Masaüstü Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Polis okulu sınav başvuru şartları nelerdir?
1 23...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Ziyaretçi19:12, 10 Aralık 2008 
ben polis olmak istiyorum sbs de kaç puan almalıyım bana bişey önerirmisiniz
En iyi cevap Keten Prenses tarafından gönderildi

POLİS AKADEMİSİNE BAĞLI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ KOŞULLARI
1- Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı yüksek öğretim kurumlarıdır.
2- Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak ve herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak, (Müracaat edebilecek okullar ileriki tarihlerde Web sitemizde yayımlanacaktır)
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2007 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavında 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenecek puanı almış olmak, (İleriki tarihlerde Web sitemizde duyurulacaktır)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2007) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1985 - 01 Ekim 1989 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1983 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)
e) Bayanlar için 1.65 cm. erkekler için 1.67 cm..den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg eksik veya fazla fark olmamak,
f) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,
g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan adli kovuşturmaya tabi olmamak,
i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
m) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre, "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilmemiş olmak,
n) Herhangi bir nedenle Yüksekokuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

şartları aranır.
Cevap
Keten Prenses22:37, 10 Aralık 2008 
POLİS AKADEMİSİNE BAĞLI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ KOŞULLARI
1- Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı yüksek öğretim kurumlarıdır.
2- Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak ve herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak, (Müracaat edebilecek okullar ileriki tarihlerde Web sitemizde yayımlanacaktır)
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2007 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavında 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenecek puanı almış olmak, (İleriki tarihlerde Web sitemizde duyurulacaktır)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2007) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1985 - 01 Ekim 1989 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1983 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)
e) Bayanlar için 1.65 cm. erkekler için 1.67 cm..den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg eksik veya fazla fark olmamak,
f) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,
g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan adli kovuşturmaya tabi olmamak,
i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
m) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre, "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilmemiş olmak,
n) Herhangi bir nedenle Yüksekokuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

şartları aranır.
Cevap
extazy1720:35, 2 Mart 2009 
kaç puan yapçam polis olcam an diçtim

puan sölermisiniz

ben buse polis olcammm
Cevap
SEDEPH20:48, 2 Mart 2009 
7. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİMİNE ALINACAK ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE

1- 7.dönem polis meslek eğitimi 22 Haziran 2009 tarihinde başlayacaktır.
2- Eğitime katılacak öğrenci adaylarının sağlık rapor işlemleri 02 Mart 2009 tarihinde başlatılacaktır.
Buna göre;
01-07 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılan sınavda başarılı olan adaylardan;
a) 7. döneme bırakılan adayların tamamı,
b) Yedekten kazanan 120 bayan adayın tamamı,
c) 6.dönem için sağlık kurulu raporuna sevk edilen, ancak rapor işlemleri tamamlanmayan adayların tamamı,
09-13 Şubat 2009 tarihlerinde yapılan ek kontenjan sınavında başarılı olan adaylardan;
a) 1000 erkek ve 40 bayan asil adayın tamamı,
b) 300 erkek ve 12 bayan yedek adayın tamamı,
sağlık raporu alacaklardır.
3- Sınavları asil ve yedekten kazanan adayların tamamı internet sorgulamasında isimleri karşısında belirtilen tarihte sağlık raporu ve güvenlik soruşturması için müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğüne gideceklerdir.
4- Adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerine, nüfus cüzdanı, 6 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ve adli sicil belgeleri (09-13 Şubat 2009 tarihlerinde yapılan ek kontenjan sınavında başarılı olanlar adli sicil belgesi getirmeyecektir) ile evli olanlar, eşleri hakkında yapılacak güvenlik soruşturması için güvenlik soruşturması formunda kullanılmak üzere eşine ait 1 adet vesikalık fotoğraf ile eşine ait adli sicil belgesi ile gideceklerdir.
5- Erkek adaylardan, askerde iken hava değişimi raporu alanlar aldıkları hava değişim raporları, askerlikten muaf ve askerliğe elverişli değildir raporu olanlar bu belgeleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerine gideceklerdir.
6- Sağlık kurulu rapor formlarını İl Eğitim Şube Müdürlüklerinden alan adaylar, rapor formunda belirtilen hastanelerden en kısa zamanda kurul raporunu tamamlatarak İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
7-Geçerli bir mazereti olmadan, 06 Mart 2009 Cuma günü saat 16.00’a kadar İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünden sağlık rapor formunu almayanlar ile hastanelerden alacakları kurul raporunu 27 Mart 2009 Cuma günü saat 16.00’a kadar Eğitim Şube Müdürlüğüne teslim etmeyenlerin adaylık hakları sonlandırılacaktır.
8- Sağlık kurulu raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca “POMEM Öğrencisi Olur” şeklinde onaylanan adayların POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılacaktır.
9- Asil adaylardan sağlık raporu olumsuz sonuçlanan ve feragat eden adayların yerine 09-13 Şubat 2009 tarihlerinde yapılan ek kontenjan sınavında yedekten kazanan adaylar başarı sırasına göre planlanacaktır.
10- POMEM Müdürlüklerine planlama sonuçları 15 Haziran 2009 tarihinde www.egm.gov.tr/egitim adresinden yayınlanacaktır.
11-Yapılan bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.23.02.2009

ADAYLARA DUYURULUR

Cevap
SEDEPH18:47, 4 Mart 2009 
POLİS AKADEMİSİ
Öğrenci kaynakları şunlardır

Öğrenim, yaş ve boy ile ilgili koşullar şunlardır

Sağlık ile ilgili konularda şunlar aranır

“Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince;
Başvuru ve önkayıt işlemleri şöyle yapılır

Durumu giriş koşullarına uygun olan adaylar, ön kayıt işlemi için aşağıdaki belgeleri yanlarında getirirler.
Adaylar belirlenen tarihler arasında Polis Akademisi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Eksik belge veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru takvimi

Başvuru Tarihi: Polis Akademisi Başkanlığınca Belirlenir
Başvuru ve Sınav Merkezi: Polis Akademisi Anıttepe / ANKARA
Mülakat Sınavı: Ağustos Ayı içerisinde (Polis Akademisi Başkanlığınca Belirlenir)
Beden Eğitimi Sınavı: Ağustos Ayı içerisinde (Polis Akademisi Başkanlığınca Belirlenir)
Yazılı Sınav: Ağustos Ayı içerisinde (Polis Akademisi Başkanlığınca Belirlenir)
Sınav Sonuçlarının İlanı: Sınavlardan bir gün sonra açıklanır
İntibak Eğitimi: Eylül ayının ilk iki haftası
Kesin Kayıt: Ekim ayı başında
NOT: (Bu Tarihler genel Tarihleridir. Süreç Konusunda bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Sınav takvimi her yıl değişmektedir.)
Cevap
SEDEPH18:48, 4 Mart 2009 
POLİS KOLEJİ
Yapılan Yönetmelik değişikliği ile 2003-2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren Polis Koleji’ ne ilk kez kız öğrenci alınacaktır.

Başvuru İşlemleri
Polis Koleji Aday Tespit Sınavı için başvurular; adayların okumakta oldukları Okul müdürlüklerine yapılacaktır.

Öğrenci kaynakları şunlardır

Sosyal durum ile ilgili koşullar şunlardır

04 Temmuz 1998 tarih ve 23392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
Öğrenim kilo, boy ve yaş ile ilgili koşullar şunlardır

Y A Ş En az Boy (Santimetre)
Kilo Yönünden Aranan Şartlar;
Ağırlık: Boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ele alınarak, bu rakamlardan 10 kg. kadar fazlalığı, 20 kg. kadar noksanlığı kabul edilir. Örneğin (151) cm. boyunda olan bir adayın en fazla 61 kg. en az 31 kg. ağırlığında olması gerekmektedir.
Yaş Yönünden Aranan Şartlar;
Müracaat edilen yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 16 yaşından, hazırlık sınıfı okuyanlar için 17 yaşından gün almamış olmak gereklidir. İlköğretim okulunun beşinci sınıfından sonra hangi sebeple olursa olsun yaş tashihi yapmış olanların, tashihten önceki yaşları geçerli sayılır. Bu sınıftan önce yapılan yaş tashihlerinde düzeltilmiş yaşa itibar edilir.
Şehit ve vazife malulleri çocukları için şu şartlar şuhlardır

Tahsil yönünden aranan koşullar şunlardır

Başvuru zamanı ve şekli şöyledir


Cevap
Misafir15:28, 8 Eylül 2009 
taban puanı165 miş
Cevap
Misafir23:56, 10 Eylül 2009 
taban puanını bilen varsa sölesin
çok puan isterler arkadaşlar 165 az bnce
Cevap
Misafir22:45, 13 Eylül 2009 
bence polis olmak çok kolay biraz zorlaştıralım boy uzun olmalı bence
Cevap
Misafir20:00, 24 Eylül 2009 
olmak istiyom ama abimin sabıkası var olabilirmiyim
Cevap
1 23...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Polis olma şartları nelerdir?
SEDAV Vakfı'na başvuru şartları nelerdir?
Harp okulu giriş şartları nelerdir?
Polis akademesi giriş şartları nelerdir, kimler giremez?
Denizcilik lisesinin başvuru şartları nelerdir?