PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnek verir misiniz?
1 2311...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir11:40, 9 Kasım 2011 
Arkadaşlar Lütfen Yardım Edin Şimdiden Allah Razı Olsun
En iyi cevap ThinkerBeLL tarafından gönderildi

Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
Arkadaşlar Lütfen Yardım Edin :( Şimdiden Allah Razı Olsun
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
dünyacaünlü halk bilimlerine örnek verirmisiniz
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
dünyaca ünlü türk halk birimine örnekler ve tanıtımlar verin,
Verilebilecek örnekleri şu şekilde sıralamak mümkün:
 • Orhun Kitabeleri
 • Dîvânü Lügâti't Türk (Kaşgarlı Mahmut)
 • Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Keloğlan Masalları
 • Nasreddin Hoca
 • Karagöz ile Hacivat
 • Yunus Emre
 • Mevlana
 • Yağlı güreş
 • Cirit sporu
 • Okçuluk
 • Nevruz
Benzer Konular:
Etiketler:
 • dunyaca unlu halk bilimi ornekleri
 • dunyaca unlu turk halk bilimi
 • halk bilimi ornekleri
Cevap
Misafir14:30, 9 Kasım 2011 
THB 501 Halkbilimi Tarihi (3 kredi-saat, zorunlu)
Dünyada halkbilimi kavram ve teriminin ortaya çýkýþ nedenleri, halkbiliminin sosyal bilimler alanýnda zaman içinde kazandýðý yer ve önemi, yapýlan çalýþmalarýn seyri ve sonuçlarý, Türk halkbilimi tarihçesini de kapsayacak þekilde anlatýlmaktadýr.
THB 503 Türk Halk Edebiyatý-1 (3 kredi-saat, zorunlu)
Türk Edebiyatýnýn sözlü ortamda yaratýlan ürünlerini oluþturan mit, efsane, destan, masal, halk hikayesi gibi türleri, halkbiliminin amaç, kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 505 Halkbilimi Müzeciliði ( 3 kredi-saat, seçmeli)
Halkbiliminin inceleme alanýna giren ürünlerin nasýl müzelenmesi gerektiði konusu, genel müzecilik, etnografya müzeciliði ve açýk-hava müzeciliði gibi yaklaþýmlar deðerlendirilmekte ve dünyadaki örnekler incelenerek Türk halkbilimi müzeciliðinin sorunlarý tartýþýlmaktadýr.
THB 507 Halk Tiyatrosu (3 kredi-saat, seçmeli)
Köy seyirlik oyunlarý, Çocuk oyunlarý, Karagöz, Meddah, Orta oyunu gibi “temsil” ve “canlandýrma”ya yönelik halkbilimi ürünleri, halkbilimi kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 509 Halk Hekimliði (3 kredi-saat, seçmeli)
Genel týp biliminin dýþýnda kalan ve halkýn inanma veya deneme yanýlma yoluyla kendi kendine bulduðu tedavi yöntemleri, koca karý ilaçlarý, efsun ocaklarý, türbe yatýr ziyaretleri baðlamlarýnda halkbiliminin çözümleme yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 511 Gelenekler ve Halk Ýnançlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Töre, Gelenek, Görenek ve Halk Ýnancý kavramlarý ve bu kavramlar altýnda deðerlendirilen halk tutum, davranýþ ve inanç örnekleri incelenmektedir.
YÜKSEK LÝSANS BAHAR YARIYIL DERSLERÝNÝN ÝÇERÝÐÝ
THB 502 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri (3 kredi-saat, zorunlu)
Dünya halkbilimi çalýþmalarýnda kullanýlan belli baþlý kuram ve yöntemler üzerinde durulmakta ve bu kuram ve yöntemlerin Türk halkbilimi çalýþmalarýna uygulanma denemeleri incelenmektedir.
THB 504 Türk Halk Edebiyatý-11 (3 kredi-saat, zorunlu)
Türk Edebiyatýnýn sözlü ortamda yaratýlan ürünlerini oluþturan ve mani, türkü, ninni, atasözü, deyim, alkýþ, kargýþ, bilmece olarak adlandýrýlan türleri, halkbiliminin amaç, kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 506 Türk El Sanatlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Geleneksel Türk el sanatý olarak tanýmlanan ürünler ve bu ürünleri üreten meslekler, halkbiliminin hedef ve kuramlarý çerçevesinde incelenmektedir.
THB 508 Halkbilimi Animasyon Tasarýmcýlýðý (3 kredi-saat, seçmeli)
Halkbilimi ürünlerinin baþta turizm ve medya sektörü olmak üzere çaðdaþ kültür üretim ve tüketim ortamlarýnda yeniden yaratýlmasý, canlandýrýlmasý veya kullanýlmasý süreçlerinin doðurduðu sonuçlar deðerlendirilmekte ve bu alanýn geliþtirilmesi yaklaþýmlarý incelenmektedir.
THB 510 Halk Müziði ve Oyunlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Türk halk müziði, Türk halk çalgýlarý ve Türk halk oyunlarý, halkbilimi kuram ve yöntemleri çerçevesinde incelenmektedir.
THB 512 Þölen, Þenlik ve Festivaller (3 kredi-saat, seçmeli)
Halk þölenleri, þenlikleri ve festivalleri kapsamýnda yerel veya mevsimlik bayramlar ve benzeri özel gün kutlamalarý, bir yörenin öne çýkan kültür deðerleri adýna yapýlan festivaller ve bunlarýn kültürel etki ve sonuçlarý incelenmektedir.
Cevap
Misafir12:18, 10 Kasım 2011 
dünyacaünlü halk bilimlerine örnek verirmisiniz
Cevap
Misafir16:10, 10 Kasım 2011 
dünyaca ünlü türk halk birimine örnekler ve tanıtımlar verin

,
Cevap
Misafir18:40, 10 Kasım 2011 
arkadaşlar bende sizin gibi öğrenciyim ve örnek verecem sizlere
1- bize ait olan HACİVAT VE KARAGÖZ gölge oyunlarımız...
2- bize ait olan keloğlan masalları...

(YUKARIDAKİLER SİZE ÖRNEK OLSUN ARKADAŞLARIM...diğerlerinide siz türk lere ait olan halaylar önemli adetler kara göz ve hacıvat gibi örnekler vere bilirsiniz arkadaşlar hadi kolay gelsin...
Cevap
Misafir13:44, 11 Kasım 2011 
halay horon çayda çıra zeybek adna kebap
Cevap
ThinkerBeLL14:12, 11 Kasım 2011 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
Arkadaşlar Lütfen Yardım Edin Şimdiden Allah Razı Olsun
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
dünyacaünlü halk bilimlerine örnek verirmisiniz
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
dünyaca ünlü türk halk birimine örnekler ve tanıtımlar verin,
Verilebilecek örnekleri şu şekilde sıralamak mümkün:
 • Orhun Kitabeleri
 • Dîvânü Lügâti't Türk (Kaşgarlı Mahmut)
 • Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Keloğlan Masalları
 • Nasreddin Hoca
 • Karagöz ile Hacivat
 • Yunus Emre
 • Mevlana
 • Yağlı güreş
 • Cirit sporu
 • Okçuluk
 • Nevruz
Cevap
Misafir15:19, 11 Kasım 2011 
yha dha acıklayııc bilgi yokmu !!
Cevap
Misafir18:00, 11 Kasım 2011 
yaaa bi dünyaca ünlü halk bilimleri ne düzgün cevao verimn yani yaaaaaaa..
Cevap
Misafir20:24, 11 Kasım 2011 
yaaaa daha ayrıntııııııııııııııııııııııııı
İSTİYORUM
LÜTFENNN
Cevap
1 2311...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Dünyaca ünlü Türk müzisyenler kimlerdir?
Türk halk müziğindeki yörelere örnek verir misiniz?
Anadolu'da yetişen dünyaca ünlü Türkler kimlerdir, bilgi verir misiniz?
Dünyaca ünlü sözlerin İngilizce karşılıkları hakkında bilgi verir misiniz?
Dünyaca ünlü 10 türk markasını söyler misiniz?