Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Tarihte sebep, sonuç, yer ve zaman ile ilgili soru-cevap örnekleri verir misiniz?

Gösterim: 7.494 | Cevap: 3
Misafir
Cevaplanmamış   |    20 Eylül 2011 16:10   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Tarihte sebep, sonuç, yer ve zaman ile ilgili soru-cevap örnekleri verir misiniz?

nolurr acillllllllll
20 Eylül 2011 17:00   |   Mesaj #2   |   
Valeria - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Amisos

5.768
6.926 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-03-2010

Cvp: Tarihte sebep, sonuç, yer ve zaman ile ilgili soru-cevap örnekleri verir misiniz?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

nolurr acillllllllll

1-*Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
—Asya Hun devleti


2*Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
—Teoman


3*Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır?
—Mete


4*Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğu harekete ne ad verilir?
— kavimler göçü


5*Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
— Göktürk


6* Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
—Orhun kitabeleri


7*Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
—II. Göktürk (Kutluk)


8*Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
—Göktürk Alfabesi


9*İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
—Gök tanrı dini


10*Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
—Uygurlar


11*Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
—Asya Hun Devleti12*Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?
—Avrupa Hun Devleti13*İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?
—Avarlar


14*İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
—kurultay


15*İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
—Toy


16*İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
-Yuğ


TÜRK DESTANLARI
*Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı
*Göktürkler- Estergon Destanı
*Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı
*Kırgızlar-Manas Destanı


17*Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir


18*Dünyada ilk kez orduda onluk sistemi kullanan kimdir?
—Asya Hun hükümdarı Mete Han


19*İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?
—Ordu Millet


20*Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
—Hilal (Bozkurt, turan, Sahte ricat) Taktiği


21*Türkleri Ana yurdu olan Orta Asya’dan göçe zorlayan devlet hangisidir?
—Çin


TÜRK İSLAM TARİHİ

22*Türkler İslamiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini başlatan olay nedir?)
—Talas Savaşı


23*Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
—Karahanlılar


TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER

*Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
*Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
*Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)
*Atebet-ül Hakayık- Edip Ahmet Yükneki.


24*Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
—Gazne hükümdarı Sultan Mahmut


25* Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
—Hunlar


26-*Anadolu’yu Yurt edinmek amacıyla Anadolu’ya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
—Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey


27-*Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
—Pasinler


28-*Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
—Malazgirt Meydan Muharebesi


29-*Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
—İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk


30-*Vezir Nizamülmülk ün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
—Siyasetname


31-*Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
—Katvan Savaşı


32-*Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
—Melik (Osmanlıdaki adı: Şehzade)


33-*Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
—Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)


34-*Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
—Subaşı


35-*İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
—Çaka Bey- Çaka beyliği


36-*Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
—Süleyman Şah


37-*Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
-Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar38-*Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
—I.Alaaddin Keykubat


39-*Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
—Kösedağ savaşı


40-*Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
—Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey


41-*Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
—Karesioğulları


42-*Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
—Dulkadiroğulları


43-*Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
—Lonca teşkilatı


44-*Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanaatkâr teşkilatının adı nedir?
—Ahilik teşkilatı


45-*Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
—Babür Hükümdarı Babür Şah


46-*Kimin Adına yaptırılmıştır?
—Karısı Mümtaz Mahal Adına


47*Hangi ülkede bulunmaktadır?
—Hindistan (Agra şehri)


48-*Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
— Muhakemetü’l Lügateyn
OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
49-*Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
—Koyun Hisar Savaşı


50-*Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
—Bursa-Orhan Bey


51-*Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
—Ahi Evran


52-*İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?
—Osman Bey

53-*Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur? Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?
—Orhan Bey-Karesi oğullarının


54-*Osmanlı Devletinin Rumeli’de kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
—Çimpe Kalesi-Orhan Bey


55-*Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
— Orhan Bey


56-*İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
— Orhan Bey- İznik.


57-* Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
—Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)

58-*Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
—Sırpsındığı Savaşı


59-*Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?
—Edirne
====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)


60-*Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
—I. Murat


61-*Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
—Tımar Sistemi-I.Murat


62-*Osmanlı döneminde İstanbul’u ilk kuşatan Hükümdar kimdir?
—I.(Yıldırım) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)


63-*Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?
—Yıldırım Bayezid


64-* İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmedin tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?
—Fetret Dönemi


65-*Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan Ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
—Timur İmparatorluğu


66-**Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?
—Şehzade Mustafa

67-*Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?
--- I. Mehmet

68-*Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?
—Edirne Segedin Antlaşması


69-*Kuruluş döneminde hangi savaşın ardından Türkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?
—II. Kosova savaşı


70-*Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?
— I. Murat (I.Kosova Savaşı)


71-*İstanbulun Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?
—Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ
72-*İstanbul’un Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?
—Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)


73-*Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla Gerçekleşmiştir?
—F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi


74-*F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?
—Otronto( İtalya) Seferi

75-*Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)
-Kanun Name-i Ali Osman


76-*Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?
—F.Sultan Mehmet


77-*Halifelik Makamı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?
—Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)


78-*İlk Osmanlı Halifesi kimdir?
—Yavuz Sultan Selim


79-*Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?
— Yavuz Sultan Selim


80-*Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?
—Mohaç Meydan Savaşı


81-*Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?
—Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)


82-*Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?
—Preveze Deniz Savaşı


83-*Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi hangisidir?
—Zigetvar SeferiOSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ
84-*Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?
—Ferhat Paşa Anlaşması


85-*Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?
—Kasr-ı Şirin


86-*Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturya’ya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
—Zitvatorok Ant.


87-*Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?
—Bucaş Ant.


88-*Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?
—Bucaş ant.


89-*Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?
—Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)


90-*Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?
—Karlofça Ant.


91-*Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?
—Karlofça Ant.


92-*Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Karlofça Ant.


93-*17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?
—Merkez (İstanbul)isyanları


94-*17.yy’da Anadolu’da çıkan iç isyanlara ne ad verilir?
—Celali İsyanları


95*Osmanlıda Modern anlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?
—Tahuncu Ahmet paşaOSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ

96*-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?
—Lale Devri


97-*Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?
—Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer


98-*Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir, hangi antlaşma ile ayrılmıştır?
—Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması


99-*Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?
—Küçük Kaynarca Antlaşması


100-*Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?
—Osmanlı Devletinin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması


101-*Rusya ve Avusturya’nın eski Bizans’ı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?
—Grek Projesi


102-*Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?
—Yaş Antlaşması


103-* Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupa’yı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?
—Lale Devri


104-*Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir? Hangi dönemde getirmiştir?
—İbrahim Müteferrika- Lale Devri


105-*III. Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?
—Nizamı Cedid


106-*III. Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?
—İrad-ı Cedid


107-*Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?
—Fransızca-III. Selim Dönemi

OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ

108-*Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?
—Sırplar


109-*Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?
—Rumlar

110-*Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Hünkâr İskelesi Ant.


111-*Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?
—Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması


112-*Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır?
—Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltere’den almıştır


113-*Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?
—Berlin Antlaşması


114-*Osmanlı Devletindeki ilk demokratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?
—Saned-i İttifak


114-*Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?
—Vaka-i Hayriye


115*Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
—II. Mahmut


116-*Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?
—Asakir-i Mansure-i Muhammediye


118-*Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?
—Müsadere Usulü


119-*Osmanlıda İlköğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?
—II. Mahmut


120-*Osmanlı Devletinin ilk resmi gazetesinin adı nedir?
—Takvim-i Vekayi


121-*Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?
—Tanzimat Dönemi


122-*Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?
*Abdülmecit


123-*Osmanlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Tanzimat Fermanı


124-*Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?
—1876 Kanun-i Esasi(II. Abdülhamit dönemi)


125-*II. Meşrutiyetin ilanının ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?
—31 Mart Vakası


OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

126-*Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
—Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni


127-*I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
—Ekberiyet Sistemi


129*-Osmanlıda padişahtan sonraki en yetkili devlet adamı kimdir?
—Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)


130-*Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
—Serdar-ı EkremNişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır
Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı
Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı. Osmanlı bütçesini hazırlardı.
Şeyhülİslam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi


131-*Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
—Öşür(aşar)


132-*Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
—Cizye

133-*Gayri Müslim halkın toprak gelirlerinden alınan verginin adı nedir?
—Haraç


134*Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
—Akçe


135-*Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
—Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881


136-*Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne ad verilir?
—Ulufe


137-**Osmanlı Halkından olan insanlara ne ad verilirdi?
—Reaya


*Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı
*Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır.
*Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Kâtip Çelebi
*Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi


138-*Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir, hangi olayla ayrılmıştır?
—Arnavutluk-I.Balkan Savaşı


139-*I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
—Yavuz-Midilli140-*Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
—Nusret Mayın Gemisi


141-*Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
-1918 Brest Littowsk

I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar
*Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant.

Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.142-*Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?
—Mondros Ateşkes antlaşması


143-*Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi başyazarı kimdir?
—Hasan Tahsin


144-*Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amacıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
—Kuva-yi Milliye


145-İzmirlin işgaline nerede karar verilmiştir?
—Paris Barış Konferansı


146-*M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvanla gönderilmiştir?
—9.Ordu Müfettişi


147-*Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
—Amasya genelgesi


148-İlk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
—Amasya Genelgesi


149-*Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
—Erzurum Kongresi


150-*“Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
—Erzurum Kongresi


151-*Amaç, yöntem ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
—Erzurum Kongresi


152-*Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
—Erzurum Kongresi


153-*Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede, hangi ad altında birleştirilmiştir?
—Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti


154-*İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
—Amasya görüşmeleri


155-*Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yer alan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
—Felah-ı Vatan

156-*İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
—Misak-ı Millinin ilanı


157-TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
—23 Nisan 1920


158-*TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
—Teşkilat-ı Esasiye


159-*TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
—Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu


160-*Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kiminle savaşılmıştır, Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
—Ermenilerle-Gümrü Antlaşması


161-*TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
—Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması


162-*Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
—Gümrü Antlaşması


163-*Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır, bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
—Fransa- Ankara Antlaşması


164-*Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
—Güney Cephesi


165-*Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
—Yunanistan


166-*Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
—I.İnönü Zaferi

Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.167-*Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştir?
—Gümrü Antlaşması


168-*Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
—Rusya-Moskova Antlaşması


168-*Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir, hangi antlaşma ile verilmiştir?
—Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)


169-*İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
—Londra Konferansı


170-*Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
—Kütahya-Eskişehir Savaşları


171-*M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
—Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra; Sakarya Meydan Muharebesinden önce


172-*Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
—Tekâlif-i Milliye Emirleri


173-*1693 Viyana bozgunundan beri devam eden Türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
—Sakarya Meydan Muharebesi


174-*TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
—Sakarya Meydan Muharebesi


175-*Hangi Savaşın ardından Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
—Sakarya Meydan Savaşı


176-*Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?
—Kars Antlaşması (Ermenistan-Gürcistan-Azerbeycanla imzalandı)


177-*Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
—Fransa (Ankara Antlaşması ile)


178***-İstanbul. Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMM YE bırakılmıştır?
—Mudanya Ateşkes Antlaşması


179-*Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdiren ve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
—Mudanya Ateşkes Antlaşması


180-*Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
—Başkomutanlık Meydan Muharebesi


181-*Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
—Mudanya Ateşkes Antlaşması


182-*Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
—Abdülmecit Efendi


183-*Son Osmanlı Padişahı kimdir?
—VI. Mehmet (Vahdettin)


184-*Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
—Lozan Barış Antlaşması


185-*İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
—Lozan Barış Antlaşması


186-*Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
—Montrö Boğazlar Sözleşmesi


187-**Laikliğe geçişin ilk aşaması nedir?
—Saltanatın kaldırılması


188-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
—M.Kemal Paşa


189-*Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir?
—İsmet (İnönü)Paşa


190-*Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
—Fethi (Okyar) bey


191-*Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
—İsmet İnönü


192-*Hangi inkılâp ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
—Halifeliğin Kaldırılması


193-*Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
—Cumhuriyet Halk Partisi


194-***Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
—Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı


195*-M.Kemal döneminde çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
—Serbest Cumhuriyet Fırkası


196-*Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
—Takrir-i Sükûn Kanunu


197-*17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
—İsviçre


198-*Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
—Tevhid-i Tedrisat Kanunu


199-*Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
—Türk Dil Kurumu


200*-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
—Milliyetçilik İlkesi


Kaynak
Misafir
22 Eylül 2011 17:49   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

adasasda

bunu 3 sebep sonuc 3tanede yer zaman larak ayırırmısınız?
Misafir
22 Eylül 2011 19:10   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Tarihte sebep, sonuç, yer ve zaman ile ilgili soru-cevap örnekleri verir misiniz?

tarihte sebep , sonuç örnek ver

Tarihte yer ve zaman ilişkisini örnekle açıklayın

iki soruyu yazarmısınız
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Tarihte sebep, sonuç, yer ve zaman ile ilgili soru-cevap örnekleri verir misiniz? benzer konular

Vektörler ile ilgili soru cevap örnekleri verir misiniz?
Fizikte vektörler, kuvvet ve bileşke kuvvet, vektör soruları nasıl çözülür, vektörlerle ilgili çözümlü soru örnekleri nelerdir? Fizikte vektör konusuyla ilgili çözümlü soru örneği verir misiniz?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 8 Ağustos 2015 12:03
Hız-zaman grafiği ile ilgili soru cevap örnekleri verir misiniz?
Düzgün doğrusal hareket, hız-zaman grafikleri ile ilgili sorular nasıl çözülür, çözümlü soru örnekleri nelerdir? Hız-zaman grafiği ile ilgili soru cevap örnekleri verir misiniz?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 29 Ocak 2015 11:07
Namaz ile ilgili soru cevap örnekleri verir misiniz?
namaz ile ilgili sorularınız varmı
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 21 Aralık 2011 18:54
Yol ile ilgili soru cevap örnekleri verir misiniz?
bana 7 tane yol ile ilgili soru bulurmusunnuz ?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 17 Aralık 2011 19:00
Bilim ile ilgili soru ve cevap örnekleri verir misiniz?
bilmle alakalı soru bulurmusunuz.......*ltfen
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 22 Şubat 2011 21:41
 
Sayfa 0.352 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu