PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Hz. Lokman kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
12 34...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir07:31, 18 Şubat 2011 
HZ.LOKMAN'IN hakkında kısa bi bilgi verisrmisiniz
Cevap
Misafir19:56, 18 Şubat 2011 
bilgi
Cevap
Misafir20:33, 22 Şubat 2011 
bana bilgi gerekio acill kısa ama öz..
Cevap
Misafir19:02, 23 Şubat 2011 
hz. lokman kaç yılında ölü
Cevap
Misafir17:04, 28 Şubat 2011 
ya arkadaşlar nolur hz lokmanla ilgili kısa bir bilgi lazim acil
Cevap
Misafir17:35, 28 Şubat 2011 
Lutfen kısa bilgi lazım aciL <3
Cevap
Misafir15:43, 1 Mart 2011 
arkadaşlar acıl hz lokman hakkında bilgi lazam kısa ve öz
Cevap
_Yağmur_16:02, 1 Mart 2011 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
arkadaşlar acıl hz lokman hakkında bilgi lazam kısa ve öz
HZ. LOKMAN KİMDİR ?

Kur’ân-ı Kerîm’de, kendisine hikmet ve­rildiği bildirilen salih kişi. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Lokman’ın şeceresi hakkında bilgi yoktur. Islâmî kaynaklarda ise onun şeceresi Lokman b. Bâ’rûr b. Nâhûr b. Târah (Âzen) veya Lokman b. Sârân (veya Anka veya Baran) b. Mürîd b. Savun (Sedun) olarak verilmekte hatta onun, Hz. Eyyüb’ün kızkardeşinin veya teyzesinin oğlu olduğu da nakledilmektedir (Sa’lebî, Arâisu’l-mecâlis, 5. 266). Hz. Lokman, rivayetlere göre Habeşli veya Sudanlı siya-hî bir köle idi. Kısa boylu, siyah tenli, yassı ve çökük burunlu, kalın dudaklı, enli ve yarık ayaklı olan Lokman’ın terzi veya ma­rangoz olduğu nakledilir. Saîd b. Müseyyeb’e siyah tenli biri gelip, teninin siyah oluşunun sebebini sorunca o: “Siyah tenli olduğun için üzülme, çünkü insanların hayırlılarından üçü siyah tenli idi. Bunlar Bilâli Habeşî, Hz. Osman’ın azatlısı Mihcan ve Lokman Hekirn’dir ki. o, Mısır Su­dan’ından Nubyeli kalın dudaklı bir siyahî idi” der.

Kur’ân-ı Kerîm’de “And olsun ki biz Lok-man’a, Allah’a şükret diyerek hikmet ver­dik” (Lokman 31/12) buyurulmaktadır. Hz. Lokman’ın nebî olmayıp hakîm olduğu konusunda İslâm bilginleri görüş birliğin-dedirler. Sadece İkrime onun nebî olduğu­nu iddia etmiştir. Rivayete göre Hz. Lok­man, peygamberlik ve hikmetten birini seçmekte serbest bırakılmış, o da hikmeti seçmiştir. Hz. Lokman’ın Hz. Dâvud döne­minde yaşadığı ve ona İlmiyle, hikmetiyle yardımcı olduğu nakledilmektedir. Lokman köle iken bir gün efendisi, bir koyun boğaz­lamasını ve en iyi iki parçasını getirmesini istemiş, Lokman da koyunun yüreğini ve dilini getirmiştir. Sonra efendisi, bir başka koyun boğazlayıp en kötü iki parçasını getirmesini istemiş, Lokman yine koyunun yüreğini ve dilini getirince efendisi: “Koyu­nun en iyi iki parçasını getir dedim, dili ile yüreğini getirdin. En kötü iki parçasını getir dedim, yine dili ile yüreğini getirdin. Sebe­bi nedir?” diye sorunca Lokman: “İyi oldu­ğu zaman bu ikisinden daha iyi ve güzel, kötü olduğu zaman da bu ikisinden daha kötü bir şey yoktur” cevabını vermiştir. Ona: “İnsanların en şereflisi hangisidir?” diye sorulmuş, “Kendisini halkın kötü gör­mesine aldırış etmeyendir” cevabını ver­miştir. Lokman hakîm, özlü ve hikmetli sözleriyle meşhurdur. Vehb b. Münebbih, “Onun hikmetlerinden on bin bolüm oku­dum. İnsanlar onun sözlerinden daha güzel söz işitmemişlerdir” demiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de Lokman’ın oğluna şu öğütlen verdiği bildirilir: “Lokman oğluna öğüt vererek demiştir ki: “Yavrum, Allah’a ortak koşma, çünkü ortak koşmak büyük bir zulümdür. Yavrum, (yaptığın iyilik veya kötülük) hardal tanesi ağırlığınca bir şey de olsa, bir kayanın içinde, göklerde veya yerde bulunsa Allah mutlaka onu getirir. Çünkü Allah latiftir, hakkıyle haberdardır. Yavrum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçir ve başına gelene sabret. Çün­kü bunlar, Allah’ın yapmanı emrettiği kesin işlerdendir. İnsanlardan (kibirlenip) yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yü­rüme, zira Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez. Yürüyüşünde mutedil ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini eşek­lerin sesidir” (Lokman 31/13,1619).

Lokman, İslâm öncesi Arap toplumunda hikmetli ve uzun ömrüyle meşhur Lokman b. ıAd adıyla biliniyordu. İmriû’l-Kays, en-Nâbiğa, el-A’şâ gibi şairler onun hikmetini metheden şiirler söylemişlerdir. Hakîmâne sözleri sebebiyle onun, Me’rib şeddinin banisi olduğu da nakledilmiştir. Çeşitli rivayetlere göre o, 560, 1000, 3000 veya 3500 yıl yaşamıştır. Kur’an-ı Kerîm’de onun uzun Ömürlü oluşu veya ıÂd kavmine men-subiyetiyle ilgili bilgi yoktur. Sonraki İsla mî kaynaklarda Lokman’a nisbet edilen pek Çok hikmetli söz nakledilmektedir ki, bazı araştırmacılar tarafından, bu veciz sözlerin, eski yakın doğu hikmet edebiyatının müş­terek ürünü olduğu, milattan önce VII. yüzyılda yaşamış hakîm Ahikar’ın sözleriy­le, Lokman’a nisbet edilenler arasında büyük benzerliklerin olduğu ifade edilmek­tedir.


kaynak

Cevap
Misafir22:40, 2 Mart 2011 
Hz.Lokman,Hz.Davut döneminde yaşamış bilge bir insandır.Hz.Lokman'ın terzi veya marongoz olduğuda belirtilmektedir.Hz.Lokman Yüce Allah tarafından hikmet verilmiş bi insandı. İslam aleminin çoğunluğuna göre Lokman,peygember değil,velidir;Allah'ın sevgili kuludur.
Cevap
Misafir18:11, 3 Mart 2011 
yav biraz kısa konda örenciler zorlanmasın
Cevap
12 34...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Hz. Fatıma kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Karayılan kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Elizabeth II kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Davut kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hektor kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?