Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Eylül 2011  Gösterim: 8.929  Cevap: 3

Tarihte sebep, sonuç, yer ve zaman ile ilgili soru-cevap örnekleri verir misiniz?

Misafir
20 Eylül 2011 16:10       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nolurr acillllllllll
Sponsorlu Bağlantılar


20 Eylül 2011 17:00       Mesaj #2
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

nolurr acillllllllll

1-*Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
—Asya Hun devleti


2*Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
—Teoman


3*Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır?
—Mete


4*Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğu harekete ne ad verilir?
— kavimler göçü


5*Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
— Göktürk


6* Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
—Orhun kitabeleri


7*Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
—II. Göktürk (Kutluk)


8*Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
—Göktürk Alfabesi


9*İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
—Gök tanrı dini


10*Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
—Uygurlar


11*Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
—Asya Hun Devleti12*Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?
—Avrupa Hun Devleti13*İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?
—Avarlar


14*İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
—kurultay


15*İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
—Toy


16*İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
-Yuğ


TÜRK DESTANLARI
*Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı
*Göktürkler- Estergon Destanı
*Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı
*Kırgızlar-Manas Destanı


17*Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir


18*Dünyada ilk kez orduda onluk sistemi kullanan kimdir?
—Asya Hun hükümdarı Mete Han


19*İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?
—Ordu Millet


20*Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
—Hilal (Bozkurt, turan, Sahte ricat) Taktiği


21*Türkleri Ana yurdu olan Orta Asya’dan göçe zorlayan devlet hangisidir?
—Çin


TÜRK İSLAM TARİHİ

22*Türkler İslamiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini başlatan olay nedir?)
—Talas Savaşı


23*Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
—Karahanlılar


TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER

*Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
*Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
*Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)
*Atebet-ül Hakayık- Edip Ahmet Yükneki.


24*Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
—Gazne hükümdarı Sultan Mahmut


25* Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
—Hunlar


26-*Anadolu’yu Yurt edinmek amacıyla Anadolu’ya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
—Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey


27-*Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
—Pasinler


28-*Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
—Malazgirt Meydan Muharebesi


29-*Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
—İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk


30-*Vezir Nizamülmülk ün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
—Siyasetname


31-*Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
—Katvan Savaşı


32-*Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
—Melik (Osmanlıdaki adı: Şehzade)


33-*Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
—Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)


34-*Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
—Subaşı


35-*İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
—Çaka Bey- Çaka beyliği


36-*Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
—Süleyman Şah


37-*Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
-Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar38-*Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
—I.Alaaddin Keykubat


39-*Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
—Kösedağ savaşı


40-*Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
—Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey


41-*Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
—Karesioğulları


42-*Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
—Dulkadiroğulları


43-*Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
—Lonca teşkilatı


44-*Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanaatkâr teşkilatının adı nedir?
—Ahilik teşkilatı


45-*Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
—Babür Hükümdarı Babür Şah


46-*Kimin Adına yaptırılmıştır?
—Karısı Mümtaz Mahal Adına


47*Hangi ülkede bulunmaktadır?
—Hindistan (Agra şehri)


48-*Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
— Muhakemetü’l Lügateyn
OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
49-*Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
—Koyun Hisar Savaşı


50-*Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
—Bursa-Orhan Bey


51-*Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
—Ahi Evran


52-*İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?
—Osman Bey

53-*Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur? Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?
—Orhan Bey-Karesi oğullarının


54-*Osmanlı Devletinin Rumeli’de kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
—Çimpe Kalesi-Orhan Bey


55-*Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
— Orhan Bey


56-*İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
— Orhan Bey- İznik.


57-* Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
—Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)

58-*Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
—Sırpsındığı Savaşı


59-*Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?
—Edirne
====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)


60-*Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
—I. Murat


61-*Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
—Tımar Sistemi-I.Murat


62-*Osmanlı döneminde İstanbul’u ilk kuşatan Hükümdar kimdir?
—I.(Yıldırım) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)


63-*Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?
—Yıldırım Bayezid


64-* İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmedin tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?
—Fetret Dönemi


65-*Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan Ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
—Timur İmparatorluğu


66-**Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?
—Şehzade Mustafa

67-*Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?
--- I. Mehmet

68-*Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?
—Edirne Segedin Antlaşması


69-*Kuruluş döneminde hangi savaşın ardından Türkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?
—II. Kosova savaşı


70-*Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?
— I. Murat (I.Kosova Savaşı)


71-*İstanbulun Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?
—Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ
72-*İstanbul’un Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?
—Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)


73-*Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla Gerçekleşmiştir?
—F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi


74-*F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?
—Otronto( İtalya) Seferi

75-*Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)
-Kanun Name-i Ali Osman


76-*Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?
—F.Sultan Mehmet


77-*Halifelik Makamı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?
—Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)


78-*İlk Osmanlı Halifesi kimdir?
—Yavuz Sultan Selim


79-*Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?
— Yavuz Sultan Selim


80-*Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?
—Mohaç Meydan Savaşı


81-*Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?
—Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)


82-*Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?
—Preveze Deniz Savaşı


83-*Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi hangisidir?
—Zigetvar SeferiOSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ
84-*Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?
—Ferhat Paşa Anlaşması


85-*Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?
—Kasr-ı Şirin


86-*Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturya’ya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
—Zitvatorok Ant.


87-*Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?
—Bucaş Ant.


88-*Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?
—Bucaş ant.


89-*Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?
—Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)


90-*Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?
—Karlofça Ant.


91-*Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?
—Karlofça Ant.


92-*Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Karlofça Ant.


93-*17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?
—Merkez (İstanbul)isyanları


94-*17.yy’da Anadolu’da çıkan iç isyanlara ne ad verilir?
—Celali İsyanları


95*Osmanlıda Modern anlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?
—Tahuncu Ahmet paşaOSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ

96*-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?
—Lale Devri


97-*Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?
—Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer


98-*Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir, hangi antlaşma ile ayrılmıştır?
—Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması


99-*Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?
—Küçük Kaynarca Antlaşması


100-*Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?
—Osmanlı Devletinin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması


101-*Rusya ve Avusturya’nın eski Bizans’ı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?
—Grek Projesi


102-*Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?
—Yaş Antlaşması


103-* Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupa’yı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?
—Lale Devri


104-*Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir? Hangi dönemde getirmiştir?
—İbrahim Müteferrika- Lale Devri


105-*III. Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?
—Nizamı Cedid


106-*III. Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?
—İrad-ı Cedid


107-*Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?
—Fransızca-III. Selim Dönemi

OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ

108-*Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?
—Sırplar


109-*Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?
—Rumlar

110-*Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Hünkâr İskelesi Ant.


111-*Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?
—Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması


112-*Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır?
—Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltere’den almıştır


113-*Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?
—Berlin Antlaşması


114-*Osmanlı Devletindeki ilk demokratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?
—Saned-i İttifak


114-*Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?
—Vaka-i Hayriye


115*Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
—II. Mahmut


116-*Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?
—Asakir-i Mansure-i Muhammediye


118-*Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?
—Müsadere Usulü


119-*Osmanlıda İlköğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?
—II. Mahmut


120-*Osmanlı Devletinin ilk resmi gazetesinin adı nedir?
—Takvim-i Vekayi


121-*Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?
—Tanzimat Dönemi


122-*Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?
*Abdülmecit


123-*Osmanlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Tanzimat Fermanı


124-*Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?
—1876 Kanun-i Esasi(II. Abdülhamit dönemi)


125-*II. Meşrutiyetin ilanının ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?
—31 Mart Vakası


OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

126-*Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
—Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni


127-*I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
—Ekberiyet Sistemi


129*-Osmanlıda padişahtan sonraki en yetkili devlet adamı kimdir?
—Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)


130-*Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
—Serdar-ı EkremNişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır
Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı
Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı. Osmanlı bütçesini hazırlardı.
Şeyhülİslam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi


131-*Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
—Öşür(aşar)


132-*Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
—Cizye

133-*Gayri Müslim halkın toprak gelirlerinden alınan verginin adı nedir?
—Haraç


134*Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
—Akçe


135-*Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
—Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881


136-*Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne ad verilir?
—Ulufe


137-**Osmanlı Halkından olan insanlara ne ad verilirdi?
—Reaya


*Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı
*Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır.
*Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Kâtip Çelebi
*Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi


138-*Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir, hangi olayla ayrılmıştır?
—Arnavutluk-I.Balkan Savaşı


139-*I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
—Yavuz-Midilli140-*Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
—Nusret Mayın Gemisi


141-*Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
-1918 Brest Littowsk

I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar
*Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant.

Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.142-*Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?
—Mondros Ateşkes antlaşması


143-*Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi başyazarı kimdir?
—Hasan Tahsin


144-*Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amacıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
—Kuva-yi Milliye


145-İzmirlin işgaline nerede karar verilmiştir?
—Paris Barış Konferansı


146-*M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvanla gönderilmiştir?
—9.Ordu Müfettişi


147-*Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
—Amasya genelgesi


148-İlk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
—Amasya Genelgesi


149-*Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
—Erzurum Kongresi


150-*“Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
—Erzurum Kongresi


151-*Amaç, yöntem ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
—Erzurum Kongresi


152-*Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
—Erzurum Kongresi


153-*Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede, hangi ad altında birleştirilmiştir?
—Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti


154-*İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
—Amasya görüşmeleri


155-*Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yer alan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
—Felah-ı Vatan

156-*İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
—Misak-ı Millinin ilanı


157-TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
—23 Nisan 1920


158-*TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
—Teşkilat-ı Esasiye


159-*TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
—Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu


160-*Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kiminle savaşılmıştır, Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
—Ermenilerle-Gümrü Antlaşması


161-*TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
—Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması


162-*Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
—Gümrü Antlaşması


163-*Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır, bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
—Fransa- Ankara Antlaşması


164-*Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
—Güney Cephesi


165-*Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
—Yunanistan


166-*Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
—I.İnönü Zaferi

Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.167-*Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştir?
—Gümrü Antlaşması


168-*Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
—Rusya-Moskova Antlaşması


168-*Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir, hangi antlaşma ile verilmiştir?
—Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)


169-*İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
—Londra Konferansı


170-*Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
—Kütahya-Eskişehir Savaşları


171-*M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
—Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra; Sakarya Meydan Muharebesinden önce


172-*Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
—Tekâlif-i Milliye Emirleri


173-*1693 Viyana bozgunundan beri devam eden Türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
—Sakarya Meydan Muharebesi


174-*TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
—Sakarya Meydan Muharebesi


175-*Hangi Savaşın ardından Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
—Sakarya Meydan Savaşı


176-*Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?
—Kars Antlaşması (Ermenistan-Gürcistan-Azerbeycanla imzalandı)


177-*Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
—Fransa (Ankara Antlaşması ile)


178***-İstanbul. Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMM YE bırakılmıştır?
—Mudanya Ateşkes Antlaşması


179-*Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdiren ve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
—Mudanya Ateşkes Antlaşması


180-*Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
—Başkomutanlık Meydan Muharebesi


181-*Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
—Mudanya Ateşkes Antlaşması


182-*Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
—Abdülmecit Efendi


183-*Son Osmanlı Padişahı kimdir?
—VI. Mehmet (Vahdettin)


184-*Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
—Lozan Barış Antlaşması


185-*İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
—Lozan Barış Antlaşması


186-*Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
—Montrö Boğazlar Sözleşmesi


187-**Laikliğe geçişin ilk aşaması nedir?
—Saltanatın kaldırılması


188-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
—M.Kemal Paşa


189-*Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir?
—İsmet (İnönü)Paşa


190-*Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
—Fethi (Okyar) bey


191-*Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
—İsmet İnönü


192-*Hangi inkılâp ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
—Halifeliğin Kaldırılması


193-*Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
—Cumhuriyet Halk Partisi


194-***Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
—Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı


195*-M.Kemal döneminde çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
—Serbest Cumhuriyet Fırkası


196-*Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
—Takrir-i Sükûn Kanunu


197-*17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
—İsviçre


198-*Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
—Tevhid-i Tedrisat Kanunu


199-*Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
—Türk Dil Kurumu


200*-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
—Milliyetçilik İlkesi

Kaynak
Misafir
22 Eylül 2011 17:49       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bunu 3 sebep sonuc 3tanede yer zaman larak ayırırmısınız?
Misafir
22 Eylül 2011 19:10       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
tarihte sebep , sonuç örnek ver

Tarihte yer ve zaman ilişkisini örnekle açıklayın

iki soruyu yazarmısınız


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç