Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnek verir misiniz?

Bu konu Soru-Cevap forumunda Misafir tarafından 9 Kasım 2011 (11:40) tarihinde açılmıştır.
144562 kez görüntülenmiş, 225 cevap yazılmış ve son mesaj 15 Kasım 2013 (08:53) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 9 Kasım 2011, 11:40

Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnek verir misiniz?

#1 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
Arkadaşlar Lütfen Yardım Edin Şimdiden Allah Razı Olsun
En iyi cevap ThinkerBeLL tarafından gönderildi

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

Arkadaşlar Lütfen Yardım Edin Şimdiden Allah Razı Olsun
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

dünyacaünlü halk bilimlerine örnek verirmisiniz
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

dünyaca ünlü türk halk birimine örnekler ve tanıtımlar verin,
Verilebilecek örnekleri şu şekilde sıralamak mümkün:
 • Orhun Kitabeleri
 • Dîvânü Lügâti't Türk (Kaşgarlı Mahmut)
 • Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Keloğlan Masalları
 • Nasreddin Hoca
 • Karagöz ile Hacivat
 • Yunus Emre
 • Mevlana
 • Yağlı güreş
 • Cirit sporu
 • Okçuluk
 • Nevruz
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 9 Kasım 2011, 14:30

Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnek verir misiniz?

#2 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
THB 501 Halkbilimi Tarihi (3 kredi-saat, zorunlu)
Dünyada halkbilimi kavram ve teriminin ortaya çýkýþ nedenleri, halkbiliminin sosyal bilimler alanýnda zaman içinde kazandýðý yer ve önemi, yapýlan çalýþmalarýn seyri ve sonuçlarý, Türk halkbilimi tarihçesini de kapsayacak þekilde anlatýlmaktadýr.
THB 503 Türk Halk Edebiyatý-1 (3 kredi-saat, zorunlu)
Türk Edebiyatýnýn sözlü ortamda yaratýlan ürünlerini oluþturan mit, efsane, destan, masal, halk hikayesi gibi türleri, halkbiliminin amaç, kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 505 Halkbilimi Müzeciliði ( 3 kredi-saat, seçmeli)
Halkbiliminin inceleme alanýna giren ürünlerin nasýl müzelenmesi gerektiði konusu, genel müzecilik, etnografya müzeciliði ve açýk-hava müzeciliði gibi yaklaþýmlar deðerlendirilmekte ve dünyadaki örnekler incelenerek Türk halkbilimi müzeciliðinin sorunlarý tartýþýlmaktadýr.
THB 507 Halk Tiyatrosu (3 kredi-saat, seçmeli)
Köy seyirlik oyunlarý, Çocuk oyunlarý, Karagöz, Meddah, Orta oyunu gibi “temsil” ve “canlandýrma”ya yönelik halkbilimi ürünleri, halkbilimi kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 509 Halk Hekimliði (3 kredi-saat, seçmeli)
Genel týp biliminin dýþýnda kalan ve halkýn inanma veya deneme yanýlma yoluyla kendi kendine bulduðu tedavi yöntemleri, koca karý ilaçlarý, efsun ocaklarý, türbe yatýr ziyaretleri baðlamlarýnda halkbiliminin çözümleme yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 511 Gelenekler ve Halk Ýnançlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Töre, Gelenek, Görenek ve Halk Ýnancý kavramlarý ve bu kavramlar altýnda deðerlendirilen halk tutum, davranýþ ve inanç örnekleri incelenmektedir.
YÜKSEK LÝSANS BAHAR YARIYIL DERSLERÝNÝN ÝÇERÝÐÝ
THB 502 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri (3 kredi-saat, zorunlu)
Dünya halkbilimi çalýþmalarýnda kullanýlan belli baþlý kuram ve yöntemler üzerinde durulmakta ve bu kuram ve yöntemlerin Türk halkbilimi çalýþmalarýna uygulanma denemeleri incelenmektedir.
THB 504 Türk Halk Edebiyatý-11 (3 kredi-saat, zorunlu)
Türk Edebiyatýnýn sözlü ortamda yaratýlan ürünlerini oluþturan ve mani, türkü, ninni, atasözü, deyim, alkýþ, kargýþ, bilmece olarak adlandýrýlan türleri, halkbiliminin amaç, kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 506 Türk El Sanatlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Geleneksel Türk el sanatý olarak tanýmlanan ürünler ve bu ürünleri üreten meslekler, halkbiliminin hedef ve kuramlarý çerçevesinde incelenmektedir.
THB 508 Halkbilimi Animasyon Tasarýmcýlýðý (3 kredi-saat, seçmeli)
Halkbilimi ürünlerinin baþta turizm ve medya sektörü olmak üzere çaðdaþ kültür üretim ve tüketim ortamlarýnda yeniden yaratýlmasý, canlandýrýlmasý veya kullanýlmasý süreçlerinin doðurduðu sonuçlar deðerlendirilmekte ve bu alanýn geliþtirilmesi yaklaþýmlarý incelenmektedir.
THB 510 Halk Müziði ve Oyunlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Türk halk müziði, Türk halk çalgýlarý ve Türk halk oyunlarý, halkbilimi kuram ve yöntemleri çerçevesinde incelenmektedir.
THB 512 Þölen, Þenlik ve Festivaller (3 kredi-saat, seçmeli)
Halk þölenleri, þenlikleri ve festivalleri kapsamýnda yerel veya mevsimlik bayramlar ve benzeri özel gün kutlamalarý, bir yörenin öne çýkan kültür deðerleri adýna yapýlan festivaller ve bunlarýn kültürel etki ve sonuçlarý incelenmektedir.
Rapor Et
Eski 10 Kasım 2011, 12:18

Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnek verir misiniz?

#3 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
dünyacaünlü halk bilimlerine örnek verirmisiniz
Rapor Et
Eski 10 Kasım 2011, 16:10

Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnekler verir misiniz?

#4 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
dünyaca ünlü türk halk birimine örnekler ve tanıtımlar verin

,
Rapor Et
Eski 10 Kasım 2011, 18:40

türk halk bilimine örnekler

#5 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
arkadaşlar bende sizin gibi öğrenciyim ve örnek verecem sizlere
1- bize ait olan HACİVAT VE KARAGÖZ gölge oyunlarımız...
2- bize ait olan keloğlan masalları...

(YUKARIDAKİLER SİZE ÖRNEK OLSUN ARKADAŞLARIM...diğerlerinide siz türk lere ait olan halaylar önemli adetler kara göz ve hacıvat gibi örnekler vere bilirsiniz arkadaşlar hadi kolay gelsin...
Rapor Et
Eski 11 Kasım 2011, 13:44

6.sınıf ödevi

#6 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
halay horon çayda çıra zeybek adna kebap
Rapor Et
Eski 11 Kasım 2011, 14:12

Dünyaca ünlü Türk Halkbilimi örnekleri

#7 (link)
Admin
ThinkerBeLL - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

Arkadaşlar Lütfen Yardım Edin Şimdiden Allah Razı Olsun
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

dünyacaünlü halk bilimlerine örnek verirmisiniz
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

dünyaca ünlü türk halk birimine örnekler ve tanıtımlar verin,
Verilebilecek örnekleri şu şekilde sıralamak mümkün:
 • Orhun Kitabeleri
 • Dîvânü Lügâti't Türk (Kaşgarlı Mahmut)
 • Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Keloğlan Masalları
 • Nasreddin Hoca
 • Karagöz ile Hacivat
 • Yunus Emre
 • Mevlana
 • Yağlı güreş
 • Cirit sporu
 • Okçuluk
 • Nevruz
Rapor Et
Eski 11 Kasım 2011, 15:19

Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnek verir misiniz?

#8 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
yha dha acıklayııc bilgi yokmu !!
Rapor Et
Eski 11 Kasım 2011, 18:00

Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnek verir misiniz?

#9 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
yaaa bi dünyaca ünlü halk bilimleri ne düzgün cevao verimn yani yaaaaaaa..
Rapor Et
Eski 11 Kasım 2011, 20:24

Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnek verir misiniz?

#10 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
yaaaa daha ayrıntııııııııııııııııııııııııı
İSTİYORUM
LÜTFENNN
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.216 saniyede (75.37% PHP - 24.63% MySQL) 17 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 13:30
 • YASAL BİLGİ

 • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
 • » Site ve Forum Kuralları
 • » Gizlilik Sözleşmesi