Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar nedir, örnekler misiniz?

Gösterim: 150083 | Cevap: 66
  • fiziksel yasalara örnekler
  • fiziksel yasa nedir
Misafir
Cevaplanmış   |    21 Ekim 2009 20:24   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar nedir, örnekler misiniz?

fiziksel toplumsal ve biyolojik yasalara açıklamalı örnekler
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

fiziksel toplumsal ve biyolojik yasalara açıklamalı örnekler

Fiziksel Yasalar


Fiziksel yasa ne demektir?


Evrendeki yasalardan biri fiziksel yasalar, Fiziksel yasalar, maddenin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkileri ile ilgili yasalardır.

Fiziksel yasaların özellikleri nelerdir?


Bu yasalar, evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Her varlık bu yasaların sınırları için işlevlerini sürüdürler.


Fiziksel yasalara örnekler


Suyun kaldırma kuvveti, suyun buharlaşması, hava basıncı, yerçekimi vb. konular fiziksel yasalarla ilgilidir. Örneğin; “Su deniz seviyesinde ve belli bir basınç altında 100 C derecede kaynar”,”Isıtılan metaller genleşir”, Serbest bırakılan cisimleri düşme hızı, ağırlıkları ile doğru orantılıdır.” gibi yasalar fiziksel yasalardır.

Evrende meydana gelen hangi olaylar fiziksel yasaların sonucudur?


Yağmurun yağması, gecenin ve gündüzün, mevsim ve yılların oluşması, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah'ın koyduğu fiziksel yasaların bir sonucudur.

Fiziksel yasaların yararları nelerdir?


Allah, yeryüzünde yaşamın mümkün olabilmesi için, varlıklar arasındaki düzeni sağlayan fiziksel yasaları koymuştur. Evrensel olan bu yasalar; doğal dengeyi korur, evrendeki ölçülü yaratılışın devamını sağlar. Böylece evrende yaşama ortamı oluştururlar. Kur'an'da geçen "Allah, yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size rızık olan çeşitli ürünler çıkardı" (Bakara suresi, 22) ayeti fiziksel yasalarla evrendeki yaşama ortamının oluşturulması arasındaki ilişkiyi açıklar. Ayrıca fiziksel yasalar dayalı olarak gelişen teknolojik ürünler insan yaşamını kolaylaştırır.

Fiziksel yasalarla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır


"Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir" (Şura 32)
"Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah'tır" (Furkan 62)
"Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi. 5. ayet)

Fiziksel yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir


Evrendeki fiziksel yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir ve Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunun bir göstergesidir. Fiziksel yasaları bilmek, çevremizde meydana gelen olayları anlamlandırmamıza katkı sağlar. (Anlatım: Osman Ay)

alıntı
HackerInside
21 Ekim 2009 20:30   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar nedir, örnekler misiniz?

Toplumsal yasa, tarihsel ve toplumsal değişmelere etki eden, bu değişmeleri yönlendiren etkenleri ve ilkeleri ifade eder. Neden-sonuç arasındaki değişmez ve zorunlu ilişki; toplumsal yasalarda da kendini gösterir. Burada toplumsal bir zorunluluktan çok, koşullar oluştuğu zaman gerçekleşen kaçınılmaz bir sonuç söz konusudur. Başka bir deyimle insanların özgür iradeleriyle yaptıkları seçimler sonunda karşılarına çıkan sonuçlar, bu anlamda birer toplumsal yasadır. Bu yönüyle toplumsal yasalar, insanların özgür iradelerini kullanmalarını engelleyen toplumsal bir kader olarak algılanamaz.


Toplumsal olgular ve olaylar arasındaki ilişkiler belirlenerek belli ölçülerde evrensel ilkelere ulaşılabilir. Bu konuya ilişkin açıklama ve sınıflandırmalar, kavramsal bir bütün olarak toplumsal yasaları oluşturur. Süreklilik ve değişmezlik içeren bu yasalar, sürekli değişmekte olan dünyamızda, kalıcı değer ve ilkelere işaret eder.
gençlik27 bu mesajı beğendi.
fadedliver
21 Ekim 2009 20:31   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar nedir, örnekler misiniz?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

fiziksel toplumsal ve biyolojik yasalara açıklamalı örnekler

Fiziksel Yasalar


Fiziksel yasa ne demektir?


Evrendeki yasalardan biri fiziksel yasalar, Fiziksel yasalar, maddenin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkileri ile ilgili yasalardır.

Fiziksel yasaların özellikleri nelerdir?


Bu yasalar, evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Her varlık bu yasaların sınırları için işlevlerini sürüdürler.


Fiziksel yasalara örnekler


Suyun kaldırma kuvveti, suyun buharlaşması, hava basıncı, yerçekimi vb. konular fiziksel yasalarla ilgilidir. Örneğin; “Su deniz seviyesinde ve belli bir basınç altında 100 C derecede kaynar”,”Isıtılan metaller genleşir”, Serbest bırakılan cisimleri düşme hızı, ağırlıkları ile doğru orantılıdır.” gibi yasalar fiziksel yasalardır.

Evrende meydana gelen hangi olaylar fiziksel yasaların sonucudur?


Yağmurun yağması, gecenin ve gündüzün, mevsim ve yılların oluşması, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah'ın koyduğu fiziksel yasaların bir sonucudur.

Fiziksel yasaların yararları nelerdir?


Allah, yeryüzünde yaşamın mümkün olabilmesi için, varlıklar arasındaki düzeni sağlayan fiziksel yasaları koymuştur. Evrensel olan bu yasalar; doğal dengeyi korur, evrendeki ölçülü yaratılışın devamını sağlar. Böylece evrende yaşama ortamı oluştururlar. Kur'an'da geçen "Allah, yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size rızık olan çeşitli ürünler çıkardı" (Bakara suresi, 22) ayeti fiziksel yasalarla evrendeki yaşama ortamının oluşturulması arasındaki ilişkiyi açıklar. Ayrıca fiziksel yasalar dayalı olarak gelişen teknolojik ürünler insan yaşamını kolaylaştırır.

Fiziksel yasalarla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır


"Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir" (Şura 32)
"Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah'tır" (Furkan 62)
"Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi. 5. ayet)

Fiziksel yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir


Evrendeki fiziksel yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir ve Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunun bir göstergesidir. Fiziksel yasaları bilmek, çevremizde meydana gelen olayları anlamlandırmamıza katkı sağlar. (Anlatım: Osman Ay)

alıntı
fadedliver
21 Ekim 2009 20:31   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar nedir, örnekler misiniz?

Toplumsal Yasalar

  • Toplumsal yasa ne demektir ve konusu nedir?
İnsanın özelliklerinden biri de sosyal bir varlık olmasıdır. Bu nedenle toplum halinde yaşar. Toplumsal yasalar; toplumsal oluşum, gelişim, değişim ve çözülme ile ilgilidir. Yaşam ve insan ilişkilerini konu edinir.
  • Toplumsal yasaların özellikleri nelerdir?
Sosyal bilimlerin alanıdır. İnsanlar tarafından oluşturulur. Neden sonuç ilişkisi vardır ve evrenseldir. Toplumsal yasalar da Allah'ın çizdiği bir kaderdir.

  • Toplumsal yasalara örnekler
"İnsanlar arasında eşitliğin olmadığı toplumlarda bunalım ve karmaşa dönemleri yaşanır"
"İnsanları eğitmeden hiçbir toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmeyi uzun süreli gerçekleştirmek mümkün değildir"
"Gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda toplumsal barış bozulur"
"Kuraklık sonucu insanlar açlık ya da susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda açlık ve susuzluklarını giderebilecekleri başka yerler arayıp bularak varlıklarını sürdürebilecekleri yeni yerlere göç ederler" vb toplumsal yasalara örnektir.
  • Kur'an'da toplumsal yasalar
Yüce Allah Kur'an'da toplumsal yasalara da işaret etmekte, bu yasalar üzerinde düşünmeye, ders ve ibret almaya çağırmaktadır. Bu konu ile ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:

"Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın" (Ali İmran suresi, 137. ayet)

"Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekiler sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?"(Fatır suresi, 44. ayet)

  • Toplumsal yasalar da Allah'ın çizdiği bir kaderdir.
Toplumsal yasalar da Allah'ın çizdiği bir kaderdir. Toplumlar Allah'ın ortaya koyduğu toplumsal yasaya göre doğar, gelişir, geriler ve yok olurlar. Bu durumda her toplumun bir ömrü vardır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler." (Araf suresi, 34) Anlatım: Osman Ay


Biyolojik Yasalar

Biyolojik yasa ne demektir?

Biyoloji, canlıların doğması, gelişimi, üremesi, canlılığın devam etmesi, canlılığın sona ermesi gibi yaşayış evrelerini, yapı ve işlev bakımından canlıların özelliklerin inceleyen bilim dalıdır. Biyolojik yasalar biyoloji bilimin, canlıların oluşumu, gelişimi, üremesi ve canlılık özellikleriyle ilgili koyduğu yasalardır.

Biyolojik yasaların özellikleri nelerdir?

Biyolojik yasalar, fiziksel yasalar gibi evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Evrendeki biyolojik yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir.
Yüce Allah Kur'an'da bazı biyolojik yasalara dikkat çekmekte, canlıların yapısı, büyümesi, üremesi, gelişmesi, korunması gibi konularda bilgiler vermektedir. Bu konularla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:
"Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık..." (Hicr suresi, 22)
"Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik." (Şuarâ suresi, 7)
"Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. (Nur suresi, 45)
"Size tohumlar bitkiler( ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şırıl şırıl akan sular indirdik" (Nebe suresi, 14-16)


Biyolojik yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir.

Evrendeki biyolojik yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir. Biyolojik yasalar doğadaki mükemmel dengenin bir sonucudur ve Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunun bir göstergesidir.

kaynak __________________
Misafir
5 Kasım 2009 19:20   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar nedir, örnekler misiniz?

2.3. Toplumsal Yasalar
Toplumsal yasa ne demektir ve konusu nedir?

İnsanın özelliklerinden biri de sosyal bir varlık olmasıdır. Bu nedenle toplum halinde yaşar. Toplumsal yasalar; toplumsal oluşum, gelişim, değişim ve çözülme ile ilgilidir. Yaşam ve insan ilişkilerini konu edinir.
Toplumsal yasaların özellikleri nelerdir?

Sosyal bilimlerin alanıdır. İnsanlar tarafından oluşturulur. Neden sonuç ilişkisi vardır ve evrenseldir. Toplumsal yasalar da Allah'ın çizdiği bir kaderdir.
Toplumsal yasalara örnekler

"İnsanlar arasında eşitliğin olmadığı toplumlarda bunalım ve karmaşa dönemleri yaşanır"
"İnsanları eğitmeden hiçbir toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmeyi uzun süreli gerçekleştirmek mümkün değildir"
"Gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda toplumsal barış bozulur"
"Kuraklık sonucu insanlar açlık ya da susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda açlık ve susuzluklarını giderebilecekleri başka yerler arayıp bularak varlıklarını sürdürebilecekleri yeni yerlere göç ederler" vb toplumsal yasalara örnektir.
Kur'an'da toplumsal yasalar

Yüce Allah Kur'an'da toplumsal yasalara da işaret etmekte, bu yasalar üzerinde düşünmeye, ders ve ibret almaya çağırmaktadır. Bu konu ile ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:

"Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın" (Ali İmran suresi, 137. ayet)

"Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekiler sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?"(Fatır suresi, 44. ayet)
Toplumsal yasalar da Allah'ın çizdiği bir kaderdir.

Toplumsal yasalar da Allah'ın çizdiği bir kaderdir. Toplumlar Allah'ın ortaya koyduğu toplumsal yasaya göre doğar, gelişir, geriler ve yok olurlar. Bu durumda her toplumun bir ömrü vardır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler." (Araf suresi, 34) Anlatım: Osman Ay
Misafir
26 Nisan 2010 16:04   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Yazdıklarınız hiçte uygun değil

yha arkadaşlar toplumsal yasalara örnekler hiçte ii deil "komşularımızla iyi geçinmek" gibi örnekler daha iyi..
misafir
29 Eylül 2010 19:30   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Biyolojik ve toplumsal yasalar ve örnekleri

biyolojik yasalara 5 tane örnek, toplumsal yasalar ve toplumsal yasalara 5 tane örnek.. lütfen... biliyorum çok yoğunsunuzdur belki ama inşallah görürsünüz. asabi ve gereğinden fazla ses çıkarabilen din kültürü öğretmenimizden azar işitmek istemiyorum...
Misafir
4 Ekim 2010 18:09   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

yok

of ya biyolojik yasalarla ilgili soru yaaa
Misafir
11 Ekim 2010 17:51   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar nedir, örnekler misiniz?

fiziksel yasalar evrensel yasalardan biridir.toplumsal yasalar toplumsal oluşum,değişim gelişimile ilgilidir...herkese selsm olsun...
Misafir
11 Ekim 2010 22:19   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar nedir, örnekler misiniz?

arkadaşlar toplumsal yasalarla ilgili daha çok örnek verin lütfen
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar nedir, örnekler misiniz? benzer konular

Etiketler:
  • fiziksel yasalara örnekler
  • fiziksel yasa nedir
Allah'ın koyduğu fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalarla ilgili ayetler nelerdir?
acab ban a allahın koyduğu fiziksel biyolojik ve toplumsal yasalar ile ilgili ayetler
Forum: Soru-Cevap Cevap: 53
Son Mesaj: 25 Ekim 2015 16:17
Toplumsal yasalar ve biyolojik yasalar nelerdir?
toplumsal yasalar ve biyolojik yasalar nelerdir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 16
Son Mesaj: 11 Ekim 2015 15:55
Fiziksel yasalar nedir, örnek verir misiniz?
Fiziksel yasa nedir, nasıl tanımlanır, fiziksel yasalara örnekler nelerdir? Fiziksel yasa ne demektir, fiziksel yasalara örnek verir misiniz?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 3 Ekim 2015 08:52
Toplumsal yasalar niçin biyolojik ve fiziksel yasalar kadar kesin değildir?
Arkadaşlar din ödevim varve sorumuz şu: Toplumsal yasalar evrensel olmasına rahmen niçin fiziksel ya da biyolojik yasalar kadar kesin ve tartışılmaz değildir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 24 Eylül 2014 16:02
Biyolojik, toplumsal, fiziksel yasalarla ilgili şiirler bulabilir misiniz?
biyolojik yasalarla ilgili şiir?? fiziksel yasalarla ile ilgili şiir.. toplumsal yasalarla ile ilgili şiir ve atasözü,deyim,vb.gibi şeyle lütfen yardımcı olun sabahtan beri arıyorum ama bir türlü bulamadım bu ste son şansım ltf...
Forum: Soru-Cevap Cevap: 5
Son Mesaj: 6 Ocak 2014 18:04
 
Sayfa 0.277 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu