Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Bilimsel sınıflandırmanın önemi nedir?

Gösterim: 3846 | Cevap: 1
Misafir
Cevaplanmamış   |    6 Ocak 2010 15:14   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Bilimsel sınıflandırmanın önemi nedir?

[QUOTE]siniflandirma neden onemlidir bununla ilgili kompozisyon
_KleopatrA_
12 Ocak 2010 01:47   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Bilimsel sınıflandırmanın önemi nedir?

[QUOTE=Misafir;1644308]
Alıntı

siniflandirma neden onemlidir bununla ilgili kompozisyon

Bilimsel sınıflandırma veya biyolojik sınıflandırma, biyologların yaşayan veya soyu tükenmiş canlılara ait türleri nasıl gruplandıracaklarına veya kategorize edeceklerine dair bilimsel temelleri ortaya koyar. Modern sınıflandırma, Carolus Linnaeus'un, türlerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılması sistemini temel alır. Bu sınıflandırma Linnaeus'dan beri Darwinci prensibin genel kuralları ışığında birçok düzenlemeye uğramıştır. Moleküler sınıflandırmanın, kullandığı DNA analizi yöntemi ile bu sınıflandırmanın birçok ilkesi de değişmiştir ve değişmeye devam etmektedir. Bilimsel sınıflandırma bir bilim olarak taksonomi veya sistematik ile ilişkilidir.
Konu başlıkları

[gizle]
 • 1 İlk sınıflandırma
 • 2 Linnaeus Taksonomisi
 • 3 Modern geliştirmeler
 • 4 Örnekler
  • 4.1 Kara karınlı sirke sineği (Drosophila melanogaster)
  • 4.2 İnsan (Homo sapiens)
  • 4.3 Büyük çiçekli manolya (Magnolia grandiflora)
 • 5 Takson gruplarına ait son ekler
 • 6 Dış bağlantılar
İlk sınıflandırma [değiştir]

Sınıflandırmanın tarihi m.ö dayanır. Eski Yunan bilginlerinden Hippocrates (Hipokrat) (M.Ö. 460-377), hayvan türlerini saymış olmakla beraber, çalışmasının takibeden bölümlerinde bunların sınıflandırılması için çaba sarfetmemiştir. Yaşam formlarının sınıflandırılmasına ait bilinen en eski çalışma, Yunan filozof Aristoteles (Aristo) (M.Ö. 354-291) tarafından yapılmıştır. Aristoteles yaptığı sınıflandırmada yaşam ortamlarını (hava, kara ve su) temel olarak almıştır.
Seville kadısı İbn-i Rüşd, 1172 yılında, Aristoteles'in kitabını de Anime (Hayvanlar) adıyla kısaltıp tercüme etmiştir. Bu kitap daha sonraları Mitchell the Scot tarafından latinceye çevrilmiştir.
Bilimsel sınıflandırmanın gelişmesinde, sonraki önemli değişiklik İsviçreli profesör Conrad Gesner (1516-1565) tarafından yapılmıştır. Gesner'in çalışmaları aynı zamanda, yaşam alanında bilinen en eski derlemelerdir. Gesner'in 1558 yılındaki biyolojik gözlemleriyle bilim dünyasına sağladığı katkılar, ölümünden ancak 58 yıl sonra basılabilmiştir. Ulisse Aldrovandi'nin 1602 yılında yayımlanan araştırmaları, böceklerin sınıflandırılmasına dair ilk denemelerdir.
Yeni Dünya (Amerika)'nın bir bölümünün keşfedilmesi hayvan yaşamının yeni keşfedilen formlarına ait örnekler verilmesine ve tanımlamalar yapılmasına neden olmuştur. 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başları, hayvanlar üzerine dikkatli araştırmaların yapılmaya başladığı dönemdir. Bu çalışmalar öncelikle ailesel türlere yönelmiştir. Böylece organların benzerliği ile başlayan sınıflandırma yavaş yavaş gelişerek anatomik temellere dayandırılmaya başlanmıştır. Girolamo Fabrizio (1537 - 1619), Petrus Severinus (1580 - 1656), William Harvey (1578 - 1657), Edward Tyson (1650 - 1708), Marcello Malpighi (1628 - 1694), Jan Swammerdam (1637 - 1680), ve Robert Hooke (1635 - 1702) bilimsel sınıflandırmanın gelişmesinde katkıları olan biliminsanlarıdır.
İngiliz doğacı John Ray (1627-1705) bitkiler, hayvanlar ve din teolojisi hakkında önemli eserler yayımlamıştır. Historia Plantarum adlı eserinde bitkilerin sınıflandırılmasına getirdiği yaklaşım modern taksonomi için önemli bir adımdır. Ray bu eserinde daha önce kullanılan sınıflandırma sistemlerini reddetmiş, bunun yerine gözlemler sonucu ortaya çıkan benzerliklere ve farklılıklara göre bir sınıflandırma yapma yoluna gitmiştir.
Sanat açısından büyük değer taşıyan çizimler, Anna Maria Sibylla Merian (1647-1717) tarafından yapılmıştır. Merian sadece ressam değil, aynı zamanda bir tabiat araştırıcısıydı. 1699 yılında Güney Amerika'nın bugün bile en vahşi doğasının bulunduğu Surinam bölgesinde yaptığı çalışmaları 1705 yılında 54 Tablo halinde yayınlanmıştır. Merian, Entomoloji literatürüne aynı zamanda sanat yönünden en değerli ilk eserleri kazandırmıştır....
Linnaeus Taksonomisi [değiştir]

John Ray'in ölümünden iki sene önce Carolus Linnaeus (1707-1778) doğmuştur. Yapıtı Systema Naturae yaşamı sırasında on iki baskı yapmıştır. (1. baskı: 1735) Linnaeus modern sınıflandırma için bilinen en iyi metodu tanıtmış ve sistematik zooloji, sistematik botanik ve bilinen diğer sistematik türlerini oluşturmuştur.
Linnaeus, John Ray'in türler hakkındaki yaklaşımını benimsemiştir. Her türün iki latince kelimeden oluşan bir birim ile adlandırılmasını önermiş ve bu kullanımda ısrar etmiştir. Bu iki kelimelik yapının ilk kelimesi, yaşam formunun ait olduğu cinsin ismidir. İkinci kelime ise o cinsin değişik türlerini belirtmek için kullanılan ve türün genel özelliklerine bağlı olarak seçilmiş bağımsız bir kelimedir. Bu yaklaşım günümüzde kullanılan iki kelimelik isimlendirme için temel teşkil etmiştir. Bu iki kelimelik isimler, türlere ait bilimsel isimler veya türlerin sistematik isimleridir. Türlerin ayırt edilmesini daha da kolaylaştırmak için iki kelimelik isimlendirme kullanılmaktadır. Bilimsel adların doğru yazılması için; cins isimleri büyük harfle başlamalı, tür isimleri ufak harfle başlamalı, yazar ismi ve yayın notu eklenmelidir.
Linnaeus'dan önce, bazen tanımlayıcı bir sıfat içeren bazen ise farklı birçok kelimeden oluşan isimlendirme kullanılıyordu. Bilim adamları aynı tür için farklı isimler de kullanabiliyorlardı. Bu adlandırma bilim dünyasında birçok karışıklığa neden oldu. Linnaeus'un sistemi, bitki ve hayvan türlerine verilen bu farklı isimlendirmeleri bir standarda ve kolay anlaşılan bir şekle kavuşturdu. Linnaeus sistemini, cins, takım, sınıf gruplarını ekleyerek daha da geliştirdi.
Linnaeus sistemi, organizmaları gruplar hiyerarşisi içinde düzenleyerek çalışır. Her grup kendinden daha alt basamaktaki grupları içerir. Kolayca bilinen iki kelimelik bilimsel isim diğer altı basamak ile de tanımlanabilir.
Taksonomide en fazla kullanılan takson basamakları şunlardır:
 • Domain
 • Âlem
 • Filum/Şube (Hayvanlar) ya da Bölüm (Bitkiler)
 • Sınıf
 • Takım
 • Familya
 • Cins
 • Tür
 • Alttür
 • Varyete
 • Kültivar
 • Form
 • Klon
 • Hibrid
Ancak daha geniş bir şekilde takson basamakları şöyle yazılabilir:
Yukarıdaki sıralamadan da görüldüğü üzere takson basamaklarında alt seviyelere inildikçe ortak özellikler artmakta ve bu nedenle bazen ön eklerle ara basamaklar da oluşturulabilmektedir. Örnek olarak;
 • Âlem (regnum)
 • Alt âlem (subregnum)
 • Üst bölüm/Üst şube (superdivisio)
 • Bölüm/Şube (divisio)
 • Alt bölüm/Alt şube (subdivisio)
 • Sınıf (classis)
 • Alt sınıf (subclassis)
 • İnfra sınıf (Infraclassis)
 • Üst takım (superordo)
 • Takım (ordo)
 • Alt takım (subordo)
 • İnfra takım (Infraordo)
 • Familya (familia)
 • Alt familya (subfamilia)
 • Oymak (tribus)
 • Alt oymak (subtribus)
 • Cins (genus)
 • Alt cins (subgenus)
 • Seksiyon (sectio)
 • Alt seksiyon (subsectio)
 • Seri (series)
 • Alt seri (subseries)
 • Tür (species)
 • Alt tür (subspecies)
 • Varyete, çeşit (varietas)
 • Alt varyete, (subvarietas)
 • Form (forma)
 • Alt form (subforma)
 • Kültivar (cultivars)
Modern geliştirmeler [değiştir]

Linnaeus'un geliştirdiği türlerin sınıflandırılması yaklaşımı ve takson basamakları en az iki yüzyıl boyunca biyolojide aynen kullanıldı.
Örnekler [değiştir]

Kara karınlı sirke sineği (Drosophila melanogaster), insan (Homo sapiens) ve büyük çiçekli manolya (Magnolia grandiflora)'ya ait sınıflandırmalar aşağıdadır:
Kara karınlı sirke sineği (Drosophila melanogaster) [değiştir]

Domain Ökaryotlar (Eukarya) 'Âlem'ö Hayvanlar (Animalia) Şube Eklem bacaklılar (Arthropoda) Sınıf Böcekler (Insecta) Takım Çift kanatlılar (Diptera) Familya Sirke sineğigiller (Drosophilidae) Cins Sirke sineği (Drosophila) Tür Kara karınlı sirke sineği (Drosophila melanogaster) İnsan (Homo sapiens) [değiştir]

Domain Ökaryotlar (Eukarya) Âlem Hayvanlar (Animalia) Şube Kordalılar (Chordata) Alt şube Omurgalılar (Vertebrata) Sınıf Memeliler (Mammalia) Alt sınıf Theria Infra sınıf Eteneliler (Eutheria) Takım Primatlar (Primate) Alt sınıf Haplorrhini Familya(Aile) İnsangiller (Hominidae) Cins Homo Tür İnsan (Homo sapiens) Büyük çiçekli manolya (Magnolia grandiflora) [değiştir]

Domain Ökaryotlar(Eukarya) Âlem Bitkiler (Plantae) Bölüm Kapalı tohumlular (Magnoliophyta) Sınıf İki çenekliler (Magnoliopsida) Takım Magnoliales Familya Manolyagiller (Magnoliaceae) Cins Manolya (Magnolia) Tür Büyük çiçekli manolya (Magnolia grandiflora) Not: Bu örnekte birçok takson, cinsten sonra isimlendirilmiştir, manolya bu cinse ait ilk türdür ve yazılışı cins ismi ile aynıdır. Manolya ve birçok bitki, çiçeklere sahip olmalarından dolayı "Çiçekli bitkiler" veya "Kapalı tohumlular" olarak adlandırılırlar.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Bilimsel sınıflandırmanın önemi nedir? benzer konular

Forum: Soru-Cevap Cevap: 36
Son Mesaj: 21 Ekim 2014 17:28
Tarihi olayların bilimsel gelişmelerin ilerlemeler göstermesinde yeri ve önemi nedir?
tarihi olaylar bilimsel gelişmelerin ilerlemeler göstermesinde neden önemli bir yere sahiptir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 11
Son Mesaj: 24 Mart 2013 12:42
Bilimsel teknoloji nedir?
Bilim ve teknoloji, bilim teknolojisi, bilimsel teknoloji nedir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 30 Mayıs 2012 18:13
Çaydanlığın bilimsel araştırması nedir?
yaa ben çaydanlığın bilimsel araştırmasını bulamadımda yardım edermisiniz
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 3 Ocak 2010 18:02
Bilimsel Yöntem (Bilimsel Araştırma Yöntemleri)
Bilimsel Yöntem Vikipedi, özgür ansiklopedi Fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı, yöntemdir. Bilim adamları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler. Bilimsel...
Forum: Bilim Cevap: 2
Son Mesaj: 20 Eylül 2008 13:53
 
Sayfa 0.197 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu