Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Malazgirt Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir?

Gösterim: 108842 | Cevap: 18
  • malazgirt savaşının sonuçları
  • malazgirt savaşı sonuçları
Misafir
Cevaplanmış   |    21 Kasım 2010 21:03   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Malazgirt Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir?

malazgirt savaşını sebep ve sonuçları
En iyi cevap Misafir tarafından gönderildi

Malazgirt Savaşı Nedenleri, Önemi ve Sonuçları
Malazgirt Savaşı’nın Nedenleri
1) Tuğrul Bey ve Alp Arslan’ın Anadolu’ya sürekli akınlar yaptırmaları ve bunu devlet politikası haline getirmeleri

2) Selçukluların göçebe Oğuzları Anadolu’ya sevketme düşüncesi

3) Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmayı daha sonra da İslam ülkelerini ele geçirmeyi hedeflemesi

4) Türklerin Anadolu’yu kendilerine yurt edinmek istemeleri

5) Bizans’ın Pasinler savaşın intikamını almak istemesi

6) Türkmen baskıları

Malazgirt Zaferinin Önemi Ve Sonuçları:
1)Bizans İmparatoru Romen Diyojen komutasındaki ordu savaşı kaybetti

2)Savaşta, Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Oğuz ve Peçeneklerin yardıkları da belirleyici rol oynadı

3)Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı

4)Türkler fazla bir direnişle karşılaşmadan Marmara kıyılarına kadar ilerlediler

5)Bugünkü Türkiye’nin temelleri atıldı

6)Anadolu’da gücü kaybolan Bizans, Balkanlara çekildi

7)Abbasi ve İslam dünyası üzerindeki Bizans baskıları kayboldu

8)Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk Türk beylikleri kuruldu

Yazan:Burcu SÜTCÜ 7/E
Pickopat_MeLek
11 Aralık 2010 19:29   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Malazgirt Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir?

Malazgirt Savaşı ve Sonuçları
- Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan, Bizans İmpa­ratoru Romen Diyojen'i 1071'de Malazgirt Ovası'nda yapılan savaşta yenerek, Önemli bir başarı kazanılmıştır.
Malazgirt Savaşı'nın Sonuçları
- Anadolu kapıları Türklere açıldı, Anadolu'nun ikinci anayurt yapılması ile ilgili en önemli adım atıl­mış oldu.
- "Türkiye Tarihi" başladı.
- Anadolu'da ilk Türkmen beylikleri kuruldu.
- İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı kaldı­rıldı.
- Türklerin Anadolu'da tutunmaları, Bizansın Av­rupa Hıristiyan dünyasını Türklere karşı kışkırtarak, "Haçlı Seferlerinin yapılmasına zemin hazırladı.
Misafir
9 Ocak 2011 10:32   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

gfjk

Malazgirt Savaşı (Malazgirt Zaferi) Türklere Anadolu’yu kazandıran, Selçuklu-Bizans Savaşı.

Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen kuvvetleri arasında, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Doğu Anadolu’da Malazgirt Ovasında meydana geldi. Bu muharebe, dini, milli, siyasi, askeri neticeleri ve Türk-İslam tarihinin en büyük zaferlerinden biri olması bakımından önemlidir.

Selçuklu Türkleri, Malazgirt Meydan Muharebesinden yıllar önce, Anadolu içlerine gaza akınları tertip ettiler. Bu akınlarda, Anadolu’nun, Türklerin yerleşmesine müsait coğrafi önem ve zenginliklere sahip olduğu tespit edildi. Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya akınları, Bizans Devletini telaşlandırdı. Akıncıların bu gazalarında, Anadolu ahalisine terör ve tahribattan ziyade adaletle muamelesi, zalimleri ortadan kaldırmaları, can, mal, ırz emniyetini sağlamaları, bölge halkının Selçuklu idaresini gönülden tercih etmelerine yol açtı. Doğu hududundaki hadiseleri dikkatle takip eden Bizanslı idareciler; ülkelerinin bütünlüğü ve devletin bekası için tedbir almaya başladılar. Bizans’ın ancak meşhur tarihi entrikalarla yüzyıllardan beri Anadolu’da hakimiyetini koruyabilmesi, zulme varan sıkı tedbirleri, halka kötü muamelesi, yerli ahalinin Türklerin idaresini tercih etmelerini daha da kolaylaştırdı.

Bizans İmparatoru Romanos Diogenes (Romen Diyojen) iyi bir savaşçıydı. Fakat hanedan mensubu değildi. Askerlik bilgisi, tecrübe ve cesareti, dul Bizans İmparatoriçesi Eudoxie’nin dikkatini çektiğinden, diğer aday ve teklifleri reddederek, 1068’de Diyojen’i tercih etmesine sebep oldu. Hanedan dışından bir şahsın Bizans İmparatorluğuna getirilmesi üzerine asiller, iktidara karşı cephe aldılar. Ülke içindeki muhalefeti tasfiye etmekle meşgul olan Diyojen, zeka ve tecrübesine inandığı şahısları devlet kadrolarında vazifelendirip, Bizans’ın doğu hududundaki hadiseleri de dikkatle takip ettirdi. Ani ve Kars’ı zaptederek Ani’nin askeri mevkilerini tahrip eden Selçuklulara karşı, tahta çıkışından, 1071 yılına kadar her yıl sefere çıktı. 1068’de Pozantı’ya, 1069’da Palu’ya kadar geldi. 1070’te de Kayseri’ye ordu gönderdi. Bu seferlerle, Bizans ordusunun muharebe kabiliyeti ve tecrübesi arttırılıp, disiplinli olması sağlandı.

Selçuklu akınlarının Ege Denizine, Marmara’ya kadar uzanması ve 1071’de Şii-Fatımi Devletinin, İslam ülkeleri ve Abbasi Halifeliği için tehlike arz etmesi üzerine, Mısır Seferine çıkan Selçuklu Sultanı, Suriye’de bulunuyordu. Türklerin Suriye topraklarındaki harekatını haber alan Bizans İmparatoru Diyojen, doğuya hareket etti. Hareketinden önce verdiği nutukta azmini şöyle belirtiyordu: “Doğu hudutlarımızda büyük bir İslam tehlikesi belirmiştir. Bu tehlikeyi büyümeden ortadan kaldırmalıyız. Ordunun başında; bu tehlikeyi kesin olarak kaldırmaya gidiyorum.”

Romen Diyojen, 13 Mart 1071’de İstanbul’dan 200 000’den ziyade Frank, Norman, Slav, Gürcü, Abaza, Ermeni ve Rumeli’de yaşayan İslam dinini kabul etmemiş Peçenek ve Uz Türklerinden de ücretli asker alarak Anadolu’ya geçti.

Bütün kaynaklarını seferber ederek hazırladığı ordusuna güvenen Diyojen, Bizanslılara büyük zaferle dönmeyi vaad ediyordu. Sivas’a gelen Diyojen, bu bölgedeki Ermeni Prensleri ile ahalisini, toptan öldürttü. Ermenilerin mallarını askerlerine yağma ettirdi. Sivas’tan hareket etmeden önce, generalleri ile harp meclisi kurdu. Bu harp meclisinde, muharebenin, alınacak karar, plan ve hedefi tayin edilecekti. Gerçi Diyojen’in plan ve hedefi kafasında çizilmişti. Bu, Türklerin Anadolu’ya bir daha akın yapmamalarını sağlayacak bir plandı. İran’ın içlerine ilerleyecek, Türkleri daha da doğuya sürecek, başşehirlerini zaptedecekti. İmparator, yalnız Anadolu’yu elinde bulundurmak ve Türkleri yok etmek değil, bütün İslam ülkelerini de almaya karar vermişti. Horasan, Rey, Irak-ı Acem ve Arap, Suriye valiliklerini komutanlarına vermeyi tasarlamış ve hatta vaad etmişti. İstila edeceği İslam ülkelerindeki camilerin yerine kiliseler açmayı ve bu suretle İslam dinini ortadan kaldırmayı da aklına koymuştu. Harp meclisinde, generallerden, takip edilmesini lüzumlu gördükleri tekliflerin, ortaya konmasını istedi.
aysenur artınal bu mesajı beğendi.
Misafir
19 Şubat 2011 12:34   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Malazgirt Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir?

______malazgirt savaşının sebeb ve sonuçları_______
Malazgirt Savaşı ve Sonuçları
1. Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan, Bizans İmpa ratoru Romen Diyojen'i 1071'de Malazgirt Ovası'nda yapılan savaşta yenerek, Önemli bir başarı kazanılmıştır.
2. Anadolu kapıları Türklere açıldı, Anadolu'nun ikinci anayurt yapılması ile ilgili en önemli adım atıl mış oldu.
3."Türkiye Tarihi" başladı.
4. Anadolu'da ilk Türkmen beylikleri kuruldu.
5.İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı kaldı rıldı.
6.Türklerin Anadolu'da tutunmaları, Bizansın Av rupa Hıristiyan dünyasını Türklere karşı kışkırtarak, "Haçlı Seferlerinin yapılmasına zemin hazırladı.

yazan: esma ışık
Misafir
16 Kasım 2011 18:21   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Malazgirt Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir?

Malazgirt Savaşı Nedenleri, Önemi ve Sonuçları
Malazgirt Savaşı’nın Nedenleri
1) Tuğrul Bey ve Alp Arslan’ın Anadolu’ya sürekli akınlar yaptırmaları ve bunu devlet politikası haline getirmeleri

2) Selçukluların göçebe Oğuzları Anadolu’ya sevketme düşüncesi

3) Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmayı daha sonra da İslam ülkelerini ele geçirmeyi hedeflemesi

4) Türklerin Anadolu’yu kendilerine yurt edinmek istemeleri

5) Bizans’ın Pasinler savaşın intikamını almak istemesi

6) Türkmen baskıları

Malazgirt Zaferinin Önemi Ve Sonuçları:
1)Bizans İmparatoru Romen Diyojen komutasındaki ordu savaşı kaybetti

2)Savaşta, Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Oğuz ve Peçeneklerin yardıkları da belirleyici rol oynadı

3)Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı

4)Türkler fazla bir direnişle karşılaşmadan Marmara kıyılarına kadar ilerlediler

5)Bugünkü Türkiye’nin temelleri atıldı

6)Anadolu’da gücü kaybolan Bizans, Balkanlara çekildi

7)Abbasi ve İslam dünyası üzerindeki Bizans baskıları kayboldu

8)Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk Türk beylikleri kuruldu

Yazan:Burcu SÜTCÜ 7/E
DARKORBİT
28 Şubat 2012 18:18   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Malazgirt Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir?

Malazgirt Meydan Savaşı(1071)

Nedenleri:
Bizans imparatoru Romanos Diogenes'in, Türklerin akınlarını durdurmak istemesi
Türklerin Anadolu'ya yerleşmesine engel olmak istemesidir.

Sonuçları
- Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan, Bizans İmpa ratoru Romen Diyojen'i 1071'de Malazgirt Ovası'nda yapılan savaşta yenerek, Önemli bir başarı kazanılmıştır.
- Anadolu kapıları Türklere açıldı, Anadolu'nun ikinci anayurt yapılması ile ilgili en önemli adım atılmış oldu.
- Türkiye Tarihi başladı.
- Anadolu'da ilk Türkmen beylikleri kuruldu.
- İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı kaldı rıldı.
- Türklerin Anadolu'da tutunmaları, Bizansın Av rupa Hıristiyan dünyasını Türklere karşı kışkırtarak, Haçlı Seferlerinin yapılmasına zemin hazırladı.
- Anadolu kapıları Türklere açıldı.
- Türkiye tarihi başladı.
- Anadoluda ilk TÜRKMEN BEYLİKLERİ kuruldu.
Misafir
28 Mart 2012 18:20   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Malazgirt Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir?

Malazgirt Savaşı Nedenleri, Önemi ve Sonuçları
Malazgirt Savaşı’nın Nedenleri
1) Tuğrul Bey ve Alp Arslan’ın Anadolu’ya sürekli akınlar yaptırmaları ve bunu devlet politikası haline getirmeleri

2) Selçukluların göçebe Oğuzları Anadolu’ya sevketme düşüncesi

3) Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmayı daha sonra da İslam ülkelerini ele geçirmeyi hedeflemesi

4) Türklerin Anadolu’yu kendilerine yurt edinmek istemeleri

5) Bizans’ın Pasinler savaşın intikamını almak istemesi

6) Türkmen baskıları

Malazgirt Zaferinin Önemi Ve Sonuçları:
1)Bizans İmparatoru Romen Diyojen komutasındaki ordu savaşı kaybetti

2)Savaşta, Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Oğuz ve Peçeneklerin yardıkları da belirleyici rol oynadı

3)Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı

4)Türkler fazla bir direnişle karşılaşmadan Marmara kıyılarına kadar ilerlediler

5)Bugünkü Türkiye’nin temelleri atıldı

6)Anadolu’da gücü kaybolan Bizans, Balkanlara çekildi

7)Abbasi ve İslam dünyası üzerindeki Bizans baskıları kayboldu

8)Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk Türk beylikleri kuruldu
_kelebek_
28 Mart 2012 19:36   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Malazgirt Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir?

Malazgirt Savaşı Nedenleri, Önemi ve Sonuçları
Malazgirt Savaşı’nın Nedenleri

1) Tuğrul Bey ve Alp Arslan’ın Anadolu’ya sürekli akınlar yaptırmaları ve bunu devlet politikası haline getirmeleri

2) Selçukluların göçebe Oğuzları Anadolu’ya sevketme düşüncesi

3) Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmayı daha sonra da İslam ülkelerini ele geçirmeyi hedeflemesi

4) Türklerin Anadolu’yu kendilerine yurt edinmek istemeleri

5) Bizans’ın Pasinler savaşın intikamını almak istemesi

6) Türkmen baskıları

Malazgirt Zaferinin Önemi Ve Sonuçları:
1)Bizans İmparatoru Romen Diyojen komutasındaki ordu savaşı kaybetti

2)Savaşta, Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Oğuz ve Peçeneklerin yardıkları da belirleyici rol oynadı

3)Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı

4)Türkler fazla bir direnişle karşılaşmadan Marmara kıyılarına kadar ilerlediler

5)Bugünkü Türkiye’nin temelleri atıldı

6)Anadolu’da gücü kaybolan Bizans, Balkanlara çekildi

7)Abbasi ve İslam dünyası üzerindeki Bizans baskıları kayboldu

8)Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk Türk beylikleri kuruldu

Not: Alparslan, Anadolu’yu komutanlarına ikta olarak verdi Bu olay, Anadolu’da beyliklerin kurulmasına neden oldu

9)Bizansla Selçuklular arasında bir antlaşma yapıldı Buna göre Bizans; Selçuklulara vergi ödeyecekti.turkeyarena.net Fakat Romen Diyojen tahttan indirilince bu antlaşma uygulanamadı.

Not: Bizans ilk defa B Selçuklulara vergi ödemeyi kabul etti
Misafir
8 Mayıs 2012 11:57   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Malazgirt Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir?

Malazgirt Savaşı ve Sonuçları
- Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan, Bizans İmpa­ratoru Romen Diyojen’i 1071′de Malazgirt Ovası’nda yapılan savaşta yenerek, Önemli bir başarı kazanılmıştır.
Malazgirt Savaşı’nın Sonuçları
- Anadolu kapıları Türklere açıldı, Anadolu’nun ikinci anayurt yapılması ile ilgili en önemli adım atıl­mış oldu.
- “Türkiye Tarihi” başladı.
- Anadolu’da ilk Türkmen beylikleri kuruldu.
- İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı kaldı­rıldı.
- Türklerin Anadolu’da tutunmaları, Bizansın Av­rupa Hıristiyan dünyasını Türklere karşı kışkırtarak, “Haçlı Seferlerinin yapılmasına zemin hazırladı.
Misafir
19 Kasım 2012 16:02   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Malazgirt Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir?

malzgigr t savaşında yenen taraf türk ordusu
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Malazgirt Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir? benzer konular

Etiketler:
  • malazgirt savaşının sonuçları
  • malazgirt savaşı sonuçları
1. Balkan Savaşı'nın sebep ve sonuçları nelerdir?
Birinci Balkan Savaşı neden çıkmış, nasıl sonuçlanmıştır? 1. Balkan Savaşı'na katılan devletler hangileridir? Birinci Balkan Savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 9
Son Mesaj: 16 Kasım 2015 13:23
2. Balkan Savaşı'nın sebep ve sonuçları nelerdir?
İkinci Balkan Savaşı neden çıkmıştır, nasıl sonuçlanmıştır? 2. Balkan Savaşı'na hangi devletler katılmıştır? Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında 2. Balkan Savaşı sonrası hangi barış antlaşması imzalanmıştır?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 4
Son Mesaj: 16 Kasım 2015 12:23
Malazgirt Savaşı'nın nedenleri ve önemi nedir?
Malazgirt savaşının önemi nedir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 99
Son Mesaj: 14 Ocak 2014 14:34
Otlukbeli Savaşı'nın sebep ve sonuçları nedir?
otlukbeli savaşının sepeplerini ve sonuçlarını yazar mısınız?? Lütfen sebep ve sonuçlarınızı yazarmısınız acil lağzım lütfen
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 12 Şubat 2012 22:25
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 4 Ocak 2010 19:14
 
Sayfa 0.372 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu