Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Doğal nüfus artışı nedir?

Gösterim: 33.430 | Cevap: 5
  • doğal nüfus artışı nedir
  • doğal nüfus artışı
ziyaretci
Cevaplanmış   |    5 Aralık 2009 15:41   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Doğal nüfus artışı nedir?

doğal nüfus artışı nedir?en fazla han bölgelerimizde göörülür
En iyi cevap _KleopatrA_ tarafından gönderildi

Alıntı
ziyaretci adlı kullanıcıdan alıntı

doğal nüfus artışı nedir?en fazla han bölgelerimizde göörülür

—Bir yerde bir yıl içinde meydana gelen doğum sayısı, ölüm sayısından fazla ise buna doğal nüfus artışı denir.

Dünya Doğal Nüfus Artış Hızı
1990-1995 yılları arasında, ekonomik ve kültürel yönden geri kalmış olması nedeniyle doğal nüfus artışının en fazla olduğu kıta Afrika’dır. Avrupa’da ise doğal nüfus artışının en az olmasının nedeni,doğurganlık hızlarını kontrol altına almış gelişmiş ülkelerin varlığıdır.
Dünya Yıllık Nüfus Artış Hızı
1990-1995 yılları arasında yıllık nüfus artışının en fazla olduğu kıta, %o 28 ile Afrika kıtasıdır. Avrupa ise göç almasına karşın %o ile yıllık nüfus artış hızının en az olduğu kıtadır.

NÜFUS NASIL DEĞİŞİR:
Doğumlar ölümlerden fazla ise nüfus artar buna doğal artış denilir.Ölümler fazla ise nüfusta azalma görülür.Bu etkenler dışında ortaya çıkan etkenler beşeri kaynaklı olabilir.
Nüfus artışını etkileyen faktörler:
1.Doğurganlık ve ölüm oranları,
2.Göç hareketleri,
3.Sağlık alanındaki ilerlemeler(Aşılama, Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması)
4.Beslenme imkânları,
5.Eğitim seviyesinin durumu,
6.Yaşam standartlarının yüksekliği (Gelir düzeyinin artması)
7.Nüfus planlaması çalışmalarının yapılma düzeyi,
8.Savaşların azalması,
9.Kadınların eğitim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması,
10.Ülke sınırlarındaki değişmelerdir.
Doğurganlık oranlarında düşüşün nedenleri :
erg1 ap 1 kent2520konseyi2520kadC4B1nlar2520C3A7alC4B1C59Fma2520grubu252028129
Eğitim Aile palnlaması Kadının Çalışması
1-
Eğitim seviyesinin artması,
2-Nüfus planlamasının yapılmaya başlanması,
3-Kadının çalışma hayatındaki yerinin artması,
4-Sanayileşme ve kentleşmenin etkileri,
5-Kişi başına düşen milli gelir miktarının artması ve yaşam şartlarının iyileşmesi,

Doğurganlık hızı, eğitime, kültüre ve ekonomik gelişime bağlı olarak değişir.Ekonominin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu, eğitim ve kültür düzeyinin geri olduğu ülke ve bölgelerde doğurganlık hızı fazladır. Ayrıca kırsal kesimde doğurganlık hızı kentlere göre daha yüksektir. Doğurganlık oranları kadınların yaşı ve eğitimi, çalışma hayatındaki yerine göre değişir. Kadınların eğitimi yükseldikçe, yaşı arttıkça, çalışma hayatında yer aldıkça doğum oranları düşmektedir.

Gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranları azdır. Bu ülkelerde nüfus artış oranları % 0 -1 arasında bulunmaktadır. Genç nüfus bu ülkelerde az olup yaşlı nüfus artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 65 yaş üstündeki nüfus 150 milyondan fazladır. Bu sayı önümüzdeki yıllarda sürekli artacaktır. Çünkü tüm dünyada ortalama ömür uzamaktadır. Bu sorun gelişmekte olan ülkelerde de öne çıkacak önemli bir sorun olacaktır.

Nüfus Artışı ile gelişmişlik arasında ters bir orantı vardır. Gelişmişlik düzeyi arttıkça nüfus artışı hızı düşmektedir. Dünyada bakıldığında nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerin genelde gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu görülmektedir.

Toplam doğurganlık oranı: Bu oran doğum yapabilecek yaş sınırı içinde bulunan (15- 49 yaş arası) her kadından beklenen canlı doğum sayısını ifade eder.
Dünya genelinde doğurganlık oranları( kadın başına canlı doğum oranı) gün geçtikçe azalmaktadır. Bu oran 1990 yılında dünya genelinde ortalama 3 iken, 1995 – 2000 yılları arasında 2,8 olmuştur. Gelişmiş ülkelerde 1970 lerde 2,6 iken, 1995- 2000 döneminde 1,59 kadar düşmüştür 1990 da Ülkemizde evlenmiş kadın başına düşen ortalama canlı doğum sayısı 3,7; aynı yıl Avrupa ortalaması 1,8 dir.

Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarına örnekler.
aile
Gelişmiş Ülkeler

Rusya’da Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.27 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
İsveç’te kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.53 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
Çin’de Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.82 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
ABD’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 2.06 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
İngiltere’de Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.73 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
Japonya’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.41 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),

Gelişmemiş ülkelerde bu oranlar ileri ülkelere göre yüksek olmakla beraber son yılarda önemli düşüşler olmaktadır.Bu ülkelerde doğurganlık oranı 1970 lerde 6,7 den, 2,6 ya kadar düşmüştür.
Gelişmemiş ülkelerde doğum oranlarına örnekler:
wwwresimcitycom aile resimleri 2
Gelişmemiş Ülkeler

Zimbabwe’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı 3.28 çocuk (2001 tahmini) ,
Uganda’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı 6.88 çocuk (2001 tahmini),
Sudan’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 5.35 çocuk
Somali’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 7.11 çocuk
Suudi Arabistan’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 6.25 çocuk,
Honduras’ta kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 4.15 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Türkiye’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 2.46 bebek (2002 tahminleri), 2004 yılı için - 2,21

Bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasının sorun haline gelmesindeki temel etken, o ülkenin ekonomik kaynaklarının ülkede yaşayan nüfusun beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve iş gibi temel gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Bu duruma aşırı nüfuslanma denir.

A. Nüfus artışının olumlu sonuçları
1-Üretim artar.
2-Vergi gelirleri artar.
3-Mal ve hizmetlere talep artar.
4-Yeni endüstri dalları doğar.( Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır.)
5-İşçi ücretleri ucuzlar.
6-İhracatta rekabet kolaylaşır.
7-Askeri savunmada önemlidir kısa süre de güçlü ordular kurulabilir.
8-Nüfus dinamik bir yapı kazanır.
B. Nüfus artışının olumsuz sonuçları
1-İşsizlik artar.
2-Kişi başına düşen milli gelir azalır.
3-Tüketim artar, (Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi artırır.)
4-Tasarruflar azalır.
5-Ekonomik bağımlılık oranı yükselir.
6-İç ve dış göçler artar.
7-İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır, Yetersiz beslenme sorunu ortaya çıkar.
8-İhracat azalır.
9-Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
10-Çevre kirlenmesi artar.
11-Çarpık kentleşme görülür, belediye hizmetleri zorlaşır.
12-Kalkınma hızı düşer.( Ulusal gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.)
13-Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.

Konu ile ilgili tavsiyeler:
Sevgili gençler bu konu ile ilgili olarak temel bilmeniz gereken husus nüfus artışı ile gelişmişlik arasında ters orantı vardır.Nüfusun yoğun olması kalabalık olması başka bir olay nüfus artışının fazla olması başka bir olaydır.Gelişmiş ülkeler çeşitli sebeblerden dolayı yoğun nüfuslanmış olabilir ancak eğitim seviyesinin yüksek olması aile planlaması ve kadının iş hayatına katılımı ve benzeri sebeblerden dolayı nüfus artış hızı düşük doğum oranları azdır.Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde ise doğum oranları çok yüksektir,yeteri kadar eğitim aile planlaması erken yaşta evlilik kadının iş hayatından uzak olması vb sebeblerden dolayı doğurganlık oranı çoktur.
Bu noktadan yola çıkarak bu tür sorularda dikkat edin ki şıklarda hep gelişmiş yada geri kalmış ülkeler olur içlerine bir tane gelişmiş yada geri kalmış ülke verilir.Bu ülkelerin gelişmişliklerini yada geri kalmışlıklarını nerden bilebiliriz derseniz o zaman biraz gündemi takip etmeniz dünya koşullarını bilmeniz gerekir.Avrupa genel olarak gelişmiş ülkeler özellikle kuzey ,batı ve güneyi Geri kalmış ve gelişmekte olan ülke olarak da Afrika,Güney Amerika belirli bölgeleri,Ortadoğu,Orta Asya kıtasındaki ülkeleri tercih edebilirsiniz.

Yine Doğal nüfus artışı dışında yani ölümler ve doğumlar dışında bir yerde ciddi bir artış yada azalış var ise sebeb olarak bölgenin dışardan göç alması yada göç vermesi ifadesi kullanılabilir.Nüfus artışını etkileyen faktörler,doğurganlık oranının düşme sebebleri,nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları soru olarak gelebilir…

kaynak
_KleopatrA_
6 Aralık 2009 02:35   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Doğal nüfus artışı nedir?

Alıntı
ziyaretci adlı kullanıcıdan alıntı

doğal nüfus artışı nedir?en fazla han bölgelerimizde göörülür

—Bir yerde bir yıl içinde meydana gelen doğum sayısı, ölüm sayısından fazla ise buna doğal nüfus artışı denir.

Dünya Doğal Nüfus Artış Hızı
1990-1995 yılları arasında, ekonomik ve kültürel yönden geri kalmış olması nedeniyle doğal nüfus artışının en fazla olduğu kıta Afrika’dır. Avrupa’da ise doğal nüfus artışının en az olmasının nedeni,doğurganlık hızlarını kontrol altına almış gelişmiş ülkelerin varlığıdır.
Dünya Yıllık Nüfus Artış Hızı
1990-1995 yılları arasında yıllık nüfus artışının en fazla olduğu kıta, %o 28 ile Afrika kıtasıdır. Avrupa ise göç almasına karşın %o ile yıllık nüfus artış hızının en az olduğu kıtadır.

NÜFUS NASIL DEĞİŞİR:
Doğumlar ölümlerden fazla ise nüfus artar buna doğal artış denilir.Ölümler fazla ise nüfusta azalma görülür.Bu etkenler dışında ortaya çıkan etkenler beşeri kaynaklı olabilir.
Nüfus artışını etkileyen faktörler:
1.Doğurganlık ve ölüm oranları,
2.Göç hareketleri,
3.Sağlık alanındaki ilerlemeler(Aşılama, Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması)
4.Beslenme imkânları,
5.Eğitim seviyesinin durumu,
6.Yaşam standartlarının yüksekliği (Gelir düzeyinin artması)
7.Nüfus planlaması çalışmalarının yapılma düzeyi,
8.Savaşların azalması,
9.Kadınların eğitim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması,
10.Ülke sınırlarındaki değişmelerdir.
Doğurganlık oranlarında düşüşün nedenleri :
erg1 ap 1 kent2520konseyi2520kadC4B1nlar2520C3A7alC4B1C59Fma2520grubu252028129
Eğitim Aile palnlaması Kadının Çalışması
1-
Eğitim seviyesinin artması,
2-Nüfus planlamasının yapılmaya başlanması,
3-Kadının çalışma hayatındaki yerinin artması,
4-Sanayileşme ve kentleşmenin etkileri,
5-Kişi başına düşen milli gelir miktarının artması ve yaşam şartlarının iyileşmesi,

Doğurganlık hızı, eğitime, kültüre ve ekonomik gelişime bağlı olarak değişir.Ekonominin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu, eğitim ve kültür düzeyinin geri olduğu ülke ve bölgelerde doğurganlık hızı fazladır. Ayrıca kırsal kesimde doğurganlık hızı kentlere göre daha yüksektir. Doğurganlık oranları kadınların yaşı ve eğitimi, çalışma hayatındaki yerine göre değişir. Kadınların eğitimi yükseldikçe, yaşı arttıkça, çalışma hayatında yer aldıkça doğum oranları düşmektedir.

Gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranları azdır. Bu ülkelerde nüfus artış oranları % 0 -1 arasında bulunmaktadır. Genç nüfus bu ülkelerde az olup yaşlı nüfus artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 65 yaş üstündeki nüfus 150 milyondan fazladır. Bu sayı önümüzdeki yıllarda sürekli artacaktır. Çünkü tüm dünyada ortalama ömür uzamaktadır. Bu sorun gelişmekte olan ülkelerde de öne çıkacak önemli bir sorun olacaktır.

Nüfus Artışı ile gelişmişlik arasında ters bir orantı vardır. Gelişmişlik düzeyi arttıkça nüfus artışı hızı düşmektedir. Dünyada bakıldığında nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerin genelde gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu görülmektedir.

Toplam doğurganlık oranı: Bu oran doğum yapabilecek yaş sınırı içinde bulunan (15- 49 yaş arası) her kadından beklenen canlı doğum sayısını ifade eder.
Dünya genelinde doğurganlık oranları( kadın başına canlı doğum oranı) gün geçtikçe azalmaktadır. Bu oran 1990 yılında dünya genelinde ortalama 3 iken, 1995 – 2000 yılları arasında 2,8 olmuştur. Gelişmiş ülkelerde 1970 lerde 2,6 iken, 1995- 2000 döneminde 1,59 kadar düşmüştür 1990 da Ülkemizde evlenmiş kadın başına düşen ortalama canlı doğum sayısı 3,7; aynı yıl Avrupa ortalaması 1,8 dir.

Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarına örnekler.
aile
Gelişmiş Ülkeler

Rusya’da Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.27 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
İsveç’te kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.53 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
Çin’de Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.82 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
ABD’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 2.06 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
İngiltere’de Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.73 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
Japonya’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.41 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),

Gelişmemiş ülkelerde bu oranlar ileri ülkelere göre yüksek olmakla beraber son yılarda önemli düşüşler olmaktadır.Bu ülkelerde doğurganlık oranı 1970 lerde 6,7 den, 2,6 ya kadar düşmüştür.
Gelişmemiş ülkelerde doğum oranlarına örnekler:
wwwresimcitycom aile resimleri 2
Gelişmemiş Ülkeler

Zimbabwe’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı 3.28 çocuk (2001 tahmini) ,
Uganda’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı 6.88 çocuk (2001 tahmini),
Sudan’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 5.35 çocuk
Somali’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 7.11 çocuk
Suudi Arabistan’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 6.25 çocuk,
Honduras’ta kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 4.15 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Türkiye’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 2.46 bebek (2002 tahminleri), 2004 yılı için - 2,21

Bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasının sorun haline gelmesindeki temel etken, o ülkenin ekonomik kaynaklarının ülkede yaşayan nüfusun beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve iş gibi temel gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Bu duruma aşırı nüfuslanma denir.

A. Nüfus artışının olumlu sonuçları
1-Üretim artar.
2-Vergi gelirleri artar.
3-Mal ve hizmetlere talep artar.
4-Yeni endüstri dalları doğar.( Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır.)
5-İşçi ücretleri ucuzlar.
6-İhracatta rekabet kolaylaşır.
7-Askeri savunmada önemlidir kısa süre de güçlü ordular kurulabilir.
8-Nüfus dinamik bir yapı kazanır.
B. Nüfus artışının olumsuz sonuçları
1-İşsizlik artar.
2-Kişi başına düşen milli gelir azalır.
3-Tüketim artar, (Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi artırır.)
4-Tasarruflar azalır.
5-Ekonomik bağımlılık oranı yükselir.
6-İç ve dış göçler artar.
7-İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır, Yetersiz beslenme sorunu ortaya çıkar.
8-İhracat azalır.
9-Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
10-Çevre kirlenmesi artar.
11-Çarpık kentleşme görülür, belediye hizmetleri zorlaşır.
12-Kalkınma hızı düşer.( Ulusal gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.)
13-Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.

Konu ile ilgili tavsiyeler:
Sevgili gençler bu konu ile ilgili olarak temel bilmeniz gereken husus nüfus artışı ile gelişmişlik arasında ters orantı vardır.Nüfusun yoğun olması kalabalık olması başka bir olay nüfus artışının fazla olması başka bir olaydır.Gelişmiş ülkeler çeşitli sebeblerden dolayı yoğun nüfuslanmış olabilir ancak eğitim seviyesinin yüksek olması aile planlaması ve kadının iş hayatına katılımı ve benzeri sebeblerden dolayı nüfus artış hızı düşük doğum oranları azdır.Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde ise doğum oranları çok yüksektir,yeteri kadar eğitim aile planlaması erken yaşta evlilik kadının iş hayatından uzak olması vb sebeblerden dolayı doğurganlık oranı çoktur.
Bu noktadan yola çıkarak bu tür sorularda dikkat edin ki şıklarda hep gelişmiş yada geri kalmış ülkeler olur içlerine bir tane gelişmiş yada geri kalmış ülke verilir.Bu ülkelerin gelişmişliklerini yada geri kalmışlıklarını nerden bilebiliriz derseniz o zaman biraz gündemi takip etmeniz dünya koşullarını bilmeniz gerekir.Avrupa genel olarak gelişmiş ülkeler özellikle kuzey ,batı ve güneyi Geri kalmış ve gelişmekte olan ülke olarak da Afrika,Güney Amerika belirli bölgeleri,Ortadoğu,Orta Asya kıtasındaki ülkeleri tercih edebilirsiniz.

Yine Doğal nüfus artışı dışında yani ölümler ve doğumlar dışında bir yerde ciddi bir artış yada azalış var ise sebeb olarak bölgenin dışardan göç alması yada göç vermesi ifadesi kullanılabilir.Nüfus artışını etkileyen faktörler,doğurganlık oranının düşme sebebleri,nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları soru olarak gelebilir…

kaynak
Misafir
28 Aralık 2009 23:19   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Doğal nüfus artışı nedir?

gelismislik duzeyi nedir
Misafir
3 Nisan 2012 11:50   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Doğal nüfus artışı nedir?

Gerçek nüfus artışı nedir
Misafir
30 Eylül 2013 17:06   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Doğal nüfus artışı nedir?

nüfus artış hızını hangi faktörler etkiler uzun yazı?
30 Eylül 2013 17:26   |   Mesaj #6   |   
nicely - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
istanbul
1.624
1.310 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 01-11-2010

Cvp: Doğal nüfus artışı nedir?

Nüfus artış hızı nedir? nedenleri nelerdir? Nüfus artış hızını etkileyen faktörler
Nüfusun yıl içinde göstermiş olduğu artış hızına yıllık nüfus artış hızı denir. Yıllık nüfus artış hızı; iki sayım tarihi arasındaki dönemde her 1 000 nüfus için yıllık artan nüfustur. Nüfus artış hızı, eğitime, kültüre ve ekonomik gelişime bağlı olarak değişir. Ekonominin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu, eğitim ve kültür düzeyinin geri olduğu ülke ve bölgelerde doğurganlık hızı fazladır. Ayrıca kırsal kesimde doğurganlık hızı kentlere göre daha yüksektir. Nüfus artış oranları kadınların yaşı ve eğitimi, çalışma hayatındaki yerine göre değişir. Kadınların eğitimi yükseldikçe, yaşı arttıkça, çalışma hayatında yer aldıkça doğum oranları düşmektedir.

Gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranları azdır. Bu ülkelerde nüfus artış oranları % 0 -1 arasında bulunmaktadır. Genç nüfus bu ülkelerde az olup yaşlı nüfus artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 65 yaş üstündeki nüfus 150 milyondan fazladır. Bu sayı önümüzdeki yıllarda sürekli artacaktır. Çünkü tüm dünyada ortalama ömür uzamaktadır. Bu sorun gelişmekte olan ülkelerde de öne çıkacak önemli bir sorun olacaktır.

Nüfus artışı ile gelişmişlik arasında ters bir orantı vardır. Gelişmişlik düzeyi arttıkça nüfus artış hızı düşmektedir. Dünyada bakıldığında nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerin genelde gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu görülmektedir.

Bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasının sorun haline gelmesindeki temel etken, o ülkenin ekonomik kaynaklarının ülkede yaşayan nüfusun beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve iş gibi temel gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Bu duruma aşırı nüfuslanma denir.

Nüfus artışının olumlu sonuçları:

1. Üretim artar.

2. Vergi gelirleri artar.

3. Mal ve hizmetlere talep artar.

4. Yeni endüstri dalları doğar.( Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır.)

5. İşçi ücretleri ucuzlar.

6. İhracatta rekabet kolaylaşır.

7. Askeri savunmada önemlidir kısa süre de güçlü ordular kurulabilir.

Nüfus artışının olumsuz sonuçları:

1. İşsizlik artar.

2. Kişi başına düşen milli gelir azalır.

3. Tüketim artar (Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi artırır.).

4. Tasarruflar azalır.

5. Ekonomik bağımlılık oranı yükselir.

6. İç ve dış göçler artar.

7. İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır, Yetersiz beslenme sorunu ortaya çıkar.

8. İhracat azalır.

9. Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.

10. Çevre kirlenmesi artar.

11. Çarpık kentleşme görülür, belediye hizmetleri zorlaşır.

12. Kalkınma hızı düşer (Ulusal gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.).

13. Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.

Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler:

a. Doğurganlık ve ölüm oranları,

b. Göç hareketleri,

c. Sağlık alanındaki ilerlemeler (Aşılama, Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması)

d. Beslenme imkânları,

e. Eğitim seviyesinin durumu,

f. Yaşam standartlarının yüksekliği (Gelir düzeyinin artması)

g. Nüfus planlaması çalışmalarının yapılma düzeyi,

h. Savaşların azalması,

i. Kadınların eğitim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması,

j. Ülke sınırlarındaki değişmelerdir.

Dünya nüfusu sürekli bir değişim içindedir. Bu değişim hem alansal hem de sayısal değişmelerdir. Bu değişimlerin asıl sebebi yaşam koşullarındaki değişmelerdir.


Nüfus artışının olumlu ve olumsuz yönleri
Nüfus artışı hızının az olması;

A. Nüfus sayısı azalır.

B. Yaşlı nüfus artarak, nüfus dinamik özelliğini yitirir.

C. İş gücü Azalması veya sıkıntısı başlar.

D. Ülkenin geleceği tehlikeye girer.

Nüfus artışı (artış hızının yüksek olması) olumlu etkilere de yol açabilmektedir.

A. Mal ve hizmetlere talep artar.

B. Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar.

C. İşçi ücretleri düşer.

D. Vergi gelirleri artar.

E. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır.

F. Askeri açıdan savunmada önemlidir.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Doğal nüfus artışı nedir? benzer konular

Etiketler:
  • doğal nüfus artışı nedir
  • doğal nüfus artışı
1940-1945 yıllarında Türkiye'de nüfus artışı olmamasının sebebi nedir?
1940-1945 yılları arasında türkiye de nüfus artışının olmamasının sebebi nedir? :|
Forum: Soru-Cevap Cevap: 21
Son Mesaj: 15 Kasım 2015 14:01
Doğal Afet Nedir? Doğal Afetler ve Felaketler Hakkında
Doğal Afet MsXLabs.org Doğal afetler ve felaketler her an meydana gelebilen, sebep doğal da olsa, insan kökenli kaza da olsa kazayı geçiren, yakınlarını veya evlerini kaybeden aile için sonuçlar ağırdır. Sık meydana gelen doğal afetler arasında; depremler, sel, kasırga, volkanik patlamalar,...
Forum: Çevre Bilimleri Cevap: 2
Son Mesaj: 8 Aralık 2014 22:08
Nüfus kimlik işlerini hangi kurum yürütür, başlıca nüfus hizmetleri nelerdir?
arkadaşlar şu sorulara cevap verin lütfen başlıca nüfus hizmeleri nelerdir öğrenci kimlik belgelerini nerelerde kunlanırız soy ağacı nedir;) lütfen cevap verin
Forum: Soru-Cevap Cevap: 11
Son Mesaj: 19 Ekim 2013 17:20
Doğal Kaynak Nedir? Doğal Kaynakların Korunumu Hakkında Genel Bilgiler
Doğal Kaynaklar ve Doğal Kaynakların Korunması Doğal kaynaklar canlı ve cansız çevreyi belirleyen çevre bileşkenleridir. Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler Dünyanın doğal kaynaklarını oluşturur. Bu nedenle doğal kaynakları, Canlı doğal kaynaklar Cansız doğal...
Forum: Çevre Bilimleri Cevap: 1
Son Mesaj: 22 Kasım 2011 20:13
Londra'nın nüfus dağılımı ile beşeri ve doğal unsurları hakkında bilgi verir misiniz?
İngilterenin (Londra) nüfus dağılımı ayrıca beşeri ve dogal unsurları hakkında bilgi
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 2 Nisan 2011 23:59
 
Sayfa 0.274 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu