Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Ticaret meslek lisesi mezunu Harp okullarına girebilir mi?

Gösterim: 29279 | Cevap: 31
Misafir
Cevaplanmış   |    4 Eylül 2009 18:04   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Ticaret meslek lisesi mezunu Harp okullarına girebilir mi?

BEN anadolu ticaret meslek lisesinde öğrenciyim 2.sınıfa geçtim bölümüm bilgisayar ben üniversitede harp okullarına girebilirmiyim?meslek lisesinin ne gibi avantajı var??
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

BEN anadolu ticaret meslek lisesinde öğrenciyim 2.sınıfa geçtim bölümüm bilgisayar ben üniversitede harp okullarına girebilirmiyim?meslek lisesinin ne gibi avantajı var??

Aşağıdaki durumlara göre, Kara Ve Hava Harp okullarına başvuru yapamıyorsunuz.Ancak Deniz Harp okulu ile ilgili 'Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak' gibi bir şart belirtilmemiş.Konu ile ilgili araştırma yapmanızı tavsiye ederim.
KARA HARP OKULU GİRİŞ KOŞULLARI

Detaylı Bilgi için: www.kho.edu.tr
Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Genel Koşullar;
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
(a) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması,
(b) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,
(c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
(ç) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,
(d) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda askerî öğrenci olmayı engelleyen hâllerinin bulunmaması,
3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
4. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir erkekle/bayanla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
5. Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak; sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
6. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek.
Öğrenim ile İlgili Koşullar;
1. Devam mecburiyeti olan, herhangi bir meslek ve mesleğe yönelik olmayan aşağıda belirtilen okul türlerinden birinin
FEN / FEN BİLİMLERİ, Kolu/Alanı mezunu olmak,
(a) 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler),
(b) 11058 Fen Lisesi,
(c) 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
(ç) 11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Prog. Uygulayan Lis.)
(d) 11066 Özel Fen Lisesi,
(e) 11025 Özel Lise,
(f) 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,
(g) 30028 Lise Programı,
(ğ) 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),
(h) 50027 Anadolu Öğretmen Liseleri,
(ı) 50019 Öğretmen Lisesi
2. Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, 2006 ve 2007 yılları herhangi bir dönemi ile 2008 yılı Haziran döneminde ara sınıflarda sınıfta kalmadan doğrudan mezun olmak (Öğretmenler kurulu kararı, not yükseltme sınavı vb. geçenler başvuruda bulunamaz.),
3. Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak,
4. 2008 yılı Üniversite Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve sayısal ağırlıklı (ÖSS SAY–2) olarak, Orta Öğretim Başarı Puanı (OÖBP) dâhil edilmemiş, K.K.K.lığınca belirlenecek olan asgari puanı almış olmak,
5. Yurtdışındaki okul mezunları, bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını, lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeyi ve aşağıda 3’üncü maddede belirtilen diğer belgeleri hazırlayarak 06 HAZİRAN 2008 tarihine kadar KHO Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığı (06654) Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen ya da posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Yurtdışındaki okullardan mezun olan adaylar ayrıca internet üzerinden ön kayıt yaptırmayacaklardır.DENİZ HARP OKULUNA GİRİŞ KOŞULLARI
Detaylı Bilgi için: www.dho.edu.tr
Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar;
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
a. Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,
b. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref
ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
c. Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,
ç. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetinin bulunmaması,
d. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması,
3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
4. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,
5. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek.
Öğrenim İle İlgili Koşullar;
1. Liseler (resmi ve gündüz öğretimi yapan liseler), yabancı dil ağırlıklı program uygulayan liseler ve özel liseler, özel liseler, anadolu liseleri (yabancı dille öğretim yapan resmi liseler), yabancı dille öğretim yapan özel liseler, fen liseleri, özel fen liseleri, anadolu öğretmen liseleri, çok programlı liselerin lise programı ve çok programlı liselerin yabancı dil ağırlıklı lise programlarının fen bilimleri alanı mezunu olmak.
2. 2008 yılı Öğrenci Seçme Sınavına katılmış ve Deniz Harp Okulu Komutanlığınca belirlenecek SAY-2 taban puanı almış olmak.
3. 2008 - 2009 eğitim ve öğretim yılında Deniz Harp Okulu’na girmek isteyen adayların Haziran 2008 döneminde (Not ortalaması, öğretmenler kurulu kararı, not yükseltme sınavı vb. ile geçenler hariç) mezun olmaları veya dönemine bakılmaksızın 2008 yılı mezunu olmaları gerekir. Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.
4. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak; sivil okullardan ise, çıkarılmamış olmak.

HAVA HARP OKULU GİRİŞ KOŞULLARI
Detaylı Bilgi için: www.hho.edu.tr
Sosyal Durum, Ahlak, Karakter ve Öğrenim ile İlgili Koşullar;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,
 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan, Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 • 2008 Yılı Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’na (ÖSS) katılmış ve tespit edilecek puanı almış olmak,
 • Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:
  (1) 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
  (2) 11058 Fen Lisesi
  (3) 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
  (4) 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
  (5) 11066 Özel Fen Lisesi
  (6) 11025 Özel Lise
  (7) 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
  (8) 30028 Lise Programı
  (9) 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
  (10) 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,
  (11) 50019 Öğretmen Lisesi,
 • Fen Bilimleri alanından mezun olmak,
 • Hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20 (1988 ve sonrası doğumlu), diğer liselerden mezun olanlar için en fazla 19 (1989 ve sonrası doğumlu) yaşında olanlar (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)
 • Haziran 2008 yılında mezun olacak durumda olmak (Not ortalaması, Öğretmenler Kurulu Kararı, Not Yükseltme sınavı v.b. ile geçenler başvuruda bulunamaz.) veya dönemine bakılmaksızın 2006 ve 2007 yılında mezun olmak.
 • Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Harp Okulu’na girmeye hak kazanacaktır.
 • Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin ;
-Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,
-Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
-Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,
-Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 • Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
 • Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 • "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 • Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.

kaynak
fadedliver
4 Eylül 2009 18:27   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ticaret meslek lisesi mezunu Harp okullarına girebilir mi?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

BEN anadolu ticaret meslek lisesinde öğrenciyim 2.sınıfa geçtim bölümüm bilgisayar ben üniversitede harp okullarına girebilirmiyim?meslek lisesinin ne gibi avantajı var??

Aşağıdaki durumlara göre, Kara Ve Hava Harp okullarına başvuru yapamıyorsunuz.Ancak Deniz Harp okulu ile ilgili 'Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak' gibi bir şart belirtilmemiş.Konu ile ilgili araştırma yapmanızı tavsiye ederim.
KARA HARP OKULU GİRİŞ KOŞULLARI

Detaylı Bilgi için: www.kho.edu.tr
Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Genel Koşullar;
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
(a) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması,
(b) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,
(c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
(ç) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,
(d) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda askerî öğrenci olmayı engelleyen hâllerinin bulunmaması,
3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
4. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir erkekle/bayanla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
5. Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak; sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
6. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek.
Öğrenim ile İlgili Koşullar;
1. Devam mecburiyeti olan, herhangi bir meslek ve mesleğe yönelik olmayan aşağıda belirtilen okul türlerinden birinin
FEN / FEN BİLİMLERİ, Kolu/Alanı mezunu olmak,
(a) 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler),
(b) 11058 Fen Lisesi,
(c) 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
(ç) 11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Prog. Uygulayan Lis.)
(d) 11066 Özel Fen Lisesi,
(e) 11025 Özel Lise,
(f) 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,
(g) 30028 Lise Programı,
(ğ) 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),
(h) 50027 Anadolu Öğretmen Liseleri,
(ı) 50019 Öğretmen Lisesi
2. Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, 2006 ve 2007 yılları herhangi bir dönemi ile 2008 yılı Haziran döneminde ara sınıflarda sınıfta kalmadan doğrudan mezun olmak (Öğretmenler kurulu kararı, not yükseltme sınavı vb. geçenler başvuruda bulunamaz.),
3. Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak,
4. 2008 yılı Üniversite Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve sayısal ağırlıklı (ÖSS SAY–2) olarak, Orta Öğretim Başarı Puanı (OÖBP) dâhil edilmemiş, K.K.K.lığınca belirlenecek olan asgari puanı almış olmak,
5. Yurtdışındaki okul mezunları, bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını, lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeyi ve aşağıda 3’üncü maddede belirtilen diğer belgeleri hazırlayarak 06 HAZİRAN 2008 tarihine kadar KHO Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığı (06654) Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen ya da posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Yurtdışındaki okullardan mezun olan adaylar ayrıca internet üzerinden ön kayıt yaptırmayacaklardır.DENİZ HARP OKULUNA GİRİŞ KOŞULLARI
Detaylı Bilgi için: www.dho.edu.tr
Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar;
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
a. Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,
b. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref
ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
c. Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,
ç. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetinin bulunmaması,
d. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması,
3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
4. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,
5. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek.
Öğrenim İle İlgili Koşullar;
1. Liseler (resmi ve gündüz öğretimi yapan liseler), yabancı dil ağırlıklı program uygulayan liseler ve özel liseler, özel liseler, anadolu liseleri (yabancı dille öğretim yapan resmi liseler), yabancı dille öğretim yapan özel liseler, fen liseleri, özel fen liseleri, anadolu öğretmen liseleri, çok programlı liselerin lise programı ve çok programlı liselerin yabancı dil ağırlıklı lise programlarının fen bilimleri alanı mezunu olmak.
2. 2008 yılı Öğrenci Seçme Sınavına katılmış ve Deniz Harp Okulu Komutanlığınca belirlenecek SAY-2 taban puanı almış olmak.
3. 2008 - 2009 eğitim ve öğretim yılında Deniz Harp Okulu’na girmek isteyen adayların Haziran 2008 döneminde (Not ortalaması, öğretmenler kurulu kararı, not yükseltme sınavı vb. ile geçenler hariç) mezun olmaları veya dönemine bakılmaksızın 2008 yılı mezunu olmaları gerekir. Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.
4. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak; sivil okullardan ise, çıkarılmamış olmak.

HAVA HARP OKULU GİRİŞ KOŞULLARI
Detaylı Bilgi için: www.hho.edu.tr
Sosyal Durum, Ahlak, Karakter ve Öğrenim ile İlgili Koşullar;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,
 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan, Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 • 2008 Yılı Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’na (ÖSS) katılmış ve tespit edilecek puanı almış olmak,
 • Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:
  (1) 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
  (2) 11058 Fen Lisesi
  (3) 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
  (4) 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
  (5) 11066 Özel Fen Lisesi
  11025 Özel Lise
  (7) 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
  30028 Lise Programı
  (9) 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
  (10) 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,
  (11) 50019 Öğretmen Lisesi,
 • Fen Bilimleri alanından mezun olmak,
 • Hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20 (1988 ve sonrası doğumlu), diğer liselerden mezun olanlar için en fazla 19 (1989 ve sonrası doğumlu) yaşında olanlar (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)
 • Haziran 2008 yılında mezun olacak durumda olmak (Not ortalaması, Öğretmenler Kurulu Kararı, Not Yükseltme sınavı v.b. ile geçenler başvuruda bulunamaz.) veya dönemine bakılmaksızın 2006 ve 2007 yılında mezun olmak.
 • Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Harp Okulu’na girmeye hak kazanacaktır.
 • Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin ;
-Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,
-Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
-Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,
-Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 • Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
 • Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 • "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 • Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.

kaynak
volture bu mesajı beğendi.
Misafir
10 Şubat 2010 18:07   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ticaret meslek lisesi mezunu Harp okullarına girebilir mi?

ticaret meslek lisesi öğrencileri neden kara harp okuluna alınmıyor ben ticaret meslek lisesi öğrencisiyim kara harp okulunda okumak istiyorum ne yapmalıyım
Misafir
3 Mayıs 2010 14:22   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

harcanmış insanlar:)

kardeş fazla uraşma işte meslek liselrini 2. pilana atıyorlar bende meslek lisesi mezunuyum ama askeriyeyle ilgili hiçbir sınava giremıyorum girmeyi denedimde almıyolar mecburen ya kendi meslesginle ilgili bir yere gidecen yada diger sene okulunu degiştirecen başka yolu yok...
Misafir
5 Temmuz 2010 16:38   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ticaret meslek lisesi mezunu Harp okullarına girebilir mi?

ben meslek lisesi muhasebe bölümü okuyorum neden bizi kara harp kuluna almıyorlar
Misafir
30 Eylül 2010 09:49   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ticaret meslek lisesi mezunu Harp okullarına girebilir mi?

ben ticaret meslek lisesi öğrencisiyim KHO okulana girmem için bir engel varmı öğretmenlerime soruyorum yok diyolar İNT. araştırma yapıoyor var diyolar buna bir açıklık getirseniz mennun olurummmmm
Misafir
20 Ekim 2010 22:49   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ticaret meslek lisesi mezunu Harp okullarına girebilir mi?

arkadaşlar meslek lisesi özenle alınma var ama kara alınmıyor sebebini bende bilmiyorum hava ve deniz alınıyor meslek liseleri olarak hemde özenle dogru arkadaşın dedigi gibi hocalar alınıyor diyor alınma var dediler banada bende meslek lisesinden makina bölümü okuyorum çok araştırdım bu konuları alınmalar var meslek liselerinden özenle alıyorlar tedirgin olmayın bence ama kara olmak isteyenleri bilmiyorum daha karayı çözemedim saygılarımla..ÇILGIN_TEGMEN
pearce52
12 Şubat 2011 13:17   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

meslek liseleri askeri yuksek okulları sectıgınde ek puan geliyormu

meslek liseleri askeri yuksek okulları sectıgınde ek puan geliyormu
Misafir
26 Şubat 2011 11:55   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ticaret meslek lisesi mezunu Harp okullarına girebilir mi?

bende meslek lisesi bilgisyar blümü okuyom askeri sınavlarına gremicem mi?
Misafir
27 Şubat 2011 00:33   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ticaret meslek lisesi mezunu Harp okullarına girebilir mi?

Öncelikle merhaba ben meslek lisesi, elektrik - elektronik bölümünde lise 2. sınıftayım. Lise sonda harp okullarına giriş için sınava katılabilir miyim. bilgisi olan varsa yardımınızı istiyorum..
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Ticaret meslek lisesi mezunu Harp okullarına girebilir mi? benzer konular

Ticaret Meslek Lisesi'nden Anadolu Lisesi'ne geçiş nasıl yapılır?
9.sınıf öğrencisiyim ticaret meslek lisesinde okuyorum. diploma puanım 80, sbs ortalamam 330. bu yüzden anadoluya giremezdim. ve 10.sınıftan itibaren anadoluda okumak istiyorum. ticaret meslekten anadoluya geçiş mümkün müdür?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 26
Son Mesaj: 2 Mart 2015 21:09
Ticaret lisesi mezunu hemşire olabilir mi?
mrb ben ticaret lisesi son sınıfım ve üniversite de ticaret okumak istemiyorum fikirlerim değişti çünkü.üniversitede paramedik hemşireliğini istiyorum geçebilme durumum varmı aceba.
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 24 Eylül 2014 13:43
Anadolu meslek ve endüstri meslek lisesi mezunu fen fakültesini girebilir mi ?
İyi günler/akşamlar. Ben anadolu meslek ve endüstri meslek lisesinde makine ressamlığı okuyorum. Ancak üniversite hayalim fen fakültesi biyoloji bölümü zooloji anabilim dalı, çok araştırmama karşın bu seçim hakkına sahip olup olmadığımı bilmiyorum bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim....
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 23 Eylül 2012 18:53
Puanımla Tuzla Ticaret Meslek Lisesi'ne girebilir miyim?
OYP=314,325 puanım 78,76 diploma notum acaba tuzla ticaret meslek lisesi pazarlama ve perakende bölümüne girebilir miyim?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 1 Ağustos 2012 16:16
Ticaret meslek lisesi mezunları sivil havacılık meslek yüksek okuluna gidebilir mi?
arkadaşlar ticaret meslek lisesi muzunum sivil havacılk myo okumak istiyorum direk geçiş hakkkım warmı ne yapmalım lgs 279 aldımmm
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 25 Haziran 2010 13:17
 
Sayfa 0.441 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu