Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Geçiş Elementleri (Geçiş Metalleri)

Gösterim: 45291 | Cevap: 1
 • geçiş elementleri
 • geçiş metalleri
18 Haziran 2012 12:52   |   Mesaj #1   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Istanbul TR

51.410
11.422 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009

Geçiş Elementleri (Geçiş Metalleri)

Geçiş Elementleri (Geçiş Metalleri)
MsXLabs.org

Periyodik tabloda, II A ve III A grupları arasında kalan elementler geçiş metalleri (elementleri) olarak isimlendirilir. Her periyotta on tane olmak üzere 4., 5. ve 6. periyotlarda yer alan elementler temel geçiş elementlerini, periyodik tablonun altındaki ondörtlü iki sıra ise iç geçiş metallerini (Lantanit ve Aktinitler) oluştururlar.
Periyodik tablodaki B (alt) gruplarının sıralanışı incelenecek olursa, III B - IV B gruplarından sonra üç düşey sıradan oluşan VII B grubunun ve daha sonra da I B ve II B gruplarının yer aldığı görülür. Grup numaraları, genellikle bir grupta yer alan metallerin sahip olabilecekleri en yüksek değerliğe karşılık gelir. VIII B grubunda, yatay benzerlikler düşey olanlardan daha fazladır. Örneğin Fe, Co ve Ni arasındaki benzerlikler, Ni, Pd ve Pt arasındaki benzerliklerden daha fazladır.
Geçiş metallerinin erime noktaları oldukça yüksektir. Geçiş metallerinin bir çoğu olduça serttir. Bu nedenle saf halde veya alaşımları halinde yapı malzemesi olarak kullanılırlar.

18 Haziran 2012 12:52   |   Mesaj #2   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Istanbul TR

51.410
11.422 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009

Geçiş Elementleri (Geçiş Metalleri)

Geçiş Elementleri (Geçiş Metalleri)
MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi

Geçiş metalleri veya bazı kimyacıların tabiri ile ile Ağır Metaller, sertlikleri, yüksek yoğunlukları, iyi ısı iletkenlikleri ve yüksek ergime-kaynama sıcaklıklarıyla tanınırlar. Özellikle sertlikleri nedeniyle, saf halde ya da alaşım halinde yapı malzemesi olarak kullanılırlar.
Geçiş elementlerinin hepsi, elektron dizilimlerinde, en dışta her zaman d-orbitalinde elektron taşırlar. Tepkimelere giren elektronlar da, d-orbitalindeki elektronlardır. Geçiş metalleri sıklıkla birden fazla yükseltgenme basamağına sahiptir. Çoğu, asit çözeltilerinde hidrojenle yer değiştirecek kadar elektropozitiftir.
İyonları renkli olduğu için, analizlerde kolay ayırt edilirler.

Geçiş Elementleri (Geçiş Metalleri)
 • 01. Vanadyum V
  • 01.01. Vanadyum V oksit
 • 02. Krom (Cr)
  • 02.01 Krom (III) iyon içeren bilesiklerinin reaksiyonları
  • 02.02. Cr (III)'ün Cr (VI)'ya yükseltgenmesi
  • 02.03. Kromat (VI) -Dikromat (VI) Dengesi
  • 02.04. Dikromat iyonunun indirgenmesi
 • 03. Mangan (Mn)
  • 3.1 Mn (III) Iyonunun Sulu Çözeltilerinin Reaksiyonları
  • 3.2. Potasyum Permanganat (VII) Kimyası
 • 04. Demir
  • 04.01. Demir iyonunun sulu çözeltilerinin reaksiyonları

01. Vanadyum V
Periyodik tablonun 5B grubu elementi olan vanadyum, redoks tepkimesinden dolayi bir çok proseste katalizör olarak kullanilmaktadir.Vanadyumun +5, +4, +3, +2 oksidasyon basamagina sahiptir. Vanayumun +5 oksidasyon basamagi amonyum metavanadat (NH4VO3) bilesiginde mevcuttur.Vanadyum V'in çinko ve asit yardimi ile Vanadyum (II)'ye indirgenir. Bu reaksiyon iki basamakta gerçeklesir. Amonyum metavanadat sodyum hidroksitte çözüldükten sonra ortama çinko eklenerek ve derisik asit kullanarak ortam asidik hale getirilir. Bu sartlarda ortamdaki vanadyum iyonu, dioksovanadyum V iyonuna dönüsür (VO2+) . Eger bu reaksiyon agzi yün pamuk ile kapatilmis bir erlende gerçeklestirilirse, bu yün pamuk açiga çikan H iyonunun ortamda uzaklasmasina izin verirken ayni zamanda içeriye hava girisini engelliyecektir.
Ad: 1.png
Gösterim: 1156
Boyut: 139.8 KB
Yukaridaki tepkimenin redoks tepkimesi asagidaki gibidir.
Ad: 102.png
Gösterim: 1146
Boyut: 34.6 KB
Daha sonra vanadyum +4 ikinci bir basamakla vanadyum +2'ye indirgenir.
Ad: 103.png
Gösterim: 1130
Boyut: 40.5 KB
Ad: 104.png
Gösterim: 1140
Boyut: 163.0 KB

01.01. Vanadyum V oksit
Sülfürik asit eldesi prosesinde, sülfür dioksidin sülfür triokside dönüstürülmesi gerekmektedir. Bu ara basamakta sülfür dioksit oksijen ile vanadyum V oksit katalizörü esliginde reaksiyona girerek sülfür trioksit elde edilir.
Yukaridaki örnek geçis metallerinin ve onlarin bilesiklerinin iyi bir katalizör oldugunu açiklayabilmek için çok iyi bir örnektir. Bu bilesiklerin reaksiyona giren maddelerin oksidasyon sayisini degistirme özelligine sahiptirler. Söyle ki sülfür dioksit vanadyum V oksit tarafindan sülfür triokside yükseltgenirken ayni zamanda kendiside vanadyum (IV) oksit formuna indirgenir.
Ad: 105.png
Gösterim: 1128
Boyut: 28.4 KB
Daha sonrada ortamdaki oksijen ile tekrar vanadyum V oksit formuna yükseltgenir. Bir katalizör reaksiyon süresince geçici olarak degisiklige ugruyabilir. Fakat reaksiyonun sonunda basladigi yapida olmak zorundadir.
Ad: 106.png
Gösterim: 1108
Boyut: 31.8 KB

02. Krom (Cr)

Geçis elementlerinden krom 6B grubu elementidir. Krom bilesiklerinde Cr (III) veya Cr (VI) halinde bulunur.

02.01 Krom (III) iyon içeren bilesiklerinin reaksiyonları
Krom (III) iyonu en basit hali ile hekzaaaquakrom(III) bilesiginde bulunur [Cr(H2O)6]3+. Hekzaaaquakrom (III) kompleksinin su ile reaksiyonunda, hekzaaaquakrom(III) asit oldugu için donör görevini üstlenip bir protonunu baz olarak davranan su molekülüne verir.
Ad: 107.png
Gösterim: 1121
Boyut: 30.8 KB
Hekzaaaquakrom(III) bilesiginin renk degistirmesini çesitli reaksiyonlarla açiklanabilir.
Bunlardan ilki bu kompleks çözeltinin ligand degistirmesi ile baslangiç renginde degisiklik gözlenir. Hekzaaaquakrom(III) bilesigindeki bir su molekülünün ortamdaki eksi yüklü sülfat (SO4) molekülü ile renk degistirmesi sonucunda renk degisimi gözlenir.
Ad: 108.png
Gösterim: 1123
Boyut: 71.0 KB
Fakat bu renk degisimi sadece ligand yer degistirmesi ile olusmamaktadir. Hekzaaaquakrom(III) bilesiginin hidronyum (OH-) iyonu ile reaksiyonu sonucunda çözeltinin renginde degisim olmaktadir. NaOH ile reaksiyona sokulan komplekste 3 su molekülü yapidan ayrilarak yerine 3 tane OH molekülü girer ve dikkat edilirse yüksüz bir bilesik elde edilir. Bu bilesik çöker. Ortama NaOH fazlasi eklendigi zaman olusan bu çökelek suda çok iyi çözündügü için tekrar çözülür ve OH iyonun fazlasi ile [Cr(OH)6]3- kompleksini oluşturur.
Ad: 109.png
Gösterim: 1108
Boyut: 31.0 KB
Ad: g530000505_11.gif
Gösterim: 1098
Boyut: 818 Byte
Ad: 110.png
Gösterim: 1111
Boyut: 108.1 KB
Hekzaaaquakrom (III) bilesiginin diger bir renk degisimi reaksiyonu iseamonyak ile verdigi kompleks reaksiyonudur. Amonyak hem baz hem ligand gibi davranma özelligine sahiptir. Hekzaaaquakrom (III) bilesiginin amonyakla verdigi reaksiyon sonucunda nötr bir bilesik olusur ve bu olusan bilesik çökelek olarak elde edilir.
Ad: 111.png
Gösterim: 1103
Boyut: 31.2 KB
Daha sonra amonyak çözeltisinin fazlasi eklenerek bilesikteki su molekülleri amonyak ile yer degistirerek hekzaaminkromat (III) kompleksini olustururlar.
Ad: 112.png
Gösterim: 1078
Boyut: 30.9 KB
Ad: 113.png
Gösterim: 1097
Boyut: 135.6 KB
02.02. Cr (III)'ün Cr (VI)'ya yükseltgenmesi
Hekzaaaquakrom(III) çözeltisine NaOH çözeltisinin fazlasinin eklenmesi sonucunda olusan [Cr(OH)6]3- kompleksine hidrojen peroksit eklenerek çözelti isitilir. Böylelikle Krom (III) Krom (VI)'ya yükseltgenir.
Ad: 114.png
Gösterim: 1082
Boyut: 79.8 KB
Ad: 115.png
Gösterim: 1088
Boyut: 188.5 KB
02.03. Kromat (VI) -Dikromat (VI) Dengesi
Kromat(VI) (CrO42-) çözeltisine seyreltik sülfürik asit eklenmesi ile dikromat (VI) (Cr2O72- ) elde edilebilir. Bu reaksiyonun terside geçerlidir. Yani dikromat (VI) çözeltisine sodyum hidroksit eklenmesi ile Kromat(VI) elde edilebilir.
Ad: 116.png
Gösterim: 1074
Boyut: 73.1 KB
02.04. Dikromat iyonunun indirgenmesi
Dikroma (VI) iyonu (örnegin potasyum dikromat (VI) çözeltisi), krom (III) iyonuna çinko ve seyreltik hidroklorik veya sülfürik asit kullanilarak indirgenebilir.
Ad: 117.png
Gösterim: 1067
Boyut: 33.6 KB
Ad: 118.png
Gösterim: 1071
Boyut: 169.8 KB

03. Mangan (Mn)

Geçis elementlerinin 7B grup elemani olan mangani en önemli bilesigi titrasyonlarda oksitleyici ajan olarak kullanilan permanganattir.

3.1 Mn (III) İyonunun Sulu Çözeltilerinin Reaksiyonları
Mn(III) iyonu, hekzaaaquamangan(II) ([Mn(H2O)6]2+) kompleks bilesiginde bulunmaktadir.
Bu çözeltininhidroksi (OH-) iyonu iler reaksiyonu su sekilde gerçeklesir.
Ad: 119.png
Gösterim: 1065
Boyut: 32.7 KB
Hidroksi iyonu bilesikte ligand olarak bulunan su molekülünden hidrojen atomunu alarak mangana baglanir. Reaksiyonun sol tarafinda olusan bilesik yüksüzdür, suda çözünmez ve çökelek formunda bulunur.
Ad: 120.png
Gösterim: 1062
Boyut: 127.6 KB
Hekzaaaquamangan (II) kompleks bilesiginin amonyak ile reaksiyonunda amonyak baz olarak davranir ve su ligantindaki bir protonu koparir.
Ad: 121.png
Gösterim: 1063
Boyut: 33.1 KB
Ad: 122.png
Gösterim: 1058
Boyut: 152.6 KB
3.2. Potasyum Permanganat (VII) Kimyası
Potasyum permanganat çok kuvvetli bir oksitleyici ajandir. Organik kimyada da bir çok reaksiyonda kullanilmaktadir.
Ad: 123.png
Gösterim: 1033
Boyut: 120.9 KB
Yarı tepkimesi ile bir çok redoks tepkimesine katilmaktadir.


04. Demir
Geçis elementlerinden demir bir çok proseste katalizör görevi görmektedir. Bunlardan en önemlisi amonyak üretiminde üstlendigi katalizör görevidir.
Ad: 124.png
Gösterim: 1045
Boyut: 197.3 KB
Diger bir reaksiyon ise persülfat iyonu ( S2O82-) ile iyot arasindaki reaksiyonda Fe (III) ve Fe (II) katalizör olarak kullanilir.
Ad: 125.png
Gösterim: 1030
Boyut: 30.8 KB
Yukaridaki reaksiyonun gerçeklesmesi için gerekli olan ara basamaklar asagidaki gibidir.
Ad: 126.png
Gösterim: 1042
Boyut: 32.5 KB
04.01. Demir iyonunun sulu çözeltilerinin reaksiyonları
Demirin +2 ve +3 formda bulundugu bilesikler hakzaaquademir (II) ( [Fe(H2O)6]2+) ve hekzaaquademir (III) ([Fe(H2O)6]3+) bilesikleridir. Bu kompleks bilesiklerin su, hidroksi iyonu ve amonyak ile verdigi reaksiyonlar diger geçis elementlerin reaksiyonu ile benzerdir.
Fe (II) ve Fe (III) kompleks bilesigi sirasi ile hidronyum (OH-) iyonu ile reaksiyon verirken bilesikteki su ligandinin bir protonunu çekerek yapiya baglanir.
Ad: 127.png
Gösterim: 1029
Boyut: 192.8 KB
Amonyak bu tür kompleks bilesikleri ile reaksiyonunda hem baz hemde ligand gibi davranabilir fakat bu reaksiyonda su molekülünden proton uzaklastirmak için baz gibi davranir.
Demir (II) nin amonyak ile reaksiyonu asagidaki sekilde gerçeklesir.
Ad: 128.png
Gösterim: 1022
Boyut: 150.5 KB
Demir (III) nin amonyak ile reaksiyonu ise
Ad: 129.png
Gösterim: 1001
Boyut: 32.1 KB
şeklindedir.
Ad: 130.png
Gösterim: 1014
Boyut: 86.9 KB
Kaynak: kimyaevi.org
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Geçiş Elementleri (Geçiş Metalleri) benzer konular

Etiketler:
 • geçiş elementleri
 • geçiş metalleri
1A grubu elementleri alkali metal olduğu halde 2A grubu elementleri neden değildir?
1A ve 2A metal grubu, alkali ve toprak alkali metaller, 1A ve 2A grubu elementleri arasındaki farklar nelerdir? 1A grubu elementleri alkali metal olduğu halde 2A grubu elementleri neden değildir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 22 Mart 2014 11:53
Turkcell'e geçiş nasıl yapabilirim?
turkcelle geçiş numarasını ögrenmek istiyorum , yardımcı olursanız sevinirim. bayilerden yapıldıgını biliorum , ama ögrenmek istedigim o deil! bir turkcelli , başka hat kullanıcısının ( avea,vodafone) numarasını yazıp geçiş yapmak istedigini beyan edince oluyomuşş lütfen yardımcı olun
Forum: Soru-Cevap Cevap: 31
Son Mesaj: 8 Şubat 2014 18:36
Zayıf Metaller (Post-geçiş Metalleri)
Zayıf Metaller MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi Zayıf metaller (veya post-geçiş metalleri), periyodik tablonun P blogunda yer alan metalik elementlerdir. Metaloidlerle geçiş metalleri arasında bulunurlar. Geçiş metallerinden daha fazla, alkali metaller ve alkali toprak metallerinden ...
Forum: Kimya Cevap: 0
Son Mesaj: 18 Haziran 2012 15:06
Geçiş Nedir?
Geçiş TDK, Türk Dil Kurumu isim 1 . Geçme işi: "Bekleme sabırsızlığını çoktan kaybetmiş olduğum için vaktin geçişini pek fark etmiyordum."- R. N. Güntekin. 2 . Herhangi bir durumdaki değişme, intikal: "Geçiş dönemi."- . 3 . Resimde iki ayrı rengi birbirine...
Forum: X-Sözlük Cevap: 0
Son Mesaj: 26 Şubat 2010 02:41
Yatay Geçiş Nedir?
Yatay geçiş, kayıtlı olduğunuz yüksek öğretim kurumu ile aynı eğitim programlarını uygulayan başka bir yüksek öğretim kurumunun bir fakülte ya da bölümüne, yatay geçiş yapmak isteyen kişi belirlenen şartlara uygunsa, geçmektir ayrıca aynı yükseköğretim kurumunda, yüksek öğretim kurumunun...
Forum: Sınavlar Cevap: 1
Son Mesaj: 27 Ekim 2009 12:05
 
Sayfa 0.262 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu