Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 28 Kasım 2016  Gösterim: 24.678  Cevap: 6

1940-1945 yıllarında Türkiye'de nüfus artışı olmamasının sebebi nedir?

ays_99
6 Mayıs 2012 20:51       Mesaj #1
ays_99 - avatarı
Ziyaretçi
1940-1945 yıllarında Türkiye'de nüfus artışı olmamasının sebebi nedir?
EN İYİ CEVABI _EKSELANS_ verdi

1940 ve 1945 yıllarında nüfus:


Türkiye'de en az nüfus artışı 1940 - 1945 yıllarında olmuştur .
Sebebi : İkinci Dünya Savaşından dolayı , genç nüfusun askerde şehit olması ve savaş döneminin olumsuz ekonomik sıkıntılar çekilmiş ve kıtlık yaşanmıştır . Bebek ölümleri ve salgın hastalıklar ölümler artmıştır .
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Safi; 28 Kasım 2016 15:59


Misafir
17 Ekim 2012 21:42       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
badipus adlı kullanıcıdan alıntı

2. dünya savaşının olması sebebiyle tam 2 milyon insanın ölmesi sebebiyle nüfüs artışı görülememiştir başka sorusu olan bana yazı yazabilir Msn Grin

nasıl olur yukarda biride farklı yorumlamış soruyu 2 milyon erkeğin savaşa girilmediği halde savaşa girilmediği halde silah altına alınması demiş.. hangisi doğru..?
Misafir
22 Ekim 2012 13:45       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1940 yılında nüfus oldukça fazla miktarda bir düşme ile 193.366 kişiye inmiştir. Bu durumun oluşmasındaki en büyük değişiklik idari yapıdan kaynaklanan değişikliktir. 1936'da Elazığ iline bağlı olan Çemişgezek, Hozat, Kalan, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür ve Pertek gibi ilçeler yeni olşturulan Tunceli iline bağlanmıştır. İdari teşkilattaki bu değişiklik sebebiyle Elazığ ili toplam nüfusunda 66.000 kişiye varan bir azalma olmuştur. 1927 ve 1935 nüfus sayımlarında Elazığ nüfusuna dahil edilen Tunceli nüfusu, 1940 yılından itibaren Tunceli ili olarak nüfus sayımında yerini almıştır. Aynı dönemdeki nüfus ‰ -59.3 azalmıştır. Nüfus artış oranı ise ‰ -256 civarındadır
lastpoints
7 Kasım 2012 21:37       Mesaj #4
lastpoints - avatarı
Ziyaretçi
TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞI
Türkiye’nin nüfusu, 1. Dünya Savaşı sırasında 16 milyon dolayındaydı. İstiklâl Savaşı sırasında cephede verilen şehitler, salgın hastalıklar ve savaş ortamının çeşitli olumsuz koşulları, nüfusumuzun daha da azalmasına neden olmuştur. Onun için 1927 yılında yapılmış olan genel nüfus sayımında ülke nüfusu, 13,6 milyona düşmüştür. İkinci genel nüfus sayımında (1935 yılında) ülke nüfusunun tekrar 16 milyona ulaştığı anlaşılmıştır. Bu tarihten sonra nüfus sayımı, sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda yapılmıştır. 1990’dan sonraki sayımlar artık 10 yılda yapılacaktır.

1927-1997 arasındaki ülke nüfussunun özellikleri şu başlıklarla belirtilebilir.
 • Nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır.
 • Erkek nüfus kadın nüfustan fazladır.
 • Nüfus eğitim düzeyi giderek yükselmektedir.
 • Ortalama insan ömrü giderek uzamaktadır.
 • Kentsel nüfus hızla artmaktadır.
 • İç ve dış göçler yoğun olarak yaşanmıştır.
sayım yıllarına göre Türkiye nüfusu
Ad: 1.JPG
Gösterim: 1134
Boyut: 35.9 KB
1927’den 1997’ye kadar Türkiye nüfusu 49,2 milyon artmış bulunmaktadır. Yani nüfusumuz 70 yıllık bir dönemde beş katına ulaşmıştır.
1927-1990 yılları arasındaki sekiz yıllık devrede artış, 2,5 milyon olmuştur. İkinci Dünya Savaşı öncesinin olumsuz koşulları nedeniyle artış düşük düzeyde kalmıştır. Savaşın olumsuz etkileri 1940-1945 devresindeki nüfus artışına da yansımıştır. Onun için bu devredeki artış, bir milyonun altında gerçekleşmiştir. 1945’ten sonraki sayım devrelerindeki artış, bir önceki dönemden daha fazla olmuştur.

TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞININ NEDENLERİ
Türkiye’de nüfus artışının başlıca nedenleri şu başlıklar altında toplana bilir:
 • Doğurganlık oranın yüksekliği
 • Çocuk ölümlerinin azalması
 • Beslenme ve sağlık koşullarının iyileşmesi ve ortalama insan ömrünün uzaması.
 • Göç alma
Doğurganlık oranın yüksekliği:
Doğurganlık, doğum yapabilecek çağdaki (15-49 yaşları arası) kadınların doğurduğu ortalama çocuk sayısı ile ifade edilebilir. Türkiye’de doğum oranı, kalkınmış ülkelere göre 2-3 kat daha fazladır. Yurt genelinde düşünüldüğü zaman kırsal kesimdeki doğum oranı kentlere göre çok daha fazladır. Bu da eğitimin yeterli düzeyde olmamasının bir sonucudur. Nitekim Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde okuma-yazma oranları düşüktür. Halk, aile plânlaması için yeterli bilgi ve imkanlara sahip olmamaktadır. Kırsal kesimde doğum oranın fazla olmasının bir sebebi de geleneksel aile kavramıdır. Ailelerin ( özellikle erkek sayısın) kalabalık olması, kırsal kesimde güçlü prestij sahibi olmanın bir göstergesi olarak kabul edilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aynı soyadı taşıyan binlerce kişilik aşiretlerin varlığı, bunun bir göstergesidir.

Çocuk ölümlerinin azalması:
Türkiye’de nüfus artışının önemli nedenlerinden birisidir. Çocuk ölümleri son yılları da hızla azalmaktadır. Çünkü anneler çocuk sağlığı konusunda bilgilendirilmektedir. Bu maçla yurdun her köşesinde ana ve çocuk sağlığı merkezleri kurulmuştur. Çocuk ölümlerinin azalmasının başka bir nedeni de beslenme koşullarının iyileştirilmesidir. Ayrıca çocuk ölümlerine neden olan hastalıkların aşılarının uygulaması da, bu konudaki önemli etkenlerden biridir.

Sağlık ve beslenme koşullarının iyileşmesi ve ortalama insan ömrünün uzaması:
Hızla kalkınmakta olan ülkemizde sağlık hizmetleri de hızla iyileşmektedir. Sayıları her geçen gün artan hastane, sağlık ocağı, poliklinik, dispanser ve özel muayenehaneler gibi sağlık kuruluşları, ülkenin her yerine sağlık hizmetleri yaymaktadır. Sağlık teknisyeni, sağlık memuru ve hemşire gibi sağlık elemanlarının artışı ve sağlık kuruluşlarındaki tedavi hizmetleri, ölüm oranlarını azaltmış ve dolayısıyla nüfus artışını hızlandırmıştır.

Tarım, hayvancılık ve sanayi sayesinde ülkemizdeki beslenme koşulları hızla iyileşmektedir. Ayrıca sanayi, ulaşım, turizm, ticaret gibi daha pek çok konuda yurdumuzun top yekün kalkınması, Türk insanının refah düzeyini yükseltmiş bulunmaktadır. Bütün olarak iyileşen yaşama koşulları ve yükselen lnüfusun artmasına belirli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Türkiye ve bazı ülkelerde insan ömrü (Yıl)
Ad: 2.JPG
Gösterim: 1133
Boyut: 29.2 KB

Yurt dışından göç alma:
Türkiye nüfusunun artmasında, dıştan gelen göçlerin de payı vardır. Bilindiği gibi ; Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ve Ege adaları Osmanlı devleti sınırları içindeydi. Buralarda ki çok sayıda ülke, yakın bir geçmişte yapılan savaşlar sonucu, bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu ülkelerde çok sayıda Türk nüfusu bulunmaktaydı. Bağımsızlığını kazanan bazı ülkelerde ( Yunanistan, Bulgaristan ve SSCB gibi) Türkler çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu ülkelerde ki Türklerin bir kısmı gerek ikili anlaşmalar sayesinde değiş-tokuş yoluyla, gerekse diğer yollardan Türkiye’ye göç etmiştir. Cumhuriyet sonrasında (1923-1989) 2,2 milyon Türk, dışardan göç yaparak anavatana gelmiştir.

Cumhuriyet döneminde Türkiye’ye yönelik göçler
 • Göç veren ülke 1923-1989
 • Bulgaristan 961 000
 • Eski Yugoslavya 562 000
 • Yunanistan 424 600
 • Romanya 210 100
 • Kıbrıs 30 200
 • S.S.C.B. 2 800
 • Afganistan 4 400
 • Diğer ülkeler 50 000
Toplam 2 255 800
1927-1990 yılları arasında Türkiye nüfusunda ki 43 milyonluk artışın 2.2 milyonu (yaklaşık %5’i ) dıştan gelen göçlerle kazanılmıştır.
Bütün bunlara ek olarak 1939 yılında Hatay’ın anavatana katılması da Türkiye nüfusunun artışına bir miktar etkide bulunmuştur. Bu sayede, 1939 yılında 208 116 kişi Türkiye nüfusuna eklenmiştir. Bu da o zaman ki nüfusun %1’inden biraz daha fazladır.
Son düzenleyen Safi; 28 Kasım 2016 16:37
sitemkar kıss
27 Ocak 2013 14:44       Mesaj #5
sitemkar kıss - avatarı
Ziyaretçi
1940-1945 yılları arasında nüfus artışı çok az miktarda gerçekleşmiştir. Bunun nedeni ise 2.Dünya Savaşı tehlikesinden dolayı erkek nüfusun askere alınmasıdır. 1940-1945 yılları arasında nüfus artış hızı ‰ 8 civarında olmuştur.
Son düzenleyen Safi; 28 Kasım 2016 16:40
_EKSELANS_ tarafından gönderilmiş olan #6 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
28 Kasım 2016 12:11       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kısmen doğru ama 2 milyon insan ölmedi.Biz savaşa girmedik ki 😁


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç