Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir?

Bu konu Soru-Cevap forumunda Misafir tarafından 25 Nisan 2011 (22:45) tarihinde açılmıştır.
71162 kez görüntülenmiş, 15 cevap yazılmış ve son mesaj 26 Mayıs 2014 (16:58) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 25 Nisan 2011, 22:45

Hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir?

#1 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
lütfen hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri ve örnek cümleler yazın!!!..
En iyi cevap aberk tarafından gönderildi

Çevre Nedir?

Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. kureselisinmaBir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam yada şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur.

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır. İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını oluşturmaktadır. İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca problemler şöyle özetlenebilir:
 1. Hava, su ve topraklarımızın her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi,
 2. Özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi,
 3. Ozon tabakasının delinmesi,
 4. Yerkürenin giderek ısınması,
 5. Kanser ve benzeri hastalıkların artması,
 6. Doğal kaynakların hızla tüketilmesi.
Çevre Kirliliği Nedir?

Çevre kirliliği veya kirlenmesi şu şekilde tanımlanmaktadır: Bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde kureselisinma2etkileyen, cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin; hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayıdır. Veya "Çevre kirliliği, ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insanlardan kaynaklanan ekolojik zararlardır."
Çevre Kirliliğinin Nedenleri Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi ile çevre kirliliği meydana gelmektedir.
Başlıca kirlilik çeşitleri ise şunlardır : Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve radyoaktif kirlilik.

Hava Kirliliği
Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi, "Hava Kirliliği" olarak nitelenmektedir. Havayı kirleten maddelerin sınır değerleri (havada zararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri), her ülkenin ilgili kuruluşları tarafından yönetmeliklerle belirlenir. Kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar şekil ve dereceleri de değişir. Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre (fabrika, termik santral, konutlar, taşıt araçları) çok çeşitlidir.

Bu önlemler başta eğitim alınmak üzere teknik, hukuksal önlemler olmak üzere başlıca 3 grupta toplanabilir.

Su Kirliliği
Su kirliliği, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışma olayıdır. Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları,tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir.

Suların kirlenmesine karşı alınabilecek önlemler iki grupta toplanabilir:
1-Su kullanımında tasarruf sağlayacak önlemler (ev idaresi, tarımsal sulama,sanayide su kullanımı vb.).
2-Suları temizleyen teknik önlemler. Birinci gruba giren önlemler, atık kirli su miktarını azaltmayı öngörmektedir. Teknik önlemler ise, suyun kirlenmesini ve kirlenmiş suların arıtılmasını sağlarlar.

Toprak Kirliliği
"Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar", toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir. Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir. Örneğin, kükürt dioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları "asit yağışları" halinde toprağa gelir.

Toprak içine giren bu asitli sular ağaç köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, taban sularını içilmez hale getirir. Aynı şekilde çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, toprağı kirleten madde ve kaynaklardır. Toprak kirliliğini önlemek için çok çeşitli teknik, ekolojik ve hukuksal önlemler alınır.

Radyoaktif Kirlenme
Nükleer enerji santralleri, nükleer silâh üreten fabrikalar, radyoaktif madde artıkları radyoaktif kirlenme yaratan başlıca kaynaklardır. Radyoaktif maddeler yaymış oldukları elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir. Radyoaktif maddeye sahip (radyasyonlu) hayvansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve diğer canlılara taşır. Bunun sonucunda bağışıklık mekanizmasını felce uğratmak, organları zedelemek gibi tedavisi olanak dışı olan hastalıklar meydana getirirler.

Gürültü Kirliliği
"Gürültü Kirliliği" denince, "insanlarda sağlık bakımından geçici bir zaman için veya sürekli olarak zarar meydana getiren sesler" anlaşılır. Gürültü kirliliği yaratan başlıca kaynaklar şunlardır: ulaşım araçları, sanayi kuruluşları, sosyal donatım, eğlence araçları. Gürültü insanların sinir sistemlerinden, kan dolaşım sistemlerine ve kas gerilimleri ne kadar çok çeşitli zararlar meydana getirir. Gürültü zararlarına karşı teknik ve biyolojik önlemler alınabilir. Bunlar tamamen özel konular olduğundan ayrıntıya girilmeyecektir. Buraya kadar, çeşitli çevre kirliliği olayları özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 26 Nisan 2011, 14:54

Hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir?

#2 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
hava su ve toprak kirliliğinin sebepleri nelerdir
Rapor Et
Eski 29 Nisan 2011, 11:33

Hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir?

#3 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Sayfayı Yazdır

Hava Kirliliği:
Hava kirliliği, insanların çeşitli aktiviteleri sebebiyle atmosferin yapısında oluşan değişimdir. Dünya’da insan yaşamının varolmasının ön koşullarından biri olması sebebiyle atmosferin yapısındaki değişiklikler insan hayatını tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Bu sağlık sorunlarının başlıcaları, solunum yollarını etkileyen problemler, kanser ve hava kirliliği yaratan kazalara bağlı spesifik sağlık sorunları olarak sıralanır. Bu sağlık sorunlarına yol açan hava kirliliğinin başlıca sebepleri iki başlık altında toplanır: İnsan Etkisi ve Doğal Kaynaklar.

İnsan Etkisi: Mobil olmayan kirlilik kaynakları yani enerji santralleri, üretim binaları ve çöp yakma fasiliteleri bu bölümde ciddi bir kirlilik yükü yaratır. Bunun dışında taşıma araçları (hava, kara ve su taşıması) sanıldığının aksine hava kirliliği problemine sabit kaynaklardan daha büyük bir etki yapmaktadır. Bunun dışında tarım ile ilgili ilaçlama ve kontrollü yangınlar, çöp depolama alanlarından çıkan gazlar ve askeri aktiviteler de bu başlık altında listelenmektedir.
Doğal Kaynaklar: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sindirim süreci sırasında orataya çıkan gazlar doğal kaynaklar arasında en ciddi sorun kaynağıdır. Bunun dışında volkanik aktiviteler, bitki örtüsünün olmadığı yerlerdeki toz hareketleri, vahşi doğada ortaya çıkan ve insan kaynaklı olmayan yangınlar da hava kirliliği problemine ciddi katkılarda bulunmaktadır.

Hava kirliliğine sebep olan gazları saymak gerekirse, Sulfur Dioksit, Nitrojen Dioksit, Karbon Dioksit, Karbon Monoksit, Hidrokarbonlar, Partikül Formasyonlu Maddeler (Toz ve Duman), Metal Oksitler (kurşun, kadminyum, bakır...), Amonyak, Kloroflorokarbonlar, ve ikinci dereceden problem yaratan gazlar olarak yere yakın ozon, Peroksasetil Nitrat listelenebilir.

Su Kirliliği:
Su Kirliliği gelişmekte olan ülkeler öncelikli olmak üzere bütün dünyada her gün 14.000 kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Su kirliliği su kalitesine yani suyun içerindeki minarellere, tada veya içindeki mikroorganizmalara bağlı olarak değerlendirilmemektedir. Bir su kaynağının “kirli” olarak nitelendirilmesi için bu su kaynağının daha önce kullanıldığı kullanım alanıyla ilgili olarak değerlendirilemeyecek durumda olması gerekmektedir.Daha uzun vadeli etkileri olan hava kirliliğinin tam tersine, su kirliliği özellikle içme suyu kaynaklarında gözlemlenildiği zaman kısa zamanda ishal ve dehidrasyon gibi sebeplere bağlı olarak yüksek sayıda ölümlere sebep olabilmektedir. Bunun yanında doğrudan kirlilik yaratmayan ancak suyun geçirgenliğini azaltan bir takım etkenler de uzun vadede suyun altında kalan kısımdaki oksijen tedarik eden organizmaların güneşle olan kontağını keserek kaynağın kullanılmaz hale gelmesine sebep olmaktadır. Su kirliliği hava kirliliğinde olduğu gibi değişik şekillerde gerçekleşmektedir ancak su kirliliğine yol açan etkenlerin hepsi insan elinden çıkmaktadır. Bu kirlilik odağında etkenler organik ve inorganik olarak ikiye ayrılmaktadır.

Organik sebepler: Bitki ve Böcek öldürücü ilaçlar,Kanalizasyon ve Hayvancılığa Operasyonlarına bağlı bakteriler,Yiyecek işleme atıkları, öncelikli olarak patojenler ve son olarakOrmancılık faaliyetlerine bağlı ağaç ve benzeri bitki örtüsü kalıntıları yer almaktadır
İnorganik sebepler: Maden drenajı kaynaklı ağır metaller, endüstriyel atıklardan kaynaklanan asidite, üretim alanlarından çıkan kimyasal atıklar, tarımsal sızıntı dahilinde gübreler

Bu kirlilik etkenlerinin suya karışmasına sebep olduğu DDT, Klorin ihtiva eden Hidrokarbonlar, Tetrakloroetilen, Trikloroetilen gibi maddeler su kirliliğinin başlıca sorumlularıdır.

Toprak Kirliliği:
İnsanın yaşam alanını oluşturan bölümler arasında temizliği ve eski haline getirilmesi en zor bölüm topraktır. Toprak kirliliği ile ilgili temizlik çalışmaları uzun süren ve diğer temizleme operasyonları ile karşılaştırıldığında daha pahalı olan bir prosedür olduğu için toprak kirliliğinin en yaygın olduğu A.B.D’nin başını çektiği belli başlı batı ülkeleri dışında bu konuda çalışma yapılmamaktadır. Kirli toprağı tespit etmenin zor bir iş olması ile birleştiğinde bu faktör dünyada hangi bölgelerin toprak kirliliği problemi yaşadığının tam olarak bilinememesiyle sonuçlanır. Bu gizli tehlike’nin insan sağlığına oluşturduğu tehdit, yeraltı su kaynaklarının kirlenmesine sebebiyet vermesi ve tarım ürünlerinin zararlı özellikler kazandırması ile ilgilidir.
Toprak kirliliği ayrıca hem çoktan sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir ekonomik yük yaratmaktadır. Çin’de her yıl 12 milyon ton tahıl toprak kirliliği sebebiyle kullanılamaz hale gelmektedir. Bu durumun Çin ekonomisine maliyeti 20 milyar yuan civarındadır. (US$2.57 billion).
Rapor Et
Eski 9 Mayıs 2011, 21:46

Hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir?

#4 (link)
aberk
Ziyaretçi
aberk - avatarı
Çevre Nedir?

Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. kureselisinmaBir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam yada şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur.

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır. İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını oluşturmaktadır. İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca problemler şöyle özetlenebilir:
 1. Hava, su ve topraklarımızın her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi,
 2. Özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi,
 3. Ozon tabakasının delinmesi,
 4. Yerkürenin giderek ısınması,
 5. Kanser ve benzeri hastalıkların artması,
 6. Doğal kaynakların hızla tüketilmesi.
Çevre Kirliliği Nedir?

Çevre kirliliği veya kirlenmesi şu şekilde tanımlanmaktadır: Bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde kureselisinma2etkileyen, cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin; hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayıdır. Veya "Çevre kirliliği, ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insanlardan kaynaklanan ekolojik zararlardır."
Çevre Kirliliğinin Nedenleri Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi ile çevre kirliliği meydana gelmektedir.
Başlıca kirlilik çeşitleri ise şunlardır : Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve radyoaktif kirlilik.

Hava Kirliliği
Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi, "Hava Kirliliği" olarak nitelenmektedir. Havayı kirleten maddelerin sınır değerleri (havada zararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri), her ülkenin ilgili kuruluşları tarafından yönetmeliklerle belirlenir. Kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar şekil ve dereceleri de değişir. Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre (fabrika, termik santral, konutlar, taşıt araçları) çok çeşitlidir.

Bu önlemler başta eğitim alınmak üzere teknik, hukuksal önlemler olmak üzere başlıca 3 grupta toplanabilir.

Su Kirliliği
Su kirliliği, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışma olayıdır. Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları,tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir.

Suların kirlenmesine karşı alınabilecek önlemler iki grupta toplanabilir:
1-Su kullanımında tasarruf sağlayacak önlemler (ev idaresi, tarımsal sulama,sanayide su kullanımı vb.).
2-Suları temizleyen teknik önlemler. Birinci gruba giren önlemler, atık kirli su miktarını azaltmayı öngörmektedir. Teknik önlemler ise, suyun kirlenmesini ve kirlenmiş suların arıtılmasını sağlarlar.

Toprak Kirliliği
"Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar", toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir. Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir. Örneğin, kükürt dioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları "asit yağışları" halinde toprağa gelir.

Toprak içine giren bu asitli sular ağaç köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, taban sularını içilmez hale getirir. Aynı şekilde çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, toprağı kirleten madde ve kaynaklardır. Toprak kirliliğini önlemek için çok çeşitli teknik, ekolojik ve hukuksal önlemler alınır.

Radyoaktif Kirlenme
Nükleer enerji santralleri, nükleer silâh üreten fabrikalar, radyoaktif madde artıkları radyoaktif kirlenme yaratan başlıca kaynaklardır. Radyoaktif maddeler yaymış oldukları elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir. Radyoaktif maddeye sahip (radyasyonlu) hayvansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve diğer canlılara taşır. Bunun sonucunda bağışıklık mekanizmasını felce uğratmak, organları zedelemek gibi tedavisi olanak dışı olan hastalıklar meydana getirirler.

Gürültü Kirliliği
"Gürültü Kirliliği" denince, "insanlarda sağlık bakımından geçici bir zaman için veya sürekli olarak zarar meydana getiren sesler" anlaşılır. Gürültü kirliliği yaratan başlıca kaynaklar şunlardır: ulaşım araçları, sanayi kuruluşları, sosyal donatım, eğlence araçları. Gürültü insanların sinir sistemlerinden, kan dolaşım sistemlerine ve kas gerilimleri ne kadar çok çeşitli zararlar meydana getirir. Gürültü zararlarına karşı teknik ve biyolojik önlemler alınabilir. Bunlar tamamen özel konular olduğundan ayrıntıya girilmeyecektir. Buraya kadar, çeşitli çevre kirliliği olayları özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Rapor Et
Eski 9 Mayıs 2011, 21:50

Hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir?

#5 (link)
The Eniqmatic
Ziyaretçi
The Eniqmatic - avatarı
Hava Kirliliği


Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.
Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.

Su kirliliği
Su kirliliği, göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su barındıran havzalarda görülen kirliliğe verilen genel addır. Her çeşit su kirliliği, kirliliğin bulunduğu havzanın çevresinde veya içinde yaşayan tüm canlılara zarar verdiği gibi, çeşitli türlerin ve biyolojik toplulukların yok olmasına ortam hazırlar. Su kirliliği, içinde zararlı bileşenler barındıran atık suların, yeterli arıtım işleminden geçmeksizin havzalara boşaltılmasıyla meydana gelir.
Rapor Et
Eski 23 Kasım 2011, 22:27

Hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir?

#6 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
lütfen hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri ve örnek cümleler yazmayınnnnn
Rapor Et
Eski 28 Mart 2012, 22:04

oru

#7 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
nasıl çevre su ve topak kirliliği oluşur?
Rapor Et
Eski 1 Mayıs 2012, 16:58

Cvp: Hava su ve toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir?

#8 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Arkadaşlar lütfen ama lütfen toprak kirliliğinin sepeplerini arttırarak yazın.Hiçbir yerde bulamadımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Rapor Et
Eski 17 Ocak 2013, 15:36

hava kirlili,ği

#9 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
araba egzosları
fabrika bacalarından çıkan dumanlar
dedorant
karbondioksit
sigaradumanı
mangal dumanı
orman yangını
Rapor Et
Eski 26 Mayıs 2013, 10:00

misafir

#10 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

nasıl çevre su ve topak kirliliği oluşur?
çöpler atılınca,atıklar atılınca ,çevre kirliliği ,oluşur
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.289 saniyede (84.09% PHP - 15.91% MySQL) 17 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 18:52
 • YASAL BİLGİ

 • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
 • » Site ve Forum Kuralları
 • » Gizlilik Sözleşmesi