Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Mayıs 2016  Gösterim: 52.064  Cevap: 7

Kaside ve gazel arasındaki farklar nelerdir?

Ziyaretçi
2 Aralık 2008 19:43       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Kaside ve gazel arasında nasıl bir ayrım vardır?
Gazelin kasideden farkı nedir?
Makta ve matla beyitleri hangi yönden kaside ve gazel arasında farklılık gösterir?

EN İYİ CEVABI HerHangiBiri verdi
Bilindiği üzere Divan Edebiyatı'nda iki önemli nazım türü vardır: Gazel ve kaside. Bu iki türün konuları ve temaları birbirinden farklıdır. Kısaca belirtmek gerekirse, gazel duyguların, kasideyse düşüncelerin ifade aracı olarak nitelendirilebilir.


Sponsorlu Bağlantılar
GAZEL: Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir. Beyit sayısı genellikle 5-9 arasında değişir. Gazelin ilk beyti mutlaka kendi arasında uyaklı olur.Bu ilk beyte “matla”, son beyte ise “makta” adı verilir. Bir gazelin en güzel beytine “beyt-ül gazel”, şairin mahlasının bulunduğu beyte de “mahlas beyti” denir. Beyitleri arasında anlam birliği bulunan gazele “yek-âhenk”, aynı güç ve güzellikte beyitlerden oluşan gazele de “yek-âvâz” gazel adı verilir.

KASİDE: Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla belirli kurallar içinde yazılan uzun şiirlerdir. En az 33, en çok 99 beyitten oluşur. Kasidenin en güzel beytine “beyt-ül kaside”, şairin mahlasının bulunduğu beyte de “taç-beyt” adı verilir.
Son düzenleyen nötrino; 18 Mayıs 2016 23:56 Sebep: ETİKET GİRİLDİ!!


HerHangiBiri tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
24 Haziran 2010 13:59       Mesaj #3
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Makta ve matla beyiti ikisinde de var mıdır?

Kaside ve gazel türünün her ikisinde de ilk beyit matla, son beyit makta olacak şekilde matla ve makta bulunur.Ayrıca gazellerde şair, mahlasını (takma adını) makta beytinde, kaside de ise taç beytinde açıklar. Bu şekilde de aradaki fark anlaşılabilir!
Son düzenleyen nötrino; 9 Ocak 2016 11:00
matrax
8 Ağustos 2011 12:08       Mesaj #4
matrax - avatarı
Ziyaretçi
Kasidenin Özellikleri

1- Beyitlerden oluşur. Kafiye düzeni gazelle aynıdır. Yani aa, ba, ca, da, ea, fa … Ancak gazelden daha uzun bir nazım şeklidir.
2- Kaside en az 33, en çok 99 beyitten oluşur. Ancak beyit sayısı 33’den az olan kasideler de vardır.
3- Kasidenin ilk beytine matla denir. Ama şair, şiir içinde matlaı yenileyebilir.
4- Kasidenin son beytine makta denir.
5- Şairin isminin geçtiği yere taç beyit denir. Sonlara doğrudur.
6- Kasidenin en güzel beytine beytü’l-kasid denir.
7- Aruz ölçüsüyle yazılır.
8- Bu türün en meşhur ismi Nef’i’dir.
9- Kasidenin kendi içinde belli bölümleri vardır.

Gazelin Özellikleri
,
1- Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir. ama genelde bu sayı 5, 7, 9 beyittir.
2- İlk beyit kendi arasında kafiyelidir. Gazelin kafiye düzeni (örgüsü) şöyledir; aa, ba, ca, da, ea, fa
3- Gazelin ilk beytine matla(doğuş yeri) denir.
4- Gazelin son beytine makta (bitiş, kesiliş yeri) denir.
5- Şairin isminin geçtiği beyte taç beyit denir.
6- Gazelin en güzel beytine beytü’l-gazel denir. Bu beyte Şah beyit de denir.
7- Gazelde genelde anlam bütünlüğü aranmaz, anlam beyitte tamamlanır.
8- Bir gazelin bütününde aynı konu işleniyorsa, böyle gazellere yek-ahenk gazel denir.
9- Bütün bir şiirin aynı söyleyiş güzelliğine sahip olduğu gazellere yek-âvâz gazel denir.
10- Divan edebiyatı şairleri bütün maharetlerini gazelde ortaya koyarlar. Büyük şair olmanın en büyük ölçütü gazellerdir.
11- Gazelde konu aşk, şarap, güzellik ve aşkın ıstırabıdır.
12- Bazı gazellerin matladan sonra gelen beyitlerinde mısralar ortalarından bölünebilir. Bu durumda gazele iç kafiye hakimdir. Böyle gazellere musammat gazel denir.
13- Aruz vezniyle yazılır.
14- Fuzûlî, Bâkî, Nedim, Şeyh Galip, Taşlıcalı Yahya Bey vb. gazelin önemli isimleridir.
Son düzenleyen nötrino; 9 Ocak 2016 10:56 Sebep: Mesaj düzeni!
11 Ağustos 2011 11:09       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Taç beyit nedir?

Kasidelerde, şairin mahlasının (takma ad) geçtiği beyite taç beyit deniyordur. Gazellerde ise en güzel beyit taç beyitle adlandırılır!
Son düzenleyen nötrino; 9 Ocak 2016 10:57
Misafir
11 Mart 2012 12:20       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Gazel ve Kaside Arasındaki Farklar
Gazel 5-15 beyitten, kaside ise 33-99 beyitten oluşur. Gazel aşk, sevgi, içkiyi konu alır, kaside ise devlet ve din adamlarını över. Gazelin özel bölümü yoktur, kasidenin ise 7 tane özel bölümü vardır.
Son düzenleyen nötrino; 9 Ocak 2016 11:16 Sebep: Mesaj düzeni!
Misafir
22 Mart 2012 10:48       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Gazelde aşk, şarap, kadın güzelliği...vs gibi konuların işlendiğini biliyorum. Kasidenin de övgü konulu bir şiir olduğunu biliyorum ama anlamadığım nokta şu: bunların ikisinin de dili ağır yani Arapça ve Farsça, nasıl anlayacağım peki övgü şiiri olduğunu ya da aşk, şarap, kadın güzelliği gibi konuların işlendiğini?
Son düzenleyen nötrino; 9 Ocak 2016 11:12 Sebep: Soru düzeni!
9 Ocak 2016 11:43       Mesaj #8
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Beytü'l-gazel nedir, nasıl bulunur?

Gazelin en güzel beytine, beytü'l-gazel veya şah beyit adı verilir.Bu beyitin gazel içindeki yeri önemli değildir!

Alıntı

Gazelde aşk, şarap, kadın güzelliği...vs gibi konuların işlendiğini biliyorum. Kasidenin de övgü konulu bir şiir olduğunu biliyorum ama anlamadığım nokta şu: bunların ikisinin de dili ağır yani Arapça ve Farsça, nasıl anlayacağım peki övgü şiiri olduğunu ya da aşk, şarap, kadın güzelliği gibi konuların işlendiğini?

Genel anlamda bilinen ve birbiriyle alakalı bazı sözcüklerden yola çıkarak konuyu kavrayabilirsiniz. Derd-i aşk, dağ-ı hicran, künci meyhane... sözcüklerinde olduğu gibi. Aynı zamanda ilgili sözcükler arasında tenasüp sanatı (anlamca birbirine yakın, birbiriyle ilgili sözcüklerin bir arada kullanılması) vardır!


Daha fazla sonuç:
gazel ve kasidenin farkları

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç