüm ve zeytin başta olmak üzere bu alanlarda ekili bulunan ağaçsı bitkilerdir. Buna rağmen, elde edilen ürünlerin miktarı oranlamasında birinci sırada meyve ve sebze yetiştiriciliği yer almaktadır. Büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği rakamlarına bakıldığında da sırasıyla domuz eti, dana eti ve süt, koyun ve keçi eti ve kümes hayvancılığı üretimi gelmektedir. 2006 senesinde kaydedilen verilere göre Balıkçılık üretimi 1.320.311 metrik tonu bulmaktadır. Bu miktarın 371.966 metrik tonu kültür balıkçılığı üretiminden elde edilmektedir (Bunun % 81,1’i midye üretimidir).
Başta gelen İspanyol sanayi sektörleri arasında gıda, otomobil üretimi, kimyacılık ve metal üretimi sayıla bilinir. Endüstriyel malzemelerin üretimi ve ihracatı yüksek oranlı teknolojik içeriğe sahip sektörlere doğru hızla yönelmektedir. Bunun bir kanıtı olarak, üretim endüstrisi ihracatının yarısından fazlasının orta-yüksek yoğunluklu teknolojiye ait olmasını gösterebiliriz.
2006 yılı sanayi üretim ihracatının % 51,6 ‘sı orta ve ileri teknoloji sektöründe ve 8,5’u ileri teknoloji sektöründe olmuştur. Aynı yıl sanayi ürünleri ihracatı kaydedilen toplam ihracatın %81,5’iydi. Başta gelen ihracat sektörleri arasında tüketim ekipmanları, otomobil, gıda, kimyasal ürünler ve kimyasal olmayan yarı işlenmiş mamuller gelmektedir.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya ve istihdama en büyük katkı Hizmet Sektöründen gelmektedir. 2006 yılında İspanya, yabancı turistler tarafından en çok tercih edilen ikinci ülkeydi. 2006’da ülkeye gelen toplam ziyaretçi sayısı 58,5 milyona ulaşmıştır.
İspanyol şirketler ağı büyük ölçüde atomik yapılı işletmelerden oluşmaktadır ve Küçük ve Orta Ölçekli firmaları (KOBİ) durağan bir yapıya sahiptir. 2006 yılı başlarındaki rakamlar itibari ile toplam 3.161.480 KOBİ (0-249 ücretli çalışan eleman) ve 4.139 Büyük İşletme bulunmaktadır. (bu firmalara tarım ve balıkçılıkla iştigal eden işletmeler dahil değildir). Bu şirketlerden % 7,6’sı sanayi alanında, % 14.2’si inşaat, % 26,3’ü ticaret ve % 51,9’u diğer hizmetler alanında faaliyet göstermektedirler.
Kamu sektörünün milli ekonomiye katılımı 1996 senesinde “Kamu Sektörünün Modernizasyonu Programının” kabulüyle kayda değer ölçüde azalmıştır. Gerçekleştirilen sayısız özelleştirme sayesinde zaten bir süredir kopma yolunda ilerleyen Devlet; petrol, doğal gaz, demir çelik, telekomünikasyon, hava ve deniz ulaşımı, elektrik üretimi ve bankacılık sektörlerindeki katılımını sona erdirmiştir. Kamu endüstrisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üzerindeki katkısı 1996 senesinde %1,8 iken 2006 senesinde %0,1 olarak kaydedilmiştir.
TİCARİ HİZMETLER VE BANKACILIK PAZARLAMA

TİCARET

Büyük mağazalar ve belirli konularda özelleşmiş hipermarketler İspanyol pazarında paylarını arttırmaya devam etmektedirler. Gıda alanında uzmanlaşmış süpermarketler ise hipermarketlere oranla daha yüksek pazar payına sahip. Hipermarketler bazı spesifik ürünlerin arandığı yerler olarak kalırken süpermarketler şehrin yaşama alanları içindeki dar alanlarda müşteriyle daha yakından ilgilenebilmekte ve bire bir ilişki içerisindeki ticaretin faydalarından istifade etmektedir. Alışveriş merkezleri ise giderek çoğalmaya devam ederek 2006 senesi sonlarında aktif alışveriş merkezlerinin sayısı 463’ü bulmuştur. Bu merkezler bünyesinde brüt 11,3 milyon m2 kiralanabilir alan içermektedir ve geçen sene de insanların boş vakitlerini değerlendirmelerinde önemli bir faktör olmaya devam eden alışveriş merkezleri bu özelliklerinin devam edebilmesini sağlamak amacıyla tesislerinin restorasyonuna yatırım yapmayı ihmal etmediler.
Gıda sektörü dışında hizmet veren ve özellikle mobilya, brikolaj, beyaz eşya ve bilgisayar satışı yapan büyük alışveriş alanlarında bulunan, Franchising sistemiyle çalışan ve 2006 yılı itibariyle sayıları 63.750 ’yi bulan perakende satış yapan işletmelerden 33.750’si küçük ticari işletmeler (bunlardan da 5.652’si gıda ve 5.142’si moda) ve diğer ek hizmetlerden (7.814 video-klüpler) oluşmaktadır.
Geleneksel işletmeler, konserve gıdaların (kuru gıda) etkisiyle self-servis türü işletmelerin karşısında ağırlığını kaybetmektedir. 2006 senesinde kuru gıda satışına geleneksel işletmelerin katılımı % 4,4 iken self-servis türü işletmelerinki %21,2, süpermaketlerinki (400 m2 – 2.500 m2 arasındakiler) %52,0 ve hipermarketlerinki ise (2.500 m2’den büyük olanlar) %22,5 olarak kaydedildi. Taze gıda satışlarında ise (meyve-sebze, et ve balık) geleneksel işletmeler ve bölgesel pazarlar liderliklerini sürdürerek pazar payının %50’sini ellerinde tuttular.
Elektronik ticaret gibi yeni ticaret formülleri gelişimini sürdürmektedir. Elektronik ticareti pazar payı geçen yıla oranla % 110 büyüme göstermiş ve 355 milyon Euro’ya ulaşan faturalandırma olmuştur.
Bankalar

‘Banco de España’ İspanya’nın Merkez Bankasıdır.
İspanya içerisinde yurtiçi şube ağları ve/veya yurtdışı temsilci ofisleri ile faaliyet gösteren başlıca finans kuruluşları sırasıyla Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Santander Central Hispano, Banco Español de Crédito, Banco Popular Español, Banco Sabadell ve Banco Pastor ’dur.
Tasarruf Bankaları olarak yurtdışında da büroları olanlardan başlıca kuruluşlar: La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, Caja Galicia, Caja Duero, Caixa Nova, Caja de Ahorros del Mediterraneo ve İspanya Tasarruf Fonu Konfederasyonu’dur.
Ulaşım Altyapısı

 • Karayolları 2005 yılında İspanyol karayolu ağı 666.698 km. uzunluğunda olup bunun 538.518 kilometrelik bölümünü şehirlerarası yollar, 128.180 kilometrelik bölümünü de şehir içi yollardan oluşmaktadır. Otobanlar gibi geniş kapasiteli yollar, karayolları ve çift şeritli yolların uzunluğu 13.156 kilometredir. 2005 yılında ülke karayolunu kullanan yolcu sayısı kilometre başına 417.834 milyon kişi, kilometre başına taşınan yük miktarı ise 367.497 milyon tondur. 2005’de karayolu taşımacılığı ülkenin yıllık kapasitesinin %90,0 ını, yük taşımacılığının ise %85,0'ını karşılamıştır. İspanyol Devlet Karayolu ağından (25.415 Km) hafif araçların %49,1’i, ağır taşımacılık araçlarının da % 66,2’si faydalanmıştır. Karayollarına 2005 yılında gerçekleştirilen toplam 8.319 milyon Euro’luk yatırımın % 91,1’i kamu tarafından yapılmış ve geri kalan kısmı ise ücretli otoban olmuştur.
 • Demiryolları 2005 yılı verilerine göre İspanyol demiryolu ağı uzunluğu 15.015 kilometredir. Bunun 8,478 kilometresinde elektrikli sistem kullanılmaktadır. Yine aynı yıla ait verilere göre kilometre başına 21.624 milyon yolcu ve 11.641 milyon ton yük taşımıştır. Çalışan Madrid-Sevilla, Antequera uzatması ve Toledo’ya uzanan bir kolu ile ve Madrid-Tarragona olmak üzere iki tane Hızlı Tren Hattı bulunmaktadır. 2005 senesinde Kamu Sektörü demiryollarına 5.456 milyon Euro yatırım yapmıştır.
 • Limanlar 2006 yılında kamu işletmesi altında bulunan 46 adet çok amaçlı limandan yapılan deniz taşımacılığının 460 milyon tona ulaşan yük taşımacılığı ve 24,4 milyon yolcu taşımacılığı yapılmıştır. Buna göre bir önceki yıla nazaran, yük taşımacılığında % 4,7 yolcu taşımacılığında ise %5,5’lik bir artış göstermiştir.
  2005 yılında ülke içi yük taşımacılığının yaklaşık %9,6’sı(ton/km) denizyoluyla gerçekleşmiştir. 2006 yılında limanlara yapılan yatırımlar 1.089 milyon Euro’ya ulaşarak geçen seneyle kıyaslandığında % 24,0’lık bir artış kaydedilmiştir.
 • Havalimanları Günümüzde İspanya’da ticari trafiğe açık 45 havalimanı bulunmaktadır. 2006 senesinde hava taşımacılığı aracıyla 193,6 milyon kişi seyahat etmiş, toplam 625.872,9 ton ticari yük taşınmıştır. 2005 senesine kıyasla, 2006’de İspanyol havalimanları yolcu trafiğinde %6,8 ticari nitelikli yük trafiğinde de % -0,5 değişim kaydedilmiştir. Havalimanlarının altyapısına ve kamu havacılığına yapılan yatırımlar 1.821,8 milyon Euro tutarında gerçekleşmiştir.
Sayfa başı
PAZARIN DIŞA AÇILIMI VE PAZARA GİRİŞ YAPISI

Pazarın dışa açılım payı

Ticari eşya dağılımı, 2006 GSYİH’ DA Dış Ticaret (İhracat-İthalat) oranı %44,0 GSYİH’ DA İthalat oranı &,6 Dünya İthalatında, İspanya’nın toplam payı %2,6 Dünya İhracatında, İspanya’nın toplam payı %1,8 Dış ticaretin yapısı

Dış ticaretin bölgelere göre dağılımı (2006 yılı itibarıyla toplam üzerinden %)

İhracat Rakamları
pazar1
İthalat Rakamları
pazar2
Ülkelere göre dış ticaret (2006 yılı itibarıyla milyon euro olarak)

*:Euro Bölgesi 2006: Almanya, Avusturya, Belçika, (İspanya), Finlandiya, Fransa,
Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve Slovenya. **:2006 AB aday ülkeler: Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Türkiye ve Eski
Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Bulgaristan ve Romanya 01.01.2007 tarihinden
beri üye ülkeler. ***:Hong Kong hariç Çin İhracat (FOB) Değer 2006-2005
Yılı Farkı
(%) İthalat (CIF) Değer 2006-2005
Yılı Farkı
(%)
169.872 9,6
259.599 11,4 Fransa 31.754 6,8 Almanya 36.929 7,5 Almanya 18.486 5,0 Fransa 33.163 1.0 Portekiz 14.972 0,9 İtalya 21.206 6,6 Italya 14.484 11,8 Çin 14.302 22,1 Ingiltere 13.415 3,0 İngiltere 12.754 -3,6 ABD 7.498 17,3 Hollanda 10.355 10,2 Hollanda 5.546 14,4 Portekiz 8.730 16,22 Belçika 4.958 13,1 ABD 8.476 13,3 Meksika 3.074 16,1 Belçika 7.550 6,3 Türkiye 2.752 2,1 Rusya 7.343 41,5 İsviçre 2.596 1,1 Japonya 5.841 -1,4 Fas 2.562 14,2 Cezayir 4.491 10,1 Yunanistan 1.899 10,5 İrlanda 3.880 10,8 Diğer ülkeler 45.876 16,6 Diğer ülkeler 84.539 19,5 GTIP NUMARALARINA GÖRE DIŞ TİCARET (2006- NUMARALANDIRMA AB STANDARTLARINDA YAPILMIŞTIR)

Değer 06-05 Farkı (%) İhracat (FOB) 169.872 9,6 87. Motorlu kara taşıtları, traktörler… 35.394 6,4 84. Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar… 13.830 9,1 85. Elektrikli makina ve cihazlar … 11.918 10,7 27. Mineral yakıtlar, mineral yağlar 7.894 17,0 39. Plastikler ve mamulleri... 6.358 10,9 30. Eczacılık ürünleri.. 5.526 10,9 72. Demir ve çelik. 5.494 19,0 08. Yenilen meyvalar 4.591 5,6 89. Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar. 4.122 41,9 73. Demir veya çelikten eşya. 3.800 7,3 Diğer İhracatlar 70.945 8,4 Değer 06-05 Farkı (%) İthalat (CIF) 259.559 11,4 27. Mineral yakıtlar, mineral yağlar ... 40.508 23,8 87.Motorlu kara taşıtları, traktörler… 38.844 6,5 84 .Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar… 28.191 4,5 85. Elektrikli makina ve cihazlar … 22.175 15,3 72. Demir ve çelik... 10.534 25,1 30. Eczacılık ürünleri... 7.257 5,7 29.Organik kimyasal ürünler.. 6.706 2,8 90.Optik alet ve cihazlar, .. 5.648 11,4 62.Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4.946 24,5 Diğer İthalat 86.519 9,2 KUR GELİŞİMİ

(Dönemlerin ortalaması) 2004 2005 2006 2007* ABD DOLARI/EURO 1,244 1,244 1,256 1.327 *Ocak-Mayıs
1 Haziran 2007
1 euro=1,344 ABD Doları PAZARA ULAŞIM

TİCARET REJİMİ

Avrupa Birliği'ne üye diğer ülkeler ve bunlarla ticaret yapan topluluk dışı ülkelerden yapılan mal girişinde ithalat izni ve miktar sınırlaması yoktur. Aynı şekilde diğer Avrupa ülkelerine İspanya'dan yapılan ihracat ürünlerinde de miktar sınırlaması ve izin alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Birlik üyesi olmayan üçüncü ülkelerle gerçekleştirilen tarım ürünleri ithalatında da ne bölgesel ne de milli bir tahdit getirilmeksizin serbest bir ticaret politikası izlenir. Sadece ithal edilecek malın bağlı bulunduğu tarımsal kuruluşun normlarına uygun olup olmadığı konusunda bir teminat olarak (AGRIM) ithalat sertifikası istenir. Genel kurallara istisna olarak bazı tütün çeşitleri ve fildişi ithalatı için izne gerek duyulmaktadır.

Birlik dışı üçüncü ülkelerden yapılacak sanayi ürünleri ithalatında da bazı istisnalar hariç serbest ticaret politikası izlenir. Söz konusu istisnalar arasında, belirlenmiş ülkelerden tespit edilmiş bazı ürünlerin (tekstil ürünleri, konfeksiyon ayakkabı ve çelikten mamul ürünler) ithalatında miktar kısıtlamaları ve kontrol önlemleri uygulamaları, diğer bazı maddelerin (uyuşturucular, savunma malzemeleri ve çift kullanımlı malzeme ve teknolojileri gibi ) ithalatına konu olan özel izin lisansları sayılabilir.

Birlik dışı ülkelere yapılacak gerek tarım gerekse endüstri ürünlerindeki ihracatta da serbest ticaret politikası bütünüyle izlenir. Uruguay Dolaşım Birliği'nin kurulmasının ardından bazı tarım ürünlerinin ihracatında gerekli olan (AGREX) sertifikasıyla fiyat ve miktar bakımından kontrol altına alınmıştır.

Kanarya Adaları'nın ticari ilişkilerini düzenlemesi için özel bir sistem mevcuttur. Belirlenmiş tarımsal ürünler için Topluluk içi yardımları ve aynı ürünler için üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatta muafiyet imkanını içermektedir.

Ceuta ve Melilla, Avrupa Gümrük Birliği'ne dahil değildir. Bu bölgelerin dış ticaretinde ülkenin ticari rejiminden farklı ve geleneksel serbest ticaret esasına dayalı bir ticaret rejimi uygulanmaktadır.


GÜMRÜK TARİFESİ
Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden yapılan ithalatta gümrük vergisi muafiyeti vardır. Ancak, Birlik üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen ürünler için Avrupa Birliği'nin koyduğu gümrük tarifeleri uygulanır.

ÜYE OLDUĞU TİCARİ VE EKONOMİK TEŞKİLATLAR
Avrupa Birliği AB
Avrupa Para Birliği UEM
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı OECD
Dünya Bankası DB
Uluslar arası Para Fonu IMF
Dünya Ticaret Örgütü DTÖ
Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD
Afrika Kalkınma Bankası AfDB
Asya Kalkınma Bankası ADB
Interamerikan Kalkınma Bankası IDB
Sayfa başı


YASAL DÜZENLEMELER

VERGİ SİSTEMİ

Üç ayrı katma değer vergisi (KDV) oranı uygulanmaktadır. Genel KDV oranı % 16, düşürülmüş KDV oranı %7, en düşük KDV oranı ise % 4’tür. Bazı işlemler katma değer vergisinden muaf tutulmuştur. Kanarya Adaları, Ceuta ve Melilla’da katma değer vergisi uygulanmamaktadır. Kanarya Adaları’nda % 5 oranında dolaylı genel vergi uygulaması yürürlüktedir. Ceuta ve Melilla’da ise üretim, hizmetler ve ithalatta, Kanarya Adaları’nda geçerli olan standart verginin benzeri uygulanmaktadır.

Şirketler için vergi yükümlülüğü net gelir üzerinden % 32,5 oranındadır ve 1.1.2008 tarihinden itibaren bu oran % 30 olacaktır. Bunun haricinde bazı özel vergi oranları da mevcuttur. Devlet reel yatırım fonlarında % 1, belirli kooperatiflerde % 20 ve hidrokarbon arama ve çıkarma çalışmaları yapan kurumlar için bu oran % 37,5 (1.1.2008 tarihinden itibaren % 35 olacaktır) olarak tespit edilmiştir
MARKALARIN VE PATENTLERİN KORUNMASI

İspanya, Dünya Bireysel Mülkiyetler Organizasyonu ’nun oluşturduğu Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi’ne taraftar olmuştur. Ayrıca İspanya, Avrupa patentlerini konu alan Münih Sözleşmesi’ni ve Patent İşbirliği Anlaşması’nı (PCT), markalar konusunda da Madrid Yönetmeliği’ni imzalamış ülkeler arasındadır.Avrupa patentleri için başvurular İspanyol Patentler ve Markalar Bürosu’na da ( ) yapılabilse de işlemlerin takibi ve patentin onaylanması Genel Merkezi Münih’te yerleşik olan Avrupa Patent Ofisi’nce tamamlanacaktır.
Avrupa Topluluğu kapsamındaki ülkelerdeki markaların denetimini konu alan iç piyasanın uyum ve ahengini sağlayan Ofis (OHIM )merkezi İspanya’nın Alicante şehrindedir.
ÜRÜNLERİN STANDARDİZASYONU VE BELGELENDİRİLMESİ

Bazı ürünler menşeine bakılmaksızın Avrupa Birliği’nin getirdiği zorunluluklar sebebiyle birtakım mevzuatlarla sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan bütün birlik ülkeleri için özellikle haklı rekabeti destekleyici çeşitli garanti sistemleri getirmek gibi yine topluluğun koyduğu birtakım teknik zorunluluklar söz konusudur. İSO kalite normları 9000 serisi kaliteyi garantileyen ve rekabet faktörünü ön plana çıkaran bir uygulamadır. Çevre üzerine İSO 14000 serisi ve OHSAS 18001 teknik özelliklerine göre iş kazalarını önleme sertifikası da her geçen gün daha önem kazanmışlardır.
İspanya Hükümeti tarafından görevlendirilmiş resmi bir kurum olan İspanya Standardizasyon ve Belgelendirme Teşkilatı (AENOR ), standardizasyon ve sertifikalama faaliyetlerini geliştirmek için çalışmaktadır. Belgelendirme ile ilgili olarak Milli Akreditasyon Kuruluşu (ENAC ) tarafından sektör bazında onaylanmış başka organizasyonlar da mevcuttur.
KARAYOLLARI TAŞIMACILIĞI

Karayolu taşımacılığıyla ilgili bütün uluslararası anlaşmalar CMR, TIR, ADR ve ATP ülke iç tüzüğüne dahil edilmiştir. Avrupa Birliği dahilindeki karayolu yük taşımacılığı konusu 26 Mart 1992’den bu yana CEE 881/92 sayılı yönetmelik kapsamındadır. İspanya ile üçüncü ülkeler kapsamındaki ülkelerin her biri ile değişik ikili sözleşmeler mevcuttur.

PRATİK BİLGİLER

PARA BİRİMİ

Euro resmi para birimidir ve 100 cent’lere ayrılmıştır. 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500’lük olarak banknot halinde ve 1, 2, 5, 10, 20 ve 50’lik cent ile 1 ve 2 Euro’luk metal para olarak İspanya dahil bütün Euro Bölgesi ülkelerinde geçerlidir.
SAAT UYGULAMASI

İspanya, Ekim ayı sonundan Mart sonuna kadar GMT’den bir saat ileridir. Yılın geri kalanında GMT’den iki saat ileridir. Kanarya Adaları ise tüm yıl boyunca, İspanya’dan bir saat geridedir.
ÇALIŞMA SAATLERİ

 • BANKALAR Pazartesi-Cuma sabah 8.30 ile 14.00 arası, Cumartesi günleri 8.30-13.00 arası açıktır. Bankalar, 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında Cumartesi günleri kapalıdır.
 • RESMİ DAİRELER Pazartesi-Cuma günleri ve 08.00-15.00 arası çalışma saatleridir.
 • İŞYERLERİ Bütün İspanya’da dükkanların asgari açık oldukları süre Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar 10.00-13.30 arası ve 17.00’den 20.30-21.00 saatleri arasındadır. Büyük mağazalarda, süpermarketlerde ve hipermarketlerde öğle tatili uygulaması yoktur ve daha geç saatlere kadar hizmet verilmektedir. Rekabet esaslarını göz önüne alınarak her otonom bölge, işyerlerine yılda en az 8 kez tatillerde veya pazar günleri açık kalma izni vermektedir.
TATİL GÜNLERİ

YILLIK TATİLLER:

Yılda 30 gün tatil yapmak her çalışanın yasal hakkıdır, bu tatiller genelde Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, çoğunlukla da Ağustos ayında gerçekleştirilir.
RESMİ TATİL GÜNLERİ:

Pazar günleri iş günü değildir. Hükümet’in, Otonom yönetimlerin ve Belediye’lerin Pazar günlerine ilave olarak onayladıkları yıllık tatil günlerinin sayısı 14’tür.
2007 yılında tüm ülkenin uyguladığı tatil günleri şunlardır: 1 Ocak (Yeni Yılın ilk günü), 6 Nisan (Kutsal Cuma), 1Mayıs İşçi Bayramı, 25 Mart (Kutsal Cuma), 15 Ağustos (Asuncion de la Virgen) 12 Ekim (İspanya’nın Milli Bayramı), 1 Kasım (Bütün Azizlerin günü), 6 Aralık (Anayasanın Kabulu), 8 Aralık (İffet günü) ve 25 Aralık (Hz.İsa’nın Doğumu)
ÜLKEYE GİRİŞ FORMALİTELERİ

Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre vatandaşları için pasaport ya da ulusal kimlik kartı yeterlidir. Diğer ülke vatandaşlarından istenilenler: yasal geçerlilik taşıyan bir pasaport, bulundukları bölgeye göre ilgili olan İspanya’nın Büyükelçilik veya Konsolosluk’ larından alınmış geçici giriş veya oturma vizelerinin olması gereklidir. Vize uygulamasının olmadığı ülke vatandaşları için 90 günü aşmamak ve çalışmamak kaydıyla ülkeye giriş hakkı sınırda kontrolleri yapılmak kaydıyla mevcuttur. Geçici kalış vizesi (Schengen Vizesi) yeni bir vizeye gereksinim duyulmaksızın Almanya, Avusturya, Belçika,Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, Norveç, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç’e giriş hakkını sağlar, aynı şekilde bu ülkelerin herhangi birinden alınan vizeyle de İspanya’ya giriş hakkı doğar.
İş veya ticari vize için gerekli evraklar:

 • En az altı ay geçerlilik süresi olan pasaport.
 • Pasaportun numarası, vizeler, damgalar ve şahsi bilgilerin bulunduğu sayfaların fotokopisi.
 • Eski pasaportun fotokopisi.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Vize başvuru formu
 • Bir resim (Yeni çektirilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi kabul edilmez).
 • Seyahat dönemini kapsayan seyahat sigortası.
 • Şirketin antetli kağıdına vize başvuru dilekçesi.
 • Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan İşe Giriş Bildirgesi (fotokopi işyerinden onaylı olmalıdır)
 • 'Sosyal Sigortalar Kurumu Dört Aylık Sigorta Pirimleri Bildirgesi' veya Emekli Sandığı’ndan benzer belge,
 • İspanyol Şirket tarafından, seyahat edecek kişi veya kişilere hitaben yazılmış, seyahatin amacını ve tarihlerini bildiren faks (aynı fax İspanyol şirket tarafından Büyükelçiliğimize de iletilmelidir).
 • Son üç ayın maaş bordrosu.
 • Şirketin Vergi Levhası’nın Noter tasdikli fotokopisi.
 • Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi.
 • Şirketin İmza Sirküleri’nin Noter tasdikli fotokopisi.
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
 • Uçak ve Otel rezervasyonu teyidi
 • Vize için başvuran şahsın seyahat edeceği ülkedeki masraflarını karşılayabileceğini gösteren belgeler(maaş bordrosu, banka hesap cüzdanı, mülkiyet tapuları, kredi kartlarının orijinalleri ve fotokopileri).
 • Vize başvurusunun bir grup için yapılması durumunda, grubu oluşturan şahısların isim ve pasaport numaralarının olduğu liste.
 • Pasaportlarında başka Schengen vizesi bulunan şahısların vize başvuruları üçüncü şahıslar tarafından yapılabilmektedir. Pasaportlarında Schengen vizesi bulunmayan şahıslar başvurularını bizzat yapacaklar ve pasaportlarını bizzat teslim alacaklardır
  DİKKAT:evraklarin eksiksiz ve iki nüsha halinde (vize başvuru formu dişinda) hazirlanmasi ve her bir nüshanin ayri bir dosyada toplanarak iki takim şeklinde teslim edilmesi gerekmektedir.
 • ÖNEMLİ NOTLAR:
 • Vize Başvurularının, öngörülen seyahat tarihinden EN AZ BİR HAFTA ÖNCE yapılması gerekmektedir. Yabancılar için bu süre ÜÇ HAFTADIR
 • Bir grup seyahati söz konusu olduğu takdirde, vize başvurularının öngörülen seyahat tarihinden EN AZ ONBEŞ GÜN ÖNCE yapılması gerekmektedir.
 • Yukarıda belirilen evrakların tamamının ibrazı, gerekli vizenin verileceği anlamına gelmemektedir.
 • Gerekli görüldüğü takdirde, yukarıdaki listede yer almayan (ikametgah ilmuhabiri vs. gibi) başka evraklar da talep edilebilir.

Ziyaretçi
4 Aralık 2008 16:16   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
İspanya'nın yerleşim özelliklerini yemesi içmesini falan yollar mısın mümkünse kısa olsun lütfenn??
Blue Blood
4 Aralık 2008 16:19   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
https://www.msxlabs.org/forum/ulkele...ya-tarihi.html
linke yıklayıp bilginize ulaşabilirsiniz kolay gelsinMsn Happy
Ziyaretçi
4 Aralık 2008 16:24   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Canım çok sağol ama bana gereken yerleşim özellikleri ve İspanya'nın yemesi veiçmesi birde giyimleri.... insan özellikleriylede alakası yok.... bunlar dışındaki bilgiler işime yaramıyor ama yinede sağol diğerlerini bulursan sevinirim ben aradım çok ama hiç bulamadım... tek seçeneğim bu güzel siteniz....
Sponsorlu Bağlantılar
Ziyaretçi
4 Aralık 2008 16:34   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
İspanyanın yeme ve içme hakkında bilgisi.
Blue Blood
4 Aralık 2008 16:35   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
İSPANYA BİLGİLERİ
Ülkenin tam ismi : İspanya Krallığı Önemli şehirleri : Madrid , Barcelona Uçuş süresi: 3.5 saat ( İyi yolculuklar.) Para birimi: Euro Yüzölçümü: 504,782 kilometrekareSaat farkı: Saatlerinizi 1 saat geriye almayı unutmayın! Resmi dil: İspanyolca (Fransızca ve İngilizce genellikle bilinir Başkenti : Madrid Sıcaklık : Ilıman bir iklimi olan ülkede yazlar iç kesimlerde sıcak, sahil kesiminde ılıman ve bulutlu geçer. Kışlar ise iç kesimlerde soğuk, sahil kesiminde serin ve parçalı bulutludur.Nüfus: Yaklaşık 40,077,100 Vize: Türk vatandaşlarına İspanya vize uygulamaktadır ÖNEMLİ TELEFONLAR
Nasıl telefon edilir: İspanya’dan Türkiye, 00 90 + şehir kodu + tel numarası olarak aranır. ( Cep telefonları çalışmaktadır ) Türk konsolosluğu: Cal1e Rafael Calvo 18-2 A1B Madrid Tel: (1) 319 8064 Telefon kodu : 34 Ambulans: 91/522-2222 Polis: 091 NEREYİ GEZSEK?
BAŞKENT: MADRİD
Başkent Madrid size tam anlamıyla görsel bir şölen yaşatacak olan bir şehirdir. Yapıları, müzeleri, katedralleri ile her zaman ilgi odağı olan bir şehridir.
Almudena Katedrali: Neogotik tarzda inşa edilen bu kilise, şehrin kurucusuna adanmış dinsel bir yapıdır.
Prado Museum: 18. yüzyılda yapılmış olan bu müzede, 7000 adet eser sergilenmektedir.
Palacio Real: 1734'de inşa edilen bu yapı, İspanyol krallarının konutu olarak kullanıldı. En önemli özelliği ise el yazması ve antika kitaplardan oluşan bir kütüphaneye sahip olmasıdır.
Plaza de Cibeles: Tanrıça Kibele'ye adanmış olan bu meydanın ortasında çok güzel bir çeşme yer alıyor.
Plaza de la Indipendencia: 0rijinal duvarları ile bugüne kadar kalan iki kapıdan biridir. Savaşçı meleklerle süslü kemeri, Madrid'in simgelerinden biri olmuştur.
Puerta del Sol: Madridlilerin buluşma merkezi sayılan bu yerde ayrıca, Osoy el Madrono'nun heykeli bulunuyor.
Askeri Müze, Boğa Güreşi Müzesi, Cason del Buen Retiro, Belediye Müzesi gibi müzeleri görülmeye değer diğer yapılar arasında yer alıyor.
Prado Ulusal Müzesi: Dünyanın en zengin sanat yapıtları koleksiyonuna sahip bu müze, 3.000'i aşkın yapıtı içinde barındırıyor.
Picasso Müzesi: 1881 yılında Malaga'da doğan Picasso 1985-1900 yıllarında Barselona'da yaşamıştır. 2.500 den fazla eseri ulusal müzede, sergilenmektedir.
ŞEHİR: BARSELONA
Tarihi binaları, geometrik şekillere sahip olan yapıları ve heykelleri ile Barselona, Avrupa kentlerinden ayıran bir çok özelliğe sahiptir. Picasso, Miro, Dali ve Gaudi gibi sanatçıların yıllarca burada yaşamış olması ve yaratıcılıklarını burada ortaya koymaları sonucunda, ortaya böyle bir sanat merkezi çıkmıştır.
Ama Barselona'yı bu ihtişama kavuşturan Dali ya da Picasso değildir. Kent tüm güzelliğini ünlü mimar Antoni Gaudi'ye borçludur. Passeig de Gracia Caddesinin aşağısında bulunan La Pedrera apartmanı ve Avrupa'nın en güzel parklarından olan "Güell Parkı" ve "Casa Battlo" binası Barselona’da ki güzelliklerden sadece birkaçıdır.
Katedraller arasında en ünlü olanı ise; şarkılara konu olan La Sagrada Familia (Kutsal Aile) Katedralidir.
Las Ramblas sokağı: Limandan sadece bir kilometre uzakta bu sokak için Barselona’nın kalbi denebilir. Bir çok müze, alışveriş mekanı, kafeler, restoranlar yani kısaca hem yeni yerler keşfedebileceğiniz, hem alışveriş yapabileceğiniz, hem de bir kahve molası verebileceğiniz çok güzel bir yer.
Barselona Limanı: Bu limana binlerce geminin uğraması nedeni ile dünyaya açılan bir köprü gibi düşünülür. Dünyaya açılan bu köprünün hemen yanında bulunan, Christopher Columbus Heykeli'de tüm ihtişamı ile sizi beklemektedir.
ŞEHİR: SEVİLLA
Sevilla şehrinin en önemli özelliklerinde bir tanesi bu şehrin tam anlamıyla bir eğlence şehri olmasıdır. Gualdaquiviri nehri üzerinde kurulan köprüyü geçince Çingene mahallesine ulaşılıyor. Bu mahallede eğlence sokaklarda yaşanıyor. Gece hava kararmaya başladığında insanlar sokaklara çıkıp dans etmeye başlıyor. Burada gece hayatı oldukça hızlı, eğlenceli ve doğal olması nedeni ile İspanya’ya gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken şehirlerden bir tanesidir.
Flamenko: İspanya’nın yöresel dansı; popüler halk müziği ile çingene ezgilerinin birleşmesinden ortaya çıkan bir müzik, güzel çingene kızlarının hoş kostümleri içinde ayaklarını hafifçe yere vurarak ve el hareketleriyle ortamı ısıtarak yaptıkları bir dans...
Boğa güreşi: M.S 16. yüzyılda Roma İmparatorluğunda başlamıştır. İnanışlara göre matador, öldürdüğü boğanın kanı ile güçlenip, yeniden doğacağına inanılırdı. Şu anda böyle bir inanıştan ziyade, daha çok turistlerin eğlencesi ve kültürel bir faaliyet gibi gözükse de bir eğlence uğruna hayvanların öldürülüyor olması da ayrı bir konu tabii ki! Kırmızı pelerini ile matadorların şovlarını görmek ve çiçek atmak isterseniz. Madrid’de boğa güreşleri "Las Ventas" arenasında yapılıyor. Bir kaç hafta önceden bilet almanız da yarar var!
NE YESEK?
İspanya'nın yemek kültürü Türk mutfağına çok benzemektedir. Tek fark, İspanyol’ların fazla yemek yemeye düşkün olmalarıdır. Günde iki defa kahvaltı yapan İspanyollar, akşam yemeklerini ise saat 23:00 civarında yemeği tercih ediyorlar. Uykusuz gecelerin kenti, yakıştırmasını sonuna kadar savunmak için olsa gerek.
İspanyol yemekleri arasında en meşhurları;
Paella; safranlı pilav ve/veya deniz mahsulleri, tavuk, sebze ve etle yapılan bir yemektir.
Tortilla; bir tür omlet. Genellikle patates ve yumurta ile yapılır.
Tapas; sıcak veya soğuk mezelerden oluşan aperatif yiyeceklere verilen addır.
Flan; muhallebiye benzeyen fakat daha koyu bir kıvamında olan bir tür tatlı.
Rioja; İspanya’nın en meşhur kırmızı şarabı.
Zarzuela; balık, midye ve karideslerden oluşan bir yemektir.

NE ALSAK?
İspanyada alışveriş için söylenmesi gereken ilk şey, hiçte yabancı olmadığımız ünlü markaların İspanya kökenli olmasıdır. Zara ve Burberry gibi markalarının ürünleri İspanya’da üretildiği için Avrupa’nın birçok yerine göre daha uygun fiyata bulabilirsiniz. Avrupa’nın en büyük alışveriş zinciri olan "El Corte Ingles" mağazalarından alışveriş yapabilirsiniz. Madrid'de 500 yıllık bir geçmişi olan en ünlü alışveriş merkezi "El Rastro" ise antik eşyalardan giyeceğe, kitaptan cd'ye aklınıza gelen her şeyi bulabileceğiniz bir yerdir. Mayorkad’da ise dünyaca ünlü "majorika incilerinin" imal edildiği fabrika bulunmaktadır. Ayrıca geleneksel matador giysileri ve flemenko dansçılarının kostümleri size İspanya’yı hatırlatacak ve sevdikleriniz hoşuna gidecek çok güzel birer armağan olacaktır.
EĞLENCE ZAMANI
İspanya’da gece hayatı çok eğlenceli geçer. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenebileceğiniz gece kulüplerinde her tarzdan müziği duyabilirsiniz. Ama İspanyol müzikleri daha yoğunluktadır. Flemenko gibi bir dans kültürleri olunca bu kültüre çok iyi sahip çıkmaya çalışan İspanyollar bar ve gece kulüplerinde de müziklerini yaşatıyorlar. Bazı gece kulüpleri özel gecelerde Flemenko danslarından oluşan şovlar düzenleyerek hem kulağa hem de göze hitap etmeyi başarıyorlar.
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM
Madrid ve Barselona gibi gelişmiş şehirlerde metro ve yoğun bir otobüs sistemi ile ulaşımınızı rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Taksi seçeneği için Türkiye’de olduğu gibi her yerde taksileri durdurabilirsiniz.
Adalarda ise Mayorka, Ibiza, Tenerife gibi metro olmadığı için belediye otobüslerini kullanabilirsiniz. Ayrıca adalarda da taksi seçeneğinizde mevcuttur.
Gör: Madrid de bulunan müzeleri gör.
Gez: Barselona Las Ramblas Sokağı’nı gez.
Eğlen: Boğa güreşlerini seyrederken eğlen.
Satın al: Matador kostümü satın al.
Hayran kal: Flemenko yapan genç kızlara hayran kal.
İspanya hakkında "minik" bilgiler
*İspanyollar her yılın son 12 saniyesinin her birinde iyi şans getirmesi için bir tek tane üzüm yiyorlar.
*İspanyolca günümüzde en çok kullanılan ikinci dildir.
*Telefon açmak için otel yerine köşe başlarında bulabileceğiniz telefon kulübeleri tercih ederseniz, çok daha uygun fiyat ödersiniz.
*İspanyollar sabah kahvaltısında genellikle çikolatalı churrus ya da patates ve yumurtayla yapılan bir tür poğaça yiyor.
*Ayrıca tüm restoranlarda fiyatlar kapıda belirtilmiştir.
*Solo (sade ekspresso) ve Cortado (sütlü ekspresso) en çok tüketilen kahvelerdir.
*Antonio Banderas, Enrique Iglesias, Penelope Cruz gibi ünlü sanatçıların İspanyol olduğunu biliyor muydunuz?

alıntı inşAllah bu yardımcı olurMsn Happy
Pasakli_Prenses
4 Aralık 2008 16:37   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
İspanyol mutfağı


ispanyamutfagi
Prof.Dr.Bike Kocaoğlu
Yeditepe Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı

Günümüz İspanyol mutfağı, ülkenin coğrafi konumu, zengin tarihi ve çağlar boyunca yaşadığı savaşlar, keşifler, göçler sonucunda oluşmuş zengin bir yemek kültürünü yansıtmaktadır.

Tarihte İspanya zengin madenleri ve verimli toprakları nedeniyle çeşitli istilalara uğramıştır. Önce Fenikeliler ve Yunanlılar gelmiş, daha sonra da Romalılar istila etmiştir. Daha sonra Afrika’nın kuzeyinden gelen Araplar kendi yemek adetlerini, pişirme tekniklerini de getirmişler; zengin İspanyol kültürüne İslam dini ve sanatıyla birlikte Orta Doğu yemek kültürünü de katmışlardır.

Orta çağdan sonra Osmanlı etkisine giren Akdeniz’de tutunamayan İspanyollar, denizcilikteki üstünlükleri sayesinde Cebelitarık’ı geçerek okyanusa açılmışlar, Amerika kıtasının özellikle orta ve güneyini istila etmişlerdir. Bu süreçte, o tarihe kadar Avrupa’da bilinmeyen domates, mısır, patates, kırmızı biber, kabak, çeşitli fasulye türleri, vanilya ve çikolata gibi ürünleri getirerek Avrupa’ya tanıtmışlardır. Böylece İspanyolların yeni dünya arayışları hem Avrupa ürün yelpazesini geliştirmiş, hem de İspanyol yemek kültürünün Orta Amerika ülkelerine taşınmasına neden olmuştur.

Yemek yeme adetleri:

İspanyol yaşam tarzı içinde oluşan İspanyol yemek kültürü, Akdeniz tarzı beslenmeyi en iyi yansıtacak şekilde, sık aralıklarla ancak azar azar yemeğe dayanmaktadır.

İspanyollar sabahın erken saatlerinde yaptıkları hafif bir kahvaltıyla güne başlarlar. Daha sonra saat 11 de ikinci bir kahvaltı, saat 13 de tapas denen küçük meze ve kanepeler, saat 2-3 arasında öğle yemeği, akşamüstü çay ve bisküvi. daha sonra tekrar tapas ve de geç saatlerde bol sohbetli uzun akşam yemekleri...

İspanya’nın Akdeniz iklimi olan yörelerinde narenciye, incir, üzüm ve zeytin bol miktarda yetiştirilir. Daha iç kısımlarda buğday, sulak arazilerde pirinç ve de kıyılarda çeşitli deniz ürünleri ve balık vardır. Bu ürünler toplumun yemek adetlerini biçimlendirir.

İspanya alan olarak büyük bir ülkedir. Bu sebeple hazırlanan yemekler o bölgenin ürünlerine göre farklılaşır. Ama yemek adetleri genellikle ülkenin her yerinde aynıdır.

Kuzey Batıda yer alan Galiçya bölgesinde et ve balıkla yapılan küçük börekler; Asturias bölgesinde fabada adı verilen meşhur fasulye yemekleri,; Basque bölgesinde balık çorbası ve çeşitli balık yemekleri; Katalan yöresinde meyvelerle birlikte hazırlanan balık ve et yemekleri İspanyol mutfağını zenginleştiren farklı lezzet ve renkleri yansıtmaktadır.

İspanyol mutfağı dendiğinde aklımıza önce Paella gelmektedir. Valensiya yöresinin bu çok meşhur yemeği neredeyse İspanyol mutfağına damgasını vurmuştur. Paella; tavuk eti, balıklar ve deniz ürünleri ile pişirilen son derece lezzetli bir pilav yemeğidir. Paella, tarih içinde İspanya’yı işgal etmiş olan Romalılar ve Arapların yemek kültürünü birleştiren bir yemek olarak tanımlanır.

Gazpacho, geleneksel çorba
İspanyol mutfağında sık sık tüketilen ve bir tür soğuk çorba olan gazpacho, özellikle Andaluciada yaygındır.

"Islatılmış ekmek" anlamındaki Arapça bir sözcükten türetilen adı, aynı zamanda da tarih boyunca Araplarla olan etkileşimin bir göstergesidir.

En sık yapılan gazpacho yemeği domates, sirke, sarmısak, zeytinyağı, ekmek içi, soğan, salatalık ile yeşil biberin pişirilmemiş ve ekmek kırıntılarıyla koyulaştırılmış karışımından oluşur. Yağda kızartılmış ekmek parçaları, doğranmış sebze ve katı yumurta ile birlikte servis edilir.

Andalucia'daki Malaga ilinde yapılan ve oldukça özgün bir tadı olan gazpachonun temel malzemesi ise bademdir, ayrıca içine üzüm de konur

Andalucia (Endülüs) spesiyaliteleri
İspanya'nın en kalabalık yöresi olan Andalucia'nın değişik kesimlerinin kendine özgü spesiyaliteleri vardır. Örneğin kıyılar boyunca deniz ürünleri çeşitleri, Sevillada paella, Cordobada nefis aromalı gaspacho bunların en bilinenleridir. Andalucianın hemen her bölgesinde ise klasik İspanyol içkisi sherrynin yanında öğlenleri sandöviç olarak, akşamları ise ördövr olarak sıcaklı soğuklu, irili ufaklı "tapas"lar sunulur. Andalucia'nın güneyinde yer alan Jerez de la Frontcra bölgesi sherrynin anavatanıdır.Tüm dünyada severek tüketilen sherrynin dört çeşidi vardır. Açık renkli ve sek olanı Fino, koyu ve daha ağdalı olanı Amontilado, hafif tatlı koyu sarı olanı Oloroso, koyu ve tatlı olanı ise Cream..

Andalucia mutfağının özellikleri

İspanyanın güney bölgesini oluşturan Andalucia (Endülüs), uzun yıllar Arap işgalinde kalmasından dolayı, İspanyol mutfağına özgün lezzetler kazandırmış.
Kuzey Afrika ülkelerinin mutfaklarından da çok etkilenen Andalucia mutfağı, bu etkiden dolayı karbonhidrat ağırlıklı besinlerden oluşurken, aynı zamanda da hem Atlas Okyanusuna hem de Akdenize olan kıyıları sayesinde, deniz ürünleri mutfaklarında büyük yer tutar. Buğday, üzüm ve zeytin geleneksel tarım ürünlerini oluşturur. Zeytinyağında yapılan kızartmalar; Andalucia mutfağının tüm dünyada Cocina de los fritos "Kızartma yemekler mutfağı" olarak tanınmasını sağlar. Akdeniz tipi beslenmenin ana malzemelerini oluşturan yumurta, domates, sarmısak, soğan, zeytin ve biber bu mutfakta da bol bol yer alır.

Özgün lezzet: Tapas
İspanyol yemek adetlerini zenginleştiren, günün belirli saatlerinde atıştırılan Tapa adlı mezeler ve kanepelerdir. Bunlar ‘tasca’ adı verilen küçük bar/restoranlarda sunulur. Bir bardak şarap veya bira eşliğinde küçük tabaklar içinde küçük porsiyonlarla sunulan tapalar çoğunlukla peynirli, etli, yumurtalı sebzeli yemeklerden yapılır. İspanyollar mahalledeki tascalarda dostlarıyla buluşur ve bu lezzetli ürünlerin yiyip sohbet ederler.
Tapas, Andalucianın çerez ve antre olarak servis edilen özgün lezzetidir.

Aperitif saatlerinde, özellikle akşamları barlarda ve lüks lokantalarda içkiyle birlikte yenmesi adettir. Adı "tepa", yani "kapak"tan gelir. Çünkü eskiden İspanyollar sherrye sinek kaçmaması için bardakların üzerlerini "tapas" adını verdikleri ekmek dilimleriyle kapatırlar, alkolü boş mideye içmemek için de bu tapasları yerlermiş. Bu adet zaman içinde bir kültüre dönüşmüş ve tapasların yüzlerce çeşidi oluşmuş.

Günümüzde mini öğün olarak turistlere sunulan tapaslar, çeşitlerine bağlı olarak kimi zaman akşam yemeği yerine de geçer. Ve kırmızı biberle tatlandırılmış jambon kübleri, fasulye piyazı, omlet, sosta pişmiş deniz ürünleri, böbrek sote, kızarmış karides, siyah zeytin, ton balığı, karnabahar salatası, kalamar, biber dolması, acılı salyangoz, mantarlı tavuk gibi yiyeceklerle servis edilir. Bu yiyecekler küçük toprak kaplarda sunulur ve elden ele geçirilerek elle veya kürdanla alınıp tapas eşliğinde yenir. Bu mönüye çoğu zaman da şarap eşlik eder.

Akdeniz mutfağının simgesi olan Zetinyağı İspanya’da da hemen hemen her yemekte ve salatada kullanılır.

Bal, badem, yumurta sarısı gibi ürünlerle hazırlanan İspanyol tatlıları uzun yıllar bu yörelerde yaşamış olan Arap yemek kültürünün etkilerini yansıtır.Ziyaretçi
4 Aralık 2008 17:15   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
İspanya'nın yerleşim özelliklerini ve giyimlerini anlatan bir metin bulabilir misiniz?
4 Aralık 2008 19:41   |   Mesaj #10   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
Latin C4B0spanyol2520C3A7ift
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç