Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 93.237|Cevap: 51|Güncelleme: 26 Aralık 2015

Gerçek ve mecaz anlam ile ilgili cümle örnekleri verir misiniz?

Misafir
17 Ekim 2012 13:36   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
gerçek ve mecaz anlam ile ilgili cumleler kurar mısınız ? örneğin mecaz : ali bana çok soğuk davranıyor . gerçek: bu soğukta bi saat bekledik
EN İYİ CEVABI Electrify verdi
Göz:
Temel anlam: Görmeye yarayan, iki tane olan, bir çukurun içinde bulunan ve hareket eden, açılıp kapanan, gözyaşı salgılayan yuvarlak organımız.
Gözü iyi görmüyor.
Sponsorlu Bağlantılar

Yan anlamları:
Tomurcuk (Ağacın gözü) - açılıp kapanan ve biçimi oval olan
Delik (İğnenin gözü) - boşluk ve yuvarlaklık ilişkisi
Kefe (Terazi gözü) - İkizlik ve yuvarlaklık ilişkisi
Çekmece (Masanın gözü) - Boşluk, açılıp kapanma ve hareketli olma.
Kaynak (Suyun gözü) - kaynak, akarsu, göz, gözyaşı
Bölme (Çantanın gözü)- Boşluk ilişkisi
Oda (Evin gözü) - Boşluk ilişkisi
Diğer Konular:
Misafir
23 Ekim 2012 18:39   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
5 tane mecaz kelime istiyorum
Misafir
27 Ekim 2012 19:04   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
gerçekanlam5+mecezanlam5+terimanlam5}cümlelerim
istiyorumveeşanlamlı5+eşsesli5}cümleistiyorum}cümlelerimhhggwekgg
ıtgne
yplt
tü,
y
u
28 Ekim 2012 15:06   |   Mesaj #4   |   
_AERYU_ - avatarı
VIP VIP Üye
Mecaz Nedir ? (Özet) :
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söze mecaz, oluşan anlama da mecaz anlam denir.

Mecaz Anlam Nedir ? (Detay) :
Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.

Kullanım Amacı:
Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet, derinlik ve genişlik vermek için kullanılır.

Mecaz Anlam Örnekleri:
Bu konuyu bir daha açmayacağım.
İşsizlik sorunu hükümeti terletecek.
Derdim çoktur, hangisine yanayım.
Doktora boş gözlerle bakıyordu.
Bu şarkıya bayılıyorum.
Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı.
Yakında savaş patlayacak.
Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk.
İnce işlere aklım pek ermiyor.
Kitapları taşırken kolum koptu.
İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu.
Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi.
Onun pişkinliğine bir anlam veremedik.
Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.

Mecaz anlamlar, benzetme ve ilgi yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir. İstiare açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Edebiyat dersinde söz sanatları arasında incelenir. Eğretileme ve deyim aktarması da denir.

“Kurban olam, kurban olam
Beşikte yatan kuzuya” (açık istiare)

“Tekerlekler yollara bir şeyle anlatıyor.” (kapalı istiare)

İlgi yoluyla yapılanlara ad aktarması denir. Ad aktarmasında benzetme amacı olmaz. İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır. Aşağıdaki cümleler ad aktarmasına örnektir. (ad aktarması ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da işlenir.)

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl
Saçını kestir demedim mi?
Bereket yağıyor; çiftçinin yüzü gülecek.
Ayağını çıkarmadan girebilirsin.
Bu olaylara Ankara sessiz kalıyor.
Orhan Veli’yi okur musun?

Kaynak:
28 Ekim 2012 15:06   |   Mesaj #5   |   
_AERYU_ - avatarı
VIP VIP Üye
Gerçek Anlam:

Gerçek Anlam = Temel Anlam
Sponsorlu Bağlantılar
Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Kelimenin gerçek anlamı, herkesçe bilinen yaygın anlamıdır. Buna "temel anlam" da denir.

Meselâ, “ağız” dendiğinde akla ilk gelen, organ adıdır. “göz” kelimesi de öyle.

Gerçek Anlam Örnekleri:
Soğuktan su boruları patlamış.
Ayağında eski bir spor ayakkabı var.
Biraz sonra toprak bir yola girdik.
Kanadı kırık bir martı gördüm.
Soğuk sudan boğazı şişmişti.
Yataktan kalkarken başımı duvara çarptım.
Dün gece erken yattım.
Sıcak çorbayı içince rahatladım.
Dolaptan temiz elbiselerini çıkardı.
Ahmet’in burnu iyi koku alır.
Ağzında yaralar oluşmuştu.
Elini hırsla masaya vurdu.
İri hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi.
Gölün kıyılarını yapraksız, bodur ağaçlar kuşatmıştı.

Kaynak:
Misafir
30 Ekim 2012 15:50   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Gerçek Anlam Örnekleri:
Soğuktan su boruları patlamış.
Ayağında eski bir spor ayakkabı var.
Biraz sonra toprak bir yola girdik.
Kanadı kırık bir martı gördüm.
Soğuk sudan boğazı şişmişti.
Yataktan kalkarken başımı duvara çarptım.
Dün gece erken yattım.
Sıcak çorbayı içince rahatladım.
Dolaptan temiz elbiselerini çıkardı.
Ahmet’in burnu iyi koku alır.
Ağzında yaralar oluşmuştu.
Elini hırsla masaya vurdu.
İri hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi.
Gölün kıyılarını yapraksız, bodur ağaçlar kuşatmıştı.
Misafir
11 Kasım 2012 15:31   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
hudut kelimesini mecaz anlamda bir cümle gerekiyor
Misafir
20 Kasım 2012 21:43   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
hudut kelimesinin gerçek anlamı ile cümlelerine örnek verir misiniz? acil...
Entrepreneur
21 Kasım 2012 08:25   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Arkadaşlar 2 terimin de anlamını bildikten sonra size düşen yalnızca aklınızı çalıştırmak. Sınavda da çıkacak çünkü bu bize sorduğunuz sorular, e o zaman da mı bize soracaksınız ?
Ayrıca daha neler neler öğreneceksiniz, bu sorduklarınız en kolayları. Bence biraz bilenmelisiniz.

Gerçek anlam: Akla gelen ilk anlam.
Mecaz anlam: Akla gelen 2., yani bir nevî soyut anlam.


Bu da alıntınız:


GERÇEK ANLAM
Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına gerçek anlam denir.Yani bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamdır.

Örnekler
Adamın tarladaki bütün ekinleri yandı. (Gerçek anlam)
Balkona astığım çamaşırlar kurumamış. (Gerçek anlam)
Caminin minaresi çok inceydi. (Gerçek anlam)
Sarayın aydınlık bir odasından karanlık bir odasına geçmiştik. (Gerçek anlam)
Çocuk kumsalda oynuyor. (Gerçek anlam)

MECAZ ANLAM
Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında, başka bir an­lamı karşılayacak şekilde, daha çok soyut olarak kul­lanılmasına mecaz anlam denir.
Mecaz anlam, söze güzellik, canlılık ve güç vermek amacıyla kullanılır. Dillerin zenginliği, sözcüklerin sa­yısıyla değil, bu sözcüklerin herkesin bildiği ortak an­lamının dışında kullanılabilmesi ile ölçülür.
Sözcüğün temel, yan ve mecaz anlamları birbirine karıştırılmamalıdır. Sözcüğün temel anlamıyla yan anlamı arasında anlamsal bir ilgi, benzerlik varken; temel anlamla mecaz anlam arasında, anlamsal hiç­bir ilgi yoktur.

Örnekler
Bu sınavı kazanamazsan yandın. (Mecaz anlam)
Senin aşkın da beni kuruttu be güzelim. (Mecaz anlam)
Bana hediye alman çok ince bir davranıştı. (Mecaz anlam)
Yaşadığımız bunca karanlık günlerden sonra aydınlık günler bizi bekliyor. (Mecaz anlam)
Arkadaş, bu kız seninle oynuyor. (Mecaz anlam)

YAN ANLAM
Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.
Mesel⠓göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir.
Meselâ, “düşmek” kelimesi “Meyveler tek tek yere düştü” cümlesinde temel anlamda; “Çocuğun pantolonu düşüyordu”, “Bu yılın ilk karı düştü” ve “Kavakların gölgesi yola düştü” cümlelerinde yan anlamdadır.

Örnekler
Partide çektiğimiz bütün resimler yanmış. (Yan anlam)
Hazan mevsiminde kurumuş yapraklar gibi. (Yan anlam)
Duvarın sıvası için ince bir kum getirmişlerdi. (Yan anlam)
Bu masanın ayağı oynuyor. (Yan anlam)
Misafir
5 Ocak 2013 07:14   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
göz3 tane mecaz anlam istiyorum
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç