Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 26 Ekim 2012  Gösterim: 78.152  Cevap: 95

Polis okulu sınav başvuru şartları nelerdir?

Ziyaretçi
10 Aralık 2008 19:12       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
ben polis olmak istiyorum sbs de kaç puan almalıyım bana bişey önerirmisiniz
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
POLİS AKADEMİSİNE BAĞLI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ KOŞULLARI
1- Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı yüksek öğretim kurumlarıdır.
2- Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak ve herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak, (Müracaat edebilecek okullar ileriki tarihlerde Web sitemizde yayımlanacaktır)
Sponsorlu Bağlantılar
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2007 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavında 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenecek puanı almış olmak, (İleriki tarihlerde Web sitemizde duyurulacaktır)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2007) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1985 - 01 Ekim 1989 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1983 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)
e) Bayanlar için 1.65 cm. erkekler için 1.67 cm..den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg eksik veya fazla fark olmamak,
f) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,
g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan adli kovuşturmaya tabi olmamak,
i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
m) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre, "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilmemiş olmak,
n) Herhangi bir nedenle Yüksekokuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

şartları aranır.


Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
extazy17
2 Mart 2009 20:35       Mesaj #3
extazy17 - avatarı
Ziyaretçi
kaç puan yapçam polis olcam an diçtim

puan sölermisiniz

ben buse polis olcammm
Son düzenleyen extazy17; 2 Mart 2009 20:37 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
SEDEPH
2 Mart 2009 20:48       Mesaj #4
SEDEPH - avatarı
Ziyaretçi
7. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİMİNE ALINACAK ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE

1- 7.dönem polis meslek eğitimi 22 Haziran 2009 tarihinde başlayacaktır.
2- Eğitime katılacak öğrenci adaylarının sağlık rapor işlemleri 02 Mart 2009 tarihinde başlatılacaktır.
Buna göre;
01-07 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılan sınavda başarılı olan adaylardan;
a) 7. döneme bırakılan adayların tamamı,
b) Yedekten kazanan 120 bayan adayın tamamı,
c) 6.dönem için sağlık kurulu raporuna sevk edilen, ancak rapor işlemleri tamamlanmayan adayların tamamı,
09-13 Şubat 2009 tarihlerinde yapılan ek kontenjan sınavında başarılı olan adaylardan;
a) 1000 erkek ve 40 bayan asil adayın tamamı,
b) 300 erkek ve 12 bayan yedek adayın tamamı,
sağlık raporu alacaklardır.
3- Sınavları asil ve yedekten kazanan adayların tamamı internet sorgulamasında isimleri karşısında belirtilen tarihte sağlık raporu ve güvenlik soruşturması için müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğüne gideceklerdir.
4- Adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerine, nüfus cüzdanı, 6 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ve adli sicil belgeleri (09-13 Şubat 2009 tarihlerinde yapılan ek kontenjan sınavında başarılı olanlar adli sicil belgesi getirmeyecektir) ile evli olanlar, eşleri hakkında yapılacak güvenlik soruşturması için güvenlik soruşturması formunda kullanılmak üzere eşine ait 1 adet vesikalık fotoğraf ile eşine ait adli sicil belgesi ile gideceklerdir.
5- Erkek adaylardan, askerde iken hava değişimi raporu alanlar aldıkları hava değişim raporları, askerlikten muaf ve askerliğe elverişli değildir raporu olanlar bu belgeleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerine gideceklerdir.
6- Sağlık kurulu rapor formlarını İl Eğitim Şube Müdürlüklerinden alan adaylar, rapor formunda belirtilen hastanelerden en kısa zamanda kurul raporunu tamamlatarak İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
7-Geçerli bir mazereti olmadan, 06 Mart 2009 Cuma günü saat 16.00’a kadar İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünden sağlık rapor formunu almayanlar ile hastanelerden alacakları kurul raporunu 27 Mart 2009 Cuma günü saat 16.00’a kadar Eğitim Şube Müdürlüğüne teslim etmeyenlerin adaylık hakları sonlandırılacaktır.
8- Sağlık kurulu raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca “POMEM Öğrencisi Olur” şeklinde onaylanan adayların POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılacaktır.
9- Asil adaylardan sağlık raporu olumsuz sonuçlanan ve feragat eden adayların yerine 09-13 Şubat 2009 tarihlerinde yapılan ek kontenjan sınavında yedekten kazanan adaylar başarı sırasına göre planlanacaktır.
10- POMEM Müdürlüklerine planlama sonuçları 15 Haziran 2009 tarihinde www.egm.gov.tr/egitim adresinden yayınlanacaktır.
11-Yapılan bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.23.02.2009

ADAYLARA DUYURULUR
SEDEPH
4 Mart 2009 18:47       Mesaj #5
SEDEPH - avatarı
Ziyaretçi
POLİS AKADEMİSİ
Öğrenci kaynakları şunlardır

 • Polis Akademisi; genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları arasından sınavla alınırlar.
  Sosyal durum ile ilgili koşullar şunlardır
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Evli yahut nikahsız yaşamakta olmamak,
  • Herhangi bir suçtan sabıkası bulunmamak,
  • Herhangi bir okuldan ahlak ve disiplin sebebiyle çıkarılmış olmamak,
  • Hakkında her hangi bir suçtan kanuni kovuşturma bulunmamak,
  • Kendisi ve Ailesi hakkında yaptırılacak tahkikat neticesinde, Emniyet Teşkilatına girmesinde sakınca bulunmamak,
  • Akademinin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak.
  • Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine karışmamış, katılmamış veya desteklememiş olmak,
Öğrenim, yaş ve boy ile ilgili koşullar şunlardır

 • Öğrenci Seçme Sınavında; (ÖSS) eşit ağırlık puanı olarak 145 veya daha yukarı ham puan almak, (Puan durumu her yıl değişebilir)
 • Sınavların yapılacağı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle; 22 yaşından gün almamış olmak, ( Ayrıca 18 yaşından sonra yaptırılan yaş tashihlerinden önceki yaşa itibar edilir.)
 • Erkeklerde 167 cm. bayanlarda 165 cm. boyundan kısa olmamak, boyu ile kilosu arasında, Boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg. dan fazla fark olmamak şartları aranır.
Sağlık ile ilgili konularda şunlar aranır

“Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince;
 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak,
 • Türkçe’ yi kusursuz konuşmak, (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,)
 • Duymasında en ufak bir kusur bulunmamak,
 • Her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız 2 diyoptriye kadar miyopi ve astigmatizma, 1 diyoptriye kadar hipermetropi ve astigmatizma bulunanlardan düzeltmeden sonra bir gözün görmesi 7/10’ dan, diğer gözün görmesi 9/10’ dan ve her iki gözün görme derecesi ayrı ayrı düzeltmeden sonra 8/10’ dan aşağı olmayanlar akademi öğrenciliğine kabul edilir.
 • Vücudun görünür yerlerinde tanınmayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmamak,
 • Tüberkülozlu, varisli, düztaban olmamak,
 • Sevk edileceği devlet hastanesinden “Polis Akademisi Öğrencisi Olur” kaydını içeren Sağlık Kurulu Raporu almak.
 • 04 Temmuz 1998 tarih ve 23392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
Başvuru ve önkayıt işlemleri şöyle yapılır

Durumu giriş koşullarına uygun olan adaylar, ön kayıt işlemi için aşağıdaki belgeleri yanlarında getirirler.
 • Diploma aslı veya onaylı örneği, yahut mezun olduğu okuldan çıktı belgesi, (Kolej, lise ve dengi okulların son sınıflarında bütünlemeli bekleyenler için bütünlemeli olduklarına dair belge gerekmektedir.)
 • Nüfus hüviyet cüzdanı veya onaylı örneği,
 • Kendisi ve ailesi hakkında “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,
 • Kendisi ve ailesi hakkında “Adli Sicil Kaydı”,
 • Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuç belgesi,
 • 2330 Sayılı “Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamına giren Şehit Çocukları ile görevi sebebiyle sakatlanan veya sürekli bir hastalığa yakalanan görev malulü Emniyet Teşkilatı Mensuplarının çocukları için Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığından alınacak şehit yada malul çocuğu olduğuna dair belge,
 • Tükenmez kalem, kurşun kalem ve silgi.
Adaylar belirlenen tarihler arasında Polis Akademisi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Eksik belge veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru takvimi

Başvuru Tarihi: Polis Akademisi Başkanlığınca Belirlenir
Başvuru ve Sınav Merkezi: Polis Akademisi Anıttepe / ANKARA
Mülakat Sınavı: Ağustos Ayı içerisinde (Polis Akademisi Başkanlığınca Belirlenir)
Beden Eğitimi Sınavı: Ağustos Ayı içerisinde (Polis Akademisi Başkanlığınca Belirlenir)
Yazılı Sınav: Ağustos Ayı içerisinde (Polis Akademisi Başkanlığınca Belirlenir)
Sınav Sonuçlarının İlanı: Sınavlardan bir gün sonra açıklanır
İntibak Eğitimi: Eylül ayının ilk iki haftası
Kesin Kayıt: Ekim ayı başında
NOT: (Bu Tarihler genel Tarihleridir. Süreç Konusunda bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Sınav takvimi her yıl değişmektedir.)
SEDEPH
4 Mart 2009 18:48       Mesaj #6
SEDEPH - avatarı
Ziyaretçi
POLİS KOLEJİ
Yapılan Yönetmelik değişikliği ile 2003-2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren Polis Koleji’ ne ilk kez kız öğrenci alınacaktır.

Başvuru İşlemleri
Polis Koleji Aday Tespit Sınavı için başvurular; adayların okumakta oldukları Okul müdürlüklerine yapılacaktır.

Öğrenci kaynakları şunlardır

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Okullarını bitiren öğrenciler ile Lise Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerdir.
Sosyal durum ile ilgili koşullar şunlardır

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satıma fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devem etmetke olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak,
 • İlköğretim okulunu üç veya daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,
 • Sağlık yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak
 • Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 16 yaşından, hazırlık sınıfı okuyan adaylar için 17 yaşından gün almamış olmak,
 • Öğrenime ara vermemiş olmak,
 • Herhangi bir okuldan, ahlâkî veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak,
 • Hazırlık sınıfı hariç, lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
04 Temmuz 1998 tarih ve 23392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
Öğrenim kilo, boy ve yaş ile ilgili koşullar şunlardır

Y A Ş En az Boy (Santimetre)
 • 12 yaşından gün almamış olanlar 134 cm. (dahil)
 • 13 yaşından gün almamış olanlar 139 cm. “
 • 14 yaşından gün almamış olanlar 144 cm. “
 • 15 yaşından gün almamış olanlar 151 cm. “
 • 16 yaşından gün almamış olanlar 156 cm. “
 • 17 yaşından gün almamış olanlar 160 cm. “
Kilo Yönünden Aranan Şartlar;
Ağırlık: Boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ele alınarak, bu rakamlardan 10 kg. kadar fazlalığı, 20 kg. kadar noksanlığı kabul edilir. Örneğin (151) cm. boyunda olan bir adayın en fazla 61 kg. en az 31 kg. ağırlığında olması gerekmektedir.
Yaş Yönünden Aranan Şartlar;
Müracaat edilen yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 16 yaşından, hazırlık sınıfı okuyanlar için 17 yaşından gün almamış olmak gereklidir. İlköğretim okulunun beşinci sınıfından sonra hangi sebeple olursa olsun yaş tashihi yapmış olanların, tashihten önceki yaşları geçerli sayılır. Bu sınıftan önce yapılan yaş tashihlerinde düzeltilmiş yaşa itibar edilir.
Şehit ve vazife malulleri çocukları için şu şartlar şuhlardır

 • Emniyet Teşkilatında görevli iken şehit veya vazife malulü olanların Polis Kolejine girmeye istekli çocukları, giriş koşullarını taşımaları ve giriş sınavlarında tam puanın en az %50' sini almaları kaydıyla bu konuda ayrılan kontenjandan başarı sırasına göre istifade ettirilirler. Bu kontenjan o yıl için koleje alınan asil adayların sayısının %10' unu geçemez.
Tahsil yönünden aranan koşullar şunlardır

 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarını veya muadili ortaokulları (3) üç ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,
 • Yurtdışında öğrenim görenlerden, bu yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek adayların öğrenim derecelerinin denkliği Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Bürolarınca yapılmış olmak,
 • Tahsile ara vermemiş olmak,
 • Hazırlık sınıfı hariç, lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak.
Başvuru zamanı ve şekli şöyledir

 • Kolej giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Koleji Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında halen okumakta oldukları Okulu Müdürlükleri’ne şahsen yaparlar.
Misafir
8 Eylül 2009 15:28       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
taban puanı165 miş
Misafir
10 Eylül 2009 23:56       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
taban puanını bilen varsa sölesin
çok puan isterler arkadaşlar 165 az bnce
Misafir
13 Eylül 2009 22:45       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bence polis olmak çok kolay biraz zorlaştıralım boy uzun olmalı bence
Misafir
24 Eylül 2009 20:00       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
olmak istiyom ama abimin sabıkası var olabilirmiyimCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç