Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Gazel özellikleri nelerdir?

Gösterim: 83572 | Cevap: 15
Ziyaretçi
Cevaplanmış   |    17 Aralık 2008 17:01   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Gazel özellikleri nelerdir?

GAZELİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR
En iyi cevap Blue Blood tarafından gönderildi

GAZEL
*Şairin özel duygularını, sevinç ve acılarını, aşkını dile getirdiği Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir.
*En az 5, en çok 15 beyitten oluşur
*Aruz ölçüsünün her kalıbı ile yazılır
*Genellikle konu birliği olmadığı için, gazellere konuyu belirten bir başlık, bir ad konmaz; gazeller rediflerle anılırlar
*sevgi güzellik ve içki konularını işlemekle birlikte, düşünceye dayalı felsefi ve öğretici konuları işleyen gazeller de vardır.
*İlk beyitine matla, son beyitine matka denir.
*en güzel beyitine beytü'l gazel denir.
*Bütün beyitler beytü'l gazel güzelliğinde ise buna yekavaz denir.
*Konu bakımından halk edebiyatındaki benzeri koşmadır.
*Bütün beyitleri aynı konuyu işleyen gazele yekahenk gazel denir.
*Makta beyitinde şairin mahlası geçer.
*İlk beyit kendi arasında kafiyeli iken, sonra gelen beyitlerin birinci dizesi serbest, ikinci dizesi ise ilk beyitle kafiyelenir.
Blue Blood
17 Aralık 2008 17:08   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Gazel özellikleri nelerdir?

GAZEL
*Şairin özel duygularını, sevinç ve acılarını, aşkını dile getirdiği Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir.
*En az 5, en çok 15 beyitten oluşur
*Aruz ölçüsünün her kalıbı ile yazılır
*Genellikle konu birliği olmadığı için, gazellere konuyu belirten bir başlık, bir ad konmaz; gazeller rediflerle anılırlar
*sevgi güzellik ve içki konularını işlemekle birlikte, düşünceye dayalı felsefi ve öğretici konuları işleyen gazeller de vardır.
*İlk beyitine matla, son beyitine matka denir.
*en güzel beyitine beytü'l gazel denir.
*Bütün beyitler beytü'l gazel güzelliğinde ise buna yekavaz denir.
*Konu bakımından halk edebiyatındaki benzeri koşmadır.
*Bütün beyitleri aynı konuyu işleyen gazele yekahenk gazel denir.
*Makta beyitinde şairin mahlası geçer.
*İlk beyit kendi arasında kafiyeli iken, sonra gelen beyitlerin birinci dizesi serbest, ikinci dizesi ise ilk beyitle kafiyelenir.
MesirKentli bu mesajı beğendi.
Ziyaretçi4
11 Ocak 2009 14:09   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Gazel

neden ilahi gazeli bi yerde sora gazeli tekrar alıoruz sonucta biri halk biri divan
Ziyaretçi
2 Şubat 2009 17:56   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Gazel örnekleriyle zihniyeti nasıl inceleyebilirim?

gazel örnekleri üzerinde zihniyeti nasıl incelerim
Ziyaretçi
2 Şubat 2009 18:12   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

gazel

gazel şiiri örnekleri üzerinde zihniyeti nasıl incelerim
2 Şubat 2009 18:30   |   Mesaj #6   |   
Keten Prenses - avatarı
MsXLabs Üyesi
..

32.380
8.242 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008

Cvp: Gazel özellikleri nelerdir?

Alıntı
Ziyaretçi adlı kullanıcıdan alıntı

gazel şiiri örnekleri üzerinde zihniyeti nasıl incelerim

GAZEL İNCELEME
Sanma benim işimi ki gönlüm rızâsıdır
Bilgi! anı ki bu feleğin iktizâsıdır
Yanlış hayâl ile vatanın terk eden kişi
Ne dürlü kim cefâ görür ise cezasıdır
Eyyûp mihneti ile Ya’kup gussası
Sorarısan yakîn kamu gurbet belasıdır
Gurbet oduna sabr nic’olsun ki kişinin
Cisminde can ki var vatanın hevâsıdır
Çün Ahmedî idemedi kend’işine nazar
Dahi eyit ki ana nazar kim edesidir
Günümüz Türkçesiyle
1. Benim bu işleri kendi rızamla yaptığımı sanma Bütün bunları kaderin gerekli gördüğünü unutma
2. Yanlış hayaller için vatanını terk eden kişi Başına gelen bütün çileler onun cezasıdır
3. Eyyub’un çilesini, Yakub’un kederini sorarsan Bu dertlerin hepsi gurbet belasıdır
4. Gurbet ateşine nasıl sabredilebilir ki İnsanın canında vatanının havası (heves) var
5. Çünkü Ahmedî kendi işine bile bakamadı Söyle, başka ona kim yardım edecek, bakacak
Gazelde vatan ve gurbet temaları İşlenmiştir. Türkler, gurbet ve vatan temaların! İslamiyet’ten önce de işlemişlerdir. Atlı göçebe medeniyetinde yaylak-kışlak ve akıncılık hayatı geride bırakılan insanlara ve vatana özlemi artırmıştır. İslamiyet’ten sonra bu temalar yeni boyutlar kazanmış, asıl vatan olarak ahiret, gurbet yeri olarak dünya görülmüştür.
Şiirin nazım şekli, nazım birimi ve ahenk unsurları İslami kültürün etkisiyle şekillenmiştir. Gazel nazım şekliyle, beyit nazım birimiyle ve aruz vezniyle yazılan şiir, aa, ba, ca, da … şeklinde kafiyelenmiştir. Aruz vezni yeni yeni kullanılmaya başlandığı için şiirde bazı vezin kusurları dikkati çekmektedir. Şair bazı kelimeleri vezne uydurabilmek için “ki ede - k’ede, kendi işine - kend’işine, nice olsun - nic’olsun” şeklinde yazmıştır.
Şiirde, İslami kültüre ait rızâ, iktizâ, cefâ, mihnet, gussa, belâ gibi kelimelerin kullanılmaya başlandığı görülüyor. Gazellerde bu tür Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanımı giderek artmış ve zamanla gazel dilinin anlaşılması daha da zorlaşmıştır.
Çözümlü Soru - 1
“Sen sana ne sanırsan ‘
Ayruğa da onu san”
diyerek daha 13. yüzyılda hümanizmanın müjdecisi olan, bu yönden ötürü de ölümünün 650. yıldönümünde UNES-CO’ca bütün dünyada ve yurdumuzda anılan Türk şairi kimdir?
A) Mevlâna .
B) Ahmet Yesevi
C) Hacı Bayram Veli
D) Yunus Emre
E) Sultan Veled
(1974)
Çözüm
13. yüzyılda yaşamış olan, ölümünün 650. yıldönümünde UNESCO’ca bütün dünyada ve yurdumuzda anılan Türk şairi Yunus Emre’dir.
Cevap D
Çözümlü Soru - 2
Onu halk şairi saymak bir bakıma yanlıştır. Ama o, halka, halkın diliyle seslenerek halkın şairi olabilmiştir. Zaten başarısının sırlarından biri de budur. Hece ile söylediği şiirlerinden başka, aruzla yazılmış şiirleri de vardır. Yaşamı üzerine kesin bilgiler yoktur. Risalet’ün Nushiyye adlı mesnevisinin yazılış tarihinden yola çıkılarak 13. yüzyılda yaşadığı konusunda birleşilmiştir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pir Sultan Abdal
B) Hacı Bayram Veli
C) Yunus Emre
D) Mevlâna Celaleddin Rûmi
E) Ahmet Haşim
(1996-ÖYS)
Çözüm
Halka, halkın diliyle sesienenen, hece ve aruzla şiirler yazan, Risalet’ün Nushiyye adlı eserin yazarı olan şair Yunus Emre’dir.
Misafir
5 Nisan 2010 16:26   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

kafiye

kafiyelerini nasıl buluruz.
Blue Blood
5 Nisan 2010 17:01   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Gazel özellikleri nelerdir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kafiyelerini nasıl buluruz.

KAFİYE
Şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerine denir. Kafiyeyi oluşturan eklerin ya da kelimelerin; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı olmalıdır.
*...........derinden.
*...........kederinden.Ayrıca Bakınız.=) Kafiye (Uyak)
Misafir
1 Kasım 2010 10:49   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Gazel özellikleri nelerdir?

Gazeli, koşmayı, ağıtı, nesibi, şarkıyı, türküyü, soneyi nasıl buluruz
Misafir
17 Şubat 2011 11:39   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Gazelin türleri ?

kaç çeşit gazel vardır , türleri ?
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Gazel özellikleri nelerdir? benzer konular

Forum: Soru-Cevap Cevap: 34
Son Mesaj: 25 Mayıs 2014 20:15
Gazel Nedir?
Gazel Gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. Genellikle 5-12 beyitten oluşmuş, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, öteki beyitlerin ise birinci dizeleri serbest, ikinci dizeleri ilk beyitle kafiyeli bulunan bir nazım biçimidir. Önceleri Arap edebiyatında kasidenin...
Forum: Türk Dili ve Edebiyatı Cevap: 2
Son Mesaj: 5 Haziran 2013 12:27
Gazel ve koşma arasındaki farklar nelerdir?
gazel ve koşma arasındaki farklar nelerdir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 5 Kasım 2010 16:23
Gazel Nedir?
gazel (I) isim, edebiyat Arapça ¦azel 1 . Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi: "O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle...
Forum: X-Sözlük Cevap: 0
Son Mesaj: 6 Ocak 2009 11:13
Güler Duman - Gazel Gazel
Güler Duman - Gazel Gazel Gazel gazel olmuş ömür bağlarım Eser sam yelleri bir viran olur Dertten kat kat olmuş söyler ağlarım Yaralı sineme yar derman olur İsmail'im der ki dert aldı beni Gönül arzular ki görem o yari
Forum: Türkçe Şarkı Sözleri Cevap: 0
Son Mesaj: 22 Mayıs 2008 10:03
 
Sayfa 0.350 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu