Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 24 Kasım 2015  Gösterim: 28.979  Cevap: 37

Oksijenli solunumda oluşan moleküller nelerdir?

forevermusic
2 Kasım 2009 20:44       Mesaj #1
forevermusic - avatarı
Ziyaretçi
10. sınıf biyoloji dersinde bir soru çıktı karşıma klasik ;

Oksijenli solunumda oluşan moleküllerin adlarını ve sayılarını yazınız ?
Sponsorlu Bağlantılar


_KleopatrA_
2 Kasım 2009 20:54       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
forevermusic adlı kullanıcıdan alıntı

10. sınıf biyoloji dersinde bir soru çıktı karşıma klasik ;

Oksijenli solunumda oluşan moleküllerin adlarını ve sayılarını yazınız ?

OKSİJENLİ SOLUNUM
Canlı hücrelerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin oksijen kullanarak parçalanması ve ATP sentezlenmesi olayına oksijenli solunum denir.
Karbonhidratlar monosakkaritlere, yağlar yağ asitleri ve gliserole, proteinler amino asitlere dönüştürüldükten sonra solunum tepkimelerine katılırlar.
oksijenli ve oksijensiz solunum besinlerde depolanmış enerjiyi açığa çıkarır. Fakat oksijen kullanılınca enerjinin büyük bir bölümü açığa çıkar. Çünkü glikoz kendini meydana getiren bileşenlerine tam olarak parçalanır. oksijensiz solunumda ise az enerji açığa çıkar. Çünkü glikoz kendini meydana getiren bileşenlerine tam olarak parçalanmaz. Fermantasyonda son ürünlerin bazıları organik molekül olup, belli oranda enerji depo etmektedirler.
oksijenli solunumun genel denklemi:
Glikoz + 6O2 ———-> 6CO2 + 6H2O + 38ATP şeklindedir.
Oksijenli solunum üç kadenede gerçekleşir.

Glikoliz evresi
Kerbs devri
Oksidatif fosforilasyon evresi (ETS)
a. Glikoliz Evresi
Tıpkı oksijensiz solunumda olduğu gibidir. (yukarıda anlatılmıştı)
b. Kebs Devri
Glikoliz sonucu oluşan ürün pirüvattır. Ortamda oksijen bulunması durumunda pirüvatlar mitokondriye geçerler. Her bir pirüvat molekülünden 1 mol CO2 ve 2H ayrılır. 2C’lu 1 molekül aktif asetik asit oluşur. Bu olay mitokondri zarındaki enzimlerle gerçekleşir.
Krebs devrini başlatan ilk molekül aktif asetik asit olup, 4C’lu bir molekülle birleşerek 6C’lu sitrik asiti oluşturur. Bu reaksiyonun başlaması ortamda oksijen bulunmasına bağlıdır.
krebs devrinde gerçekleşen reaksiyonlar aşağıda özetlenmiştir.

İki karbonlu aktif asetik asit, dört karbonlu bir molekülle birleşerek altı karbonlu sitrik asiti oluşturur.
Sitrik asit beş karbonlu bir bileşiğe dönüşürken bir molekül karbondioksit açığa çıkar.
Beş karbonlu bileşikten bir molekül daha karbondioksit ayrılır ve dört karbonlu bileşik oluşur.
En son oluşan dört karbonlu molekül bir kaç defa ortama H+ verdikten sonra tekrar başlangıçtaki dört karbonlu bileşiğe dönüşür.

Krebs devri reaksiyonları sonucunda iki molekül asetik asitten 8NADH2, 2FADH2, 4CO2 ve 2ATP üretilir. Yine mitokondriye geçiş esnasında ise 2NADH2 ve 2CO2üretilir.
c. Oksidatif Fosforilasyon (ETS Olayları)
Oksijenli solunumun Glikoliz ve Krebs devrinde hazırlanan NADH2, FADH2′deki H atomlarına ait elektronlar ETS’den (elektron taşıma sistemi) geçtikten sonra O2 ile birleşir. Bu sırada ATP üretilir ve sonuçta H2O molekülleri oluşur. Bu devreye hidrojen yolu reaksiyonları denir. En çok enerji (ATP) hidrojen yolunda üretilir.
Solunumda oluşan son ürünler: CO2, H2O ve ATP’dir. Ancak proteinler solunumda kullanılmışsa; NH3, üre, ürik asit, H2S gibi farklı ürünlerde oluşabilir.
Elektron Taşıma Sistemi (ETS)
Bir hidrojen atomu bir proton (H+) ve bir elektrondan meydana gelmektedir. Hidrojen taşınmasının bazı basamaklarında her hidrojen atomunun proton ve elektronu birlikte taşınır. Fakat bazı basamaklarda proton ve elektron birbirinden ayrılır. Protonlar çözelti içinde kalırken, elektronlar bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya aktarılır.
Enerjinin açığa çıkması bu elektronların aktarılması sırasında gerçekleşir. En son kademede elektron oksijen atomuna taşınır, orada protonlarla birleşerek hidrojen atomunu oluşturmakta sonuçta su meydana gelmektedir.
Elektronların oksijene taşınması sırasında solunum zincirini oluşturan enzimler görev yapar. Bu enzimlerin her birinin elektronu tutan bir bölgesi vardır. Bu aktif bölge protonla birlikte veya tek başına gelen elektronu bir önceki taşıyıcıdan alarak, bir sonraki taşıyıcının aktif bölgesine aktarır.
Bu aktarma sırasında elektronların ortama yaydığı (bıraktığı) enerjiyle ADP molekülüne ortamda bulunan fosfork asit Msn Photo bağlanarak ATP üretlir.NADH2 üzerinden ETS’ye giren 2 elektronun oksijene taşınması sırasında 3 ATP üretilir. (Eğer 2 elekron FADH2 üzerinden ETS’ye katlırsa üretilen enerji miktarı 2ATP’dir.)
Burada ATP sentezi oksitlenme (yükseltgenme) ve redüklenme (indirgenme) reaksiyonlarıyla sağlandığı için bu devreye ve ATP üretim şekline oksidatif fosforilasyon denir.
Ancak elektronun her aktarılışında ATP oluşmaz. bunun için ortama verilen enerjinin belli bir değeri (7300 cal) aşması gerekir.
Bir glikoz molekülünün bağları arasındaki enerjinin ancak yaklaşık % 40′ı ATP sentezinde kullanılır. Geriye kalan enerjinin çok az bir kısmı ısı olarak yayılırken, henüz %60′ı oksijenli solunumumun son ürünleri olan su ve karbondioksit moleküllerinin bağları arasıdadır.
{ÖNEMLİ NOT: Bazı araştırılmadan ve düşünülmeden yazılmış kaynaklarda (haftalık ÖSS hazırlık dergileri ve dersane kitapları) glikoz molekülünde bulunan enerjinin %40′ı ATP sentezinde kullanılırken %60′ı ısı olarak yayılır denilmektedir. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. O kadar enerjinin ısıya dönüşmesi canlının kömürleşmesine neden olur. Doğrusu bir önceki paragrafta açıklanmıştır }

Oksijenli Solunumda Enerjinin Hesaplanması:

Glikoliz reaksiyonlarında 4 ATP (enzim-substrat düzeyinde)
Krebs devrinde 2 ATP (enzim-subsrat düzeyinde)
ETS de 34 ATP (oksidatif fosforilasyonla)
Toplam: 40 ATP
Glikolizde harcanan 2 ATP (aktifleşme enerjisi olarak)
Net Kazanç: 38 ATP

Oksijenli Solunumun Fermantasyondan Farkları

Glikoz + 6O2 ————> 6CO2 + 6H2O + 38ATP
O2 kullanılır
İnorganik yapıda (CO2 ve H2O) son ürünler oluşur.
40 ATP üretilir (toplam)
Mitokondri görev yapar.
Canlıların çoğunda gerçekleşir.
ETS enzimleri görev yapar.
Krebs devri vardır.
Fermantasyonun Oksijenli Solunumdan Farkları

Glikoz ——–> 2CO2 + 2 Etil Alkol + 2ATP (veya Glikoz ——–> 2 Laktik asit + 2ATP)
O2 kullanılmaz
Etil alkol, Laktik asit ve Asetik asit gibi organik ürünler oluşur.
4 ATP üretilir (toplam)
Tamamı stoplazmada gerçekleşir.
O2’siz solunum yapan az sayıda canlıda ve O2 bulunmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda kas hücrelerinde görülür.
Fermantasyon ve Oksijenli Solunumun Ortak Yönleri

CO2 oluşumu olabilir.
ATP oluşur ve ATP harcanır.
Glikoz kullanılır.
Enzimler görev yapar.
Glikoliz gerçekleşir.
^inceleyiniz..
Misafir
8 Kasım 2009 14:28       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
OKSİJENSİZ SOLUNUM
OKSİJENLİ SOLUNUM

1. Basit yapılı canlıların enerji üretme şeklidir.
1. Yüksek yapılı canlıların ATP üretme şeklidir.

2. Oksijensiz ortamda gerçekleşir.
2. Oksijenli ortamda gerçekleşir.

3. Hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.
3. Sitoplazmada başlar,mitokondride biter.

4. Oluşan ürünler etil alkol ve CO2 dır.
4. Oluşan ürünler CO2 ve H2 O dur.

5. Toplam 4 ATP,net 2 ATP oluşur.
5. Toplam 40 ATP,net 38 ATP oluşur.
bahar
10 Kasım 2009 20:01       Mesaj #4
bahar - avatarı
Ziyaretçi
NEDEN GİLİKOLİZ EVRESİ İKİSİNDEDE ORTAKTIR?
bahar
10 Kasım 2009 20:02       Mesaj #5
bahar - avatarı
Ziyaretçi
OKSİJENLİ SOLUNUMDA KARBONDİOKSİT NASIL OLUSUR?
bahar
10 Kasım 2009 20:04       Mesaj #6
bahar - avatarı
Ziyaretçi
Msn HappyGLİKOLİZ EVRESİ NEDEN İKİSİNDE ORTAKTIR?Msn Mad YA HEMEN CEVAP LAZIM
Misafir
14 Kasım 2009 20:22       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
oksijenli solumdada oksijensiz solunumdada görev alan koenzim çeşitleri nelerdir
14 Kasım 2009 21:17       Mesaj #8
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı

NEDEN GİLİKOLİZ EVRESİ İKİSİNDEDE ORTAKTIR?

Glikozun çeşitli enzimler yardımıyla daha basit yapılı pirüvik asit (pirüvat)a kadar parçalanmas›na glikoliz denir

Glikoliz oksijenli ve oksijensiz solunum yapan canlılarda ortak yoldur.

Çünkü,glikozun pirüvik asite kadar parçalanması reaksiyonları sırasında kullanılan enzimler aynıdır. Bu reaksiyonlar
hücrenin sitoplâzmasında gerçekleşir. Bu evrede oksijen kullanılmaz. Glikoliz substrat düzeyde bir fosforilâsyondur.
Sadece enzimlerle reaksiyon yürür. ETS adını verdiğimiz elektron taşıma sistemi yoktur.


Alıntı

OKSİJENLİ SOLUNUMDA KARBONDİOKSİT NASIL OLUSUR?

Oksijenli solunum reaksiyonları sırasında,ATP üretilirken CO2(Karbondioksit)açığa çıkar ve metabolik su oluşur.

Alıntı

oksijenli solumdada oksijensiz solunumdada görev alan koenzim çeşitleri nelerdir

Fotosentezde görev yapan ETS molekülleri ile oksijenli solunumda görev yapan ETS molekülleri farklıdır. Fotosentezde
görev yapan ETS molekülleri klorofil,plâstokinon, ferrodoksin ve sitokromdur. Oksijenli solunumda görev yapan ETS
molekülleri ise sitokromlar ve oksijendir. Ayrıca bu moleküllerin her biri enzimdir.

Bu devrede görev yapan enzimler enerji seviyesi en yüksek olandan en düşük olana doğru mitokondri zarında

sıralanmış olup bu diziliş yükseltgenme indirgenme potansiyellerine göre olur.(NAD,FAD gibi ets elemanları görev
yapar)

Elektron taşıma sistemini oluşturan enzimlerin sıralanışı şu şekildedir;

Koenzim Q - Sitokrom b- Sitokrom c- Sitokrom a-Sitokrom a3-O2
Misafir
21 Kasım 2009 14:30       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yha lipidlerin oksijenli solunuma katılım yolunu kısaca yazarmısın? bide proteinlerin oksijenli solunuma katılım yolunu kısaca yazarmısın?aicl lazım
21 Kasım 2009 14:58       Mesaj #10
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yha lipidlerin oksijenli solunuma katılım yolunu kısaca yazarmısın? bide proteinlerin oksijenli solunuma katılım yolunu kısaca yazarmısın?aicl lazım

Yağlar(lipid);oksijenli solunumda önce yağ asidi ve gliserole dönüşürler sonra solunum reaksiyonuna katılırlar.daha sonra oksijenli ortamda kilit bileşik asetil-coa ya dönüşüp krebs çemberi reaksiyonuna girerler.

Proteinlerde, aynı şekilde önce aminoaside dönüşüp sonra solunum reaksiyonuna giriyordur.daha sonra bazı aminoasitler yağlar gibi kilit bileşik asetil-coa ya dönüşüp krebs çemberine girerler.Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç