Arama

Scientology ve Dianetik

Güncelleme: 25 Temmuz 2013 Gösterim: 11.760 Cevap: 3
Dianetik - avatarı
Dianetik
Ziyaretçi
14 Temmuz 2007       Mesaj #1
Dianetik - avatarı
Ziyaretçi
1. Scientology Nedir?
Aşağıdaki tanım L. Ron Hubbard’ın, Scientology’nin kurucusunun, kendi ağzından yaptığı bir tanımdır.
Sponsorlu Bağlantılar
SCIENTOLOGY:
Cevapların, nasıl bileneceğinin bilimidir. Asya ve Batı uygarlıklarının onbinlerce yıllık araştırma geleneğindeki bilgeliktir. Bir yaşam bilimidir. Scientology’nin ruhsal bilgisine dayanarak, yaşam koşullarına arzu edilir değişikler getiren pratik uygulamalar geliştirilmiştir.
Scientology, herkesin şu anda olduğundan daha yetenekli olabileceğini varsayar ve kişiyi daha yetkin konuma getirmek için titiz ve kesin tekniklerle çalışır.
İçerdiği geniş bilgi hazinesi iki şekilde uygulama alanı bulur: Birincisi, kişinin farkındalığını arttıran ve sıkıntılarından kurtulmasını sağlayan ruhsal danışmadır. İkincisi, günlük yaşamdaki çeşitli durumların çözümlerini veren pratik bilgilerdir.
Scientology sözcüğü; Latince “Scio ve Yunanca “Logos” köklerinden gelir. Scio, “kelimenin tam anlamıyla bilmek” demektir ve ology (Logostan) “bilimi” anlamındadır. Batı dünyası bu sözcükleri (doğruya yakın bir şey) olarak benimsemiştir.
Scientology, belirli bir ilahi güce tapmaya yönlendirmez ve Tanrı konusunda dogmalar içermez. Bu nedenle, dinlerle bir çatışma veya rekabet içinde değildir. Dinini değiştirip Scientology’ye geçmek söz konusu olamaz. Kişi dini inancını muhafaza ederek Scientology’nin ruhsal bilgileri aracılığıyla, kendi dinini de daha iyi anlayacaktır.
Scientology nedir konusuna ayrıca L. Ron Hubbard kendisi ile yapılan röportaj Dvd’sinde anlatılıyor. O Dvd’yi izlerken başka olası sorulara da direkt yanıtlar bulabilirsin.

*Scientology ile insan doğasına ait temel kurallar İLK KEZ gün ışığına bilimsel araştırmalar sonucu çıkartıldı bunlar Dinamikler, Tepkisel Zihin (Şuuraltı)v.b. L. Ron Hubbard yazdığı eserlerle bunların nasıl bulunduğunu ve neler olduğunu tüm insanlıkla paylaşmıştır.

DİNAMİKS (DİNAMİKLER):
Yaşamda sekiz dürtü (iç güdü, itici güç) olduğu söylenebilir. Bunları biz DİNAMİKLER olarak adlandırırız. Bunlar, nedenler veya harekete geçirenlerdir. Biz bunlara Sekiz dinamik diyoruz. Birinci Dinamik kişinin, varoluşa bizzat kendisi olarak yönelme güdüsüdür. Burada bütünüyle bireyliğin sergilendiğini görüyoruz ve bunu Kişisel Dinamik-Öz Dinamik olarak adlandırabiliriz. İkinci Dinamik; varoluşa cinsel faaliyet olarak yönelme güdüsüdür. Aslında bu dinamiğin iki bölümü vardır. İkinci Dinamik (a); cinsel eylemin kendisidir. İkinci Dinamik (b) ise; çocukların yetiştirilmesini de kapsar biçimde aile müessesidir. Bu, Cinsel Dinamik olarak adlandırılabilir. Üçüncü Dinamik; varoluşa, bireyler grubu olarak yönelme güdüsüdür. Herhangi bir grup veya bütün bir sınıfın bir bölümü; Üçüncü Dinamik’in bir parçası olarak düşünülebilir. Okul, dernek, şehir, millet her biri; Üçüncü Dinamik’in parçaları olup, aynı zamanda birer Üçüncü Dinamik’tirler. Bunu Grup Dinamiği olarak adlandırabiliriz. Dördüncü Dinamik; varoluşa insan türü olarak yönelme güdüsüdür. Bir insan ırkı veya soyu, Üçüncü Dinamik olarak düşünülürken; tüm insan ırkları bir bütün olarak, Dördüncü Dinamik olarak mütalaa edilir. Bunu İnsanlık Dinamiği olarak adlandırırız. Beşinci Dinamik, hayvanlar (tüm canlılar) alemi varoluşuna yönelim güdüsüdür. Bu yaşayan tüm canlıları; hayvan veya bitki, denizdeki balık, ormandaki vahşi hayvan, otlar, ağaçlar veya çiçekler ya da yaşamın hareket verdiği her şeyi kapsar. Bunu Tüm Canlılar Dinamiği olarak adlandırırız. Altıncı Dinamik; fiziksel evren varoluşuna yönelme güdüsüdür. Fiziksel evren; Madde (Matter), Enerji (Energy), Uzay (Space) ve Zaman (Time)’dan oluşur. Scientology’de bu sözcüklerin ilk harflerini alarak—MEST sözcüğünü oluştururuz. Bu Evrensel Dinamik olarak adlandırılabilir. Yedinci Dinamik; varoluşa, ruhlar olarak yönelme güdüsüdür. Ruhsal olan her şey; bir kimliği olsun olmasın, Yedinci Dinamik başlığı altında toplanır, Bunu Ruhsal Dinamik olarak adlandırırız. Sekizinci Dinamik; varoluşa sonsuzluk olarak yönelme güdüsüdür. Bu aynı zamanda Yüce Varlık olarak tanınır. Buna Sekizinci Dinamik denmesinin nedeni, sonsuzluk işareti olan--- dik durduğunda 8 rakamı oluşmaktadır. Bu, Sonsuzluk veya Tanrı Dinamiği olarak adlandırılır.

TEPKİSEL ZİHİN:
“Bilinçsiz zihin” olarak da adlandırılır. Yaşamın tüm anlarında hatta acı durumlarında bile uyanık olan zihindir. Bir kazanın yol açtığı “bilinçsizlik anındaki” olumsuz ve acı verici duyumları, tüm algılamlarıyla (perceptics-duyu mesajları) depolar.

