Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Kuraklık Nedir? Kuraklığın Sınıflandırılması ve Tipleri

Gösterim: 58312 | Cevap: 2
8
  • 4 Gönderen Blue Blood
  • 2 Gönderen evo
  • 2 Gönderen Gabriella
Blue Blood
15 Ocak 2008 20:29   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Kuraklık Nedir? Kuraklığın Sınıflandırılması ve Tipleri

Kuraklık

Bir bölgede nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak kabaca tanımladığımız kuraklık doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerde meydana gelebilir. Kuraktan nemli iklim tiplerine kadar her yerde görülebilir. Bununla beraber kurak iklimler nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki yağıştan dolayı kuraklığa karşı daha hassas konumdadırlar. Ekstrem olaylar içinde kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun bir süreklilik gösterir ve atmosferik tehlikeler içinde tahmini en az olanı olması ile birlikte etkileri çok geniştir.
Kuraklık tabiatın gizli bir tehlikesidir. Genellikle herhangi bir mevsim veya bir zaman diliminde yağış miktarındaki azalmadan dolayı meydana gelir. Kuraklık hesaplamalarında bir bölgedeki yağış ve evapotranspirasyon (buharlaşma+terleme) arasındaki dengenin uzun süreli ortalaması göz önünde bulundurulmalıdır. Kuraklık zamanla (yağış mevsiminin başlamasında gecikmeler, ürün büyüme mevsimi- yağış zamanının ilişkisi) ve yağışların tesirleri (yağış yoğunluğu, sayısı) ile ilşkilidir. Yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem miktarı gibi diğer değişkenler bir çok bölgede kuraklıkta etkili olur.
Kuraklık yalnızca fiziksel bir olay veya bir doğa olayı olarak görülmemelidir. Onun, insan ve faaliyetlerinin su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle toplum üzerinde çeşitli etkileri vardır. Uzun süreli kuru hava nem azlığı yaratarak bitki, orman ve su kaynaklarında azalmaya sebep olur ve neticede ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal problemlerin ortaya çıkar.

Kuraklığın Sınıflandırılması ve Tipleri
Ad:  10wb7.jpg
Gösterim: 94
Boyut:  26.4 KB
Bugüne kadar kuraklık; meteorolojik, tarımsal, hidrolojik, coğrafîk hattâ sosyal ve ekonomik yönden farklı biçimlerde tanımlanmış ve farklı, isimler al­tında değerlendirilmiştir. Bu tanımlar bir değişkeni ya da birçok değişkeni içerdiği gibi, bunların za rarlı etkilerini de içeren çok sayıda kritere göre yapılmaktadır. Yani yağış, sıcak­lık, nem, buharlaşma, terleme, toprak nemi, rüzgâr gibi değişkenler ile bunla­rın eksikliği veya fazlalığıyla ilişkili olarak ortaya çıkan tehlikeli olaylar da göz önüne alınmaktadır.
Genel olarak aşağıda özetlenen dört esas kuraklık türünden söz edilebilir:

1. Meteorolojik kuraklık

Bir yerde, belirli bir sürede ortalamaya göre yağıştaki azalmanın kriter ola­rak alındığı kuraklıktır. Meteorolojik kuraklığın belirlenmesinde her bölgeye, hattâ ülkeye göre değişik istatistiksel yöntemler ve yağış için farklı sınır değer­leri kullanılmaktadır. Örneğin; bazı yerlerde 21 günlük yağış toplamı, normali nin 1/3'ünden daha az ise, ya da orada 15 gün yağış olmamışsa, bu durum me­teorolojik kuraklık olarak değerlendirilmektedir (Türkeş, 1990).

2. Tarımsal kuraklık

Bitkiler ile meralar, çayırlar ve diğer tarımsal işletmelerin su ihtiyaçlarının karşılanamaması olayıdır. Bu durum, meteorolojik kuraklığın devam etmesi hâ­linde görülür. Kuraklıktan en fazla etkilenen sektör, tarım sektörüdür.

3. Hidrolojik kuraklık
Yer üstü ve yer altı sularındaki azalmanın ölçü olarak alındığı kuraklık olup hidrolojik açıdan yeterli suyun bulunmasıdır. Hidrolojik kuraklık ve şiddeti, su ortamlarının (akarsu, göl, baraj, yer altı suyu vb) gözlenmesi ve yapılan sevi­ye ölçümleriyle tespit edilmektedir.

4. Kıtlık
İnsanların sosyal ve ekonomik her türlü etkinliklerini olumsuz yönde etki­leyebilecek, ölüme kadar götürebilecek nitelikteki gıda eksikliğidir. Özellikle yaşanan su sorunu ile üretimde görülen azalmaya bağlı olarak yaşanan kıtlık, açlık, bu tip kuraklığa örnek olarak verilebilir. Bu kuraklık tarımsal kuraklığın bir ektsrem tipi olup sosyo-ekonomik kuraklık olarak da adlandırılır.

Dünyadaki hava olaylarını ve iklimi yönlendiren iklim etmenleri (güneş ışınlarının geliş açısı ve enlemsel değişikliği, karaların ve su kütlelerinin dağılı­mı, okyanus akıntıları, hâkim rüzgârlar, alçak ve yüksek basınçların yerleri, orografi ve yükseklik) çok sayıda iklim tipleri ile iklim bölgelerinin ve kuşakla­rının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla yeryüzünde bu etmenlere göre çok sayıda yarı nemli, nemli, yarı kurak, kurak ve çöl bölgeleri olarak ad­landırılan alanlar oluşmuştur. Bu alanların doğal dengesinin korunması, bu böl­geleri temsil eden iklim koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. İklimde görülebilecek dalgalanmalar, buralarda doğal afete dönüşebilecek beklenmeyen tehlikeli olay­ları doğurabilmektedir.
Nemli, yarı nemli ve yarı kurak bölgelerde belli bir süre içinde görülen yağış yetersizliği kuraklığa neden olurken, kurak bölgelerde ve çöl bölgelerin­de yaşanan yağış azlığı daha da ağır yaşam koşullarına neden olabilmekte ve çöller genişlemektedir.
Bilindiği gibi atmosferdeki hava kütleleri ve parselleri sürekli hareket ha­lindedir ve genel dolaşım adı verilen bu hareket bir düzen içinde sürmektedir. Ekvatoral enlemlerdeki enerji fazlalığı ile kutuplardaki enerji açığına bağlı ola­rak gelişen bu hareketin önemli boyutta normalinden sapması, yağış koşulları­nı etkilemekte, bazı bölgeler için yağış fazlalığı, diğer bazı bölgeler için de yağış azlığı söz konusu olabilmektedir.
Yağıştaki azalma belli bir süre devam ettiği takdirde o yerde kuraklık söz konusu olmaktadır. Ortalama yağışın azalmasında ve kuraklığın daha da büyük boyutlara ulaşmasında insanların bazı etkinliklerinin de büyük rolü olduğunu söylemek gerekir.
evo, celo, LaDymm ve 1 kişi bu mesajı beğendi.
4 Mart 2008 13:25   |   Mesaj #2   |   
evo - avatarı
VIP kirlenmek güseldir : )
ankara

6.783
919 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 14-11-2005

Cvp: Kuraklık Nedir? Kuraklığın Sınıflandırılması ve Tipleri

KURAKLIĞIN YENİ NEDENİ: "KÜRESEL LOŞLAŞMA"

hava kirliligi 8

ANKARA - Seval Ocak
- Ankara Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ergin Duygu, bacalardan çıkan partiküllerin atmosferdeki su buharlarına yapışıp havada asılı kaldığı ve tabaka haline gelerek güneş ışınlarını engellediği ''küresel loşlaşmanın'', kuraklığa neden olduğunu kaydetti.
Ergin Duygu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''küresel loşlaşma''nın, İsrail ve ABD'de son yıllarda yapılan araştırmalarda hava hareketlerini etkileyen yeni bir faktör olarak tespit edildiğini söyledi.
Özellikle yoğun nüfuslu ve sanayileşmiş bölgelerde bacalardan ve egzozlardan çıkan tozların ve partiküllerin gökyüzünde bir tabaka halini alarak, güneş ışınlarının dünyaya ulaşma oranlarını azalttığını anlatan Duygu, bu durumun ''küresel loşlaşma'' olarak tanımlandığını ifade etti.
Yağmur ve kar gibi yağışların, yeryüzünden yükselen su buharları ve moleküllerin saf halde birleşmesiyle oluştuğunu belirten Duygu, loşlaşmaya neden olan tozların, su buharlarının birleşip yağışa dönüşmesini önlediği için kuraklığa neden olduklarını söyledi.
Duygu, sanayileşme ve yoğun otomobil kullanımının hava kirliliğine neden olduğunu ifade ederek, ''Küresel loşlaşma ayrıntılı incelenince hemen her kıtada ancak özellikle nüfusun fazla olduğu sanayileşmiş bölgelerde yoğun kirlilik görülüyor. Loşlaşma, Çin ve Hindistan'da 'kara bulut'a dönüştü. Dünya giderek kuraklaşıyor'' diye konuştu.

a.a.
celo ve LaDymm bu mesajı beğendi.
Gabriella
25 Haziran 2008 09:42   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Doğal Afetler - Kuraklık

Kuraklık

Vikipedi, özgür ansiklopedi270px Terre seche

Kuraklıktan çatlayan toprak


270px Fires aqua sumatra 14oct04

Endonezya Sumatra adasında orman yangınları (uydudan görünüş, 14 ekim 2004)


Kuraklık, bir bölgede nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak kabaca tanımladığımız kuraklık, doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda, yerde meydana gelebilir. Kurak, nemli iklim tiplerine kadar her yerde görülebilir. Bununla beraber kurak iklimler nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki yağıştan dolayı kuraklığa karşı daha hassas konumdadırlar. Olağan dışı olaylar içinde kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun bir süreklilik gösterir ve atmosferik tehlikeler içinde tahmini en az olanı olması ile birlikte etkileri çok geniştir.
Kuraklık tabiatın gizli tehlikesidir. Genellikle herhangi bir mevsim veya bir zaman diliminde yağış miktarındaki azalmadan dolayı meydana gelir. Kuraklık hesaplamalarında bir bölgedeki yağış ve evapotranspirasyon (buharlaşma ve terleme) arasındaki dengenin uzun süreli ortalaması göz önünde bulundurulmalıdır. Kuraklık zamanla (yağış mevsiminin başlamasında gecikmeler, ürün büyüme mevsimi- yağış zamanının ilişkisi) ve yağışların tesirleri ( yağış yoğunluğu, sayısı) ile ilşkilidir. Yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem miktarı gibi diğer değişkenler bir çok bölgede kuraklıkta etkili olur.
Kuraklık yalnızca fiziksel bir olay veya bir doğa olayı olarak görülmemelidir. Onun, insan ve faaliyetlerinin su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle toplum üzerinde çeşitli etkileri vardır. Uzun süreli kuru hava nem azlığı yaratarak bitki, orman ve su kaynaklarında azalmaya sebep olur ve neticede, ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal problemler ortaya çıkar.
LaDymm ve ThinkerBeLL bu mesajı beğendi.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Kuraklık Nedir? Kuraklığın Sınıflandırılması ve Tipleri benzer konular

Kuraklık nedir?
kuraklık nedirrr lütfen cvp yazınnnn acilllllllll
Forum: Soru-Cevap Cevap: 7
Son Mesaj: 10 Nisan 2014 18:38
Türkiye'deki bölgelerin iklim tipleri nedir, özellikleri nasıldır?
Lütfen bölgelerimizin iklimlerini yazar mısınız??
Forum: Soru-Cevap Cevap: 4
Son Mesaj: 24 Kasım 2013 20:05
Permiyen-Triyas Yok Oluşu (Büyük Kuraklık)
Permiyen-Triyas yok oluşu MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi Permiyen-Triyas yok oluş olayı (P–Tr), kimi zaman gayri resmi olarak "büyük kuraklık" olarak da adlandırılır, 251,4 milyon yıl önce meydana gelen ve Paleozoik ile Mezozoik dönemlerin yanı sıra Permiyen ve Triyas jeolojik...
Forum: Çevre Bilimleri Cevap: 0
Son Mesaj: 17 Ağustos 2013 21:46
Forum: Soru-Cevap Cevap: 4
Son Mesaj: 26 Aralık 2011 17:12
Seslerin Sınıflandırılması
Seslerin Sınıflandırılması - Ses - İnsan Sesi Ses sanatçıların işlenmiş ve yerleşmiş sesleri bir takım sınıflara ayrılır. Aynı sınıfiaki sesleri birbirine benzeyen tarafları olur. Bu benzeyişler genişlik, renk ve hareketlilik bakımlarından olabilir. Her ses bağlı olduğu ses sınıfında olması...
Forum: Müzik Cevap: 0
Son Mesaj: 30 Kasım 2009 17:56
 
Sayfa 0.122 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu