Arama

Muhasebeci olmak için gereken şartlar nelerdir?

Güncelleme: 4 Nisan 2020 Gösterim: 28.124 Cevap: 8
gonuşmalaqn - avatarı
gonuşmalaqn
Ziyaretçi
1 Mart 2012       Mesaj #1
gonuşmalaqn - avatarı
Ziyaretçi
Ben 8.sınıftayım muhasebe üzeri okumayı kafama koydum. fakat düz lisemi meslek lisesimi hakkında kararımı vermedim. ne yapmalıyım birde kaç sene üniversite gerktiğini bilmiyorum bilenler yardım edebilir mi?
Son düzenleyen Safi; 4 Nisan 2020 00:54
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Nisan 2012       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben bu siteye üye değilim ama sorunu cevaplıyayayım çünkü bende muhasebciyim eğer sende olmak istoyorsan ticaret lisesi okumak zorundasın ve 6 yıl staj yapmak zorundasın ayriyeten 4 yıl üniversite okumalasın ama 2 yıllık okusanda olur hee ben bunları yapamam dersen yine ticaret lisesi oku mezun olunca bi muhasebecinin yanına girip asgari ücretle çalışabilirsin...
Sponsorlu Bağlantılar
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
8 Nisan 2012       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı

Staja her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlanır. ve 2 yıl sürer.

Yeni düzenlemelerle staj süresi 3 yıla çıkarılmıştır.
woltka1001 - avatarı
woltka1001
Ziyaretçi
8 Nisan 2012       Mesaj #4
woltka1001 - avatarı
Ziyaretçi
SERBEST MUHASEBECİ NASIL OLUNUR
Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için iktisat, işletme, muhasebe, maliye, hukuk, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla birlikte, belirtilen dallardan lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir.
Serbest muhasebeci mali müşavir olmak için ilk olarak staj yapmak gerekmektedir. Staja başvurabilcek kişiler de yukarıda belirttiğimiz gibi belirtilen eğitim kurumlarını tamamlamaları gerekmektedir. (3568 sayılı kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A maddesi)
Serbest muhasebeci olabilmek için serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için gerekli olan fakülte ve yüksek okullarının konuları ile ilgili ön lisans düzeyinde mezun olanlar ile ticaret ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar serbest muhasebeci olabilmektedirler.
Serbest muhasebeci olmak için yine ilk olarak staj yapmak gerekmektedir. Staja başvurabilecek kişiler de yukarıda belirtilmiştir. (3568 sayılı kanunun 5/B maddesi)
Staja başvuruda bulunacak kişilerin diploma, mezuniyet belgesi ve denklik koşullarını içeren belgeleri mutlaka sunmaları gereklidir.
perili - avatarı
perili
Ziyaretçi
31 Mayıs 2013       Mesaj #5
perili - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.

NASIL MUHASEBECİ OLUNUR?


Staj dosyasını tamamlayıp, TESMER'e kaydınızı yaptırdıktan sonra:
İlgili dönemde Staj Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca "STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİ SINAVINA" girmeniz gerekmektedir. Bu değerlendirmede "60" ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır.

Başvuru ayları "Nisan, Ağustos ve Aralık'tır".

Staja Başlama Değerlendirmesi Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi 'nin sorumluluğundadır.

Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.(Yanlış Doğruyu Götürmez)
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarılı olmak şartı aranacaktır.

Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmayacaklardır. Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değerlendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabileceklerdir.

İlk başvuru sırasında staj yeri bulamayan adaylar, sınavı kazandıktan sonra 1 yıl içerisinde staj yeri bulup staja başlamak zorundadır. Stajın başlatılmasında sınav tarihi veya yılda kaç Staja Başlama Sınavının yapıldığı değil, sınav için adayın başvurduğu staj dönemi esas alınmaktadır.

Bu nedenle adayların stajları, başarılı oldukları sınav için başvurulan staj döneminde başlatılır. Staja Başlama Değerlendirmesinde 60 ve yukarı puan almanız, staja başlamaya hak kazandığınız anlamına gelir.

Staja her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlanır. ve 2 yıl sürer, bu 2 yıl zarfındada ayrıca Meslek Odası tarafından yapılan sınavlara girmeniz ve en az 60 puan almanız gerekmektedir.
Aday meslek mensubu ilgili staj döneminin ilk 10 günü içinde staja fiilen başlamak zorundadır. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir.

Adayların stajları, başarılı oldukları sınav için başvurulan staj döneminde başlatılır. Staj; denetim altında staj, meslek mensubu bordrolu/gözetim altında staj, büroda staj, şahıs firmasında staj olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Stajyer hangi grup altında yer alıyorsa, o grup için olan evrakları hazırlamalıdır. Sınav kazandı belgenizin aslı ile birlikte evraklarınızı hazırlayarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmanın Şartları


Genel şartlar:
Madde 4 – Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:

a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak.
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

Madde 5 – A) Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b) Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak.

c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.

Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.

d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.

B) Serbest muhasebeci olmanın şartları:

(A/a) bendinde belirtilen konularda ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj şartını yerine getirmiş olmaları halinde, sınav şartı aranmaksızın sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışırlar. "Serbest muhasebei malî müşavir" unvanının kullanamazlar ve Kanunun (2/A) maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar. Staj süresi ön lisans seviyesinde mezun olanlar için 4 yıl, ticaret liselerinden ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar için 6 yıldır.

Sınav Hakkında

Sınav Türmob tarafından yapılmaktadır. Sınava katılacak adayların önceden bulundukları il'e bağlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Odasına başvurup Staj Dosyası açtırmaları gerekir, başvuruda bulunacak adayların dört yıllık fakültelerin İktisadi İdari Bilimler Programlarına bağlı fakültelerden mezun olmaları gerekmektedir. Staja başlama sınavından 60 alan öğrenciler 3 yıllık staj süresini tamamladıktan sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavlarına katılabilirler
Son düzenleyen Safi; 4 Nisan 2020 00:57
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
14 Temmuz 2013       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ben bu siteye üye değilim ama sorunu cevaplıyayayım çünkü bende muhasebciyim eğer sende olmak istoyorsan ticaret lisesi okumak zorundasın ve 6 yıl staj yapmak zorundasın ayriyeten 4 yıl üniversite okumalasın ama 2 yıllık okusanda olur hee ben bunları yapamam dersen yine ticaret lisesi oku mezun olunca bi muhasebecinin yanına girip asgari ücretle çalışabilirsin...

asgari ücret kazanmak için lise diploması gerekmez işçiler bile daha fazla kazanıyor
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Eylül 2013       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Muhasebeci okumak için ticaret meslek lisesi mezunu olmak daha iyidir.Çünkü ticaret meslek liselerinde muhasebe hakkında daha ayrıntılı ve iyi bir eğitim alıyorsun.Misal ben öyle yaptım.İlla ki muhasebeci olcam diyosanız ticaret meslek liseleri daha iyidir.Ama illa ki düz lise mezunu olcam diyosanız yine de siz bilirsiniz.Unutmayın hayat sizin hayatınız!!!!!
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
9 Aralık 2013       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben şuan anadolu ticaret meslek lisesindeyim. ticaret lisesine gidersen ilk sene her lisenin gördüğü dersleri görüyosun hazırlık dönemi yani ama diğer üç sene boyunca meslek dersleri görüyosun. muhabebe- klavye- finansal yatırım - bilgisayarlı muhasebe vs. gibi.bu derslerin mesleğine yararı olabilir belki ama üniversite sınavında hiçbir faydası yok. o yüzden ayrıca üniversite sınavına hazırlanman gerekiyor.düz lisede öyle değil meslek dersleri yerine üniversitete çıkacak dersleri görüyosun ve 4 sene boyunca halihazırda bir donanımın oluyor.ayrıca ticaret lisesinde son sene staj görüyosun.lise bittikten sonra lise diploma puanınla 2 senelik geçiş hakkını kullanmak istersen uygun bir üniversiteye seni sınavsız yerleştiriyorlar.ama sınava girip 4 senelik bir üniversitede kazanabilirsin
MMDMR - avatarı
MMDMR
Kayıtlı Üye
29 Ocak 2020       Mesaj #9
MMDMR - avatarı
Kayıtlı Üye
MALİ MÜŞAVİR OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI
3568 sayılı Yasanın 5. maddesine göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmenin özel şartları şunlardır:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b) En az üç yıl staj yapmış olmak.

c) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmış olmak.

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.

d) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almış olmak.”

5786 sayılı Yasanın 3. maddesi ile, 3568 sayılı Yasanın 5. maddesinin (b) bendi ve (c) bendinin ikinci paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin uygulamada yaratabileceği sıkıntılar dikkate alınarak aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunlu görülmüştür.

a- 5786 sayılı Yasa ile 3568 sayılı Yasanın (b) bendi değiştirilmiş ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı iki yıldan üç yıla çıkarılmıştır.

5786 sayılı Yasa 26.07.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Öte yandan, 5786 sayılı Yasanın 20. maddesi ile 3568 sayılı Yasaya Geçici 8. maddeden sonra gelmek üzere bazı geçici maddeler eklenmiştir.

Yasaya eklenen Geçici 14. maddede; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Oda nezdinde staj dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olanlar hakkında, 5. maddenin (A) fıkrasının (b) bendinin bu Kanunla değişmeden önceki hükmü uygulanır” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiş ve bu suretle müktesep hakların korunması amaçlanmıştır.

Yasanın Geçici 14. maddesinin anlamı şudur:

· 26.07.2008 tarihinden önce Oda nezdinde staj dosyası açtıran ve staja başlama sınavında başarılı olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi iki yıldır.

· Buna karşılık, 26.07.2008 tarihinden sonra staj dosyası açtıran ya da daha önce staj dosyası açtırmakla beraber staja başlama sınavını kazanamamış olan adaylar için staj süresi üç yıldır.

Diğer taraftan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının nasıl yapılacağı ve hangi hizmetlerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj süresinden sayılacağı Yasanın 6. maddesinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

b- 5786 sayılı Yasanın 3. maddesi ile 3568 sayılı Yasanın 5. maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafında yer alan; “Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkileri aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz” hükmü değiştirilmiş ve bu hükmün yerine “Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra Yeminli Mali Müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz” şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.

Bahse konu Yasa değişikliğinin anlam ve amacı ile bu değişiklik nedeniyle ortaya çıkan hukuksal durum aşağıda açıklanmıştır.

· Bazı meslek gruplarına Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavı için tanınan muafiyet kaldırılmıştır. Ancak, 3568 sayılı Yasaya eklenen Geçici 9. madde ile 5786 sayılı Yasanın yayımlandığı tarihte (26.07.2008) sınavsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma hakkı elde etmiş kişilerin bu hakkı korunmuştur.

· 3568 sayılı Yasanın 6. maddesi ile vergi inceleme yetkisi alanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen hizmet süreleri, Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinin bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve Kanunun 5/A-a bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri stajdan sayılan hizmetler arasında düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen görevlerde en az 3 yıl çalışan veya daha az çalışmakla beraber 3 yıldan arta kalan kısmı staj yaparak tamamlayan kişiler SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINDA BAŞARILI OLARAK ruhsat almaya hak kazanabilecektir.

· Yasanın 5. maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafında yapılan değişikliğin yeterince anlaşılabilmesi için bu hükmün Yasanın 9. maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere, 3568 sayılı Yasanın 9. maddesinde yapılan değişiklik ile, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi alan ve mesleki yeterlilik sınavını veren kişilerin, mesleki yeterlilik sınavını verdikten sonra Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarına genel hükümler uyarınca katılabileceği düzenlenmiş, ancak bunların Yeminli Mali Müşavir olabilmeleri için on yıllık süreyi tamamlamaları şart koşulmuştur.

Bu düzenlemeden de anlaşılacağı gibi, vergi inceleme yetkisi alan ve mesleki yeterlilik sınavını veren kişiler 9. maddede belirtilen on yıllık süreyi doldurmasalar bile Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılabilecektir.

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini alan ve mesleki yeterlilik sınavını verdikten sonra açılan YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINDA BAŞARILI OLAN kişilerin, 9. maddede öngörülen ON YILLIK SÜREYİ TAMAMLAMADAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN AYRILMALARI DURUMUNDA, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmeleri için ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmaları şartı aranmayacaktır.

Yasanın 5. maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafında yapılan değişikliğin anlamı budur.
Son düzenleyen Safi; 4 Nisan 2020 00:59

Benzer Konular

19 Ocak 2016 / Ziyaretçi Soru-Cevap
28 Mart 2012 / ceza_70 Soru-Cevap
18 Ocak 2009 / tata Soru-Cevap
19 Haziran 2014 / Misafir Cevaplanmış
22 Nisan 2013 / MERTGS Cevaplanmış