Scientology bulunduğu ülkenin ahlak kurallarına uyar. İnsan yetenekleri arttıkça giderek daha da fazla ahlak kurallarına uymaya başlar. Çünkü insan özünde iyidir. İnsanın iyi olduğu Scientology’nin ilerlemesini sağlayan en temel buluşlardandır. Bir çok sorunun cevabı o zaman anlaşılmıştır. Scientology’de insanın kötü şeytan olduğu ve cezalandırılması gereken bir varlık olduğu ya da insanı daha iyi edersen daha kötü olur gibi bir düşünce bulunmuyor. Bütün insanlar özünde iyi ve daha iyi olmaya layıklar. Suçlular ıslah edilebilir. Çünkü neden suça yöneldikleri veya neden suçtan vazgeçemediklerini Hubbard bilimsel olarak ortaya çıkarttı. Sadece bu değil insana ait diğer bütün cevapsız kalmış sorular gün ışığına çıkartıldı ve L. Ron Hubbard’ın bu bilgiler için geliştirdiği uygulamalardan sonra alınan sonuçlar bunu ispatladı. Yani bir olayın temel sebebini bilirsen veya anlarsan ona ait bir de çözüm geliştirebilirsin.
Sonra birileri çıkar bu bilgileri kullanır ve diğer insanlara yardım eder. Narconon (uyuşturucu rehabilitasyon merkezi) bir scientolog (yani Scientology’nin işlediğini bilen ve anlayan bunu hayatında kullanan her hangi biri) tarafından kuruldu. Drug Rehab for Abuse & Addiction - Narconon L. Ron Hubbard’ın uyuşturucularla ilgili keşiflerine dayanarak uygulamalar yapıyor. Hiç uyuşturucu madde kullanmadan uyuşturucu tedavi etmesi. Bir çok benzeri kurum veya uyuşturucu ile geçim sağlayan bazı oluşumları (mafyalar, suç örgütleri v.b.) fazlasıyla üzmüştür. Bu onların zihinlerinde yarattıkları çıkarlarını zedeleyen bir olay gibi algılıyorlar. Bir çok konuda zaman zaman narconon gizli veya açık baskıya uğratılmıştır. Elbette, yalanlar ve yanlış işler uzun süreli olmazlar. Zamanı gelince bu insanlar Scientology’nin aslında kendileri için de faydası olan bir teknoloji olduğunu anlar ve eski bazı kötü tutumlarını bırakırlar.

Scientologlar ilaç/uyuşturucu kullanmıyor. Ayrıca Scientology insanı tedavi etmeyi amaçlamıyor. Sadece daha yetenekli ve ahlaklı hale getiriyor. Bunun bir küçük sonucu insan bütün psikosomatik hastalıklardan kurtuluyor. Bunun da yeryüzündeki hastalıkların %70’ini oluşturduğunu doktorlar kendileri söylemişlerdir.

Scientology’nin diğer insanları kendi dinine geçirme veya onlarla rekabet ve yarış halinde olma çabası yok. Her dinden insan Scientology’de bulunur veya bulunabilir. Ben müslümanım, ben hıristiyanım, yahudiyim ne derse desin hiç bir çatışma yaşanmaz. Standart biçimde eğitim alır ve kendi özgürlük köprüsünde ilerler.

CLEAR:

Clear (berrak-temiz) kelimesinin kullanımı; beyinle, hesap makinesi arasındaki benzerlikten gelmektedir. Bir hesap makinesiyle, bir problemi çözmeye başlamadan önce, hesap makinesindeki eski problemlerin, verilerin ve sonuçların silinip temizlenmesi gerekir. Aksi halde, eski sonuçlar da yenisine eklenecek ve cevap yanlış olacaktır. Auditing bu problemlerden çok daha fazlasını zihinden silmektedir. Bütünüyle temizlenmiş biri, öz kararlılığını şimdiki zamana getirecek ve kendi karalarını kendisi verir hale gelecektir.

AUDİTİNG:

Eğitimli bir profesyonel (Auditor) ile Preclear (berrak öncesi) olarak adlandırılan ve sıkıntılarına çözüm arayan bir kimse arasında oluşturulan bir iletişim prosesidir (süreci ve yöntemi). Süreç şöyle işler: Preclear kişiye anlayabileceği ve cevap verebileceği sorular sorulur. Soruya cevap alındığında, cevabın alındığı kişiye bildirilir ve böylece devam eder. Auditing, kişinin yeteneklerini körelten ve azaltan istenmeyen engelleri ortadan kaldırır ve sahip olduğu yeteneklerini kademeli olarak arttırır; böylece kişi daha etkin hale gelir ve hayatta kalma şansı, mutluluğu ve zekası büyük ölçüde artar. Scientology ve Dianetics’te uygulanan bu ruhsal danışmaya Auditing denir.

AUDİTOR:

Eğitim almış Scientology uygulamacısına Auditor denir. Scientology prosesleri kişinin, kendi varoluşuna bakmasını sağlamak; ne olduğu, nerede bulunduğuyla yüzleşme becerisini geliştirmek temeline dayanır. Auditor, Scientology tekniği konusunda eğitimli; görevi, kişiden bakmasını istemek ve sağlamak olan kişidir. Bu kelimenin seçilmiş olması, auditor’un sözcük anlamının “dinleyen kişi” olması nedeniyledir ve auditor da işte tam bunu yapar, dinler.

Köprüde hangi auditing’in kim tarafından verileceği, nerelerde alınabileceği, verilen auditing sonucu elde edilecek kazanım görsel biçimde anlatılıyor.
Örneğin Grad 0’da insan herkesle her konuda her şeyi iletişim kurabilme yeteneği kazanıyor. Tüm hayatı boyunca utangaç kalmış, duygularını ifade edemeyen biri için bu çok belirgin bir değişimdir. O kazanımı elde etmeden köprüde yükselme imkanı olmuyor. Köprüde yükseldikçe insanın sahip olduğu bilinç düzeyi de artıyor. Köprünün en sağ tarafında köprüde bulunmayan başka servislerde alabilirsin. Bu auditingler insana özgürlük, özgüven, yeni ruhsal beceriler ve saymakla bitmeyen başka iyi kazanımlar veriyor.

Auditorler Scientology organizasyonlarındaki akademilerde, eğitim alırlar. Akademi bir kurs odasıdır. Kitaplar, sözlükler masalar ve eğitmenler v.b. bulunur. Orada insanlar tek bir kelimeyi dahi anlamadan geçmeden olabilecek en iyi şekilde insanlara ruhsal anlamda teknolojisiyle yardım edebilmeyi öğrenirler. Bu bir Scientology kariyeridir. Köprünün sol tarafıda auditor olarak sınıf sınıf yükselirsin. Orada insanlara yardım edebilme yeteneklerin artar.

e-meter nedir?
Ruhsal işlemlerde auditor’e yardımcı olan bir alettir. İnsanın zihnini ulaşmaz sadece elektirik değişimlerini ortaya koyar. Buradan yola çıkarak auditor. Olay hakkında daha kesin bilgi alır. 4 tane işaret vardır emeterde
Sen başkasına
Başkası başkasına
Başkası sana
Kendi kendine.
Audit edilen bir olay çözüldüğünde veya auditingde hedeflenen amaca ulaşıldığında emeter’daki ibrede okunan bir hareket vardır. Buna bakarak auditor auditingi bitirebilir veya devam ettirebilir. Kesinlikle yalan makinesi değil. Soru sorduğunda doğru mu söyledi yalan mı anlayamazsın.

What is the E-Meter and how does it work? - Frequently Asked Questions

Neden Klise adı verilmiştir?
Ruhsal bir konu ve çalışma olduğu için. İnsanlara bu yönde hizmet verdiği için. Devletler ve insanlar onu bu kategoriye yerleştirmişlerdir. Önemli olan Scientology teknolojisini var olması ve işliyor olmasıdır. Scientology klise olarak başka dinlerle rekabet halinde değil.
İç yapı olarak genellikle modern kurs odaları, 2 insanı alabilen sessiz ve sakin auditing odaları, resepsiyon bölümü, etik ofiserin odası, bekleme odaları göz önüne getirebilirsiniz.
Bazı scientologlar bası günler grup auditingi yaparlar. Bir araya geldiklerinde yine kitaplarda yer verilen bir teknolojiyi bilen kişi grupsal bazda uygular. Bu dinsel bir ayin olarak kabul edilir. İnsanlar bu auditingden sonra daha canlı hissederler. Scientology klisesi içinde hayat capcanlı olur. Mutluluk neşe ve huzur ve güven ortamı vardır. Hafta sonunu organizasyonda diğer scientologlarla geçirdikten sonra yeni haftaya yenilenmiş bir güç ve enerjiyle başlarsın.
Daha rahat olursun. Normal yaşamda insanlar dertlerine ve sıkıntıların yenilmişlerdir ve ton skalada (ruh hali olarak) epey aşağılara inmekteler. Bizim işlem tam tersi. İnsanı daha canlı ve yetenekli yapmak işlemi.

Scientology’nin amacı nedir?
Yeryüzünde akıl dışılıkları kaldırmak, çalışkan ve başarılı insanların hakkını alması. Savaşların olmaması. Scientology teknolojisi’nin hayatın her alanda uygulanmasıyla daha az karışık bir dünya yaratmak denebilir. Devrim yapmaya veya yeni bir düzen getiremeye çalışmaz. Politik bir çalışma değildir. İnsanları kontrol altına alma çabası değil tam tersi (çeşitli zihinsel ve sosyal baskılarla) kontrol altındaki insanları serbest bırakmak ve özündeki iyi hale getirmek çabasıdır. Bunu yapmanın kimseye bir zararı dokunmaz.

Aims of Scientology

L. Ron Hubbard kimdir?
Kendini insanlığa adamış bilge bir insan. İnsanın daha önceki 50.000 yıllık keşiflerini ve birikimlerini derlemiş toplamış ve bir sisteme bağlamıştır.

Hiç bir şey L. Ron Hubbard’ın hayatını şu yalın söz kadar iyi ifade edemez:
“Başkalarına yardım yaşamımdaki en önemli olgu. Bir insanı, onun yaşam ışığını karartan gölgelerden kurtulurken seyretmek, bana zevk veren en büyük olay.” Bu yaşamsal öneme sahip sözlerin arkasında insanlığa hizmet için adanmış bütün bir ömür ve herkesin mutluluk düşleri ve ruhsal özgürlüğü yakalamasına olanak sağlayan bir benzersiz bilgi hazinesi bulunmaktadır.
O, 13 Mart 1911 yılında, Tilden Nebraska’da hayata gözlerini açtı. Çok erken yaşlarda kendini insanlığa adayarak insanoğlu için keşiflere çıktı. Daha on dokuz yaşına gelmeden, Endonezya, Japonya, Hindistan ve Filipinlere ait kültürleri incelediği, dört yüz milyon kilometreden çok yolculuk yapmış bulunuyordu.

1929 yılında Amerika Birleşik Devletlerine döndükten sonra matematik, mühendislik ve daha sonra yeni bir alan olan nükleer fizik üzerine resmi eğitimini sürdürdü. Bütün bu eğitimler onun devam eden araştırması için yeni araçlar sağlıyordu. Bu araştırmasına kaynak sağlamak için, 1930’lu yılların başlarında, edebiyatla ilgili sanatsal mesleğine başladı ve çok geçmeden dünyanın en çok okunan ve ilgi gören roman yazarlarından biri oldu. Temel amacına ait bakış açısını koruyarak uzak yerlere seyahatlerine ve keşiflerine devam etti.
II. Dünya savaşı çıkınca, Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına yüzbaşı olarak katıldı ve denizaltı avcı gemileri komutanı olarak hizmet verdi. Çarpışmalar sonrasında kısmen kör oldu ve sakatlandı, 1945’de özrünün kalıcı olduğuna yönelik bir teşhis konuldu. Zihin konusundaki teorilerini uygulayıp hem kendi sağlığını yeniden kazandı hem de asker arkadaşlarının sağlıklarını yeniden kazanmalarına yardım etti.
Beş yıllık yoğun araştırmalar sonunda, Ron’un buluşları dünyaya Dianetik: Modern Zihin Sağlığı bilimi ile takdim edildi. İnsan zihni üzerine yazılmış ilk popüler el kitabı özellikle dışarıdaki halk için yazılmıştı. Dianetik insanoğlu için yeni ufuklar açtı ve yazarı içinse yeni bir dönem başlattı. Ron, yine de araştırmalarını durdurmadı ve olağanüstü keşifler arkası arkasına birbirini takip etti, bunlar özenle bir sisteme bağlanarak 1951’in sonlarına doğru, uygulamalı dinsel felsefe Scientology ortaya çıkartıldı.
Scientology bütün yaşamı açıklığa kavuşturduğu için, L. Ron Hubbard’ın sonraki eserlerinde insanoğlunun var oluşuna ait ele alınmayan hiç bir yön kalmamıştır. Araştırmalarına zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de devam etti. Buralardaki araştırmaları sonucunda kötüleşen eğitim standartları ve uyuşturucu maddelerin yaygın şekilde kötüye kullanılması gibi sosyal hastalıklara çözümler bulmuştur.

L. Ron Hubbard’ın burada bahsedilen Dianetik ve Scientology üzerine eserleri toplamda kırk milyon kelimeyi aşan konferans kayıtları, kitaplar ve el yazılarından oluşur. Bütün bu eserler 24 Ocak 1986’da sona eren bir ömrün mirasıdır. L. Ron Hubbard aramızdan ayrılmış olsa da dünyaya olan katkıları son bulmadı; yüz milyonlarca kitabının şu an elden ele dolaşıyor olması ve milyonlarca insanın hergün onun gelişmek için var olan teknolojilerini kullanmaları açıkça gösteriyor ki o hâlâ dünyanın en iyi dostudur.
Kimler scientology’ye karşıdır?
Toplumun ilerlemesi veya insanların daha yetenekli olmasını istemeyen kişiler. Bu insanlara antisosyal veya supressive (yıkıcı kişilik) diyoruz. Bu insanlar sadece Scientology’ye karşı bunu yapmaz diğer insanı ileriye götüren faaliyetler içinde karşı faaliyetler yaparlar. Scientology Attitudes: What is a Suppressive Person?
“Herhangi bir güzel etkinliği veya bir grubu yıkmaya veya ezmeye çabalayan kişidir. Kendi çevresindeki diğer insanlara baskı yapar. Davranışların zarar verici olduğunu düşündüğümüz kimselerdir.” Böyle kişiliğe örnek olarak hitler verilebilir.
Scientology Eğitim Teknolojisi
L. Ron Hubbard dünyada başarıyla uygulanan çok geniş kapsamlı bir öğrenim teknolojisi geliştirmiştir. Applied Scholastics - Study Technology to Overcome Any Barrier Bütün scientology kitaplarının başında görürsün. Bir kelimeyi dahi anlamadan geçmeyin notunu. Bu not geliştirilen bu teknolojilerin minik bir özetidir. İnsanı okuduğunu anlar ve aynı zamanda anladığı şeyi uygulamaya koyabilir hale getiriyor. İnsanlar okuduğunu anlasın ne okursa okusun bu hiç fark etmez. Sonunda tüm yollar her zaman doğru olan ve saf bilgiye doğru gider. Yani Scientology bilgisine.

ÖNEMLİ NOT
Bu kitabı okurken, bir tek sözcüğü bile bütünüyle anlamadan geçmediğinizden emin olun.

Kişinin; bir çalışmayı yarıda bırakmasının, kafasının karışmasının, veya bir şeyi öğrenmekte zorlanmasının tek nedeni, bütün içindeki tek bir kelimeyi tam anlamadan geçmiş olmasıdır.

Kafa karışıklığı, bir şeyi kavrama veya öğrenmede güçlük çekme, kişinin o bir tek kelimeyi tanımlayıp anlayamadığı noktada başlar.

Bir sayfanın sonuna gelip de, ne okuduğunuzu bilmediğinizi fark ettiğiniz oldu mu hiç? Öyleyse, o sayfanın yukarılarında bir yerde anlamını bilmediğiniz ve tanımı verilmemiş veya yanlış tanımlanmış bir kelimeyi anlamadan geçmişsinizdir.

İşte size bir örnek. “Fecir zamanı çocukların daha bir sessiz oldukları, fecir geçtiğinde ise daha canlı bir hale deldikleri görülmüştü.” Ne olduğunu gördünüz mü? Bu cümleden hiçbir anlam çıkartamadığınızı düşünüyorsunuz. Oysa cümleyi anlayamamanızın nedeni, alacakaranlık veya karanlık olarak tanımlanabilecek tek bir fecir kelimesinin anlamını bilmiyor olmanızdır.

Bu tür sözcükler ille de yeni karşılaştığınız veya alışılmadık sözcükler olmaları nedeniyle sözlüğe bakmak gereğini duyacağınız kelimeler olmayabilir.Çok bilinen ve sık kullanılan bazı kelimeler de pekala yanlış anlaşılıp karışıklığa yol açabilir.

Üstünde çalışılan konuyu bir bütün olarak anlayabilmek açısından en önemli unsur yukarıda sözünü ettiğimiz, bir tek sözcüğün bile anlamadan geçilmemesi gerekliliğidir. Üstünde çalışmaya başlayıp ta devam ettiremediğiniz her konu, anlamını kavrayamadığınız sözcükler içeriyor olmalıdır.

İşte bu yüzden, bu kitabı okurken, anlamını tam olarak anlayamadığınız bir sözcüğü atlamadığınızdan mutlaka emin olmalısınız. Eğer kitabın içeriği kafanızı karıştırmaya başlar ve kavramlara nüfuz edemediğinizi sezerseniz, bilin ki hemen az önce okuduğunuz bir yerlerde anlamını tam olarak anlayamadığınız bir sözcük mevcuttur. Bu durumda okumayı sürdürmek yerine, sorun yaşadığınız yerin ÖNCESİNE dönerek yanlış anlaşılan kelimeyi bulup çıkarın ve anlamını tam olarak belirledikten sonra devam edin.

Tüm dünyada en başarılı dershaneler ve eğitim kurumları. Bu teknolojiyi detaylarıyla uyguluyor. Bu bilgiler herkese ait öğrenmesi ve uygulaması da basit.
Scientology Ahlak.
Her grubun bir genel ahlak anlayışı vardır. Ülkelerde söylenmiş veya söylenmemiş ahlak kurallarına sahiptir. Scientology ile yetenekleri ve hayattaki becerileri artan insanlar ait oldukları gruba daha ahlaklı davranmaya başlar. İnsan genel Ton skalasını (ruh halini) yükselttikçe. Lütfen Ton Skalasına bakıver. Daha az yıkıcı olur. Hem mutlu ve skalada yüksek bir yerde olup hem de banka soymaya veya yanlış olduğunu bildiğin şeylere teşebbüs etmezsin. Ne zaman ton skalada aşağılara gittin hayat daha çekilmez ve zor olur. Giderek daha az hareket ve düzgün iş yapma imkanın olur.

Auditor kuralları.
Her auditor veya auditing alan kişi bunları bilir. Auditing sırasında oluşan her olay orada kalır kişilerin kendi isteği dışında dışarıya taşınılmaz. Hipokrat yemini gibidir. Dianetik kitabında auditor kuralı bölümünden bakabilirsin. Scientology’de verilen sözler mutlaka tutulur. Bu en temel yasadır. Her auditor bu konuda sıkıca eğitim alır. What is Scientology: Auditor's Code

Scientology ve etik
Scientology’ye göre yaşam dinamiklerinin çoğuna zarar veren kötü bir davranış yaparsan bu sana bir kötülük olarak geri döner. Bu bir kaza, kayıp veya istenmeyen durum olabilir. İş yerinden para çalarsan er geç bu anlaşıldığından işinden kovulursun. Scientology’de insanlar etik konusunda da eğitilirler. Eğer biri kendi çevresinde etik dışı işler yapıyorsa öncelikle bu etik dışı durumları düzeltmesi istenir. Hubbard’ın o konu ile ilgili yazdığı yazılar okutulur. Ve anlayıp anlamadığı sıkı biçimde kontrol edilir. Bu konuda görevli insana etik ofiser veya etik çalışanı denilir.
Mutluluk yolu
The way of the happiness kuruluşu, tıpkı narconon gibi bir scientolog tarafından kuruldu ve yürütülüyor. The Way to Happiness - About us

Hubbard dinsel olmayan öğretilerini bu kitapla tüm insanlarla paylaşmıştır.
The Way to Happiness kuruluşu dünyaya bu ahlak kurallarını yaymakla meşgul. Scientology ahlakın olmadığı bir yerde ilerlemesi veya işlemesi mümkün olmuyor. TWTH (the way to the happiness kuruluşu) özellikle İsrail ve Ortadoğu bölgesinde insanlara bu bilgileri ulaştırarak daha sakin bir ortam yaratmayı hedefliyor.
The Way to Happiness
Scientology’ye göre savaş hali 0.05 e geliyor ton skalada. Yani çok düşük duyarsızlık veya apati hali. Dünyanın da bir ton skalası var. Eğer savaş hala sürüyor ve dünya buna seyirci kalıyorsa bu en iyi 0.05 demek. Scientologlar çok duyarlı insanlardır.

Kendileri bir porje yaratıp teknolojiyi beraberinde götürüp güzel sonuçlar getirebiliyorlar. 2000 yılında Los angeles’da tanıştığım scientolog birisinin ıslahanede çocuklarla ilgili çok başarılı çalışmaları olduğunu öğrenmiştim. Orada çocuklara mutluluk yolu kitabını okutturuyor ve öz saygılarını geri kazanmaları için çalışmalar yapıyordu.
Ben mesela mutlulukyolu.info sitesini açmaya karar verdim. Geçenlerde Malatya’da yaşanan bazı üzücü olaylar beni üzdü ve harekete geçirmeye karar verdim. O dönem TWTH ile bağlantıya geçerek bu kitapların Türkçesini sordum ve dağıtmak istediğimi bildirdim. Konuştuk anlaştık ve o sitemde yayınlamaya başladık. Şu an itibarıyla haftalık 500 kitap indiriliyor. Hedefimiz 1 milyon rakamına ulaşmak. Bu kitap da yazılan kuralları çocuklarımızın, herkesin öğrenmesi ve bilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Dünyada yaşanan felaketler ve scientologların tutumları:
Nerede bir doğal afet olsun veya büyük şiddetli olaylar. Deprem, Tsunami ve terör 11 eylül gibi. Scientologlar %100 gönüllü olarak bu bölgelere işlerini bırakarak gelir ve ücret almadan yadım yaparlar. Assist (yardım) dediğimiz ruhsal iyileştirme teknolojisi. Kısa süre içinde ilaçlarla mümkün olmayan kazanımlar elde ettirirler. O şiddetin şokunu ve tüm etkilerini ortadan kaldırırlar. Bu Asistleri öğrenmek ve uygulamak çok kolaydır. Scientology el kitabında anlatılan bu bilgi ile şifa bulan binlerce insan vardır. 1999dan beri Türkiye’deki tüm deprem faaliyetlerinde scientologlar gelmişlerdir. Yine olsa gene gelirler. Assists for Illnesses and Injuries, How can Scientology help me...

Bu kitabın bir parçası da ders çalışma teknolojisidir. Daha bir çok çeşitli böyle bilgiler var insanların hizmetine sunulmuş.
Her türlü kitaplar orjinalleri ve çeşitli dillerdeki versiyonları Scientology organizasyonunda ve internetten sipariş edilebilir durumdadır.

Scientology ve psikiyatrik su istimaller ve psikiyatrik ilaçlarla mücadele
Dünyada gizli kalan en büyük soruna scientologlar parmak basıyor. School shootings Antidepressants Depression & Psychiatrists | Learn the truth | CCHR sitesinde. Tüm dünyadan psikiyatri mağdurları. İlaçlarla tecavüze uğramış, yani çözüm bulmak için gittikleri bir yerde cinsel açıdan kötüye kullanılan masum insanlar buraya başına gelenleri bildirirler. Aldıkları kimyasal ilaçlarla durumları daha da kötüleşmiş ve artık geri dönülmez duruma gelmiş Amerikadaki psikiyatri otoritesinin oylama yoluyla belirlediği uydurma hastalık mağdurlarının kendilerini korumak ve haklarını savunmak için yapabilecekleri fazla bir şey yoktu. Kimse bu insanların ne yaptığını bilmiyor ve onların ahlaki sapmalarını denetleyecek bir kurum bulunmuyor. CCHR bu mağdur insanlara yasal süreçlerinde sahip çıkar. Psikiyatrinin geçmişi ve işlediği suçlar saymakla bitmiyor. Lütfen psikiyatri DVD’sinde bunlara dikkat et. Bu dvd 1 milyon tane basılıp bütün dünya üzerinde gereken yerlere dağıtılacak kısa bir süre içinde. Şu an CCHR bu konu için Scientolog olsun olmasın herkesten gönüllü bağışlar topluyor.
Psikolojik deneyler için harcanan paralar. Bu deneylerde hayatları kararan insanlar. Başarısız sonuçlara rağmen devam ettirilen arayışlar hep toplumun sırtından ödenenen vergilerle yapılmıştır. DVd’de örnek su istimal olayları bulabilirsin. Scientology bir çok psikiyatrik su istimalleri ortaya çıkardı. Dünya gündemine taşıdı. Buna karşılık çokça saldırılara maruz bırakılıyor. Yine de büyük bir hızla her gün daha çok insana servis verebilir hale geliyor.

Criminon nedir?
Suçlu insanları tekrar topluma kazandırmak için bir scientolog tarafından yürütülen bir başka kuruluştur.
About Criminon International
Criminon - Criminal Rehabilitation, Reform & Crime Prevention
Scientology’deki bilgilerle suç işlemiş insanlara başarılı yardımlar yapılıyor. İnsan özünde iyidir. Onu kötü hale getiren deneyimlerle tekrar yüzleşmesini sağlayıp öz saygısını kazandırdıktan sonra yeniden bir temiz sayfa açabiliyor hayatında. Tabi bu ayrı bir teknoloji ve L. Ron Hubbard’ın keşiflerine başvuruyor. İleride scientologlar artınca bu insanlar bu konuda da tıpkı dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi faaliyetlere başlayacaklar.

L. Ron Hubbard Yönetim teknolojisi, wise:
L. Ron Hubbard’ın teknolojisi iş dünyasında uygulamak isteyen scientologlar bir araya gelerek scientology etik veya ahlakını iş dünyasında yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmaktadırlar. Yeryüzünde binlerce firma bu teknolojiyi kullanarak başarılarına başarı katıyorlar. Sadece firmalar değil daha büyük kurumlar kendi yapılarını ve düzenlerini geliştirmek için bu bilgileri kullanmaktalar. L. Ron Hubbard’ın yönetim, organizasyon, pazarlama kitapları eşsiz değerli bilgiler içeriyor. Her kuruma ve organizasyona uygulanabiliyor. Örneğin 4 tane ürün vardır
1) karşılığı hiç alınamayan ürün
2) karşılığı eksik alınan ürün
3) karşılığı tam olarak alınan ürün
4) karşılığı fazlasıyla alınan ürün
“Eğer size biri gümüş yüzük parası verdiyse ona altın yüzük gönderin”.. her zaman beklentileri fazlasıyla aşmayı hedef edinin yönünde bilgiler var tabi bu kadarla sınırlı değil.
WISE — World Institute of Scientology Enterprises
Scientolog olan bir insan hayatı ve insanları daha çok anlamaya ve sevmeye başlar. Genelde güler yüzlü ve başarılıdırlar. Tabi ki Scientology bir süreç dahilinde işliyor. İlk başlardaki durumun ve birkaç kurs yaptıktan sonraki durumun aynı olmuyor. Başlarda daha mutsuz ve sorunlu olabiliyorsun. Giderek yeteneklerin artıyor ve iyiye gidiyorsun. Belirli bir aşamaya gelmeden diğer aşamayı başaramıyorsun ayrıca. Her şey belirli bir düzen ve sistem içinde duruyor Scientology’de. Beyin yıkama, hipnoz, dünyayı ele geçirme temizleme gibi konulara değinmedim ama artık kendinde görebiliyorsun. Bu gibi konuları bir bilim ile bağdaştıramayız. Ve diğer sorulara cevaplar Scientology sitesinde yer verilmiş. Araştırdığın
diğer kaynakları bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum o kaynaklarda elde edilen başarılardan ve hayatları iyi yönde değişmiş yüz binlerden bahsedilmiyor J
Gizleyecek bir şeyleri olan insanların korkularının neticesi bunlar. Scientology yine de herkese kapısını açmış suçlular hatta uyuşturucu bağımlıları dahil. Onların neden o halde oldukları ve temel sebepleri kitaplarda açıklanıyor.
Son düzenleyen Blue Blood; 17 Temmuz 2007 19:21
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
16 Temmuz 2007       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Scientoloji, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard'ın 1952 yılında kendisine yardım eden bir felsefe olarak geliştirdi ve daha sonra da yeni bir din olarak kabul edildi. İnsanlara ruhsal varlıklarını, reenkarnasyonun varolduğunu, ve fiziksel dünyalarına hakimiyeti üzerine öngörüler ve emirler vermektedir. Scientoloji ayrıca, tartışılan Scientoloji Kilisesi (Church of Scientology) dinini anlatmak için de kullanılır; Scientoloji'i kendi anlayış sistemlerinde tanıtmaya çalışırlar.
Scientoloji'nin ilk amacı "tetan" (ruhun) giderek özgürleşmesini sağlamaktır. Bir çok kilise misyoneri Scientoloji dininne bağlı olmalarının yaşamlarını düzelttiğini ifade etmektedir. Tom Cruise ve John Travolta sürekli başarılı kariyerlerini Scientoloji ile edindikleri bilgilere bağlamaktadır. Ancak bu dinden kargaşa yaratmak isteyen bazı gazeteciler, avukatlar ve resmi kurumlar amerikada ve dünyada bir çok ülkede bir çok devletin en yüksek makamlarında din olarak kabul edilen Scientoloji'yi tarikat olarak tanıtmaya çabalamaktadır, çeşitli karalama yöntemleriyle ticari bir şirket olduğunu ve eleştirenleri taciz edip uygunsuzca üyelerini gösterdiğini ifade etmeye çabalamışlardır. Tüm bunlara rağmen Scientoloji hızla büyümektedir.
Sponsorlu Bağlantılar
Sonunda en son 2007 yılındaki Avrupa insan hakları mahkemesinin aldığı kararla din olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır ve büyümesini sürdürmektedir.
Scientoloji'nin büyümesi kaosla geçimlerini sağlayan (bazı medya, asker, ilaç sanayi, psikiyatrik v.b.) kurumlarda başlangıçta bir korku yaratmış olsada. Sonunda herkes için faydalı kazanımlar getirdiği anlaşılmıştır ve büyümesini tüm yapay kasolara rağmen sürdürmektedir.
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
4 Ocak 2013       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı
'Scientology Kilisesi'nin Uzay Katedrali Bulundu'

scientologybunkerbuyuk

Üyeleri arasında Tom Cruise ve John Travolta gibi ünlülerin yer aldığı, insanların yüce bir varlık olduğu düşüncesini benimseyen Scientology Kilisesi’nin, gizli yeraltı sığınağının ortaya çıkarıldığı öne sürüldü.

İngiliz bir gazeteci, birçok ünlü ve zengin insanın benimsediği ve bir çeşit dini felsefeyi temsil eden Scientology Kilisesi’nin, ABD’deki gizli yeraltı tapınağı görevi gören, ‘uzay katedralini’ bulduğunu iddia etti.New Mexico eyaletinin uçsuz bucaksız çöllerinde tesbit edilen yeraltı katedralinin bulunduğu öne sürülen bölgede, devasa yer şekilleri dikkat çekiyor. Yerde, elması temsil eden iki şekil ve bu şekillerin etrafında dev çemberler bulunuyor.İngiliz The Sun gazetesi, bu alanın Scientology Kilisesi liderlerinin kullandığı özel bir ‘hava meydanı’ olduğunu öne sürdü. Dahası, Santa Fe kentinden iki saatlik mesafede bulunan Mesa Huerfanita kasabası yakınlarındaki alanın, çok sayıda UFO gözlemi yapılan bir yer olduğuna dikkat çekildi.

Nükleer Felakete Dayanıklı

BBC’ye bağlı John Sweeney adlı gazeteci tarafından hazırlanan ve The Sun’da yayımlanan habere göre, gizli yeraltı katedrali, nükleer patlamalara dayanacak kadar güvenli bir şekilde inşa edildi.Daily Mail sitesi, gizli katedralde, Scientology Kilisesi’nin kurucusu L. Ron Hubbard’a ait metinlerin yazıldığı altın diskler bulunduğunu ve bu disklerin titanyum kutular içinde saklandığını öne sürdü.

'Uzay'dan Geldiler'

Tom Cruise’un çok fazla vakit ayırdığı için Katie Holmes ile evliliğini bitirme nedeni olarak gösterilen Scientology Kilisesi, insanın kendi ruhsal özünü ve evreni anlamasını sağlayan inanışları temsil ediyor.Daily Mail, yeraltı katedralinin bulunduğu iddia edilen çöl arazide çizilmiş olan şekillerin, çok ilginç bir inanışı temsil edebileceğini belirtti. Bu inanışa göre, ‘hava meydanı’, Scientology Kilisesi üyelerinin kıyamet kopması beklenen asıl gezegenlerinden kaçarak Dünya’ya indiği yeri temsil ediyor.İngiliz gazete, Scientology Kilisesi’nin konu hakkında yorum yapmayı reddettiğini belirtti. Kiliseyi araştıran gazeteci Sweeney’in yeni kitabı, "The Church of Fear: Inside the Weird World of Scientology", bu ay içinde piyasaya sürülecek.


Kaynak : Ntvmsnbc / BBC (03 Ocak 2013,17:11)
_Ceyda_ - avatarı
_Ceyda_
Ziyaretçi
25 Temmuz 2013       Mesaj #4
_Ceyda_ - avatarı
Ziyaretçi
Scientology Nedir ?
MsXLabs.org

Tom Cruise, Juliette Lewis, John Travolta, Jenna Elfman gibi Hollywood yıldızlarının milenyum dini Scientology,

159 ülkede 10 milyon üyesi, binlerce kilisesi ve akıl almaz mal varlığıyla büyük tartışmalara yol açıyor. Peki nedir Scientology? Din mi, şirket mi? Gerçek mi, bilimkurgu mu?

Ayn Rand'ın 'Atlas Silkindi' adlı kitabının Türkçe çevirisinde reklamcı Serdar Erener'in bir önsözü var. 'Ütopik bakış açısı, neredeyse son yüzyıllarda insan tabiatının sınırlarıyla spekülasyonu, araştırmayı, denemeyi fena halde sindirmiş. Şu insanın doğarken 'boş bir kağıt' olduğu fikri ütopyacıların çok işine gelmiş. Boş bir kağıdız ya, isteyen istediği toplum mühendisliği, Zihni Sinir projesini gerçekleştirebilir' diyor Erener bu önsözde. Peki bu cümlelerin konumuzla alakası ne? Aylardır içimiz dışımız Tom Cruise, TomKat (Tom hazretlerinin eşi Katie Holmes'la kutsal ittifakına verilen kısa isim) ve tabii ki geleceğin Scientology peygamberiçesi olmaya aday Suri bebek oldu. Tom amcamız tarikatın ünlü sözcülerinden ya, kızı Suri'nin doğumuyla ilgili yapılan spekülasyonlar bile düpedüz Scientology tarikatının pazarlanması için kullanılan bir medya aracına dönüştü. Aman da Katie çocuğunu acısını bastırıp 'sessizce' mi doğurdu, yoksa Scientology kurallarını bozarak büyük günah mı işledi? Tom çocuğunun göbek bağını yedi mi, yoksa Scientology geleneklerine karşı mı geldi diye tartışıp dururken bizler, Scientology liderleri her geçen gün artan müritleriyle paraya para demedi.

İyi hoş anladık, herkesin bir şeylere inanmaya ve modern hayatın keşmekeşi içinde ruhunu arındıracak bir şeyler bulmaya ihtiyacı var da, nedir gerçekten şu Scientology'nin iç yüzü? Milyon dolarlarla yürütülen hiyerarşik yapısı, kale gibi binaları, hatta müritlerinin her daim kamera kontrolü altında yaşadığı devasa yaşam kompleksleriyle modern insanın boşluklarından yararlanıp cebini dolduran bir şirket mi? Gerçekten bir din mi? Yoksa Serdar Erener'in sözlerindeki gibi bir bilimkurgu ürünü, kapitalist bir ütopya mı? Biz bildiklerimizi anlatalım, kararı siz verinÉ

BİLİMKURGUDAN YENİ BİR DİNE
Batı dünyasının en büyük kültlerinden biri olan ve 'gerçeği aramak' anlamına gelen Scientology 1954 Şubat'ında; 1911'de Nebraska'da doğan L. Ron Hubbard ve 18 havarisi tarafından kuruldu. Hubbard, iki yüzden fazla bilimkurgu, gerilim, polisiye, macera romanı olan bir yazardı. Ancak edebiyat çevrelerinde asla önemli bir yer edinememiş ikinci sınıf bir bilimkurgu yazarı olarak anıldı hep.Hubbard, 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptı ve hemen ardından intihar eğilimi ve zarar görmüş hafızasından yakınarak askerlikten ayrıldı ve köşe dönmenin bir yolu olarak kendi dinini kurmaya karar verdi. Yıllar sonra Scientology Kilisesi'nin broşürleri onu mitolojik bir karakter olarak yansıtacak, savaş sırasında sakatlanıp kör olduğunu, hatta iki kez öldüğünü, ancak Scientology sayesinde şifa bularak başarılı bir 2. Dünya Savaşı kahramanı haline geldiğini yazacaktı. Kendi yazdığı bir bilimkurgu hikayesinden yola çıkarak Scientology tarikatını yaratan Hubbard peygamber seviyesine yükselirken, 1950'de yazdığı 'Dianetics: Modern Akıl Sağlığı Bilimi' adlı kitabı da Scientology'nin İncil'i olarak kabul görmeye başlayacaktı.

Kitap, 'dinleme' olarak nitelenen bir psikoterapi tekniğini anlatıyordu. Temelinde zihin kontrolü olan bu teknikle, insanların geçmiş travmalarından arınacağı, aydınlanmaya ulaşacağı ve bu şekilde körlüklerinin tedavi edileceği, hatta zeka ve görüntülerinin de gelişeceği iddia ediliyordu. Hubbard bu tekniğin başarılı olması için her biri ücretli olan çeşitli seviyelerden geçmek gerektiğini yazmıştı. Tarikat hayat bulduğunda da takipçileri için her biri daha da pahalı olan yeni basamaklar üretmeyi sürdürdü. Öyle ki, birçok Scientologist basamak atlayabilmek için tüm servetini tarikatın kiliselerine hibe ediyordu. Hubbard 1960'larda, insanların 75 milyon yıl kadar önce 'Xenu' adlı zalim bir galaktik hükümdar tarafından dünyaya sürülen 'uzaylı' ruh kümelerinden (thetanlar) yapılmış olduğunu yayınladı. Atmosfere yayılan bu ruhlar, insan bedenlerine girmişti. Ve Scientology'nin amacı insanları fiziksel ve zihinsel yüklerinden arındırarak bu uzaylı ruhları serbest bırakmak ve gerçek ruhsal özgürlüğü yakalamalarını sağlamak olacaktı. Kısacası, Scientology modern dünyada bulunamayan bir 'özgürlük ütopyası' olacaktı.

Scientologistler, bu amaca yönelik zihin kontrolünü 'Auditor' dedikleri 'denetçi'ler aracılığıyla uyguluyorlar. Denetçiler, bu külte katılmak isteyenlere kişiye özel değerlendirme programları hazırlıyorlar. Denetçinin uyguladığı program ayrıntılı ve ödünsüz. Seanslarda 'elektro-psikometre' denilen ve vücuttaki elektrik değişimlerini ölçen özel bir aygıt kullanılıyor. 1966 yılında Volny Mathieson isimli bir Scientology üyesi tarafından patenti alınan ve yalan makinesini andıran aygıt; denetçiler tarafından üyelerin ruhsal sıkıntı merkezlerini saptamak için kullanılıyor. Böylece, tarikata katılmak isteyenler kendileriyle yüzleşme yeteneğini kazanıyor ve geçmişlerinde hayatlarına damga vurmuş olayların etkisinden kurtularak 'Clear' yani berrak oluyorlar. Berraklık seviyesinden sonraki aşama müritlik. Buradan 'OT' denilen mertebeye geçiliyor. 'OT', bedenini ve zihnini terk edebilen 'Thetan' yani ruh anlamına geliyor. Thetan, bakmadan görebiliyor ve işitmeden duyabiliyor.

KABUSA DÖNÜŞEN ÜTOPYA
Scientology'de kitaplı dinlerin tüm peygamberleri ve Buda gibi diğer büyük dini liderler, berraklık mertebesinin biraz üstüne çıkmış insanlar olarak kabul görüyor. Scientologistler, Allah'ın varlığına inanıyor ancak sıfatlarını ifade etmiyorlar. Cennet, cehennem gibi kavramlar yok; reenkarnasyon var. Berraklık seviyesine ulaşan kişinin doğum-ölüm silsilesinden kurtulacağını düşünüyorlar. Yani, bir çeşit ölümsüzlük ütopyası da denebilir Scientology için. Bir bilimkurgu yazarı tarafından yaratılmış totaliter ve baskıcı bir ütopya üstelik. Bilimsellikle alakası olmadığı gün geçtikçe ortaya çıkan ancak 'ünlü elçileri'nin propagandasıyla çirkin yüzü örtbas edilen bir distopya (kabusa dönüşen ütopya) daha doğrusu.Sorun şu ki, Scientology tarikatının değerlerini sorgulamaya başlayan üyeler, tam bir şirket mantığıyla çalışan bu 'para tuzağının' bir bilim kurgu romanından öteye geçmeyen yalanlarla örülü olduğunu açıklamaya çalıştıklarında büyük baskılarla karşılaşıyorlar. Ağı dünyanın her yerine uzanan tarikat, işin gerçeğini ortaya koymaya çalışan herkesi davalarla susturuyor. İşin aslını anlamak için tarikatı 9 ay boyunca inceleyen Rolling Stone dergisinin yazarı Janet Reitman'ın konuyla ilgili makalesini okursanız, fikirleriniz daha da netleşebilir.

Scientology 'gerçekleri'
- 1954'de temelleri atılan Scientology köklerini Budizm, Hinduizm, Hıristiyanlık gibi birçok dine dayandırıyor. Dünyayı ve galaksiyi kurtaracak bir doktrinin ve bunu uygulayacak yöntemlerin tekeli olduğunu iddia ediyor.- Kilise yetkilileri, Scientologistlerin son 5 yılda önceki 50 yıldan daha fazla arttığını öne sürüyor. Yani dünyanın en hızlı yayılan dini Scientology.
Scientology 1993'ten beri vergiden muaf tutuluyor. Dünyanın en zengin tarikatı olarak nitelenen Scientology'nin eski üyeleri kilisenin bir para tuzağı olduğunu ve yolsuzluklara karıştığını ilan ettiğinde anında karşı dava açılıyor. Scientology'yi eleştiren bir bölüm yayınlayan South Park gibi diziler bile bu durumdan muzdarip.- Scientology, modern tıbbın piyasaya sürdüğü ilaçların kullanımına şiddetle karşı çıkıyor.
Eşcinsellik ve mastürbasyon cinsel sapma olarak görülüyor. - Sessiz doğuma inanılıyor. - Tom Cruise, Kirstie Alley gibi ünlü üyeler dini yaymak için elçi olarak kullanılıyor. Bu örgütlenmenin adı Project Celebrity (ünlü projesi). - Sadece parası olan aydınlanmaya ulaşabiliyor çünkü Scientology seanslarının her biri için yüklü miktarda para alınıyor.- Tarikatın Sea Org isimli üniformalı askerlerden oluşan bir deniz filosu var. Tarikatın liderleri bu organizasyona bağlı.- Hubbard'ın felç geçirerek ölmesi, ruhunun ölümsüzlüğe ulaştığı şeklinde örtbas edildiğinden beri tarikatın yeni lideri David Miscaviage.

Kaynak: scientologyonline.blogspot.com