Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 27 Ocak 2016  Gösterim: 29.185  Cevap: 2

Mükellefiyet Nedir?

1 Nisan 2010 15:30       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Mükellefiyet
isim Arapça mukellefiyyet
Yükümlülük.
Sponsorlu Bağlantılar
Mükellefiyet, huk., yasal düzenlemeler yoluyla ya da genel kanı gereğince, bireyin yerine getirmekle yükümlü olduğu eylemlerdir. Bireye oranla üstün bir konumda bulunan yönetim tüzel kişisi, kamu hizmetini yerine getirirken para, mal ya da emeğe gereksinme duyar. Yönetim bu gereksinmelerinin bir kısmını piyasadan özel kişiler gibi satın alarak giderir. Ancak öteki bölümü için değişik bir yöntem izler. Bu yöntemle birey, kamu gücü karşısında kalmakta ve isteğine bakılmaksızın mal, para vermeye ya da emeğini sunmaya zorlanır. Mükellefiyetin bireyce yerine getirilmemesi durumunda yaptırım uygulanır. En bilinen biçimi vergi mükellefiyetidir. Her birey elde ettiği kazancın belli bir oranında vergi ödemek zorundadır, Yönetimce bireye yüklenen mükellefiyet, olağan ve olağanüstü durumlarda değişik biçimlerde uygulanır. Olağan dönemlerde uygulanan mükellefiyetin en bilinen örnekleri, vergilendirme, askerlik yaptırma, kamulaştırma, bilirkişilik ve nüfus sayımı görevliliğidir. Olağanüstü durumlarda yönetimin mal ve hizmet elde etmek için kullandığı yöntemlerin başında ise istiımlak gelir. İstimlak taşınır malların yönetimce kamulaştırılmasıdır. Bu yöntem yalnız yönetimin, piyasadan taşınırları satın almasını engelleyecek, olağanüstü bir durumun varlığında sözkonusu olur; ya yönetim taşınır mal üzerinde geçici kullanma hakkı elde eder ya da tümüyle mala el koyar. Türk hukuk sisteminde konuyu düzenleyen genel bir yasa yer almamakla birlikle anayasada ve öteki birçok yasada olağanüstü durumlarda vatandaşlara para, mal ve çalışma yükümlülükleri konabileceği belirtilmektedir. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Yasası, MİNİ Koruma Yasası ve Umumî Hayatta Müessir Afetler Yasası bunlara örnek olarak gösterilebilir. Mükellefiyetle ilgili düzenlemelere Medeni Yasa’da da rastlanır. Yasanın 35. maddesinde “Herkes yardım etmemesi halinde yoksulluğa düşecek olan üstsoyuna (usulüne) ve altsoyuna (füruuna) ve kardeşlerine bakmakla mükelleftir” hükmü mükellefiyete ilişkin düzenlemelere örnek olarak gösterilebilir.Misafir
23 Aralık 2014 20:21       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sorumluluk anlamina gelir
27 Ocak 2016 18:50       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
MÜKELLEFİYET, -ti a. (ar. mükellef ve -iyyef ten mükellefiyyet). Esk.
1. Maddi ve manevi yükümlülük, sorumluluk.
2. Zorla kabul ettirilen görev, yapmak zorunda bulunulan iş.

—Huk. - YÜKÜMLÜLÜK.

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Mükellefiyet Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç