Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Yapay gösterge nedir?

Gösterim: 24912 | Cevap: 17
  • yapay gösterge nedir
  • yapay gosterge nedir
selmanooo
Cevaplanmamış   |    6 Ekim 2009 21:21   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Yapay gösterge nedir?

yapay gösterge nedir


yetiştirmem lazım !!!
fadedliver
6 Ekim 2009 21:28   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Yapay gösterge nedir?

Alıntı
selmanooo adlı kullanıcıdan alıntı

yapay gösterge nedir


yetiştirmem lazım !!!

Gösterge çeşitleri:
1-Doğal gösterge: Dumanın ateşi belirtmesi.Bulut, yağmurun göstergesi
2-Yapay gösterge:
*Yansıtıcı gösterge(ikon):Gerçekliği birebir aktarmayı hedefler.Fotoğraf, resim, ses bandı...
*Uzlaşımsal saymaca gösterge(simge):a)Nedenli:Trafik işaretleri b)Dil
Burada sözü edilmiyor.Bir de dil ve anlatım kitabında "soysal göstege" var.Sanırım üniformaların belli meslekleri göstermesini örnek verebiliriz.
LrseRia bu mesajı beğendi.
Misafir
12 Ekim 2009 18:54   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Yapay gösterge nedir?

nedir bilen vrsa sölesin
Misafir
13 Ekim 2009 00:38   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Yapay gösterge nedir?

Göstergeler sosyal gösterge, dil göstergesi ve doğal gösterge olmak üzere üçe ayrılır.
Bir toplumdaki büyüme oranı, suç oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, okuma yazma oranı, kadın ve erkeklerin ortalama ömürü, kişi başına düşen gelir, gazete, kitap, cep telefonu, bilgisayar, internet kullanım oranları gibi belirli ölçütlere göre ölçülebilen oranlar o toplumun sosyal göstergeleridir.
dil göstergesi= dilde anlamı olan en küçük birime denir
''bnde bunları biliyorumm.. daha fazla bi bilgim yok.''
The_DeViL
13 Ekim 2009 05:09   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Yapay gösterge nedir?

Yapay göstergele re gelince onlara genel olarak belirtkeler [Fr. Signal] adını verip kendi içlerindeki gruplara göre ayıracağız. Yansıtıcı göstergeler ve saymaca göstergeler, yani toplumsal uzlaşıma dayalı göstergeler olarak iki ana gruba ayırabiliriz.
a.Bir fotoğraf ya da bir ses kaydı, gerçekliği birebir aktarmayı hedefleyen göstergeler bunlar. Gerçekliği birebir yansıtan bu göstergelere yansıtıcı gösterge [icône] deniyor. Fotoğraf, resim, çizim, ses kaydı, mimikler, vb.. bu öbeğe giren göstergelerdir; yani yansıtıcı göstergelerdir. Bu tür göstergelerle gösterdikleri arasında belli bir nedenlilik ilişkisinden söz edebiliriz.

b Uzlaşımsal, saymaca göstergelere gelince, bunlara da simge deniyor [Fransızca’da symbol]. Saymaca göstergeler söz konusu olduğunda örtülü bir toplumsal uzlaşma var, bir anlaşma var. Birtakım göstergelere belli anlamlar yüklenir ve bir topluluk bu anlam üzerinde uzlaşmıştır. Herkes bu göstergeden aynı şeyi anlıyor. Zaten uzlaşım olmazsa gösterge olmaz. Bu arada bunları da ikiye ayırabiliriz: nedenli olanlar ve nedensiz olanlar.

(1)Hem uzlaşımsal hem de nedenli nitelik taşıyan bu göstergelerle günlük yaşamda her an burun buruna geliriz aslında. Örneğin trafik işaretleri; şu işareti gördüğümüz zaman sürücü ehliyeti olan herkes bilir ki bu yola girilmez. Bu bir göstergedir daha doğrusu bir belirtkedir. Ya da bir kazak satın alıyoruz. Her kazakta mutlaka bir parça vardır, bunun üzerinde bir takım işaretler vardır, işte soğuk suyla yıkayınız anlamına gelen bir işaret ya da makinede sıkmayınız gibi. Bazen bunların yanında açıklamalarını buluruz bazen bulamayız, bulamadığımız zaman düşünürüz acaba ne yapmak lazım bu kazağı yıkamak için? Dolayısıyla giysilerdeki kullanım, bakım işaretleri de bir başka belirtkeler dizgesi örneğidir. Bunlara egemen olmak gerekir. Bunların ne demek olduğunu bilmek gerekir. Yoksa bunlar karşısında çaresiz kalırız.

(2)Dil göstergeleri de saymaca göstergelerdir. Açık bir toplumsal uzlaşım var burada da. Ancak gösterdiği şeyle aralarında bir nedenlilik bağıntısı kurmak olanaklı değil. Çünkü gerçekten de şu nesneye masa demenin hiçbir nedeni yok. Belli bir toplum ilk kez buna masa demek fikrini oluşturmuş ve buna masa denmiş. Bu topluluğun dilini konuşan kişiler bunda uzlaşmışlar ve /masa/ sesleriyle şu nesneyi birbirine bağlamayı herkes kabul etmiş ve bunu belleğine depolamış. Böylece, bu nesnenin adı Türkçe konuşan kişiler için masa olmuş. Bir başka dilde, örneğin İngilizce konuşanlar için “table”, Fransızca konuşanlar için “table” demek gerekiyor. Bu da bize dil göstergesinin nedensizliğini kanıtlıyor.
ThinkerBeLL bu mesajı beğendi.
Misafir
17 Ekim 2009 19:01   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Yapay gösterge nedir?

doğal gösterge sosoyal gösterge ve dilgöstergesine örneklerini bulamıyorum yha bana acil yardım edermisiniz
Misafir
18 Kasım 2009 20:58   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Yapay gösterge nedir?

yha bana da acil yardım gerekli trafik ışıkları yapay gösterge midir yoksa sosyal gösterge midir her site farklı almış
Misafir
3 Ekim 2010 13:22   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

trafik ışıkları

trafik ışıkları sosyaL qöstergedir.
Misafir
6 Ekim 2010 20:43   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Yapay gösterge nedir?

Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüş veya olgulara gösterge denir. Yine bir göstergenin gerçek dünyadaki karşılığına gönderge denir. Sözcükler, resim, şekil, işaret gibi diğer ögelere de gösteren adı verilir. Eğer gösteren olgu akılda birtakım görüntüler oluşturuyorsa; bu da gösterilendir. Göstergeler üç gruba ayrılır:

1. Dil göstergesi: Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü fiil bu gruba girer. Her sözcük bir dil göstergesidir.

2. Doğal gösterge: Doğal güzellikler, yaprakların sararması gibi durumlar doğal göstergelerdir.

3. Sosyal gösterge: Trafik ışıkları, görgü kuralları gibi sosyal ögeler, sosyal göstergelerdir.

İletişimde kullanılan göstergeler şunlardır:

1. Dil göstergeleri: Söz ve yazıyla gerçekleştirilen her eylem bu gruba girer. İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dil ile anlatır. Dille gerçekleştirilen iletişim resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanılışlıdır.

2. Dil dışı göstergeler: Resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler bu gruba girer.

1. Belirti: Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelere denir. Belirtide gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki nedenlidir. Örneğin; dumanın görülmesi ateşin olduğunu gösterir.

2. Belirtke: İletişim kurma, bir ileti aktarma, bir bilgi verme amacı içeren göstergelerdir. Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedensiz ve uzlaşımsaldır. Örneğin; Trafik levhaları

3. İkon: Dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran en basit araçlardır. Temelde benzerlik ilişkisi vardır. Örneğin, bir kişinin fotoğrafları, resim, heykel vb.
LeqoLas
6 Ekim 2010 21:59   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Yapay gösterge nedir?

Dilin en önemli işlevlerinden biri de, iletişim aracı olmasıdır. Bilindiği gibi insanlar arası iletişimi sağlayan sadece dil değildir. Dil-dışı iletişim dizgeleri de vardır. Göstergebilim, dil dahil , iletişim konusu olan tüm dizgeleri konu edinmektedir.

“Dil göstergelerden oluşan bir dizgedir” diyen F. de Saussure, yepyeni bir anlayış getirmiştir. Kendisinden sonra “dil” göstergebilimin alt alanı olarak, incelenmeye devam etmiştir.
Dil Göstergesi.
Belli dilde, anlamlı en küçük birimlere dil göstergesi adı verilir. Sadece sözcükler değil, fiil çekim ekleri ve çoğul ekler de birer dilsel göstergedir.
Anlam taşıyıcısı olarak, dil felsefesinde de önemli bir kavram olan “gösterge” üzerinde biraz daha durmakta yarar görüyoruz.
Dil göstergesinin bazı özellikleri:
-Dil göstergesi nedensizdir. Gösterileni, gösterene bağlayan bağ, hiçbir iç ilişkiye bağlanmaz.
-Gösterge uzlaşma ürünüdür.
-Dil göstergesi bir simge değildir. Simgede gösteren ile gösterilen arasında doğal ve nedenli bir ilişki vardır.
-Gösterge çizgiseldir. Göstergeler birbirini izler ve bu ardışıklıkta meydana gelecek her değişiklik anlam düzleminde değişikliğe neden olur.
-Dil göstergesi ayırıcıdır. Dilde her şey ayırıcı birimlerin birleşmesiyle işler.
Dil göstergesinin nedensizliği konusunda Saussure ile uzlaşı içinde olan Benveniste, dil göstergesinin temel niteliğine farklı bir açıklama getirir. “Benveniste’e göre, göstereni gösterilene bağlayan bağ nedensiz değil zorunludur, çünkü anlığımız boş biçimleri, adlandırılmamış kavramları barındırmaz. Zaten Saussure’ün kendisi de bunu söylüyordu: gösteren ve gösterilen bir kağıdın ön ve arka yüzü gibi birbirinden ayrılmaz. O zaman Benveniste’e hak vermek gerek: göstereni gösterilenle bağlayan bağ zorunludur ve dil göstergesi ancak gerçeklik düzleminde gönderme yaptığı nesneye ya da olguya göre nedensizdir” (Kasar, 2002:127)
Dilbilim başlığında “anlambilim” den söz etmiştik. Göstergebilimin bir yönüyle anlamlama kuramı olduğunu dikkate alırsak aradaki farka da değinmek gerekiyor. “Hem Emil Benveniste, hem J.C. Coquet, anlambilimin sözcük ve tümce düzeyini aşmadığını belirtiyorlar. Göstergebilimse tümce-üstü düzeyde, yani söylem düzeyinde inceleme yapıyor. Anlamın eklemlenişi ancak söylem düzeyinde ele alınabilir. Göstergebilim de anlamın eklemlenişini, oluşumunu inceler.”

Alıntıdır .
LrseRia bu mesajı beğendi.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Yapay gösterge nedir? benzer konular

Etiketler:
  • yapay gösterge nedir
  • yapay gosterge nedir
Yapay Nedir?
Yapay sıfat 1 . Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, suni, sentetik, doğal karşıtı: "Yapay gübre."- . 2 . Yapmacık: "En yapay, en saçma sorunları bile güncelleştirip kitleye mal etmekte üstüne yoktu."- T. Yücel. Birleşik...
Forum: X-Sözlük Cevap: 1
Son Mesaj: 18 Haziran 2015 18:21
Simge, imge, sembol, doğal gösterge, yapay gösterge nedir?
simge imge sembol doğal gösterge yapay gösterge nedir acill lazım hemen cevap verirseniz sevinirim
Forum: Soru-Cevap Cevap: 6
Son Mesaj: 25 Eylül 2014 21:01
Yapay unsur nedir?
yapay unsur nedir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 5
Son Mesaj: 14 Ocak 2014 21:06
Yapay enzim nedir? Kullanım alanları nelerdir?
Yapay enzimleri ve tüm kullanım alanları
Forum: Soru-Cevap Cevap: 10
Son Mesaj: 3 Nisan 2011 17:07
Gösterge Nedir?
Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüş veya olgulara gösterge denir. Yine bir göstergenin gerçek dünyadaki karşılığına gönderge denir. Sözcükler, resim, şekil, işaret gibi diğer ögelere de gösteren adı verilir. Eğer gösteren olgu akılda...
Forum: X-Sözlük Cevap: 0
Son Mesaj: 6 Ekim 2010 20:45
 
Sayfa 0.364 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu