MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan Misafir tarafından açılmış Yerel yönetim birimleri nelerdir? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: ''Yerel yönetim birimleri hangileridir?'' sorusuna cevap alabilir miyim acaba?... Etiketler:
  • yerel idareler nelerdir
  • yerel yönetimler hangileridir
CEVAP VAR

Yerel yönetim birimleri nelerdir?

Gösterim: 146.073 | Cevap: 91
3 Haziran 2010 19:44   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
''Yerel yönetim birimleri hangileridir?'' sorusuna cevap alabilir miyim acaba?
Sponsorlu Bağlantılar
En iyi cevap Gece Prensesi tarafından gönderildi


Anayasada tanımlanmış olan yerel yönetim kapsamında;

İl Özel İdareleri
Belediyeler ve
Köy İdareleri yer almaktadır.
RivaN
3 Haziran 2010 23:09   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Yerel yönetimler, bir anayasal kavramdır. 1876 Anayasası dahil diğer bütün anayasalar, yerel yönetimlerle ilgili hükümlere ve ilkelere yer vermiştir. Ancak 1982 Anayasasının yerel yönetimlerle ilgili düzenlemesi, diğer anayasalara göre daha geniş kapsamlıdır.

1982 Anayasası’nın “İdarenin Kuruluşu” kenar başlığı altında “merkezi idare” ve “mahalli idareler” yer almaktadır. Anayasanın merkezi yönetim ile ilgili düzenlemesi kısa olduğu halde, yerel yönetimlerle ilgili maddesi, oldukça uzun düzenlenmiştir. Bu da yerel yönetimler konusundaki tartışma ve endişelerden kaynaklanmış olmalıdır. Anayasa’daki düzenlemeye göre yerel yönetimlerin özellikleri şöyle belirlenebilir.

a. Yerel yönetimler; il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişileridir.

b. Yerel yönetimlerin karar organları seçimle belirlenir.

c. Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

d. Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur.

e. Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan yerel yönetim organları veya bu organların üyelerini İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar görevinden uzaklaştırabilir.

f. Yerel yönetimlerin seçimleri beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idare organların veya bu organların üyelerine ilişkin genel ve ara seçimler, milletvekili genel ve ara seçimleriyle birlikte gerçekleştirilir.

g. Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir. İdari vesayet, mahalli hizmetlerin, idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla yapılır. İdari vesayet yetkisi kanunla düzenlenir.

h. Yerel yönetimler kendi aralarında birlik kurabilirler. Birlik kurmaya ilişkin izni Bakanlar Kurulu verir.

i. Yerel yönetimlerin merkezi yönetim ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir.

j. Yerel yönetimlere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

k. Büyük yerleşim merkezleri için kanunla özel yönetim biçimleri oluşturulabilir.

Yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerin Anayasadaki bu hüküm ve ilkelere uygun olması gerekir Anayasa, üç tür yerel yönetimden söz etmektedir. Bunlar, “il özel idaresi”, “belediye” ve “köy”dür. Anayasa, yerel yönetimlerin yalnızca “karar organları”nın seçimle belirlenmesini emretmektedir. Karar organlarının dışında kalan yürütme organları (belediye başkanı, vali ve muhtar) seçimle değil, atama ile belirlenebilecektir. Nitekim olağanüstü durumlarda, belediye başkanları ve muhtarlar seçimle işbaşına gelmiş olsalar da görevden alınabilmekte, yerlerine başkasının ataması yapılabilmektedir. Bu da ülkemizde askeri müdahaleleri kolaylaştıran bir nitelik arz etmekte ve demokrasiden sapmaları yasallaştıracak oluşumlara neden olmaktadır.

Ülkemizde, “il özel idaresi”, “belediye” ve “köy” olmak üzere üç türlü yerel yönetim birimi bulunmaktadır...
Yerel yönetim birimleri nelerdir?
Adashx?t1275595751780&amppid9745&ampadid25379&ampkid100256
Misafir
16 Nisan 2011 19:17   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yerel yönetim birimleri bunlarmı?
Misafir
19 Nisan 2011 19:09   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ben dedim ki yerel yönetim birimleri ne demek bu çıktı

---------- Mesaj tarihi 18:09 ---------- Önceki mesaj tarihi 16:42 ----------

elif in analmı nedir?
Misafir
19 Nisan 2011 20:52   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yerel yönetim birimlerini bilen varsa söyleyin
Misafir
23 Nisan 2011 20:20   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yerel yönetim birimleri belediyeler, il özel idaresi ,muhtarlıklardır
Misafir
25 Nisan 2011 11:27   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

nasil öğreniriz

göndere tıkla hemen geliyo
Misafir
25 Nisan 2011 16:48   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ben bulamadım gösterir misiniz ödevim var lütrfen
Misafir
26 Nisan 2011 20:45   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yerel yönetim birimleri belediyeler,il özel idaresi demektir abiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii****
Cevap Yaz