MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan Ziyaretçi tarafından açılmış Matematik buluşları nelerdir, konuyla ilgili tarih şeridi nasıl hazırlanır? - Sayfa 5 konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Matematiğin Tarihçesi Ortaçağ İslâm Dünyası'nda başta aritmetik olmak üzere, matematiğin geometri, cebir ve trigonometri gibi ...
CEVAP VAR

Matematik buluşları nelerdir, konuyla ilgili tarih şeridi nasıl hazırlanır?

Gösterim: 190.097 | Cevap: 158
30 Ocak 2010 08:04   |   Mesaj #41   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Matematiğin Tarihçesi Ortaçağ

İslâm Dünyası'nda başta aritmetik olmak üzere, matematiğin geometri, cebir ve trigonometri gibi dallarına önemli katkılarda bulunan matematikçiler yetişmiştir. Ancak bu dönemde gerçekleşen gelişmelerden en önemlisi, geleneksel Ebced Rakamları'nın yerine Hintlilerden öğrenilen Hint Rakamları'nın kullanılmaya başlanmasıdır.

Konumsal Hint rakamları, 8. yüzyılda İslâm Dünyası'na girmiş ve hesaplama işlemini kolaylaştırdığı için matematik alanında büyük bir atılımın gerçekleştirilmesine neden olmuştur.

Daha önce Arap alfabesinin harflerinden oluşan harf rakam sistemi kullanılıyordu ve bu sistemde sayılar, sabit değerler alan harflerle gösteriliyordu. Örneğin için a harfi, 10 için y harfi ve 100 içinse k harfi kullanılıyordu ve dolayısıyla sistem konumsal değildi. Böyle bir rakam sistemi ile işlem yapmak son derece güçtü.

Erken tarihlerden itibaren ticaretle uğraşanların ve aritmetikçilerin kullanmaya başladıkları Hint Rakamları'nın üstünlüğü derhal farkedilmiş ve yaygın biçimde kabul görmüştü. Bu rakamlar daha sonra Batı'ya geçerek Roma Rakamları'nın yerini alacaktır.

Cebir bilimi İslâm Dünyası matematikçilerinin elinde bağımsız bir disiplin kimliği kazanmış ve özellikle Hârizmî, Ebu Kâmil, Kerecî ve Ömer el-Hayyâm gibi matematikçilerin yazmış oldukları yapıtlar, Batı'yı büyük ölçüde etkilemiştir.

İslâm Dünyası'nda büyük ilgi gören ve geliştirilen bilimlerden birisi olan astronomi alanındaki araştırmalara yardımcı olmak üzere trigonometri alanında da seçkin çalışmalar yapılmıştır. Bu konudaki en önemli katkı, açı hesaplarında kirişler yerine sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant gibi trigonometrik fonksiyonların kullanılmış olmasıdır.

Yeniçağ

Bu dönem diğer alanlarda olduğu gibi matematik alanında da yeniden bir uyanışın gerçekleştiği ve özellikle trigonometri ve cebir alanlarında önemli çalışmaların yapıldığı bir dönemdir.

Trigonometri, Regiomontanus, daha sonra da Rhaeticus ve Bartholomaeus Pitiscus`un çabalarıyla ve cebir ise Scipione del Ferro, Nicola Tartaglia, Geronimo Cardano ve Lodovice Ferrari tarafından yeniden hayata döndürülmüştür.

Yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen işlem simgeleri, şu anda bizim kullandıklarımıza benzer denklemlerin ortaya çıkmasına olanak vermiş ve böylelikle, denklem kuramı biçimlenmeye başlamıştır.

Rönesans matematiği özellikle Raffaello Bombelli, François Viète ve Simon Stevin ile doruk noktasına ulaşmıştır. 1585 yılında, Stevin, aşağı yukarı Takîyüddîn ile aynı anda ondalık kesirleri kullanmıştır.

Bu dönemde çağdaş matematiğin temelleri atılmış ve Pierre de Fermat sayılar kuramını, Pascal olasılık kuramını, Leibniz ve Newton ise diferansiyel ve integral hesabı kurmuşlardır.

Yakınçağ

Bu dönemde Euler ve Lagrange, integral ve diferansiyel hesabına ilişkin 17. yüzyılda başlayan çalışmaları sürdürmüş ve bu çalışmaların gök mekaniğine uygulanması sonucunda fizik ve astronomi alanlarında büyük bir atılım gerçekleştirilmiştir. Mesela Lagrange, Üç Cisim Problemi'nin ilk özel çözümlerini vermiştir.

Bu dönemde matematiğe daha sağlam bir temel oluşturmaya yönelik felsefi ağırlıklı çalışmalar genişleyerek devam etmiştir. Russell, Poincaré, Hilbert ve Brouwer gibi matematikçiler, bu konudaki görüşleriyle katkıda bulunmuşlardır.

Russell, matematik ile mantığın özdeş olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Matematiğin, sayı gibi kavramlarını, toplama ve çıkarma gibi işlemlerini, küme, değilleme, veya, ise gibi mantık terimleriyle ve matematiği ise "p ise q" biçimindeki önermeler kümesiyle tanımlamıştır.

Hilbert'e göre ise, matematik soyut nesneleri konu alan simgesel bir sistemdir; mantığa indirgenerek değil, simgesel aksiyomatik bir yapıya dönüştürülerek temellendirilmelidir.

Sezgici olan Brouwer de matematiğin temeline, kavramlara somut içerik sağlayan sezgiyi koyar; çünkü matematik bir teori olmaktan çok zihinsel bir faaliyettir. Poincaré'ye göre de matematiğin temelinde sezgi vardır ve matematik kavramlarının tanımlanmaya elverişli olması gerekir.

Yine bu dönemin en orijinal matematikçileri olarak Dedekind ve Cantor sayılabilir. Dedekind, erken tarihlerden itibaren irrasyonel sayılarla ilgilenmeye başlamış, rasyonel sayılar alanının sürekli reel sayılar biçimine genişletilebileceğini görmüştür. Cantor ise, bugünkü kümeler kuramının kurucusudur.

ARKADAŞLAR BUNLARI SARAYLA YAZARSANIZ ÖDEVİNİZİ TAMAMLARSINIZ:-D
Misafir
4 Şubat 2010 16:05   |   Mesaj #42   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
hey süper site
metalciuls
5 Şubat 2010 17:30   |   Mesaj #43   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

tarihte matematikle ilgili en önemli buluşlar tarih şeridi için yardım edin lütfen

1)Tarihte matematikle ilgili en önemli buluşları araştırınız.
2)Bütün bu buluşları uygun küçük resimlerle destekle.
3)Bütün bu bilgileri kronolojiik sıraya göre şerit üzerine yerleştiriniz.
son olarakta bulduğunuz kaynakları yazarsanız sevinirim.

Lütfen çok acele üstte yazdıklarıma cevap verirseniz çok sevinirim.
Misafir
9 Şubat 2010 19:13   |   Mesaj #44   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bana yardım edin matematik bluşları ve tarihleri hemen lazım lütfen...
Misafir
19 Şubat 2010 22:13   |   Mesaj #45   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
tarihte matematikle ilgili önemli buluşlar
Misafir
21 Şubat 2010 12:56   |   Mesaj #46   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

SORU

TARİH ŞERİDİ

MATEMATİKTEKİ ÖNEMLİ BULUŞLARIN VE GELİŞMELERİN ÜZERİNDE GÖSTERİLDİĞİ PANO HAZIRLAMA;

ile ilgili bir ödevim var. bana kısa şekilde anlaşılır ve alakalı bir cevap gönderirseniz sevinirim....
Misafir
27 Şubat 2010 12:02   |   Mesaj #47   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Matematik

Matematikte önemli buluşlar ve gelişmeler
Misafir
11 Mart 2010 17:35   |   Mesaj #48   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yaaaaaaaaa benim matematik ödvm olduğu için konusu matamatikte en öneml buluşlar nelerdir
Misafir
20 Mart 2010 10:27   |   Mesaj #49   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
arkadaşlar bu matematikçilerin neler yaptığını da yazabilirmisin çok saolun