Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Yazıcızade Ahmed-i Bican Efendi

Gösterim: 5374 | Cevap: 2 Yazıcızade Ahmed-i Bican Efendi nereli, hayatı, kimdir.
1
  • 1 Gönderen ThinkerBeLL
12 Nisan 2011 12:17   |   Mesaj #1   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Istanbul TR

51.740
11.427 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009

Yazıcızade Ahmed-i Bican Efendi (Yazıcızade Ahmed-i Bican Efendi Hakkında)

Yazıcızade Ahmed-i Bican Efendi (? - 1454)

On beşinci yüzyılda Gelibolu’da yetişen velîlerden. Yazıcızâde lakabıyla tanınmıştır. Babası âlim bir zât olan ve kâtiplik yapan Sâlih (Selahattin) Efendi, ağabeyi ise meşhur âlim Yazıcızâde Muhammed Efendidir. Doğum târihi belli değildir. Eserinde yer alan “Hak teâlâ hazretleri, miskîn Ahmed-i Bîcân’ı, deniz kenarında, gâziler şehrinde Gelibolu’da yarattı.” ifâdesinden onun Gelibolu’da doğduğu anlaşılmaktadır.

Babası Yazıcı Sâlih Efendi, bâzı rivâyetlere göre, Ankara veya Bolu civârında devlet hizmetlerinde kâtiplik yapmıştır. 1408′de tamamladığı, Anadolu’da astroloji sâhasında ilk Türkçe manzum eser olan Şemsiyye’sini Ankara’da İskender bin Hacı Paşaya ithâf etmiştir. Sonra Gelibolu’ya gelip yerleşmiştir.
Yazar ağabeyi Mehmet Efendinin ölümünden sonra eserlerinde devamlı Türkçe kullanmıştır. Ağabeyinin Megarib-üz Zaman adlı eserini Türkçe’ye çevirmiştir.

Başlıca eserleri şunlardır:

1. Envar-ül-Âşıkîn
Dört-beş asırdan beri okuna gelmiş, çok sevilip, benimsenen bir eseridir. Eser 1451 senesinde tamamlanmıştır. Eserin çeşitli yazma nüshaları olduğu gibi, pek çok baskısı da yapılmıştır.
Envâr-ül-Âşıkîn kitabının tertibi, ana hatlarıyla beş bölümdür. İçinde şunlar yer almıştır: Varlıkların tertib ve nizâmı, Âdem aleyhisselâmın yaratılışı, peygamberler ve kıssaları, ilâhî kitaplar, dünyâ ile ilgili fazîletler, kıyâmet alâmetleri, Kur’ân-ı kerîm, mahşer, sırat, Cennet, Cehennem, melekler, hûrîler, gılmanlar, cennetliklerin makamları ve Cennet nîmetleri.

2. Dürr-i Meknûn
Bu eserini, insanların, Allahü teâlânın kudretini ve azametini bilmeleri için, onlara bunu anlatmak gâyesi ile yazdığını belirtmiştir. Bu eser, on sekiz bölümdür. Gökler, Arş, Kürsî, Cehennem, ay, yıldızlar, güneş, yeryüzü, ilim, hendese (geometri), iklimler, dağlar, denizler, şehirler, mescidler, Süleymân aleyhisselâmın tahtı ve saltanatı, Belkıs’ın saltanatı ve ömürleri, helâke uğrayan beldeler, otlar, yemişler, sûretler ve kıyâmet alâmetleri anlatılır.

3. Müntehâ Tercümesi
Bu eser, Kitâb-ül-Müntehâ el-Müştehâ alel Füsûs adlı eserin şerhinin Türkçeye tercümesidir. Eserin aslı Muhyiddîn Arabî hazretlerinin Füsûs-ül-Hikem adlı eseridir. Bunu, Ahmed-i Bîcân’ın ağabeyi Yazıcızâde Muhammed şerhetmiştir. Arapça olan bu şerhi de Ahmed Bîcân Türkçeye tercüme etmiştir. Eser otuz bölümdür. Peygamberlerin aleyhimüsselâm makamları, kıssalar, mîrâc, gazâ etmek, Muhammed aleyhisselâmın gazâları, şehîdlerin namazının kılınışı, kıyâmet alâmetleri, Cennet, Cehennem, nebîler, velîler, güneşe göre vakit bulmak, haftanın günleri, çeşitli sûrelerin tefsîri, Peygamber efendimizin vefâtı, hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman, hazret-i Ali, hazret-i Fâtıma, hazret-i Hasan ve hazret-i Hüseyin’in vefâtları, Peygamberimizin mübarek zevceleri gibi konular yer almıştır.

4. Rûh-ul-Ervah
Peygamberlerin aleyhimüsselâm kıssalarından bahseden bir eserdir.

5. Bostân-ul-Hakâyık
Bu eseri babasının yazdığı Şemsiyye adlı eserin nazım şeklinde tercümesidir. Bâzı bölümlerini yeniden ele almıştır.

6. Acâib-ül-Mahlûkât
Bu eseri, Zekeriyyâ Kazvînî’nin Acâib-ül-Mahlûkât adlı eserini ana kaynak tutarak hazırlamıştır. Kendi zamânına kadar yazılmış olan coğrafya, kozmoğrafya ve biyoloji kitaplarından faydalanmıştır. Ay, yıldızlar, göklerdeki melekler, Azrâil aleyhisselâm, günler, aylar, rüzgârlar, denizler, deniz canavarları ve denizdeki mahlûkât, çeşmeler, mâdenler, nebatlar, insan âzâları, cinler, yiyecekler, kuşlar, haşerât gibi daha pek çok şeyden bahsetmektedir. Coğrafya ile ilgili olan eserin Türkçe’de ilk defâ olduğu kayıtlı ise de aynı eser daha önce Rükneddîn Ahmed tarafından tercüme edilmiştir.

asla_asla_deme bu mesajı beğendi.
20 Mayıs 2011 10:06   |   Mesaj #2   |   
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
Ankara

13.103
19.070 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 16-04-2010

Cvp: Yazıcızade Ahmed-i Bican Efendi

Yazıcızade Ahmed-i Bican

Yazar. Hayatı üzerine ileri sürülen bilgiler arasında, Gelibolu'da yaşadığı, Hacı Bayram Veli ile görüştükten sonra Bayramiye Tarikatı'na girdiğinde birleşilmiştir. En ünlü yapıtı, ağabeyi Mehmet Yazıcıoğlu'nun "Megâribü'z-Zaman" adlı Arapça yapıtının çevirisi olan "Envarü'l Âşıkin"dir. İstanbul, Kazan ve Mısır'da birkaç kez basıldığı söylenen bu kitap tasavvufla ilgilidir. "Revzat-ül-Ervah" adlı Türkçe yapıtı da peygamberleri anlatan bir tarih kitabı niteliğinde görülmüştür. Ahmet Bican'ın "Dürr-i Meknûn", "Münteha't-ı Taleb" adlı yapıtları, ağabeyinin "Fûsu'l-Hikem Şerhi"nden, "Şemsiyye" ise babası Selâhattin Yazıcı'nın bir yapıtından çeviridir. Dr. Adnan Adıvar, coğrafya kitabı niteliğinde kabul edilen "Acaib-i Mahlûkat" ile birlikte "Dürr-i Meknûn"un da "masal cinsinden ayrıntılarla dolu" bir kitap olduğunu ileri sürer.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
10 Temmuz 2015 12:24   |   Mesaj #3   |   
nötrino - avatarı
SMD SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Zamanın Ötesi..
3.730
7.326 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 02-08-2007

Cvp: Yazıcızade Ahmed-i Bican Efendi

AHMET BİCAN Yazıcızade, Türk Mutasavvıf ve Yazar. Gelibolu'da doğdu 1455'te vefat etti. Şemsiye adlı Türkçe manzum astroloji kitabının yazarı olan Kâtip Selahattin'in oğlu ve Mutasavvıf Yazar Yazıcıoğlu Mehmet'in kardeşidir. Ağabeyi ile Hacı Bayram-ı Veli'nin müridi oldu. Dünyadan el etek çektiği, kendini ibadete verdiği, yemeyi içmeyi azaltarak cansız sanılacak kadar zayıfladığı için Bican (Cansız) diye anıldı. Kabri Gelibolu’dadır. Yapıtlarından en ünlüsü, Envar'ül Aşıkın, ağabeyinin dünyanın yaratılışını, peygamberlerin yaşam öykülerini, İslam dininin ilkelerini ve ahlak öğütlerini derleyen Megarib'üz Zaman adlı Arapça kitabının düzyazı çevirisidir. Duru bir Türkçe ile yazılan yapıt, XV. yy'dan bu yana Türk halkınca en çok okunan kitaplardandır. Dürr-i Meknun adlı eser canlı ve cansız varlıkların özelliklerinden söz eder. Münteha (1453), ibni Arabi'nin Fusûs'ül Hikem adlı yapıtına ağabeyi tarafından yapılan şerhin çevirisidir. Ayrıca Kazvini’nin Acaib'ül Mahlukat adlı ansiklopedik yapıtını aynı adla özetleyerek çevirdi, babasının yapıtı Şemsiye'nin, Bostan'ül Hakayık adıyla düzyazı çevirisini yaptı.

Kaynak: Büyük Larousse
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Yazıcızade Ahmed-i Bican Efendi benzer konular

Göynüklü Ahmed Efendi
Göynüklü Ahmed Efendi veya Ahmed bin Mahmud, yüz yılı aşan hayatı boyunca, özellikle de 18. yüzyılın ilk yarısına ilişkin olarak Osmanlı Devleti tarihinin pek çok olayı hakkında görgü tanığı sıfatıyla tuttuğu notlarla birinci elden bilgiler ve gözlemler aktarmış Osmanlı bürokratı ve tarihçisidir....
Forum: Edebiyat tr Cevap: 1
Son Mesaj: 20 Şubat 2013 17:55
Bican Günalan
Bican Günalan (d. 1964 - İstanbul) Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Fadıl Fıdıllıoğlu karakteriyle tanınır. 1980 yılında İstanbul Akademik Sanat Topluluğu ile sanat hayatına başladı. ABC Gençlik Tiyatrosu, Nöbetçi Tiyatro, Ortaoyuncular ve BKM'nde çalıştı....
Forum: Tiyatro tr Cevap: 0
Son Mesaj: 24 Şubat 2012 18:33
Yazıcızade Mehmed Efendi
Yazıcıoğlu Mehmed Efendi (Yazıcızade Muhammed Efendi, ? - 1451) XV. asrın ilk yarısında yetişen ve II. Murad ve kısmen Fatih Sultan Mehmed devirlerini idrak eden Yazıcıoğlu Mehmed, devrinin önemli alim, şeyh ve ehl-i tasavvuflarındandır. Aslen Ankaralı olduğu tahmin edilmekle beraber...
Forum: Edebiyat tr Cevap: 1
Son Mesaj: 20 Mayıs 2011 10:09
Ahmed Resmi Efendi
Ahmed Resmi Efendi ( 19.12.1699)- (1783) </B> 1700 yılında Girit'te doğan Ahmed Resmi Efendi, Osmanlı Devlet adamı ve tarihçisidir. İstanbul'daki Reisülküttablardan Tavukçubaşı'nın damadı Mustafa Efendi'nin yanında yetişti ve daha sonra onun damadı oldu. Devlet hizmetine girerek bazı görevlerde...
Forum: Edebiyat tr Cevap: 2
Son Mesaj: 15 Nisan 2011 16:18
Muhammediyye - Yazıcızade Mehmed Efendi
Muhammediyye MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi 15. yüzyılda yaşamış olan Gelibo­lulu Yazıcızade Mehmet'in Hz. Mu­hammed (S.A.V.)'e aşkını dile getiren ünlü eserinin adıdır. Şair ve muta­savvıf olan Yazıcızade Mehmed, eseri kadar meşhur değildir. "Muhammediyye" yüzyıllardır Müslümanlarca...
Forum: Türk Dili ve Edebiyatı Cevap: 1
Son Mesaj: 12 Nisan 2011 11:59
 
Sayfa 0.200 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu