PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Milli Mücadele hakkında bilgi verir misiniz?
123 45...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir18:27, 15 Ekim 2011 
mili mücadele nedir
Cevap
Misafir11:26, 21 Ekim 2011 
lütfen milli mücadele kısa ve öz
Cevap
proot12:02, 21 Ekim 2011 
Milli Mücadele’nin nasıl kazanıldığı, Türklüğü yok etmeyi amaçlayan emperyalist güçlere karşı milli şeref ve varlığın nasıl kurtarıldığını öğrenmenin tek yolu, bu mücadelenin önderi Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan eserlerin ve dönemin diğer kaynaklarının bilinmesi ve okunmasıdır....
Cevap
kosovalı hulya12:28, 21 Ekim 2011 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
lütfen milli mücadele kısa ve öz
Milli mücadele hakkında bilgi

Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi, Türk İstiklâl Harbi, Millî Mücadele olarak adlandırılan I. Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı Devletinin İtilaf Devletlerincence işgali sonucunda, Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadeledir. 1919 - 1923 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.
Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir:

I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesinin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918den, Mustafa Kemal Paşanın 9. Ordu müfettişi olarak Anadoluya yola çıktığı 19 Mayıs 1919a kadardır
Örgütlenme dönemi: 19 Mayıs 1919dan, Ankaradaki Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920ye kadardır.
Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920den, Londra Barış Konferansının ikinci safhasının başladığı Mart 1922ye kadardır.
Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923e kadardır.
Cevap
Misafir18:01, 23 Ekim 2011 
milli mücadele sürecinde yakın çevrenizde veya ülkemizin diğer yerlerinde yaşanmış olaylar.
Cevap
Misafir19:07, 23 Ekim 2011 
MİLLİ MÜCADELE : HAZIRLIK DÖNEMİ
Birinci Dünya Savaşının sona ermesiyle imzalanan Mondros Mütarekesi İtilaf devletlerinin
Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan gibi Türkiye’ye de hiçbir hayat hakkı
bırakmayacak kadar ağır yükümlülükler getirmeyi düşündüklerini gösteriyordu. Birinci
Dünya Savaşı sırasında yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşan İtilaf
devletleri Mondros Mütarekesi ile emellerini gerçekleştirecek hukuki dayanağı oluşturmaya
çaba harcamışlardır.
Mütarekenin. 7. Maddesine dayanarak ülkenin çeşitli yerlerini işgal etmişler ve önemli
buldukları noktalara denetim subayları yerleştirmişlerdir
Mütareke şartlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılan faaliyetler üzerine bütün
Türkiye’de büyük bir kaynaşma meydana gelmişti. Ordu birliklerinin yerlerinin değiştirilmesi
ve terhisi, askeri malzeme ve silah nakliyatı, yerlerine dönen göçmenler, işgal kuvvetlerinin
gelişi, Türkiye’de bulunan Alman ve Avusturya asker ve subaylarının sevki, İstanbul ve
önemli merkezleri devamlı bir hareketliliğe sürüklemişti. Hiçbir yerde düzen kalmamış, savaş
sırasında zaten zayıflamış olan asayiş iyiden iyiye bozulmuştu. Savaş sırasında türeyen
eşkıyalık her tarafta çoğalmaya başlamış, soygunlar, baskınlar, adam öldürmeler alıp
yürümüştü. Bütün Karadeniz kıyısı ve Trakya, Rum çetelerinin yuvası olmuştu.
Cevap
Misafir18:17, 28 Ekim 2011 
ECE:Benim bir ödevim var bana daha kısa ve öz bilgiler verirmisiniz arkadaşlar
Cevap
Misafir17:35, 30 Ekim 2011 
Milli Mücadele nedir?
milli mücadeleyi en
Milli Mücadele nedir?
milli mücadeleyi en kısa
şekil de açıklarm
Milli Mücadele nedir?
milli mücadeleyi en kısa şekil de açıklarmısınız lüffen!!!!????


Kaynak: Milli Mücadele hakkında bilgi verir misiniz?
Milli Mücadele nedir?
milli mücadeleyi en kısa şekil de açıklarmısınız lüffen!!!!????


Kaynak: Milli Mücadele hakkında bilgi verir misiniz? lüffen!!!!
Cevap
Misafir15:18, 3 Kasım 2011 
TÜRK MİLLÎ MÜCADELE HAREKETİ VE KUVA-YI MİLLİYE RUHU XX. yüzyıl başları, bu tarihe kadar devam edegelen mücadele ve muharebelerin, Türk milleti aleyhinde cereyan ettiği bir zamandır. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan savaşları akabinde oluşan gruplaşmada tarafsız kalamamış ve Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na girmek zorunda kalmıştır. Çünkü Osmanlı Devleti’nin hem zayıf durumda olması, hem de Avrupa siyaseti dahilinde tarafsız kalması, o günkü şartlarda pek mümkün gözükmüyordu.

Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra Anadolu, Müttefik Devletlerce işgal edilmeye başlanmıştı. İşgallere karşı başlayan Millî Mücadele’nin başarıya ulaşabilmesi ve millî istiklâlin sağlanabilmesi için verilen mücadelenin hukuken tasvip ve teyit edilmesi gerekiyordu. Bu yönde netice alınabilmesi için Mustafa Kemal Paşa liderliğinde sürdürülen mücadele, askerî olduğu kadar siyasî bir mücadele idi.
Cevap
Misafir21:33, 29 Kasım 2011 
daha kısa yazsanız olmuyor mu saat 21 35 ve ben sabahçı bir 5.sınıfım özetliyemiyorum
Cevap
123 45...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
İsim:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
İspanya'nın milli kıyafetleri hakkında bilgi verir misiniz?
Milli mücadele yıllarında Bursa'nın durumu hakkında bilgi verir misiniz?
Atatürk ve Milli Mücadele ile ilgili tiyatro örnekleri verir misiniz?
Milli mücadele ile ilgili köşe yazısı örnekleri verir misiniz?
Milli bayramlarımız ve tarihleri hakkında bilgi verir misiniz?