Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 31.076|Cevap: 6|Güncelleme: 28 Aralık 2013

Osman Bey döneminde yapılan savaşlar ve antlaşmalar nelerdir?

iiiii
15 Aralık 2009 16:21   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Osman Bey döneminde yapılan savaşlar ve antlaşmalar nelerdir?
EN İYİ CEVABI babaloro__ verdi
Koyunhisar Savaşı, Bursa'nın Fethi, Palekanon (Maltepe) Savaşı, İznik-İzmit'in Fethi
Sponsorlu Bağlantılar
Diğer Konular:
Misafir
4 Ocak 2010 19:30   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Osmanlı hanedanı ve devletinin kurucusu. 1258 yılında Söğüt kasabasında doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Ana’dır. 1281′de uc beyi olarak babasının yerine geçti. Babasının izlediği Bizans’tan toprak fethi siyasetini sürdürdü. Osman Bey’in adı tarihlerde ilk defa 1302 yılı olayları arasında geçmektedir. Bir Bizans kaynağına ait olan kayıt, Osman Bey’in ticaret yollarına hâkim olmak dolayısıyla Bizans’ı zorladığından bahseder.
Osman Bey’in beyliği, İstanbul istikametinde Anadolu beyliklerinin en uç noktasını teşkil ediyordu. Adeta İstanbul’a doğru uzanmış bir oktu. 1308′de Selçukoğulları düşünce, Osman Bey, doğrudan doğruya Tebriz’e, Büyük Türk hakanlığı tahtına geçen İlhanlılara tâbi oldu. Fakat gerçekte ilhanlının Anadolu umumî valisi tarafından kontrol ediliyordu. Tebriz de, hukukî bakımdan, fakat ismen Pekin’deki Moğol hakanına bağlıydı.
Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun’la evlenen Osman Bey’in gazi- derviş topluluğunda hainlere, korkaklara, bencillere yer yoktu. Muti, sadık, vefakâr, yiğit olan kabiliyetler bu cemaatte yer alabilirlerdi. Bu suretle sayı azlığı, nitelik üstünlüğü ile geniş şekilde telafi ediliyordu. Bu üstünlük yükseliş asırlarında daima konu olacaktır.
Sponsorlu Bağlantılar
Söğüt’ten Domaniç’e kadar uzanan yayla, Osmanlıların Kayı aşiretinin yurdu olmuştur.
Oğuzların 24 boyunun birincisi ve en soylusu sayılan Kayıların beyi olan Osman Bey, bundan dolayı da etrafına birçok değerli Türkmen’i toplamıştı. Ertuğrul Gazi’nin kardeşi Dündar Bey bir ara beyliği yeğeni Osman Gazi’den almak istemişse de, 1298′de öldürülmüştür.
İnegöl Rum Tekfuru Nikola, Osman Bey’in en kuvvetli düşmanıydı; aralarındaki savaşta Osman Bey’in kardeşi Sanbatı Savcı Bey’in oğlu Bey Hoca Bey şehit düştü. Gene İnegöl Tekfuru’nun kumandasındaki Bizans ordusu ile Osman Bey arasında Domaniç Meydan Savaşı’nda Sanbatı Savcı Bey de şehit düştü (1288). Ancak, Bizans ordusu da bozguna uğratıldı. Osmanlıların Göynük ve Taraklı’ya yaptıkları akınlarla Sakarya’nın Karadeniz’e döküldüğü mevkiin yakınlarına kadar olan topraklar fethedildi. Hendek’i de alan Osman Gazi, Karadeniz’e 20 km. yaklaşmış oldu. 1321′de Mudanya’yı alıp Marmara’ya da ulaştı.
Bilecik ile Yarhisar da 1299′da Osman Bey tarafından fethedilmiştir. Aynı yıl İnegöl de alındı. Yarhisar Tekfuru’nun 13 yaşındaki kızı Holofira, 18 yaşındaki Orhan Gazi’ye verildi. Osman Bey, merkezî Söğüt’ten Bilecik’e nakletmiştir. 1301′de Osmanlılar, İznik Gölü’nün güneyinde Yenişehir kasabasını Osman, fetvayı kendisine getiren ulemânın önünde kâğıdı yırtıp yüzlerine attı. 19 Mayıs sabahı, basta yeniçeriler olmak üzere Kapıkulu ocakları, on binleri aşan bir kalabalık halinde Fatih’te toplandılar. Fatih Camii’nde sabah namazı kılındı. Oradan yürüyüşe geçilerek Sultanahmed’e gelindi. Bunların başında şeyhülislâm Hocazâde Esad Efendi vardı. Padişahtan sadrazam Dilâver Paşa, hâce-i sultânı meşihat pâyeli Ömer Efendi, Dârü’s-saâde ağası Süley-. man Ağa, eski İstanbul muhafızı ve kaymakamı Nişancı Ahmet Paşa, başdefterdar Baki Paşa ile Sekbanbaşı Nasuh Ağa’nın başlarını istediler.
Ulemâdan bir heyet, hazırlanan arızayı Topkapı Sarayı’na gidip II. Osman’a sundu. Genç hükümdar, kâğıdı okuduktan sonra istenilenleri yerine getirmeyeceğini söyledi
Bunun üzerine on binlerce âsi, Saray’a girdiler ve Sultan’ı ayak divânına çağırdılar. Sultan’ın divâna gelmemesi üzerine şehzade Mustafa’yı odasından çıkartıp, biat ettiler. II. Osman’ı da Yedikule zindanlarına kapattılar, 20 Mayıs 1622 günü kementle boğulan Genç Osman’ın yerine I. Mustafa padişah ilân edildi. Cenazesi Sultanahmet Cami’indeki türbesine gömüldü.
babaloro__
4 Ocak 2010 19:52   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Koyunhisar Savaşı, Bursa'nın Fethi, Palekanon (Maltepe) Savaşı, İznik-İzmit'in Fethi
Göksu
4 Ocak 2012 19:17   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Osman Bey döneminde yapılan kara ve deniz savaşlarından 3 tane tarihleriyle birlikte savaş söyler misiniz?
Bir de savaşların sosyal ve ekonomik etkileri nelerdir?
Kısa bir bilgi olarak söylerseniz çok sevinirim yarına kadar yetişmesi lazım sosyal ödevim var da... Teşekkürler..
Misafir
5 Kasım 2013 14:12   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Osman Bey'in yaptığı savaşlar ve antlaşmalar nelerdir?
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
10 Aralık 2013 18:13   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
YA LUTFEN CEVABI VERİN ALAHINIZI SEVİYORSABIZ LÜTFEN YARDIM EDİN?
Misafir
28 Aralık 2013 20:10   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
[İZNİK VE İZMİT İN FETHİ ORHAN BEY DÖNEMİNDE OLMUŞTUR
Sponsorlu Bağlantılar

Daha fazla sonuç:
osman gazinin savaşları

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç