Arama

Cennet nedir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 27 Şubat 2012 Gösterim: 14.208 Cevap: 8
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
22 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
CENNET NEDİR?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
CENNET NEDİR?
Sponsorlu Bağlantılar
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
22 Kasım 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
CENNET NEDİR?
Sponsorlu Bağlantılar
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 0 üye beğendi.
Quo vadis?
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
23 Aralık 2008       Mesaj #3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
YA BUNUN UZUN HALİNİ KOYARSANIZ İYİİİİİİİİİMİ İYİ OLUR
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 0 üye beğendi.
MesirKentli - avatarı
MesirKentli
Ziyaretçi
23 Aralık 2008       Mesaj #4
MesirKentli - avatarı
Ziyaretçi
Kuran'a göre cennet, insanlar arasında kurtuluşa erenlerin ölümden sonra gidecekleri, Allah'ın iradesi ile O'nun seçilmiş kullarına kapıları açılan zevk ve mutluluk yeri olarak tanımlanır. Diğer bütün dinlerde benzer tanımlar varsa da, doğu dinlerindeki cennet kavramları farklılıklar içerir. Çin'deki bazı dinsel inançlara göre cennet, Tanrısal iradeyle insanın ahlak yasalarının yapıldığı yerdir. Hindu dininde, Vişnu'ya tapanlar, cenneti Vişnu'nun acı ve ölümün olmadığı bir yer olarak görürler.
MÖ. 3 yüzyıla kadarki Yahudi inancına göre cennet, İsrailoğullarının Tanrısı Yehova'nın yeriydi. Ölülerin, yerin altında, ceza ve ödülün olmadığı Şeol'da uyudukları inancı yaygındı. Daha sonraları bilinen cennet inancı yerleşmiştir. Kuran'a göre, cennette bulunanlar için her şey son derece mükemmeldir ve cennet sakinleri için her türlü meyve, içinde zencefil olan şaraplar, müminler için kendilerine her türlü hizmete hazır huriler ve genç oğlanlar bulunmaktadır.
Aşağıdaki ayetlerde, herhangi bir meal hatası olduğu düşünülmemesi için, cennetle ilgili farklı meallerden alınan örnekler verilmiştir.
Cennette Erkeklere Verilen Nimetler..
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 0 üye beğendi.
ispermecet - avatarı
ispermecet
Ziyaretçi
23 Aralık 2008       Mesaj #5
ispermecet - avatarı
Ziyaretçi
Bana cehennmi gösterdiler, ekseriyeti (çoğunluğu) kadınlardı.

Hadis_i Şerif- Buhari
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 0 üye beğendi.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Eylül 2009       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
cennet nedir?lütfen bu soruyu cevaplamama yardım edin
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 0 üye beğendi.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Eylül 2009       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

cennet nedir?lütfen bu soruyu cevaplamama yardım edin

Cennet
Kaynak:.wikipedia

Cennet, çeşitli dinlerde ve ruhani felsefelerde bulunan ahirete (ölümden sonraki yaşama) dair bir kavramdır.

Cennet kavramına inanan inanç ve kişiler genellikle cennetin insanların bir kısmı, çoğunluğu veya hepsi için ahirette bulunan nihai bir varış noktası, mekan olduğunu düşünürler. Ayrıca cennet kavramına sahip inançların çoğunluğunda cennet iyi insanların ulaştığı bir ahiret mekanıyken, cennetin zıttı olan kötü insanların ulaştığı cehennem diye anılan bir ahiret mekanı bulunur. Cennet genellikle farklı tanım ve niteliklerle harika, çok iyi ve mükemmel bir mekan olarak düşünülmüştür. Cennet kavramının bulunduğu her inanç, felsefi akım, kült ve gelenekte cennet kavramı farklı yorumlanmış ve tanımlanmıştır. Bu maddede belli başlı inanç, akım ve geleneklerin cennet kavramına kısaca değinilmiştir.

Cennet sözcüğü Arapça kökenlidir. Her dininin cennet kavramına verdiği özel isimler olabilir. Cennet sözcüğü aslında İslam dinindeki cennet kavramı için kullanılır, fakat Türkçe'de genel olarak cennet kavramı için kullanılmaktadır. TDKDinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt."tir. Ayrıca cennet kelimesi Türkçe'de mecazi şekilde sıfat olarak, çok güzel, huzur veren gibi anlamlarda kullanılır.1 Cennet sözcüğünün dışında yine "cennet" anlamında olan Farsça kökenli behişt ve Soğdca kökenli uçmak da Türkçe'de kullanılmaktadır. Yine de en yaygın olan cennet sözcüğüdür.

İslam'da Cennet

Cennet İslam'da, İslam dinine inananların ebedi olarak kalacakları bir ahiret mekanıdır. Cehennemin zıddıdır. İslam'a göre cennetteki hayat sonsuz olacaktır. Ayrıca cennette olacaklara birçok mükafat verilecektir. İslamkafir (inanç esaslarından bir veya daha fazlasını inkar eden), müşrik (ALLAH'ın birliğine inanmayan) ve münafık (Müslüman gibi görünüp İslam'a inanmayan) kişiler cennete giremez, ebedi olarak cehennemde kalırlar. Müslüman olup günah işleyenlerinse, Allahgünahlarını affetmezse, bir süre cehennemdegünahlarının cezasını çekecek daha sonra da cennete gireceklerine inanılır.


Hristiyanlık'ta Cennet

Hristiyanlık'ta cennet sadece hoşnutlukla ilgilidir.Herhangi bir mükafat verildiği yazılmamakla birlikle,ruhlar sadece tanrının kendilerini cennete sokmasıyla samimi bir şekilde hoşnut olurlar.Orası dünyevi bir mekan olmadığı için nimetler anlatılmaz.Sadece sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşayacakları belirtilmiştir.Asıl büyük nimet Rab'lerinin onlarla yaşamasıdır ki bu onlar için en büyük nimet olarak görülmektedir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
demirci melek - avatarı
demirci melek
Ziyaretçi
27 Şubat 2012       Mesaj #8
demirci melek - avatarı
Ziyaretçi
CENNET:
Bahçe. Âhirette müslümanların nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yaşayacakları yer.
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Rabbinizden (af ve) mağfiret istemeye ve Cennet'e girmeğe koşunuz. Bunun için çalışınız! Cennet'in büyüklüğü, gökler ve yer küresi kadardır. Cennet, Allahü teâlâdan korkanlar için hazırlandı. Bunlar, az bulunsa da mallarını Allah yolunda verirler, öfkelerini belli etmezler, herkesi affederler. Allahü teâlâ, ihsân edenleri sever. (Âl-i İmrân sûresi: 133)
Dikkat edin, Cennet için hazırlanan yok mudur? Kâbe'nin Rabbi'ne (Allahü teâlâya) yemîn olsun ki, Cennet'te tehlike diye bir şey yoktur. Cennet, parlayan bir nûr, etrâfa yayılan bir kokudur. Binâları kuvvetlidir. Irmakları devamlı akar, bol ve kemâle ermiş meyve yeridir. (Hadîs-i şerîf-İhyâu Ulûmiddîn)
Cennet, anaların ayağı altındadır. (Hadîs-i şerîf-Nesâî, Ahmed bin Hanbel)
Allahü teâlâ arş ve kürsî altında, yedi kat göklerin üstünde, arşın nûru ile birbirinden yüksek sekiz Cennet yaratmıştır: Birincisi, Dâr-ül Cinân, beyaz incidendir. İkincisi, Dâr-üs-Selâm, kırmızı yâkuttandır. Üçüncüsü, Cennet-ül-Me'vâ, yeşil zeberce ddendir. Dördüncüsü, Cennet-ül-Huld, kırmızı ve sarı mercandandır. Beşincisi, Cennet-ün-Naîm, beyaz gümüştendir. Altıncısı, Cennet-ül-Firdevs, kırmızı altındandır. Yedincisi Cennet-ül-Adn büyük beyaz incidendir. Sekizincisi Dâr-ül-Karâr, kırmızı altı ndandır. (Peygamberler Târihi)
Cennet'e girmek îmâna bağlıdır. Îmân da Allahü teâlânın ihsânıdır. (İmâm-ı Rabbânî)
Kalbinde zerre kadar îmânı olan kimse, Cehennem'de sonsuz kalmıyacak, Allahü teâlânın rahmetine kavuşarak Cennet'e girecektir. (İmâm-ı Rabbânî) Şol Cennet'in ırmakları Akar Allah deyû deyû. Çıkmış İslâm bülbülleri, Öter Allah deyû deyû.
(Yûnus Emre) Msn Happy
pusula - avatarı
pusula
Ziyaretçi
27 Şubat 2012       Mesaj #9
pusula - avatarı
Ziyaretçi
Dinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.

Benzer Konular

20 Temmuz 2014 / Misafir Soru-Cevap
9 Ekim 2008 / Pasakli_Prenses Mitoloji
25 Nisan 2011 / bi quan Zooloji
14 Mayıs 2008 / SatanpisT Taslak Konular
5 Haziran 2009 / Kral_Aslan Rüya Tabirleri
Etiketler: cennet nedir uzun