Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Güvenlik şirketi açmak için gereken şartlar nelerdir?

Bu konu Soru-Cevap forumunda Ziyaretçi tarafından 2 Aralık 2008 (22:35) tarihinde açılmıştır.
28762 kez görüntülenmiş, 13 cevap yazılmış ve son mesaj 12 Şubat 2014 (00:10) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 28 Eylül 2009, 21:11

Güvenlik şirketi açmak için gereken şartlar nelerdir?

#11 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
güvenlik şirketi müdürü olmak için iki yıllık yüksek okul yeterli mi
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 19 Ocak 2010, 19:40

Güvenlik şirketi açmak için gereken şartlar nelerdir?

#12 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Güvenlik şirketi kurmak için gerekli şartlar. ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ KURMAK
01 Nisan 2009 Özel Güvenlik Şirketleri için Faaliyet İzin Belgesi Alma Süreci Rehberi:5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Faaliyet izni ve sona erdirilmesi” başlıklı 10′uncu maddesi gereğince; “Şirketler üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.”
“Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” almak için Bakanlığa yapılacak başvurularda aşağıdaki belgelerden 2′şer suret getirmeleri, ayrıca başvuru esnasında şirket kurucularından birisi veya şirket yöneticisinin bizzat olması gereklidir.
a-Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinden bir örnek,
b-Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri veya beyannameleri ve yerleşim yeri belgesi (İkametgah),
c-Şirketi temsil edecek yönetici için yetki belgesi,
d-Hisse sahipleri ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,
e-Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge, (Polis Enstitüsü mezunları ve Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.)
f-Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası veya, Genel Kolluktan (Polis, Jandarma ve 27.04.2005-25798 – 5335/23-d maddesi gereği Milli İstihbarat Teşkilatından) emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitim şartı aranmaz.
g-Hisse sahipleri ve yöneticiler için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

İçişleri Bakanlığına müracaat ederek özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketlerin Ticaret Sicil Gazetelerinde 5188 sayılı Kanunun 5′inci maddesinde özel güvenlik şirketlerinin “hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur” hükmüne rağmen, amaç ve konu maddelerinde ihracat, ithalat, acentelik açma, bayilik açma, servis kurma gibi ibarelerin bulunması nedeniyle Ticaret Sicil Gazetelerinin tadili istenerek, zaman kaybına neden olduğu görülmektedir. Örnek Ticaret Sicil Gazetesinin amaç ve konu başlığı aşağıdaki şekilde düzenlenerek müracaat edilmeli, Ticaret Sicil Gazetesinde yukarıda belirtilen münhasıran güvenliğin dışında olanlar var ise tadilat yaptırmaları gerekmektedir.

AMAÇ ve KONUSU (Özel güvenlik alanında faaliyette bulunacak şirketlerin faaliyet konusu sadece güvenlik ve koruma hizmeti olmalıdır)

a-Şirketin Amaç ve Konusu: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Tüzük, Bakanlıkça yayımlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet vermek, kişileri silahlı ve silahsız korumak, 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik izni almış kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, ikametler, spor müsabakalarında, tören ve etkinliklerde silahlı ve silahsız, fiziki ve teknolojik güvenlik hizmetleri vermek,
b-5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi yetiştirmek için temel eğitimi, yenileme eğitimi ve silah eğitimi vermek, atış poligonu tesis etmek, işletmek ve kiralamak,
c-Alarm Merkezi kurmak ve işletmek,
d-Kurum kuruluş ve bankaların ve kişilerin para, mücevherat, vb. kıymetli evraklarının nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak,
e-Faaliyet alanı ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,
f-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul, büro, ofis, eğitim kurumu için binalar alır, kiralar, ihtiyaç fazlasını yönetim kurulu kararı ile satar,
g-Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç kiralayabilir, satın alır, nakil araçlarının şirket adına tescil ettirmek, gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir,
h-Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklıklara iştirak etmek, aracılık etmemek kaydıyla hisse ve pay senetleriyle taahhütleri satın almak, kendi pay senetlerini satmak ve müdahale etmek,
ı-Bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek,
i-Şirket amacıyla ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi hakları kendi adına tescil ettirebilir, devredebilir, ferag ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalarını yapabilir.

KURUCU DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER:
1-Kurucunun nüfus cüzdanı sureti
2-İkametgah belgesi
3-Adli sicil kaydı
4-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
5-İmza sirküsi
6-Hisse devrinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinden bir suret
7-Başvuru ile ilgili dilekçe

YÖNETİCİ DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER:
1-Yöneticinin nüfus cüzdanı sureti
2-İkametgah belgesi
3-Adli sicil kaydı
4-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
5-İmza beyannamesi
6-4 yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge
7-Özel güvenlik temel eğitim sertifikası
8-Yetki belgesi (Yönetim kurulu karar defterinden yönetici olarak atandığına dair noter onaylı yönetim kurulu kararından bir suret)
9-Başvuru ile ilgili dilekçe
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ (ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ) İSTENEN BELGELER:
1- Adres değişikliği ile ilgili yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesinden bir suret
2-Başvuru ile ilgili dilekçe

YÖNETİCİ İSTİFASINDAN İSTENEN BELGELER:
A)İstifa eden/görevden alınan yönetici tekrar görevine devam edecek ise;
1-Yeni tarihli imza beyannamesi bu beyannamede açıkça şirket veya eğitim kurumunun ismi geçecek ek ve bu görevi tekrar kabul ettiğine dair yöneticinin imzası
2-Yetki belgesi
3-Başvuru ile ilgili dilekçe
B)Yeni yönetici atanacak ise yönetici değişikliğinde istenecek olan evraklar istenilmektedir.

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİN ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN BELGELER:
1-Şube açılışı ile ilgili alınan yönetim kurulu kararı
2-Şubeye ait adres. Telefon var ise fax numarası
3-Şube yetkilisine ait kişisel bilgiler (ev ve cep telefon numarası ile nüfus cüzdanı sureti, yerleşim yeri belgesi/ikametgah, adli sicil kaydı)
4-Açılan şubenin İçişleri Bakanlığı ve ilgili valiliğe bir dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.
Rapor Et
Eski 3 Nisan 2011, 17:31

ozel guvenlik sirketi burosu

#13 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
ozel guvenlik sirketi burosunu , mesken olarak kullanilan bir apartmanda yonetimden izin almadan acabilirmi
Rapor Et
Eski 12 Şubat 2014, 00:10

Güvenlik şirketi açmak için gereken şartlar nelerdir?

#14 (link)
MsXLabs Üyesi
uttuk - avatarı
Güvenlik şirketleri kuruluş için seçilen şirket türüne göre hazırlanan evrakların hazırlanması ile kurulur. Ancak güvenlik şirketlerinin faaliyet belgesi alabilmesi bazı ekstra şartlara bağlanmıştır.
Buna göre güvenlik şirketleri, “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” almak için Bakanlığa yapılacak başvurularda aşağıdaki belgelerden 2′şer suret getirmeleri, ayrıca başvuru esnasında şirket kurucularından birisi veya şirket yöneticisinin bizzat olması gereklidir.
a-Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinden bir örnek,
b-Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri veya beyannameleri ve yerleşim yeri belgesi (İkametgah),
c-Şirketi temsil edecek yönetici için yetki belgesi,
d-Hisse sahipleri ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,
e-Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge, (Polis Enstitüsü mezunları ve Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.)
f-Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası veya, Genel Kolluktan (Polis, Jandarma ve 27.04.2005-25798 – 5335/23-d maddesi gereği Milli İstihbarat Teşkilatından) emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitim şartı aranmaz.
g-Hisse sahipleri ve yöneticiler için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

KAYNAK: Güvenlik Şirketi Nasıl Kurulur? | ÖzgündüzHukuk
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Güvenlik şirketi açmak için gereken şartlar nelerdir? Konusuna Benzer Konular
Gönderen: gonuşmalaqn Forum: Soru-Cevap
Cevap: 16
Son Mesaj: 25 Mayıs 2014 15:31
Gönderen: Misafir Forum: Soru-Cevap
Cevap: 0
Son Mesaj: 3 Kasım 2013 13:26
Gönderen: Misafir Forum: Soru-Cevap
Cevap: 1
Son Mesaj: 21 Ekim 2013 20:31
Gönderen: ceza_70 Forum: Soru-Cevap
Cevap: 2
Son Mesaj: 28 Mart 2012 16:41
Gönderen: ayla gül Forum: Soru-Cevap
Cevap: 1
Son Mesaj: 19 Kasım 2008 20:22
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.259 saniyede (82.55% PHP - 17.45% MySQL) 16 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 16:24
  • YASAL BİLGİ

  • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
  • » Site ve Forum Kuralları
  • » Gizlilik Sözleşmesi