PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
X-Sözlük > Mükellefiyet Nedir?
«Önceki KonuSonraki Konu»
ThinkerBeLL15:30, 1 Nisan 2010 
Mükellefiyet
isim Arapça mukellefiyyet
Yükümlülük.
Mükellefiyet, huk., yasal düzenlemeler yoluyla ya da genel kanı gereğince, bireyin yerine getirmekle yükümlü olduğu eylemlerdir. Bireye oranla üstün bir konumda bulunan yönetim tüzel kişisi, kamu hizmetini yerine getirirken para, mal ya da emeğe gereksinme duyar. Yönetim bu gereksinmelerinin bir kısmını piyasadan özel kişiler gibi satın alarak giderir. Ancak öteki bölümü için değişik bir yöntem izler. Bu yöntemle birey, kamu gücü karşısında kalmakta ve isteğine bakılmaksızın mal, para vermeye ya da emeğini sunmaya zorlanır. Mükellefiyetin bireyce yerine getirilmemesi durumunda yaptırım uygulanır. En bilinen biçimi vergi mükellefiyetidir. Her birey elde ettiği kazancın belli bir oranında vergi ödemek zorundadır, Yönetimce bireye yüklenen mükellefiyet, olağan ve olağanüstü durumlarda değişik biçimlerde uygulanır. Olağan dönemlerde uygulanan mükellefiyetin en bilinen örnekleri, vergilendirme, askerlik yaptırma, kamulaştırma, bilirkişilik ve nüfus sayımı görevliliğidir. Olağanüstü durumlarda yönetimin mal ve hizmet elde etmek için kullandığı yöntemlerin başında ise istiımlak gelir. İstimlak taşınır malların yönetimce kamulaştırılmasıdır. Bu yöntem yalnız yönetimin, piyasadan taşınırları satın almasını engelleyecek, olağanüstü bir durumun varlığında sözkonusu olur; ya yönetim taşınır mal üzerinde geçici kullanma hakkı elde eder ya da tümüyle mala el koyar. Türk hukuk sisteminde konuyu düzenleyen genel bir yasa yer almamakla birlikle anayasada ve öteki birçok yasada olağanüstü durumlarda vatandaşlara para, mal ve çalışma yükümlülükleri konabileceği belirtilmektedir. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Yasası, MİNİ Koruma Yasası ve Umumî Hayatta Müessir Afetler Yasası bunlara örnek olarak gösterilebilir. Mükellefiyetle ilgili düzenlemelere Medeni Yasa’da da rastlanır. Yasanın 35. maddesinde “Herkes yardım etmemesi halinde yoksulluğa düşecek olan üstsoyuna (usulüne) ve altsoyuna (füruuna) ve kardeşlerine bakmakla mükelleftir” hükmü mükellefiyete ilişkin düzenlemelere örnek olarak gösterilebilir.
Etiketler:
  • mukellefiyet ne demek
  • mukellefiyet ne demektir
  • mukellefiyet nedir
Cevap
Misafir20:21, 23 Aralık 2014 
Sorumluluk anlamina gelir
Cevap
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm X-Sözlük Konuları