Arama

Yazıcızade Mehmed Efendi

Güncelleme: 20 Mayıs 2011 Gösterim: 3.587 Cevap: 1
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
12 Nisan 2011       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Yazıcıoğlu Mehmed Efendi (Yazıcızade Muhammed Efendi, ? - 1451)

Sponsorlu Bağlantılar
XV. asrın ilk yarısında yetişen ve II. Murad ve kısmen Fatih Sultan Mehmed devirlerini idrak eden Yazıcıoğlu Mehmed, devrinin önemli alim, şeyh ve ehl-i tasavvuflarındandır. Aslen Ankaralı olduğu tahmin edilmekle beraber ömrünün büyük kısmını Gelibolu'da geçirmiştir. Babası olan Yazıcı Salih kâtiplik rütbesiyle çeşitli devlet kademelerinde görev almış bir zattır. İyi bir öğrenim gördüğü düşünülen Yazıcıoğlu Mehmed'in de ilim vadisinde ilk öğretmeninin babası olduğu tahmin edilmektedir. Daha sonra Hacı Bayram-ı Veli'ye intisap eden Yazıcıoğlu Mehmed, Gelibolu civarında çok sevilen ve hürmet gösterilen bir tasavvuf ehli haline gelmiştir. Gelibolu'da bugün tamamen yok olmuş bir tekke kurduğu bilinmektedir. Ömrünün sonuna dek bu bölgede halkı irşad eden Yazıcıoğlu 1451 tarihinde vefat etmiş ve Gelibolu'da defnedilmiştir. Kabri sonradan bir türbe haline getirilmiş olup daha sonraki devrelerde halk tarafından yoğun bir biçimde ziyaret edilen önemli bir ziyaretgâh konumuna gelmiştir.

Eserleri
Yazıcığlu'nun ilk eseri Arapça kaleme aldığı Megaribü'z-zaman'dır. Yazara asıl ününü kazandıran Muhammediyye ise bu eserin manzum bir tercümesi sayılabilir. Yazıcıoğlu Mehmed'in bunlardan başka bir de manzum bir Füsûsu'l-hikem şerhi bulunmaktadır.


Biyografi Konusu: Yazıcızade Mehmed Efendi nereli hayatı kimdir.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
20 Mayıs 2011       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
YAZICIOĞLU MEHMET BİCAN

Sponsorlu Bağlantılar
(?-1451 Gelibolu), yazar. İlkin babası olan ve astroloji alanında ilk yapıt sayılan "Şemsiye" (1408) yazarı bilgin Yazıcı Selâhattin'in çevresinde, daha sonra İran ve Maveraünnehir'de güçlü bir öğrenim görerek yetişti. II. Murat (1421-1451) döneminde Gelibolu'ya gelen Hacı Bayram Veli'ye inanarak tarikata girdi. Yaşamının sonuna kadar Gelibolu'dan ayrılmadı, kendini kitaplarının yazımına verdi. "Megâribü'z-Zaman" adlı yapıtı, başlangıçta Arapça yazılmış, sonradan nazım diliyle kendisi tarafından Türkçeye çevrilmiş 9.119 beyitten meydana gelmiştir. Aruz ölçüsünün çeşitli kalıplarının kullanıldığı ve "Muhammediye" adı verilen yapıtta Hz. Muhammet ve halifelerinin yaşamları üzerine bilgi verilmekte, cennet, cehennem ve ahret ahvalinden bahsedilmektedir.


MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.

Benzer Konular

4 Nisan 2010 / LaSalle Edebiyat tr
10 Temmuz 2015 / ThinkerBeLL Türkiye'den
12 Nisan 2011 / ThinkerBeLL Edebiyat
4 Ekim 2010 / asla_asla_deme Siyaset tr
14 Eylül 2015 / Safi Sanat tr