Arama

Fahrettin Altay

Güncelleme: 16 Mayıs 2016 Gösterim: 18.075 Cevap: 4
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
21 Mayıs 2008       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Orgeneral Fahrettin ALTAY (1880-1974)

Ad:  Fahrettin Altay2.jpg
Gösterim: 3883
Boyut:  50.2 KB


Sponsorlu Bağlantılar
İşkodra'da doğdu. 1900'de Harp Okulunu, 1902' de de Harp Akademisini bitirdi. Balkan ve I. Dünya Savaşları'nda görev aldı. İstiklal Savaşı'na Süvari Grup Komutanı, Süvari Kolordusu Komutanı olarak katıldı. Cumhuriyet'in ilanından sonra 2'nci Ordu, 1933'ten itibaren de l'nci Ordu Komutanlığı görevlerinde bulundu 1921'de Tümgeneral, 1922'de Korgeneral ve 1926'da da Orgeneralliğe terfi etti. 14 Ekim 1945'te Yüksek Askerî Şûra Üyesi iken emekliye ayrıldı. TBMM'de I. Dönem Mersin, II. Dönem İzmir ve VIII. Dönem Burdur Milletvekili olarak yasama çalışmalarına katkıda bulundu. İstanbul'da öldü.
Son düzenleyen Safi; 16 Mayıs 2016 03:02
Biyografi Konusu: Fahrettin Altay nereli hayatı kimdir.
iyilik_perisi - avatarı
iyilik_perisi
Ziyaretçi
21 Mayıs 2008       Mesaj #2
iyilik_perisi - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  Fahrettin Altay3.jpg
Gösterim: 3549
Boyut:  31.9 KB

FAHRETTİN ALTAYSponsorlu Bağlantılar
İşkodra 1880 doğumludur. 1899'da Harp Okulu'nu, 1902'de Harp Akademisi'ni bitirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale, Romanya ve Filistin Cepheleri'nde görev aldı. Kurtuluş Savaşı başlarken Konya Onikinci Kolordu komutanı idi. Milli Mücadelede Beşinci Süvari Kolordusu Komutan oldu.

Konya’da İkinci Ordu Komutanı olarak bulunduğu sırada çevre düzenlemesi adı altında pekçok ata yâdigârı tarihî eserin yıkılmasına göz yumdu. Prof. Dr. Osman Turan Selçuklular zamanında Türkiye Târihi adlı eserinin 689. sayfasında; “Selçuklularda büyüklerin ve pâdişahların cesetleri mumyalanarak gömüldüğü için sultanların da naaşları türbenin alt kısmında mumyalı olarak bir arada bulunmaktadır. Fakat ne yazık ki bir kumandan zamanında bu kısım açılmış ve bu cesetleri dağınık bir duruma getirilmiştir.” diyerek Selçuklu sultanlarının cesetlerinin yerinden alınarak dağıtıldığını bildirmektedir. İbrahim Hakkı Konyalı da Konya Târihi adlı eserinin 584-585. sayfalarında Selçuklu sultanlarının cesetlerinin köpekler tarafından parçalandığını görgü şâhidi Müzeler ve Kütüphâneler Umum Müfettişi Ahmed Tevhid Beyin ifâdesine dayanarak anlatmıştır. Birçok türbe, câmi ve mescidin bu dönemde yıkıldığı aynı eserde bildirilmiştir.

Başkumandanlık Meydan Savaşı'ndan sonra dağılan Yunan Ordusunu İzmir'e doğru kovalayan Fahrettin Altay komutasındaki Türk süvarileri, 9 Eylül'de İzmir'e girerek, milletimize kurtuluşun müjdesini verdiler.Orgeneral rütbesini alıp Yüksek Askeri Şura üyeliğinde bulunan Fahrettin Altay Birinci Dönem Mersin, İkinci Dönem İzmir milletvekiliydi. 1.11.1924'te istifa ile ayrıldı. Sekizinci Dönemde Burdur Milletvekilliği yaptı.26 Ekim 1974'te öldü..

ESERLERİ:
Fahreddin Altay’ın Türkiye İstiklâl Muhârebâtında Süvârî Kolordusunun Harekâtı, İstiklâl Harbimizde Süvârî Kolordusu, İslâm Dini, On Yıl Savaşı ve Sonrası 1912-1922 adlı eserleri vardır.Türkiye İstiklal Savaşları'nda Süvari Kolordusu'nun Harekatı" isimli kitabı, 1925'te yabancı dillere tercüme edildi.

Son düzenleyen Safi; 16 Mayıs 2016 02:54
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
28 Nisan 2011       Mesaj #3
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Fahrettin Altay

Doğumu: 1880, İşkodra
Ölümü: 1974, İstanbul
Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanlarından.

Harp Okulu'nu (1898), Harp Akademisi'ni (1902) bitirdi ve I.Dünya Savaşı'na katıldı. Başlangıçta Millî Mücadele'ye karşıydı, ancak Milli Mücadele'ye katıldıktan sonra süvari kolordusunun başına getirildi ve önemli hizmetler yaptı. Kolordusu, özellikle Büyük Taarruz'un ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli rol oynadı. 1924 yılına değin Mersin ve İzmir milletvekili olarak TBMM'de bulundu. 1924 yılında milletvekilliğinden çekildi. İkinci Ordu müfettişi, Birinci Ordu müfettişi olarak çalıştı. 1946-1950 yıllarında tekrar milletvekili seçildi. Bundan sonra politikayla ilgilenmedi. Askerlik anılarını yazdı.

Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs
Jumong - avatarı
Jumong
VIP VIP Üye
25 Ekim 2015       Mesaj #4
Jumong - avatarı
VIP VIP Üye

ALTAY (Fahrettin)


Türk general
(işkodra 1880 - istanbul 1974).
Harp okulu'nu (1899), Harp akademisi'ni (1902) bitirdi. Balkan savaşı'na katıldı. Birinci Dünya savaşı'nda Çanakkale, Romanya, Filistin cephelerinde savaştı. Kurtuluş savaşı başladığında Konya'daki XII. kolordu komutanıydı. Başlangıçta Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığındaki Heyeti temsiliye'ye değil, Anadolu'daki en kıdemli kolordu komutanı Yusuf izzet Paşa'ya (Met) bağlılığını bildirdi. Ancak bir süre sonra Ankara'dakı ulusal direniş hareketine katıldı. ilk TBMM'ye Mersin milletvekili seçildi (1920).

Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra süvari kolordusu (V. Kolordu) komutanlığına atandı. Rütbesi Mirlivalığa yükseltildi (1921). Kolordusu, Büyük taarruz'da yunan çekilmesinin bozguna dönüşmesinde etkili oldu ve izmir'e ilk giren birlikler olmakla onurlandı. Zaferin ardından, rütbesi ferikliğe yükseltildi (1922). ikinci dönem TBMM'ye izmir milletvekili seçildi (1923). Komutanların askerliği ya da milletvekilliğini seçmesini öngören karar üzerine milletvekilliğinden ayrıldı (1924). Orgeneralliğe yükseltildi (1926). Askeri şûra üyesiyken emekli oldu (1945). CHP listesinden Burdur milletvekili seçildi (1946). 1950 seçimlerini yitirince siyasetten ayrıldı.
Yapıtları:
  • Türkiye istiklal muharebatında süvari kolordusunun harekâtı (1925);
  • İstiklal harbimizde süvari kolordusu (1949);
  • islam dini (1959);
  • On yıl savaş ve sonrası 1912-1922 (1970).

Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 16 Mayıs 2016 03:04
🌘 🚀
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
16 Mayıs 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Fahrettin Altay

Ad:  Fahrettin Altay1.jpg
Gösterim: 1873
Boyut:  42.3 KB

(d. 1880, Işkodra ö. 25 Ekim 1974, İstanbul)
Kurtuluş Savaşı’nda yönettiği süvari harekâtıyla Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasında büyük katkısı olan ve İzmir’e ilk giren birliklerin komutanı.

1899’da Harbiye Mektebi’ni, 1902’de Erkân-ı Harbiye (Kurmay) Mektebi’ni bitirdi. I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale, Galiçya ve Filistin cephelerinde savaştı. Kurtuluş Savaşı başladığı sırada miralay (albay) rütbesiyle Konya’da 12. Kolordu komutanlığı görevini yürütüyordu. Ege’deki Kuva-yı Milliye direnişçileriyle, özellikle Demirci Mehmed Efe ile yakın ilişkiler kurdu. Bu nedenle İstanbul Hükümetinin Harbiye Nezareti’yle arası açıldı. Açıkça Mustafa Kemal’in yanında yer alınca İstanbul Hükümeti’nce ölüm cezasına çarptırıldı. Eskişehir-Kütahya Savaşlan’ndan sonra Ankara Hükümeti’nce generalliğe yükseltildi ve 5. Kolordu komutanlığına getirildi. Ağustos 1922’de Byyük Taarruz sırasında komuta ettiği süvari kolordusuyla Yunan hatlarının gerisine sızarak düşmanın yenilmesinde önemli rol oynadı. 9 Eylül 1922’de süvari birliklerinin başında Büyük Taarruz’un hedefi olan İzmir’e girdi. TBMM’nin ilk döneminde Mersin, ikinci döneminde İzmir milletvekilliği yaptı. Ekim 1924’te milletvekilliğinden çekilerek 2. Ordu, 1933’te de 1. Ordu müffettişi oldu ve 10 yıl süreyle bu görevde kaldı. 1945’te orgeneralken emekliye ayrıldı. 1946-50 arasında Burdur milletvekilliği yaptı, daha sonra siyasal yaşamdan çekildi. Türkiye İstiklâl Muharebatı’nda Süvari Kolordusu’ nun Harekâtı (1925), İstiklâl Harbimizde Süvari Kolordusu (1949), On Yıl Savaş (1912-1922) ve Sonrası (1970) adlı yapıtları vardır.

kaynak: Ana Britannica
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

17 Mayıs 2012 / DreamLiKe Asker tr
7 Eylül 2011 / KisukE UraharA Siyaset tr
7 Ekim 2008 / Gabriella Asker tr
9 Haziran 2015 / Safi Dinler Tarihi
9 Temmuz 2015 / nötrino Siyaset ww